Motor-Forum

Select Forum

Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 4


Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
http://www.nultweevier.nl/userfiles/nieuws/motorrijles.jpg
Motorrit ergens in Oktober/NovemberVorige delen:Rijbewijzen Nu & Straks


Zoals jullie wellicht bekend is, gaat er binnenkort (helaas) wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen & wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 gaan de nieuwe rijbewijs regels in, wat kort inhoudt dat je tw extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Nu is de situatie nog dat je tot en met 21 jaar rst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari gaat dit dus veranderen en mag je pas vanaf 24 jaar op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je vier jaar over doet, ongeacht of dit nou op je 18e of je 23e is..

Hieronder een overzicht van de huidige situatie en de situatie NA 19 januari 2013


Huidige situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB n AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch word omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mag je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afrijdt, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afrijdt, moet je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mag rijden.

Situatie vanaf 19 januari 2013

Als je jonger dan 24 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals nu, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening.

Als je dan rijbewijs A1 heb moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar & als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Dit is een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus meteen op je 18e jaar begint kan je dus minimaal op je 22e zwaar rijden, waar dat nu nog 20 is.

Als je op 19 januari 2013 ouder bent als 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs nu, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 20 jaar + 2 jaar in bezit van A1, motor maximaal 35kW
- A : vanaf 22 jaar + 2 jaar in bezit van A2, anders vanaf 24, onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen

Cluster 1:

Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/achteruit-parkeren.pngCluster 2:

Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/langzame-slalom.png


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/wegrijden-uit-parkeervak.png


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/denkbeeldige-acht.png


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vr de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stapvoets-rechtdoor-rijden.png


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/halve-draai.pngCluster 3:

Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/uitwijkoefening.png


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/snelle-slalom.png


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts n van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/vertragingsoefening.pngCluster 4:

Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem gn negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/noodstop.png


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de rste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als n van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen z gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/precisiestop.png


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stopproef.png


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:


Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*

Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen


- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er pers niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, rst je spiegels checken (binnen, buiten) dn je dode hoek checken (schouder) en dn pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je net heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?


Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
Simon4all wijzigde dit bericht op zondag 23 september 2012 22:01 (19%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
De lessende M-F'ers

Simon4all

Eerste rijles: 4 Mei 2012
Theorie: ✓
AVB: ✓
AVD: 8 Oktober 2012 (onder voorbehoud van uitslag AVB examen)
Rijschool: Mirrer (Purmerend)
Lesmotor: Honda CBF500

http://lhertogs.home.xs4all.nl/uploads/motor/Les/8-8-2012/DSC_0576.jpg

Mijn eigen motor waar ik op ga rijden als ik mijn papiertje (eindelijk..) heb:

http://lhertogs.home.xs4all.nl/uploads/motor/CBR600F/2012-06-17%2019.09.39.jpg

gromtoskamp

Eerste rijles: 20 juli 2012
Theorie: 23 Augustus 2012
AVB: 6 september 2012 (gehaald)
AVD: -
Rijschool: Jaap Schulz (Haarlem)
lesmotor: Kawasaki ER-6N

http://i49.tinypic.com/vo9btj.jpg

Mr Malagi
Theorie: Gehaald
AVB: Gehaald
AVD: ooit.
http://i2.photobucket.com/albums/y29/malagi/IMAG0176.jpg

Jacobse
Eerste rijles: 12 mei 2012
Theorie: 21 juni 2012 (behaald 3 fout)
AVB: 16 augustus 2012 (behaald 1 fout)
AVD: 16 oktober 2012
Rijschool: Rem & Go
Lesmotor: BMW F 650 CS Scarver

http://i45.tinypic.com/2crsuia.jpg

StevenStip
Eerste rijles: 16 juli 2012
Theorie: -
AVB: 22 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: van den Wildenberg in Eindhoven
Lesmotor: Honda CBF600

http://klaukon.nl/pak.JPG

Pathena75
Eerste rijles: 11 maart 2012
Theorie: 18 maart 2012
AVB: 26 juli 2012
AVD: 03 oktober 2012
Lesmotor: Kawasaki 500
Eigen motor: Yamaha Fazer FZ6 S2 ABS GT

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1064464/ab4be88ea281ade6bc6ef3ce665371de

Deagon
Eerste rijles: 12 mei 2012
Theorie: 21 mei 2012 (Gehaald)
AVB: 29 juni 2012 (gehaald)
AVD: 11 Oktober (Wish me luck)
Rijschool: Van Vugt (Wognum) (Dichtbij Hoorn)
Lesmotor: Yamaha XJ6

http://img849.imageshack.us/img849/4628/4370737122.jpg

Nessie
Eerste les: maart 2012
Theorie: 18 mei 2012
AVB: Gehaald
AVD: ntb
Rijschool: Van der Meer Motor & Verkeer
Lesmotor: Honda CB500
Eigen motor: Suzuki SV 650N

http://i50.tinypic.com/2ag7sd0.jpg

Silence
Eerste les: begin augustus
Theorie: 20 augustus behaald
AVB: Half september
AVD: Oktober/November
Motor: Honda CBF500

http://oi49.tinypic.com/15ezrix.jpg

D34M0N
Eerste rijles: 2 juni 2012
Theorie: 15 augustus 2012 (gehaald, 2e poging, 1 fout)
AVB: 22 augustus 2012 (gehaald, 1e poging, 0 fout, 0 herkansingen)
AVD: -
Rijschool: Erik Wierbos (Huissen)
Lesmotor: Honda CBF500

http://d34m0n.webs.com/Plaatjes/Motorpak.jpg

m1chel
Eerste rijles: 28-8-2012
Theorie: ✓ (1 fout)
AVB: 14 september 2012
AVD: Onbekend!
Rijschool: Tilstra (Leeuwarden)
Lesmotor: Honda CBF500

http://i45.tinypic.com/2na2see.jpg
Simon4all wijzigde dit bericht op donderdag 27 september 2012 18:25 (39%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Hebben nog geen foto:

Daniel91

dAVEc
Eerste rijles: 7 juli 2012
Theorie: 3 augustus 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 25 september 2012
Rijschool: Motorrijschool Ramon (Dronten)
Lesmotor: CBF500

Vrieskist
Eerste rijles: 28 juli 2012
Theorie: 31 augustus 2012
AVB: 21 september 2012
AVD: -
Rijschool: v/d Weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500

rvstrien1991
Eerste rijles: 20 april 2012
Theorie: 3 juli 2012 (gehaald)
AVB: 21 juni 2012 (gehaald)
AVD: 20 augustus 2012
Rijschool: Rijschool Schipperen (Raamsdonksveer)
Lesmotor: Yamaha XJ-6

Forward Bikers
Eerste les: Begin juni 2012
Theorie: 3 Augustus 2012 (Haarlem, 5 fout)
AVB: 24 September 2012 (Geslaagd)
AVD: 5 December 2012
Rijschool: VDR Verkeersopleidingen (Hoofddorp)
Lesmotor VDR: Honda 600
Rijschool: Max120 (Haarlem, 2 x gastleerling ivm vakantie drukte)
Lesmotor Max120: Suzuki Gladius

luukfzs
Eerste rijles: 10 Mei 2012
Theorie: ja
AVB: ja
AVD: 28 augustus 2012
Rijschool: Safety (houten)
Lesmotor: Honda CBF600

Gurbsz
Eerste rijles: Ergens in juli 2012
Theorie: 14 augustus 2012 (Gehaald)
AVB: 20 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: Rijschool Dubbeldam (Barendrecht)
Lesmotor: Honda CBF500

Arno_1992
Eerste les: Medio Juni
Theorie: 29 juni gehaald (1x)
AVB: Begin Juli (1x)
AVD: 3 September
Les motor: Honda CBF500

Martijn137
Eerste les: 16 juni 2012 (proefles was al in maart bij een andere rijschool tijdens een open dag een half uurtje)
Theorie:14 juni 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 3 Oktober 2012
Rijschool: Rijschool Hans & William
Lesmotor: Kawasaki ER6N
Eigen motor: zien we volgend jaar wel weer als de centjes er voor zijn :P

Tjiddel
Theorie : gehaald op 17-09-12
AVB: 03-10-12
AVD : Nog niet geboekt (waarschijnlijk 11-10-12)
Lesmotor : Honda 500cbf
Rijschool: Istha ( Den Helder / Schagen)

n3mbers
Eerste rijles: 8 september 2012
Theorie: 13 september 2012 (gehaald)
AVB: 18 oktober 2012
AVD: Nog niet bekend
Rijschool: Te Morsche, Rijssen
Lesmotor: -

Zyfazix
Eerste rijles: 23 Augustus 2012
Theorie: 20 Augustus 2012 (gehaald met 6 fouten)
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Succes-Mimpen (Waddinxveen)
Lesmotor: Suzuki Gn250

remieknaapen
Eerste rijles: 20 augustus 2012
Theorie: 27 September 2012, geslaagd, 5 fouten
AVB: 11 september 2012, Geslaagd!
AVD: 26 oktober 2012
Rijschool: De Bruijn (Venlo)
Lesmotor: Honda CBF500

Vane100
Eerste rijles: Eind febuari
Theorie: 19 april 2012
AVB: 4 april 2012
AVD: 5 september 2012
Rijschool: ACM rijopleidingen
Lesmotor: Honda CBF500

adjego
Eerste rijles: 7 augustus 2012
Theorie: Gehaald
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Rijschool Roy (Steensel)
Lesmotor: Yamaha XJ6

Yawa77
Eerste rijles: 3 juli 2012
Theorie: gehaald
AVB: 23 augustus 2012 (gehaald)
AVD: 17 oktober 2012
Rijschool: Verkeersschool Kennedy (Amsterdam)
Lesmotor: Suzuki Gladius 650

SanderA
Eerste rijles: 14 september 2012
Theorie: 10 oktober 2012
AVB: 1 november 2012
AVD: -
Rijschool: Oosterpoort Groningen
Lesmotor: CB600F

RH-PEC
Eerste rijles: 17 september 2012
Theorie: 20 september 2012 gehaald
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Blok-Huls Zwolle
Lesmotor: Honda CBF500

18piet18
Eerste rijles: 11 september 2012
Theorie: 2 oktober 2012 (eerste keer)
AVB: 9 oktober (eerste keer)
AVD: Nog niet bekend
Rijschool: Van der weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500
Simon4all wijzigde dit bericht op donderdag 27 september 2012 18:23 (43%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Ex-Lessers

Lady_Di

http://www.mijnalbum.nl/Foto-OLAPURXE.jpg

Boemba5

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3D6NLTZV.jpg

ame

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/cruiserlongboard/eersterijles.jpg

Sytze

http://i50.tinypic.com/4qr2np.png

Dr_Insane

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JOZKUMJA.jpg

Xtine

http://www.christine.nl/pics/AVB_xtine_Langzame_slalom.JPG

Eigen motor:

http://bliep.christine.nl/pics/gixxer.jpg

Iska

http://i.imgur.com/WbcFi.jpg

Eigen motor:

http://i46.tinypic.com/2z7lvuo.jpg

-Pilsener-

https://bxhn1q.blu.livefilestore.com/y1mYcZgG1ZXoFdrmLvZoeHkc3IKbF6k5af3w3pOPoynvyfo-lrMMDYg53nMO7PEOZgCEMmCJxkV6i84Pa_-aZv54lhEMtK07LPTcTlgAj6znGk/IMG_6900_small.jpg?psid=1

Cremo

https://dl.dropbox.com/u/70937386/Remco%20Kawasaki%20Z750r.jpg

adyF

http://img577.imageshack.us/img577/4783/dsc05715u.jpg

gertjuh

http://i50.tinypic.com/52t8n.jpg

Tropic

http://i.imgur.com/7R6Qi.jpg

nannol

http://imageshack.us/a/img89/1587/20120923151751.jpg

http://img440.imageshack.us/img440/7008/img359798537.jpg
Als er nog iets veranderd moet worden n van deze posts, post het hier in het topic of stuur mij een PB :)
Simon4all wijzigde dit bericht op donderdag 27 september 2012 18:25 (46%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Zo, ff de oude OP in verschillende posts verdeeld, dat is ff makkelijker aanpassen dan elke keer die hele lap tekst doorscrollen :)

Wel eerst ff het 3e deel volmaken he ;)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Berichten:
320
Reg. datum:
14 aug. 2012
Locatie:
Oosten des land
Ik zwaai vast even. :W
Theorie: check. AVB: check. Op naar AVD.

Pruttel, pruttel

Berichten:
225
Reg. datum:
01 aug. 2012
Locatie:
Almere
Voor in de OP: theorie behaald op 31 augustus 2012.
AVB is ingepland op 28 september 2012.
Kawasaki Versys 650 '08

Berichten:
135
Reg. datum:
11 okt. 2010
Locatie:
Utrecht
Morgen om 13:00 mijn AVD. Denk wel dat ik er klaar voor ben maar toch tikkeltje nerveus omdat een foutje zo gemaakt is. Nog een paar laatste tips :)?

Moderator

Spraakzaam en aaibaar

Berichten:
23.500
Reg. datum:
02 aug. 2004
Functie:
Moderator
Nog even wachten, oude topic is nog niet aan 2500 posts. Tijdelijk slotje.
Ik kuste teder haar lippen,
plotseling kraakte een tak.
Geschrokken sloot zij haar benen,
waardoor mijn brilletje brak.

Moderator

Spraakzaam en aaibaar

Berichten:
23.500
Reg. datum:
02 aug. 2004
Functie:
Moderator
En weer open.
Ik kuste teder haar lippen,
plotseling kraakte een tak.
Geschrokken sloot zij haar benen,
waardoor mijn brilletje brak.

1000RR Fireblade rider

Berichten:
2.339
Reg. datum:
19 aug. 2012
Locatie:
Beverwijk
Present! :+
all weather driver

Dremelaar

Kawa zx6-r 2005

Berichten:
593
Reg. datum:
17 apr. 2011
Locatie:
Rijswijk
Functie:
Dremelaar
Nog twaalf uur en dan hoor ik of ik mijzelf ex-lesser mag noemen :)

1000RR Fireblade rider

Berichten:
2.339
Reg. datum:
19 aug. 2012
Locatie:
Beverwijk
@ Gromtoskamp

Ik kom uit Beverwijk.
Ben idd net nog door Velserbroek heen gereden.
Had ff mn examenritje opnieuw bereden.
Is wel een leuk stukkie btw.
Kom je bij de skibaan uit met t betere bochtenwerk.
We kunnen zeker bij jou om de hoek wel es een McFlurry doen. ;)
Dr_Insane wijzigde dit bericht op maandag 03 september 2012 22:55 (10%)
all weather driver

Yamaha R6 2001 25kw!

Berichten:
396
Reg. datum:
14 mei. 2012
Ik meld me hier ook,
Ben in juni begonnen met lessen, 8 augustus AVB gehaald in 1x :D
Nu al tijdje geen les gehad vanwege vakantie, maar lessen staan weer gepland en 26september voor het laatste examen!
oh info over mijzelf... 18 jaar, dus moet nog 25kw... Voorkeur gaat uit naar Naked bikes of Super sports. tja... wat is verder nog relevant... ohja tips voor 1ste motor altijd welkom! TEVEEL KEUZE!! haha

@bsmpower succes morgen

1000RR Fireblade rider

Berichten:
2.339
Reg. datum:
19 aug. 2012
Locatie:
Beverwijk
@ Iska en bsmpower,
Veel geluk en succes morgen! *O* *O* :]

Ik gaat mn bedje in.
Slaap lekker allemaal.
all weather driver

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
@Simon:
Xtine hoort bij de ex-lessers he. ;)
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Jaah, ga morgen alles wel bijwerken enzo.. :P

Enne, thanks Duc :}
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Heb nou iig ff de OP in paar delen gesplitst, is ff makkelijker bijwerken.. :)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

TeeHee :]

Berichten:
1.443
Reg. datum:
10 jun. 2012
Locatie:
Zwaag/Hoorn
quote:
Simon4all schreef op 03 september 2012 @ 23:04:
Heb nou iig ff de OP in paar delen gesplitst, is ff makkelijker bijwerken.. :)


is inderdaad ook beter
RIP Yamaha R6 07, DRZ400 SM Is Gestolen! Z750 2010 verkocht, Yamaha R1 05 !

TeeHee :]

Berichten:
1.443
Reg. datum:
10 jun. 2012
Locatie:
Zwaag/Hoorn
quote:
Mrloaded schreef op 03 september 2012 @ 22:53:
Ik meld me hier ook,
Ben in juni begonnen met lessen, 8 augustus AVB gehaald in 1x :D
Nu al tijdje geen les gehad vanwege vakantie, maar lessen staan weer gepland en 26september voor het laatste examen!
oh info over mijzelf... 18 jaar, dus moet nog 25kw... Voorkeur gaat uit naar Naked bikes of Super sports. tja... wat is verder nog relevant... ohja tips voor 1ste motor altijd welkom! TEVEEL KEUZE!! haha

@bsmpower succes morgen


Welkom *O*
RIP Yamaha R6 07, DRZ400 SM Is Gestolen! Z750 2010 verkocht, Yamaha R1 05 !

TeeHee :]

Berichten:
1.443
Reg. datum:
10 jun. 2012
Locatie:
Zwaag/Hoorn
quote:
Iska schreef op 03 september 2012 @ 22:52:
Nog twaalf uur en dan hoor ik of ik mijzelf ex-lesser mag noemen :)


quote:
bsmpower schreef op 03 september 2012 @ 10:16:
Morgen om 13:00 mijn AVD. Denk wel dat ik er klaar voor ben maar toch tikkeltje nerveus omdat een foutje zo gemaakt is. Nog een paar laatste tips :)?Succes ! Hou je rustig, gewoon doen alsof je lekker aan het toeren bent :]
Deagon wijzigde dit bericht op maandag 03 september 2012 23:11 (34%)
RIP Yamaha R6 07, DRZ400 SM Is Gestolen! Z750 2010 verkocht, Yamaha R1 05 !

R.I.P. zzr250

Berichten:
904
Reg. datum:
13 jul. 2012
Locatie:
Hilversum
Succes all morgen!,
Poo or poo not, there is no try

R.I.P. zzr250

Berichten:
904
Reg. datum:
13 jul. 2012
Locatie:
Hilversum
quote:
Dr_Insane schreef op 03 september 2012 @ 22:52:
@ Gromtoskamp

Ik kom uit Beverwijk.
Ben idd net nog door Velserbroek heen gereden.
Had ff mn examenritje opnieuw bereden.
Is wel een leuk stukkie btw.
Kom je bij de skibaan uit met t betere bochtenwerk.
We kunnen zeker bij jou om de hoek wel es een McFlurry doen. ;)


Die mc bij het bastion hotel is nog geen 3 minuten van mij vandaan op een motorvoertuig. dus daar zal ik wel eens te vinden zijn. Ook zeker keertje door de McDrive op de motor, alleen maar omdat het moeilijker is :+
Poo or poo not, there is no try

Motorloos

Berichten:
11.950
Reg. datum:
15 aug. 2012
Locatie:
Zoetermeer
Succes voor morgen, peeps! Ik ben volgende week aan de beurt, maar eerst nog een les of 3 - 4 doen.
Z750 '07 / ZX10R '09 - Audi A4 '03 / Volkswagen Golf TSI '09 / BMW 530i '06 / Volkswagen Golf TSI '11

Berichten:
67
Reg. datum:
06 sep. 2011
Locatie:
Eindhoven
present

Select Forum

© 2001-2018 Motor-Forum - Served by Webserver 3

Cookies?

Motor-Forum maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, voor analyse en verbetering en om relevante advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van Motor-Forum geef je aan hiermee akkoord te zijn. Klik hier voor meer informatie of om je instellingen aan te passen.