Andreasberg op herhaling.....4 t/m 6 juni 2021

®win

MF veteraan
6 mei 2002
7.273
314
Republiek Hollands Midden
LGBYF

§ 14 Gastronomie
(1) De exploitatie van restaurants, pubs, snackbars, pubs, cafés, kantines, cafetaria's en andere cateringfaciliteiten is verboden. Bij wijze van uitzondering mogen bedrijfskantines en kantines in onderwijsinstellingen worden geëxploiteerd om de werknemers of gebruikers van de onderwijsinstellingen te bevoorraden, indien de werkprocessen of een onderwijskundige werking die op grond van deze verordening nog is toegestaan, anders niet zouden kunnen worden gehandhaafd.
(2) Niettegenstaande paragraaf 1, zijn de levering van voedsel en dranken en de verkoop van voedsel en dranken buitenshuis, evenals het gebruik van en de toegang tot voedselautomaten toegestaan als de minimumafstanden en hygiënevereisten volgens deze verordening wordt nageleefd. § 11 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. Het nuttigen van eten en drinken is verboden binnen een straal van 50 meter rond de horecagelegenheid waar het eten of drinken is gekocht.
(3) Niettegenstaande paragraaf 1, kunnen kamers en noodzakelijke catering ter beschikking worden gesteld voor evenementen die krachtens deze verordening zijn toegestaan.
§ 15 Accommodatie, toerisme
(1) Accommodatie-aanbiedingen voor privédoeleinden zijn verboden, tenzij ze dringend nodig zijn om redenen van medische of verpleegkundige zorg of om sociaal-ethische redenen. Het gebruik van permanent gehuurde of in eigendom zijnde eigendommen en van permanent geparkeerde caravans, mobilhomes enz. Uitsluitend door de geautoriseerde gebruikers blijft toegestaan. Bij het exploiteren van gemeenschappelijke voorzieningen op campings en dergelijke, en bij het onderbrengen van reizigers, inclusief de catering voor hen, moeten de hygiëne- en infectiebeschermingsnormen in overeenstemming met paragraaf 4 in acht worden genomen.
(1 bis) Beroepschauffeurs die de nacht doorbrengen in rustplaatsen en truckstops kunnen daar van catering worden voorzien. Lid 1, zin 3, is van overeenkomstige toepassing.
(2) Busreizen en andere groepsreizen per bus voor toeristische doeleinden zijn niet toegestaan.
 

DetoX

Dictator in opleiding
29 sep 2007
18.301
1.872
NO Veluwe
Even kijken wanneer de volgende versoepeling eraan komt. Ik verwacht voor juni dat de deuren wel weer open zullen gaan.
 
Bovenaan Onderaan