k1100lt

  1. Corrosie

    Corrosies familiemobiel

    Na een aantal jaar geen zijspan gereden te hebben, is er alweer lange tijd de wens naar een eigen combinatie. De plannen voor de Guzzi met moturist worden inmiddels uitgewerkt (zie: Span voor Corrosie) , maar de wens naar een "familiemobiel" bleef ook aanwezig. Een paar weken terug toch de...
  2. J

    BMW K1100 RS/LT topic

    Omdat ik wel een K70/K100 topic vond, maar nog geen K1100 (of heb ik er over gekeken, indien ja verwijder dit topic gerust) topic vond was het hoog tijd een K1100 topic te openen. Ervaringen/meningen/problemen/... met de K1100, vertel het hier :)