Motor-Forum

Select Forum

Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 3


Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
http://www.nultweevier.nl/userfiles/nieuws/motorrijles.jpg
Motorrit ergens in Oktober/NovemberVorige delen:De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen

Cluster 1:

Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/achteruit-parkeren.pngCluster 2:

Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/langzame-slalom.png


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/wegrijden-uit-parkeervak.png


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/denkbeeldige-acht.png


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vr de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stapvoets-rechtdoor-rijden.png


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/halve-draai.pngCluster 3:

Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/uitwijkoefening.png


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/snelle-slalom.png


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts n van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/vertragingsoefening.pngCluster 4:

Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem gn negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/noodstop.png


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de rste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als n van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen z gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/precisiestop.png


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stopproef.png


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:


Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*

Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen


- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er pers niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, rst je spiegels checken (binnen, buiten) dn je dode hoek checken (schouder) en dn pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je net heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
De lessende M-F'ers

Simon4all

Eerste rijles: 4 Mei 2012
Theorie: ✓
AVB: 12 september 2012
AVD: 8 Oktober 2012 (onder voorbehoud van uitslag AVB examen)
Rijschool: Mirrer (Purmerend)
Lesmotor: Honda CBF500

http://lhertogs.home.xs4all.nl/uploads/motor/Les/8-8-2012/DSC_0576.jpg

Mijn eigen motor waar ik op ga rijden als ik mijn papiertje (eindelijk..) heb:

http://lhertogs.home.xs4all.nl/uploads/motor/CBR600F/2012-06-17%2019.09.39.jpg

Xtine

Eerste les: 13 juli 2012
Theorie: 14 mei 2012 (1 fout)
AVB: 31 juli 2012 (geen fout)
AVD: 20 Augustus 2012
Rijschool: Motorrijschool Ferdinand
Lesmotor: Yamaha XJ6N

http://www.christine.nl/pics/AVB_xtine_Langzame_slalom.JPG

gromtoskamp

Eerste rijles: 20 juli 2012
Theorie: 23 Augustus 2012
AVB: 6 september 2012
AVD: -
Rijschool: Jaap Schulz (Haarlem)
lesmotor: Kawasaki ER-6N

http://i49.tinypic.com/vo9btj.jpg

Mr Malagi
Theorie: Gehaald
AVB: 5 September 2012

http://i2.photobucket.com/albums/y29/malagi/IMAG0176.jpg

Jacobse
Eerste rijles: 12 mei 2012
Theorie: 21 juni 2012 (behaald 3 fout)
AVB: 16 augustus 2012 (behaald 1 fout)
AVD: 16 oktober 2012
Rijschool: Rem & Go
Lesmotor: BMW F 650 CS Scarver

http://i45.tinypic.com/2crsuia.jpg

StevenStip
Eerste rijles: 16 juli 2012
Theorie: -
AVB: 22 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: van den Wildenberg in Eindhoven
Lesmotor: Honda CBF600

http://klaukon.nl/pak.JPG

Pathena75
Eerste rijles: 11 maart 2012
Theorie: 18 maart 2012
AVB: 26 juli 2012
AVD: 03 oktober 2012
Lesmotor: Kawasaki 500
Eigen motor: Yamaha Fazer FZ6 S2 ABS GT

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1064464/ab4be88ea281ade6bc6ef3ce665371de

adyF
Eerste rijles: 29-07-2011 (winterslaap gehouden :z )
Theorie: 2-06-2012
AVB: 20-10-2011
AVD: 13-09-2012
Rijschool: VCZ
Lesmotor: Honda CBF 500 'gedeukte tank' versie

http://img577.imageshack.us/img577/4783/dsc05715u.jpg

Iska
Eerste rijles: Begin juni
Theorie: Eind mei
AVB: 3 augustus 2012
AVD: Begin september
Rijschool: Drive-Inn (Den Haag)
Lesmotor: -

http://i.imgur.com/WbcFi.jpg

nannol
Eerste rijles: 25 juli 20120
Theorie: 23 juli 2012
AVB: 26 juli 2012
AVD: 6 september 2012
Rijschool: Oosterpoort (Groningen)
Lesmotor: -

http://img440.imageshack.us/img440/7008/img359798537.jpg

Deagon
Eerste rijles: 12 mei 2012
Theorie: 21 mei 2012 (Gehaald)
AVB: 29 juni 2012 (gehaald)
AVD: 11 Oktober (Wish me luck)
Rijschool: Van Vugt (Wognum) (Dichtbij Hoorn)
Lesmotor: Yamaha XJ6

http://img849.imageshack.us/img849/4628/4370737122.jpg

-Pilsener-
Eerste les: Ergens eind maart/begin april?
Theorie: 13 maart 2012, in 1x behaald
AVB: 12 juni 2012, in 1 x behaald
AVD: 28 augustus 2012
Lesmotor: Honda CBF500
Rijschool: VCZ

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/465606_374623069228204_1639516315_o.jpg

Nessie
Eerste les: maart 2012
Theorie: 18 mei 2012
AVB: waarschijnlijk 12 september (eerste keer niet gehaald ivm schuiver)
AVD: ntb
Rijschool: Van der Meer Motor & Verkeer
Lesmotor: Honda CB500
Eigen motor: Suzuki SV 650N

http://i50.tinypic.com/2ag7sd0.jpg

Silence
Eerste les: begin augustus
Theorie: 20 augustus behaald
AVB: Half september
AVD: Oktober/November
Motor: Honda CBF500

http://oi49.tinypic.com/15ezrix.jpg

Hebben nog geen foto:

Daniel91

D34M0N
Eerste rijles: 2 juni 2012
Theorie: 15 augustus 2012 (gehaald, 2e poging, 1 fout)
AVB: 22 augustus 2012 (gehaald, 1e poging, 0 fout, 0 herkansingen)
AVD: -
Rijschool: Erik Wierbos (Huissen)
Lesmotor: Honda CBF500

dAVEc
Eerste rijles: 7 juli 2012
Theorie: 3 augustus 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 14 september 2012
Rijschool: Motorrijschool Ramon (Dronten)
Lesmotor: CBF500

Vrieskist
Eerste rijles: 28 juli 2012
Theorie: -
AVB: -
AVD: -
Rijschool: v/d Weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500

rvstrien1991
Eerste rijles: 20 april 2012
Theorie: 3 juli 2012 (gehaald)
AVB: 21 juni 2012 (gehaald)
AVD: 20 augustus 2012
Rijschool: Rijschool Schipperen (Raamsdonksveer)
Lesmotor: Yamaha XJ-6

Forward Bikers
Eerste les: Begin juni 2012
Theorie: 3 Augustus 2012 (Haarlem, 5 fout)
AVB: 24 September 2012
AVD: Nog niet gepland.
Rijschool: VDR Verkeersopleidingen (Hoofddorp)
Lesmotor VDR: Honda 600
Rijschool: Max120 (Haarlem, 2 x gastleerling ivm vakantie drukte)
Lesmotor Max120: Suzuki Gladius

luukfzs
Eerste rijles: 10 Mei 2012
Theorie: ja
AVB: ja
AVD: 28 augustus 2012
Rijschool: Safety (houten)
Lesmotor: Honda CBF600

Gurbsz
Eerste rijles: Ergens in juli 2012
Theorie: 14 augustus 2012 (Gehaald)
AVB: 20 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: Rijschool Dubbeldam (Barendrecht)
Lesmotor: Honda CBF500

Arno_1992
Eerste les: Medio Juni
Theorie: 29 juni gehaald (1x)
AVB: Begin Juli (1x)
AVD: 3 September
Les motor: Honda CBF500

Tropic
Eerste les: 29 mei 2012
Theorie: 14 juni 2012
AVB: 24 juli 2012
AVD: 20 september 2012
Lesmotor: Honda CBF600 ABS Naked

Martijn137
Eerste les: 16 juni 2012 (proefles was al in maart bij een andere rijschool tijdens een open dag een half uurtje)
Theorie:14 juni 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: nnb, maar hoop toch binnen 6 weken :P
Rijschool: Rijschool Hans & William
Lesmotor: Kawasaki ER6N
Eigen motor: zien we volgend jaar wel weer als de centjes er voor zijn :P
Ex-Lessers

Lady_Di

http://www.mijnalbum.nl/Foto-OLAPURXE.jpg

Boemba5

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3D6NLTZV.jpg

ame

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/cruiserlongboard/eersterijles.jpg

Sytze

http://i50.tinypic.com/4qr2np.png

Dr_Insane

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JOZKUMJA.jpg
Als er nog iets veranderd moet worden in deze OP, post het hier in het topic of stuur mij een PB :)
Simon4all wijzigde dit bericht op zondag 02 september 2012 23:40 (255%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Zo, maar ff nieuwe gemaakt, vorige startpost gewoon klakkeloos overgenomen :+ en ff link naar vorige delen toegevoegd :)
Simon4all wijzigde dit bericht op zaterdag 04 augustus 2012 15:52 (3%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
De openingspost hoeft niet 1 op 1 gekopieerd worden van het vorige topic, he. ;) Die was gesloten omdat die vol zat.

Je was me trouwens net voor. '(
D34M0N wijzigde dit bericht op zaterdag 04 augustus 2012 11:12 (13%)
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Misschien trouwens een idee om de huidige lessers met een foto'tje in de OP te zetten? Iedereen die er een leuke foto van heeft dan..
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
D34M0N schreef op 04 augustus 2012 @ 11:12:
De openingspost hoeft niet 1 op 1 gekopieerd worden van het vorige topic, he. ;) Die was gesloten omdat die vol zat.

Je was me trouwens net voor. '(


Als je wat beters bedenkt, ik sta open voor ideen, heb er net zelf 1 gepost :P

En ik zit nog wel op me werk, geeft wel aan hoe druk het is :')
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Z

Berichten:
2.270
Reg. datum:
18 apr. 2012
Leef je uit en maak er een leuke OP van :+

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Nou, kom maar op met die foto's dan ;)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Z

Berichten:
2.270
Reg. datum:
18 apr. 2012
Ik maak binnenkort wel een foto in vol ornaat :Y

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Zo, OP aangepast *O*

Zal kijken of ik vanavond inspiratie heb voor een leuk verhaaltje ofzo :P Maar als iemand anders zich geroepen voelt, go your gang... ;)
Simon4all wijzigde dit bericht op zaterdag 04 augustus 2012 11:27 (77%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
Vanmorgen weer AVB les gehad. We begonnen met de langzame slalom, de eerste twee keer mislukte die, omdat ik er even moest inkomen, maar daarna ging die steeds perfect. Op een gegeven moment kwam er een andere instructeur van een andere rijschool aan met lesser en zij gingen op hetzelfde terrein bezig. Op dat moment waren we zelf bezig met de halve draai en later het achtje. De andere lesser (die samen met mij les had, niet die van de andere rijschool) had moeite met de halve draai en het achtje, waardoor mijn instructeur aan de andere instructeur vroeg of ik van zijn opstelling gebruik kon maken om de snelle oefeningen te doen, zodat hij zich kon concentreren op de andere lesser. Zodoende de snelle oefeningen en stopoefeningen bij de andere instructeur gedaan en nog wat terugkoppeling gekregen van hem en van mijn eigen instructeur die ook nog een beetje keek hoe ik het deed. Bij de vertragingsoefening liet ik de motor een keer afslaan toen ik begon met optrekken, waardoor ik een stkje voorbij de start stil kwam te staan, maar omdat de lesser van de andere rijschool al zo'n beetje klaar stond achter mij, ging ik vanuit die positie maar weer starten en het ging nog best wel goed.
Volgens mij had de andere lesser haar dag niet helemaal. Toen ze op de motor stapte bij de rijschool viel ze om en later bij het wegrijden uit parkeervak viel ze weer een keer om toen ze achter mij wilde stoppen (ik stond klaar om de oefening te gaan doen). Bij de tweede val was het rempedaal volgens mij gedeeltelijk afgebroken ofzo, ik zag iig iets grijs op de grond liggen en later hoorde ik ze er over hebben dat zij de snelle oefeningen en stopoefeningen niet kon doen omdat ze de voorrem niet kon gebruiken.
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Ik kreeg gister nog te horen van mijn instructeur dat ik al meer rust krijg bij de langzame slalom, die ging voor mijn idee ook wel aardig, was alleen wel met lage pionnen...
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Simon4all schreef op 04 augustus 2012 @ 11:14:

[...]


Als je wat beters bedenkt, ik sta open voor ideen, heb er net zelf 1 gepost :P

En ik zit nog wel op me werk, geeft wel aan hoe druk het is :')

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten.

-----------

Deels gekopieerd en deels zelf verzonnen. Vind je het wat?
Geschikte foto's heb ik helaas nog niet. '(
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Simon4all schreef op 04 augustus 2012 @ 11:38:
Ik kreeg gister nog te horen van mijn instructeur dat ik al meer rust krijg bij de langzame slalom, die ging voor mijn idee ook wel aardig, was alleen wel met lage pionnen...

Maakt dat zo'n groot verschil dan? Als je ze raakt, raak je ze met de voet of je rijdt er overheen, aangezien lage pionnen (volgens mij meestal) hoger zijn dan de stepjes. Met hoge pionnen zou het dan ook wel moeten lukken denk ik. :Y
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
D34M0N schreef op 04 augustus 2012 @ 11:46:

[...]

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten.

-----------

Deels gekopieerd en deels zelf verzonnen. Vind je het wat?
Geschikte foto's heb ik helaas nog niet. '(


In de OP gezet, bedankt! *O*
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
D34M0N schreef op 04 augustus 2012 @ 11:49:

[...]

Maakt dat zo'n groot verschil dan? Als je ze raakt, raak je ze met de voet of je rijdt er overheen, aangezien lage pionnen (volgens mij meestal) hoger zijn dan de stepjes. Met hoge pionnen zou het dan ook wel moeten lukken denk ik. :Y


Met lage pionnen kan je nog beetje smokkelen met de uitlaat van de CBF500, met de hoge lukt dat niet, dus als het dan net aan is met de lage, rijdt je de hoge soms om.. Maar voor de rest, maakt het niet heel veel verschil nee...
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Simon4all schreef op 04 augustus 2012 @ 11:53:

[...]


In de OP gezet, bedankt! *O*

Alsjeblieft.

Wat voor werk doe je eigenlijk dat je lekker hier kan rondhangen?
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

GSX-R 600

Berichten:
1.822
Reg. datum:
05 jul. 2012
Locatie:
Zutphen & Brussel
Misschien kan je ook een aantal ubuis filmpjes toevoegen waarin wordt voorgedaan hoe de bijzondere verrichtingen enzo gaan. Staan er genoeg op van diverse rijscholen.
Een openingspost mag best wat informatiever worden met tips and tricks.

Fototje van mijzelf op de lesmotor heb ik nog niet. Zal het eens aan mijn instructeur vragen of die er 1 maken kan.

Ik heb trouwens nog 1 les te gaan voor 16 augustus, want dan heb ik mijn AVB examen.
Shuden Ride wijzigde dit bericht op zaterdag 04 augustus 2012 11:58 (10%)

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Simon4all schreef op 04 augustus 2012 @ 11:54:

[...]


Met lage pionnen kan je nog beetje smokkelen met de uitlaat van de CBF500, met de hoge lukt dat niet, dus als het dan net aan is met de lage, rijdt je de hoge soms om.. Maar voor de rest, maakt het niet heel veel verschil nee...

Ah zo. Schiet me net te binnen dat ik wat lessen geleden een keer een pion had meegesleept, was blijven hangen aan de achtervalbeugel ofzo.
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
D34M0N schreef op 04 augustus 2012 @ 11:55:

[...]

Alsjeblieft.

Wat voor werk doe je eigenlijk dat je lekker hier kan rondhangen?


Mijn bijbaan, waar ik nu dus zit, is verkoper in een telefoonwinkel, maar als het rustig is gewoon lekker internetten :)

En ik studeer hopelijk over ruim 2 weken af in HBO Elektrotechniek :)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
Jacobse schreef op 04 augustus 2012 @ 11:56:
Misschien kan je ook een aantal ubuis filmpjes toevoegen waarin wordt voorgedaan hoe de bijzondere verrichtingen enzo gaan. Staan er genoeg op van diverse rijscholen.
Een openingspost mag best wat informatiever worden met tips and tricks.

Fototje van mijzelf op de lesmotor heb ik nog niet. Zal het eens aan mijn instructeur vragen of die er 1 maken kan.


Gisteren was mijn instructeur de camera vergeten mee te nemen op de motor (lag nog in zijn auto :P) anders had ik misschien wel wat filmpjes, maar volgende week zal ik hem er nog ff extra aan herinneren.. (en misschien heb ik dan al wel een GoPro *D)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Foto van je motor als je die hebt is ook altijd leuk?

Zal vanavond thuis ook wel ff lijstje met regelmatige bezoekers maken, kan ik daarna later altijd makkelijk foto's toevoegen...
Simon4all wijzigde dit bericht op zaterdag 04 augustus 2012 12:03 (55%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

GS550E '78

Berichten:
552
Reg. datum:
15 jul. 2012
Locatie:
Utrecht
Net 2 uur avb les gehad. Heb er nu 8 uur opzitten. Nog 2 uur en dan 13 augustus examen.

Vandaag ging perfect, zelfs halve draai naar rechts lukte steeds, dus achtje ook :) Minder soepel dan naar links, maar hee, een halve draai is een halve draai.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Als iedereen ff dit lijstje kopiert en zichzelf erbij zet, zet ik dat vanavond na mijn werk ff in de OP. Lijstje met de regelmatige bezoekers hier:

- Simon4all
- Mr Malagi
- Daniel91
- D34M0N
- Jacobse
- Sytze

Als de rest dit nou ff aanvult dan :P
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Jacobse schreef op 04 augustus 2012 @ 11:56:
Misschien kan je ook een aantal ubuis filmpjes toevoegen waarin wordt voorgedaan hoe de bijzondere verrichtingen enzo gaan. Staan er genoeg op van diverse rijscholen.
Een openingspost mag best wat informatiever worden met tips and tricks.


Fototje van mijzelf op de lesmotor heb ik nog niet. Zal het eens aan mijn instructeur vragen of die er 1 maken kan.

Ik heb trouwens nog 1 les te gaan voor 16 augustus, want dan heb ik mijn AVB examen.

Dat is idd wel een goed idee, toen ik nog wat moeite had met sommige oefeningen heb ik ook wat filmpjes zitten kijken. Deze instructeur heeft wel goede filmpjes vind ik:
http://www.youtube.com/user/gijsvanwijk1?feature=watch
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Ik ga er vanavond na werk ff wat moois van maken met wat video'tjes enzo en info over de oefeningen ofzo..
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Select Forum

© 2001-2018 Motor-Forum - Served by Webserver 3

Cookies?

Motor-Forum maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, voor analyse en verbetering en om relevante advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van Motor-Forum geef je aan hiermee akkoord te zijn. Klik hier voor meer informatie of om je instellingen aan te passen.