Motor-Forum

Select Forum

Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 5 'Bananenbende'


Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
http://www.joeydevilla.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/when-night-falls-the-fun-begins.jpg


Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
http://www.nultweevier.nl/userfiles/nieuws/motorrijles.jpg

Motorrit Ex-lessers eind oktoberWat hieraan vooraf ging:Off-topic


Hier staat de link naar het laatste Off-Topic deel voor de (ex)lessers, aangezien het door de mod's niet gewaardeerd word om hier teveel offtopic te gaan zitten ouwehoeren O-) (en terecht uiteraard)Rijbewijzen Nu & Straks


Zoals jullie wellicht bekend is, gaat er binnenkort (helaas) wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen & wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 gaan de nieuwe rijbewijs regels in, wat kort inhoudt dat je tw extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Nu is de situatie nog dat je tot en met 21 jaar rst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari gaat dit dus veranderen en mag je pas vanaf 24 jaar op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je vier jaar over doet, ongeacht of dit nou op je 18e of je 23e is..

Hieronder een overzicht van de huidige situatie en de situatie NA 19 januari 2013


Huidige situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB n AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch word omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mag je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afrijdt, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afrijdt, moet je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mag rijden.

Situatie vanaf 19 januari 2013

Als je jonger dan 24 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals nu, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening.

Als je dan rijbewijs A1 heb moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar & als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Dit is een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus meteen op je 18e jaar begint kan je dus minimaal op je 22e zwaar rijden, waar dat nu nog 20 is.

Als je op 19 januari 2013 ouder bent als 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs nu, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 20 jaar + 2 jaar in bezit van A1, motor maximaal 35kW
- A : vanaf 22 jaar + 2 jaar in bezit van A2, anders vanaf 24, onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen

Cluster 1:

Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/achteruit-parkeren.pngCluster 2:

Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/langzame-slalom.png


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/wegrijden-uit-parkeervak.png


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/denkbeeldige-acht.png


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vr de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stapvoets-rechtdoor-rijden.png


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/halve-draai.pngCluster 3:

Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/uitwijkoefening.png


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/snelle-slalom.png


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts n van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/vertragingsoefening.pngCluster 4:

Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem gn negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/noodstop.png


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de rste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als n van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen z gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/precisiestop.png


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich gn reden voor een onvoldoende.

http://motorrijschool-vd-weij.nl/_img/layout/voertuigbeheersing/stopproef.png


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:


Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*

Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen


- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er pers niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, rst je spiegels checken (binnen, buiten) dn je dode hoek checken (schouder) en dn pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je net heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?


Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
Waar komt nou die topictitel vandaan en die foute foto bovenin?

Het is onderhand een traditie aan het worden om alvorens je motor-examen n of meerdere bananen oraal te verorberen, hierdoor word de kans op zakken bijna nihil. Bananen garanderen dus bijna je succes als (aankomend) motorrijder.

Aangeraden wordt dan ook om TEN ALLE TIJDE een banaan bij je te hebben als je je rijbewijs en eigen motor straks hebt. Die banaan zou je val nog wel is kunnen breken en zo je leven redden...

Onderzoek heeft uitgewezen dat een aardappel in je zak tijdens je rij-examen een bijna net zo goed resultaat geeft als een banaan oraal te verorberen vr je examen...
Of een banaan eten n een aardappel (of krieltje/roseval/bintje) meenemen je kansen op slagen nog meer verhoogd, heeft helaas nog niemand onderzocht...

Geslaagd? dan wordt een trosje bananen voor de leden van dit topic altijd zr op prijs gesteld...

Iedereen in dit rijles topic heeft in ieder geval gezworen zijn of haar geluksbanaan altijd bij zich te dragen...
Simon4all wijzigde dit bericht op maandag 01 oktober 2012 17:44 (6%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Onze eigen 'Stig'

http://imageshack.us/a/img51/4712/naamloosfy.png

AdyF die een banaan oraal probeert te verorberen...

De lessende M-F'ers


Mr Malagi
Theorie: Gehaald
AVB: Gehaald
AVD: 28 november
http://i2.photobucket.com/albums/y29/malagi/IMAG0176.jpg

StevenStip
Eerste rijles: 16 juli 2012
Theorie: -
AVB: 22 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: van den Wildenberg in Eindhoven
Lesmotor: Honda CBF600

http://klaukon.nl/pak.JPG

Nessie
Eerste les: maart 2012
Theorie: 18 mei 2012
AVB: Gehaald
AVD: ntb
Rijschool: Van der Meer Motor & Verkeer
Lesmotor: Honda CB500
Eigen motor: Suzuki SV 650N

http://i50.tinypic.com/2ag7sd0.jpg

D34M0N
Eerste rijles: 2 juni 2012
Theorie: 15 augustus 2012 (gehaald, 2e poging, 1 fout)
AVB: 22 augustus 2012 (gehaald, 1e poging, 0 fout, 0 herkansingen)
AVD: -
Rijschool: Erik Wierbos (Huissen)
Lesmotor: Honda CBF500

http://d34m0n.webs.com/Plaatjes/Motorpak.jpg

m1chel
Eerste rijles: 28-8-2012
Theorie: ✓ (1 fout)
AVB: 14 september 2012
AVD: Onbekend!
Rijschool: Tilstra (Leeuwarden)
Lesmotor: Honda CBF500

http://i45.tinypic.com/2na2see.jpg

Tagi-M
Eerste rijles: 18 september 2012
Theorie: 5 november 2012 (gehaald)
AVB: 16 oktober 2012
AVD: 13 december 2012
Rijschool: FunDrive (Amersfoort)
Lesmotor: Honda CBF500A
Eigen motor: Honda CBR600F

http://i50.tinypic.com/im1m5e.jpg

Anaszi
Eerste rijles: 10 September 2012
Theorie: 3 oktober
AVB: ✓
AVD: Onbekend
Rijschool: Selling Amsterdam
Lesmotor: BMW F650GS

http://www.ojvandenbosch.com/foto/Anaszimotor.png

Tjiddel
Eerste les : 17 september 2012
Theorie : ✓
AVB: ✓
AVD : 20 november 2012
Lesmotor : Honda CBF500 / Kawa er6n
Rijschool: Istha ( Den Helder / Schagen)
Eigen Motor : Kawasaki Z75

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1073859/0fe01717fbf281f7863c49148e2aa93a

Rene4u
Eerste rijles: 24 juli
Theorie: 2 november
AVB: ✓ 2 oktober
AVD: nnb
Rijschool: Rijschool Actief
Lesmotor: Honda CB500

http://i1183.photobucket.com/albums/x464/rene4u2/IMG_9424.jpg

'Bike' van z'n schoonvader :+

http://i1183.photobucket.com/albums/x464/rene4u2/IMG_9628.jpg

Ulleke
Eerste rijles: 15 Oktober 2012
Theorie: 4 december 2012
AVB: 27 november 2012 (gehaald)
AVD: 14 december 2012
Rijschool: Rijschool Tamara (Rucphen)
Lesmotor: nnb

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1074366/14f9aa4f91db6774d119598bded3d368

Deetje
Eerste rijles: ergens begin dit jaar, weet ik niet meer
Theorie:24 mei 2012
AVB: 15 oktober 2012
AVD: 3 december 2012
Rijschool: Chris Roelse (Terneuzen)
Lesmotor: Honda CB500

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1077243/6e5e706abf4c13a3100f637110f46527

Vieze Freek
Eerste rijles: 21 november 2012
Theorie: 16 oktober
AVB: 29 november 2012 (gehaald)
AVD: nog onbekend maar slagen voor 19 januari!!
Rijschool: Van Buuren (AVB pijnacker AVD Pleterijkade)
Lesmotor: Honda CB500

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/560429_442789052415519_701742398_n.jpg

JvSMR
Eerste rijles: 19 oktober 2012
Theorie: 19 oktober 2012
AVB: 22 november 2012
AVD: 5 december 2012
Rijschool: Verkeersschool Hans Boomsluiter
Lesmotor: Honda CBF500 (25 kw)

http://i1212.photobucket.com/albums/cc457/JvSRS/DSC_0676.jpg

d-run
Eerste Rijles: 17 September
Theorie: 17 Juli *geslaagd in 1 keer
AVB: 20 September *geslaagd in 1 keer
AVD: 3 December
Rijschool: Nederveen (Hardinxveld-Giessendam)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N ABS
Eigen motor: Suzuki GSX600F

http://gp1.pinkbike.org/p4pb8685878/p4pb8685878.jpg
Simon4all wijzigde dit bericht op vrijdag 30 november 2012 19:40 (69%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Hebben nog geen foto:

Daniel91

dAVEc
Eerste rijles: 7 juli 2012
Theorie: 3 augustus 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 25 september 2012
Rijschool: Motorrijschool Ramon (Dronten)
Lesmotor: CBF500

rvstrien1991
Eerste rijles: 20 april 2012
Theorie: 3 juli 2012 (gehaald)
AVB: 21 juni 2012 (gehaald)
AVD: 20 augustus 2012
Rijschool: Rijschool Schipperen (Raamsdonksveer)
Lesmotor: Yamaha XJ-6

Forward Bikers
Eerste les: Begin juni 2012
Theorie: 3 Augustus 2012 (Haarlem, 5 fout)
AVB: 24 September 2012 (Geslaagd)
AVD: 5 December 2012
Rijschool: VDR Verkeersopleidingen (Hoofddorp)
Lesmotor VDR: Honda 600
Rijschool: Max120 (Haarlem, 2 x gastleerling ivm vakantie drukte)
Lesmotor Max120: Suzuki Gladius

luukfzs
Eerste rijles: 10 Mei 2012
Theorie: ja
AVB: ja
AVD: 28 augustus 2012
Rijschool: Safety (houten)
Lesmotor: Honda CBF600

Gurbsz
Eerste rijles: Ergens in juli 2012
Theorie: 14 augustus 2012 (Gehaald)
AVB: 20 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: Rijschool Dubbeldam (Barendrecht)
Lesmotor: Honda CBF500

Martijn137
Eerste les: 16 juni 2012 (proefles was al in maart bij een andere rijschool tijdens een open dag een half uurtje)
Theorie:14 juni 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 3 Oktober 2012
Rijschool: Rijschool Hans & William
Lesmotor: Kawasaki ER6N
Eigen motor: zien we volgend jaar wel weer als de centjes er voor zijn :P

Zyfazix
Eerste rijles: 23 Augustus 2012
Theorie: 20 Augustus 2012 (gehaald met 6 fouten)
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Succes-Mimpen (Waddinxveen)
Lesmotor: Yamaha XJ6

remieknaapen
Eerste rijles: 20 augustus 2012
Theorie: 27 September 2012, geslaagd, 5 fouten
AVB: 11 september 2012, Geslaagd!
AVD: 26 oktober 2012
Rijschool: De Bruijn (Venlo)
Lesmotor: Honda CBF500

Vane100
Eerste rijles: Eind febuari
Theorie: 19 april 2012
AVB: 4 april 2012
AVD: 5 september 2012
Rijschool: ACM rijopleidingen
Lesmotor: Honda CBF500

adjego
Eerste rijles: 7 augustus 2012
Theorie: Gehaald
AVB: Gehaald
AVD: 11 December 2012
Rijschool: Rijschool Roy (Steensel)
Lesmotor: Yamaha XJ6

SanderA
Eerste rijles: 14 september 2012
Theorie: 10 oktober 2012
AVB: 1 november 2012
AVD: 11 januari 2013
Rijschool: Oosterpoort Groningen
Lesmotor: CB600F

RH-PEC
Eerste rijles: 17 september 2012
Theorie: 20 september 2012 gehaald
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Blok-Huls Zwolle
Lesmotor: Honda CBF500

18piet18
Eerste rijles: 11 september 2012
Theorie: 2 oktober 2012 (eerste keer)
AVB: 9 oktober (eerste keer)
AVD: Nog niet bekend
Rijschool: Van der weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500

Lumaro
Eerste rijles: 27 april 2012
Theorie: 1 Mei 2012
AVB: 30 Juli 2012
AVD: 21 September 2012
Rijschool: Apeldoorn & Bloemzaad (Apeldoorn)
Lesmotor: Honda CB 500

DenizB
Eerste rijles:14 September 2012
Theorie:28 Augustus 2012
AVB: 2 November 2012
AVD: Niet bekend
Lesmotor: Kawasaki ER-5 25KW

Danny_b
Eerste rijles: 04 augustus 2012
Theorie: 24 oktober 2012
AVB: 5 oktober 2012
AVD:
Rijschool: Clarien (Hoogvliet)
Lesmotor: Honda CBF 500

Teun W
Eerste rijles: 2 oktober 2012
Theorie: 16 oktober 2012
AVB: 24 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Tilburg (Tilburg)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)

Cubi
Eerste rijles: 12 sept 2012
Theorie: 25-10-2012
AVB: 27-11-2012
AVD: 14-01-2013
Rijschool: -
Lesmotor: Honda CBF 600 ABS

Enric0
Eerste rijles: Ergens in juli :9
Theorie: 12 september
AVB: 25-10-2012
AVD: 12-12-2012
Rijschool: De groot/Baselmans (les bij beide)
Lesmotor: Honda CBF 500 (ABS) 25kw

Twigsterify
Eerste rijles: 18 september 2012
Theorie: 16 september 2012
AVB: 5 november 2012
AVD: Ergens in december
Rijschool: Verkeerscentrum Zoetermeer (vcz)
Lesmotor: Eerste rit honda CBF250, nu of CBF600 geknepen/ongeknepen
Eigen motor brommer: Yamaha dt 50 r

Robin20VT
Eerste rijles: September 2012
Theorie: 7 november 2012 - Geslaagd
AVB: 5 november 2012 - Geslaagd
AVD: 20 December 2012
Rijschool: Verkeersschool Ariesen (Veenendaal)
Lesmotor: Honda CB500 / Honda CBF600F

BrandweerMouse
Eerste rijles: 11 juli 2012
Theorie: 8 november
AVB: 3 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Schreijer (Hoorn)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)
Eigen fiets: Kawasaki ZXR400 uit '99

mustiej
Eerste rijles: 9 november 2012
Theorie: oktober 2012(in 2x gehaald)
AVB: 29 november 2012
AVD: 2 januari 2013
Rijschool: Metro
Lesmotor: Honda CB500

Denzis
Eerste rijles: 13 oktober 2012
Theorie: 26 oktober 2012 1x gehaald
AVB: 6 November 2012 Gehaald
AVD: 19 December
Rijschool: Tom De Keizer, Zaandam
Lesmotor: Honda CB500F

Greydust
Eerste rijles: 19 juli 2012
Theorie: 3 september 2012 (1x geslaagd)
AVB: 5 september 2012 (1x geslaagd)
AVD: 20 november 2012
Rijschool: Adam & Eva (Heerhugowaard)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N

Thaz
Eerste rijles: 29-08-2012
Theorie: 21-09-2012
AVB: 30-10-2012
AVD: 08-12-2012
Rijschool: Rijschool EnRoute (Rotterdam)
Lesmotor: Honda CB600F

BramD
Eerste rijles: Begin oktober
Theorie: 14 oktober 2012
AVB: 14 november 2012 ( gehaald )
AVD: 21 december 2012
Rijschool: Robbie Knoop (Nijmegen)
Lesmotor: Kawasaki ER(6?)

Vermeulen77 (Sv650-kanarie)
Eerste rijles: 1 oktober 2012
Theorie: 25 oktober 2012 (gehaald)
AVB: 5 november 2012 (gehaald)
AVD: 8 januari 2013
Rijschool: 100PK (Hooglanderveen/Amersfoort)
Lesmotor: Eerst CBF500, na mijn AVB mijn eigen SV650

Chocokoek
Eerste Rijles: 31 oktober
Theorie: 22 November - Geslaagd
AVB: 12 December
AVD: 7 Januari
Rijschool: Van Vugt (Wognum)
Lesmotor: Yamaha XJ6 (ABS)
Eigen Motor: Yamaha YZF 600 R Thundercat

RoyRovers
Eerste Rijles: Augustus
Theorie: 5 november gezakt, 23 novem gezakt , 7 december 3e poging
AVB: 23 Oktober geslaagd
AVD: 20 December
Rijschool: Smits Rijschool oss
Lesmotor: Kawasaki er-5 25kw
Eigen Motor: Yamaha XT600e

Silence
Eerste les: begin augustus
Theorie: 20 augustus behaald
AVB: Half september
AVD: Oktober/November
Motor: Honda CBF500

KawaJosh
Eerste Rijles: 9 november
Theorie: 7 November - Geslaagd
AVB: 29 November- geslaagd
AVD: 11 december
Rijschool: Teamwork Zutphen
Lesmotor: Yamaha XJ6 (ABS)
Eigen Motor: Kawasaki zx6r 2005

akinkartal
Eerste Rijles: 20 november
Theorie: 15 november*geslaagd in 3de keer
AVB: 26 november *geslaagd in 1 keer
AVD: 5 december
Rijschool: motorrijbewijs.nu (utrecht)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N ABS
Eigen motor: Kawasaki ZX4R

JezoenZaandam
Eerste Rijles: 9 oktober
Theorie: 6 november geslaagd
AVB: 21 november geslaagd
AVD: 19 december
Rijschool: van Hees, Zaandam
Lesmotor: Honda cbf500
Eigen motor: Suzuki gsx 600 F
Simon4all wijzigde dit bericht op vrijdag 30 november 2012 16:37 (45%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Ex-Lessers

Lady_Di

http://www.mijnalbum.nl/Foto-OLAPURXE.jpg

Boemba5

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3D6NLTZV.jpg

ame

http://i942.photobucket.com/albums/ad269/cruiserlongboard/eersterijles.jpg

Sytze

http://i50.tinypic.com/4qr2np.png

Dr_Insane

http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JOZKUMJA.jpg

Xtine

http://www.christine.nl/pics/motor/christine_mg.jpg

Eigen motor:

http://bliep.christine.nl/pics/gixxer.jpg

Iska

http://i.imgur.com/WbcFi.jpg

Eigen motor:

http://i46.tinypic.com/2z7lvuo.jpg

-Pilsener-

https://bxhn1q.blu.livefilestore.com/y1mYcZgG1ZXoFdrmLvZoeHkc3IKbF6k5af3w3pOPoynvyfo-lrMMDYg53nMO7PEOZgCEMmCJxkV6i84Pa_-aZv54lhEMtK07LPTcTlgAj6znGk/IMG_6900_small.jpg?psid=1

Cremo

https://dl.dropbox.com/u/70937386/Remco%20Kawasaki%20Z750r.jpg

adyF

http://img577.imageshack.us/img577/4783/dsc05715u.jpg

gertjuh

http://i45.tinypic.com/24vjrt2.jpg

Tropic

http://i.imgur.com/7R6Qi.jpg

nannol

http://img528.imageshack.us/img528/6962/opdemotorhelemooiepictu.jpg

http://img440.imageshack.us/img440/7008/img359798537.jpg

Simon4all

http://lhertogs.home.xs4all.nl/uploads/motor/Zandvoort%2018-11-12/20121118_150029.jpg

gromtoskamp

http://i49.tinypic.com/vo9btj.jpg

Pathena75

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1064464/ab4be88ea281ade6bc6ef3ce665371de

Deagon

http://img849.imageshack.us/img849/4628/4370737122.jpg

Arno_1992

Yawa77

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1082268/7857b1da2c2e2029a30b5ef65301ec46

Jacobse

http://i45.tinypic.com/2crsuia.jpg

Wespa

http://img6.imageshack.us/img6/2084/image4smg.jpg

RJF

Vrieskist

http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1079769/6f0a018e45fae0771664494f630dc262

Fruitbooter

http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/1074024/e3d2a8413c3d8b5d853f87bedebc2cff

n3mbers
Als er nog iets veranderd moet worden n van deze posts, post het hier in het topic of stuur mij een PB :)
Simon4all wijzigde dit bericht op woensdag 28 november 2012 11:32 (21%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
De Planning

Wie gaat er nou wanneer afrijden, dat kun je hieronder lezen! :)AVB

3 oktober - Tjiddel -> geslaagd
9 oktober - 18piet18 -> onbekend
12 oktober - n3mbers -> geslaagd
16 oktober - Tagi-M -> geslaagd

1 november - SanderA
2 november - DenizBAVD

3 oktober - gromtoskamp - Pathena75 - Martijn137 -> geslaagd - geslaagd - gezakt
8 oktober - Simon4all -> geslaagd
11 oktober - Deagon -> geslaagd
16 oktober - Jacobse -> geslaagd
17 oktober - Yawa77 -> geslaagd
24 oktober - n3mbers
26 oktober - remieknaapen

8 november - m1chel
19 november - vrieskist -> geslaagd
20 november - Tjiddel -> geslaagd
28 november - Mr Malagi

5 december - Forward BikersTheorie

4 oktober - Tagi-M -> gezakt
23 oktober - Tagi-M -> gezakt
Simon4all wijzigde dit bericht op vrijdag 30 november 2012 22:46 (127%)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

MotorMuis

Berichten:
2.134
Reg. datum:
18 jun. 2011
Locatie:
Gorinchem/Leerdam
bananenbende _O-
Suzuki gn 250 2x Kawasaki LTD Honda NTV 650 BMW F650 CB 900 F

Oranje boven

Berichten:
5.415
Reg. datum:
01 okt. 2010
Locatie:
Nieuw-Buinen
he, ik dacht dat ik de eerste was...

super titel!!! _O-
Lady_Di wijzigde dit bericht op zaterdag 29 september 2012 22:14 (78%)

Berichten:
320
Reg. datum:
14 aug. 2012
Locatie:
Oosten des land
*O*
Theorie: check. AVB: check. Op naar AVD.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Sja, d'r moest toch iets van die bananen terugkomen in de titel dit deel... _O-
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
Present. :)
Leuke titel. ;)
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Blij dat jullie de titel kunnen waarderen *O*
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
Simon4all schreef op 29 september 2012 @ 22:23:
Blij dat jullie de titel kunnen waarderen *O*

De OP is bij jou wel in goede handen. ;)
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Waarschijnlijk wel voor de laatste keer :) Maar, wie weet als er nog geen vervanger is straks.. Ik vind het wel leuk hoor, toch een steentje kunnen bijdragen aan MF en een mooi plekkie maken voor alle lessers hiero :)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Zo, OP weer ff bijgewerkt :)
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Kawasaki Versys 650

Berichten:
714
Reg. datum:
07 jun. 2012
Locatie:
Twente
heeey nieuw topic :W leuke titel _O-
Suzuki GS 500e Challenge '1997
Yamaha MT-07 '2014
Kawasaki Versys 650 '2015

Motorloos

Berichten:
11.954
Reg. datum:
15 aug. 2012
Locatie:
Zoetermeer
:W

Ben er ook bij.. waar waren we met het gesprek?? Ohja, off-topic :9

Zoals beloofd, maak ik morgen 1 of 2 nieuwe foto's (met bananen natuurlijk).
Z750 '07 / ZX10R '09 - Audi A4 '03 / Volkswagen Golf TSI '09 / BMW 530i '06 / Volkswagen Golf TSI '11

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Ben benieuwd AdyF!

Heb die mooie foute foto lekker bovenaan gezet! :+
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Bezig voor AVD

Berichten:
942
Reg. datum:
13 jun. 2012
Locatie:
Gelderland
quote:
adyF schreef op 29 september 2012 @ 22:46:
:W

Ben er ook bij.. waar waren we met het gesprek?? Ohja, off-topic :9

Zoals beloofd, maak ik morgen 1 of 2 nieuwe foto's (met bananen natuurlijk).

Nou, niet helemaal, we hadden het ook over die malafide overheidsinstantie die over rijbevoegdheid gaat.
Theorie: 15-08-2012 (gehaald) | AVB: 22-08-2012 (gehaald) | AVD: 30-11-2012

GSX600-F 94

Berichten:
222
Reg. datum:
27 jul. 2012
Locatie:
Amsterdam
Haha daar zijn we weer

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
D34M0N schreef op 29 september 2012 @ 22:52:

[...]

Nou, niet helemaal, we hadden het ook over die malafide overheidsinstantie die over rijbevoegdheid gaat.


Ht grote knuffelkindje van Koos werkloos en zijn poedel... *O*
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Kawasaki Versys 650

Berichten:
714
Reg. datum:
07 jun. 2012
Locatie:
Twente
moet er niet nog een soort van toelicht in de OP waar de titel vandaan komt? :+ Voor de nieuwe lessers?
Suzuki GS 500e Challenge '1997
Yamaha MT-07 '2014
Kawasaki Versys 650 '2015

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
quote:
Boemba5 schreef op 29 september 2012 @ 22:54:
moet er niet nog een soort van toelicht in de OP waar de titel vandaan komt? :+ Voor de nieuwe lessers?


Zat ik net ook aan te denken ja... Die gaan de voorgaande delen maar lezen })

Maare... ik zal er morgen (of straks) wel ff een kopje voor maken...
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Motorloos

Berichten:
11.954
Reg. datum:
15 aug. 2012
Locatie:
Zoetermeer
http://www.youtube.com/wa...p;feature=player_embedded

Herkennen mensen zich hierin? hahaha _O-
Z750 '07 / ZX10R '09 - Audi A4 '03 / Volkswagen Golf TSI '09 / BMW 530i '06 / Volkswagen Golf TSI '11

Kawasaki Versys 650

Berichten:
714
Reg. datum:
07 jun. 2012
Locatie:
Twente
quote:
Simon4all schreef op 29 september 2012 @ 22:55:

[...]


Zat ik net ook aan te denken ja... Die gaan de voorgaande delen maar lezen })

Maare... ik zal er morgen (of straks) wel ff een kopje voor maken...


Hier de verklaring waarom :P

De vitamine B6 in bananen regelt het glucosegehalte in het bloed, dat een weerslag heeft op onze gemoedstoestand. Elke banaan bevat de natuurlijke suikers fructose, glucose en sucrose, als bron van energie. De sterkste atleten ter wereld eten bananen, juist voor het begin van een competitie, omdat wie snel en veel energie nodig heeft, met bananen de voorraad natuurlijke suikers kan aanvullen, met een energie-boost tot gevolg , ideaal bij zware fysieke arbeid of uitputtende sportactiviteiten. Men krijgt de energie van de suikers, maar de suikers worden niet zo snel als vet opgeslagen door de vezels. De banaan is het beste middel tegen stress, ontmoediging, verdriet en neerslachtigheid ,omdat er tryptohan inzit, dit is een protene , dat in het lichaam omgezet wordt tot serofine, een stof die het lichaam ontspant en een welzijnsgevoel veroorzaakt, samen met de vitamine B6 die in elke banaan aanwezig is . Bananen bevatten ook serotonine, nog een hormoon dat gelukkig maakt. De B-vitamines in de banaan kalmeren de zenuwen en B6 regelt de bloed-glucose-spiegel op de juiste manier, en veroorzaakt daardoor een goed humeur.
Suzuki GS 500e Challenge '1997
Yamaha MT-07 '2014
Kawasaki Versys 650 '2015

Honda CBR600F2 '95

Berichten:
17.507
Reg. datum:
29 apr. 2012
Locatie:
Purmerend
Zo, ga het stukje over de bananen maar vinden en lezen in de OP! Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.... })
What are two things people don't eat for lunch? ........ Breakfast and dinner.

Select Forum

© 2001-2018 Motor-Forum - Served by Webserver 3

Cookies?

Motor-Forum maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, voor analyse en verbetering en om relevante advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van Motor-Forum geef je aan hiermee akkoord te zijn. Klik hier voor meer informatie of om je instellingen aan te passen.