File richtlijn feitelijk overbodig?

File richtlijn zinnig ?

 • Nee

  Stemmen: 3 11,5%
 • Ja

  Stemmen: 22 84,6%
 • Weet niet / geen mening

  Stemmen: 1 3,8%

 • Totaal aantal stemmen
  26

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Uit het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV1990):
Artikel 3
1.
Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.
(..)
Artikel 11
1.
Inhalen geschiedt links.
2.
Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
(..)

Artikel 13
1.
Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd.
2.
Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald.

Artikel 19
De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 21
Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

a.
voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;
(..)
Artikel 28
Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.
(..)
Artikel 31
Signalen mogen niet worden gegeven in andere gevallen of op andere wijze dan in deze paragraaf is toegestaan.
(..)
Artikel 43
1.
Het is de bestuurders verboden op een autosnelweg of autoweg hun voertuig te keren of achteruit te rijden.
2.
Het is de bestuurders voorts verboden op de rijbaan van een autosnelweg of autoweg hun voertuig te laten stilstaan.
3.
Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm.
(..)
Artikel 54
Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Artikel 55
Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.


Als je deze wettelijke regelingstekst naast de MAG filerichtlijn leest kan je tot de conclusie komen dat je, mits veilig voor jezelf en medeweggebruikers, files met meer dan 10 km/u links in kan halen. Dus zonder gebruik te maken van de gedoogregeling van tussendoor, en bij meer dan twee banen tussen de buitenste twee.

E.e.a. geeft geen recht tot tripleren, want de vluchtstrook en redresseerstrook zijn nog steeds no-go-area's, tenzij....

Moeten we zonder de richtlijn gaan werken Of is de te verwachten verwarring nadeliger dan de voordelen:
sneller dan 10km/u inhalen van illegaal stilstaande voertuigen op snelwegen en in tunnels,
geen betutteling meer als je gewoon links inhaalt, dus ook de file,
tijdwinst omdat als er geen anderszins aangegeven max. snelheid is de 120 km/u geldt,
etc.

Dit allemaal n.a.v. de threads over controle op de A27/A6, de recente discussie over :] motorrijders :] in de file als verkeershooligans etc.
 

comecme

Die hard MF'er
8 mrt 2004
314
0
Nieuwegein
Wat bedoel je dan met links inhalen? Nog óp de linkerbaan dus de auto's inhalen? Daar is minder ruimte dan tussen twee rijbanen in. Tussen de banen in heb je zowel links als rechts wat ruimte, zeg aan beide kanten zo'n 50 cm. Links van de linkerbaan heb je slechts één keer die 50 cm. Lijkt me dus niet verstandig om dat te gaan doen.

Overigens zijn er natuurlijk nog wel andere snelheidsbeperkingen dan de 120 km/h, namelijk de op de matrisborden aangegeven snelheid. Dus bij een file mag je al gauw niet harder dan 50.

Wat wél interessant is is dat je dus puur op grond van de verkeersregels ook op een éénbaansweg mag inhalen, zolang je daarbij niet op de andere weghelft komt. Dus op van die provinciale wegen met een doorgetrokken middenlijn zou je wel gewoon links van de auto's, op dezelfde rijbaan de langzaamrijdende koekblikkers mogen inhalen.

Edit: misschien handiger om de vraagstelling van de poll te veranderen in: "File richtlijn zinnig?".
 

Kofferrek

MF veteraan
Donateur
23 jun 2003
83.252
2
1) HET IS GEEN GEDOOGREGELING

2) De gedragslijn is een uitleg van de wet en vervangt de wet dus niet, het is de wet, alleen in begrijpelijk Nederlands omschreven.

3) Naast zwaai en kleding topics beginnen de file-topics ook behoorlijk irritant te worden :(
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Wat bedoel je dan met links inhalen? Nog óp de linkerbaan dus de auto's inhalen? Daar is minder ruimte dan tussen twee rijbanen in. Tussen de banen in heb je zowel links als rechts wat ruimte, zeg aan beide kanten zo'n 50 cm. Links van de linkerbaan heb je slechts één keer die 50 cm. Lijkt me dus niet verstandig om dat te gaan doen.

Overigens zijn er natuurlijk nog wel andere snelheidsbeperkingen dan de 120 km/h, namelijk de op de matrisborden aangegeven snelheid. Dus bij een file mag je al gauw niet harder dan 50.

Wat wél interessant is is dat je dus puur op grond van de verkeersregels ook op een éénbaansweg mag inhalen, zolang je daarbij niet op de andere weghelft komt. Dus op van die provinciale wegen met een doorgetrokken middenlijn zou je wel gewoon links van de auto's, op dezelfde rijbaan de langzaamrijdende koekblikkers mogen inhalen.

Edit: misschien handiger om de vraagstelling van de poll te veranderen in: "File richtlijn zinnig?".
Als iedereen zoveel mogelijk rechts houdt, ik zeg idd. als, dan is er meer dan 50 cm. beschikbaar en kan :] je dus inhalen zonder op de redresseerstrook te geraken (da's immers wel strafbaar).

Wat betreft die doorgetrokken streep op provinciale wegen, impliceert die geen
inhaalverbod?

En de poll aangepast, je had gelijk, bedankt.
 

BlauweR1

Die hard MF'er
29 sep 2004
278
0
48
Den Haag
Het stuk dat he citeert is van RVV uit 1990.
De gedragregels voor het tussen de file door rijden is van 1991.
Het kan zijn dat hier verschillen in zitten ?
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Het stuk dat he citeert is van RVV uit 1990.
De gedragregels voor het tussen de file door rijden is van 1991.
Het kan zijn dat hier verschillen in zitten ?
RVV1990 is de wettelijke regeling n.a.v. Wegenverkeerswet.

De file richtlijn is bedoeld als uitleg van 'droge' wettekst voor leken als wij en heeft tot doel het vroegere (voor '90, voor invoering RVV) verboden door de file filteren voor zowel blikkers als :] snelverkeer :] zo veilig mogelijk te laten verlopen en uit te leggen.
Moet daarom dus van na invoering anno 1990 zijn, want toekomstige wetgeving en regelgeing kunnen n og gewijzigd ingevoerd worden.
 

MotoMarz

MF veteraan
Donateur
16 apr 2003
19.557
200
46
Appelscha
www.bovendewol.nl
Nee gestemd :)

Juist omdat de richtlijn een "samenvatting"
van de wetgeving is (zou moeten zijn).
In principe zou de wetgeving opzich genoeg moeten zijn,
en dus zijn de gedragsregels voor filerijden overbodig.

MAAR:
Aangezien een verhaaltje over gedragsregels nou eenmaal
makkelijker te lezen is dat een aantal pagina's wetsartikelen,
is het natuurlijk wel een praktische manier om eenieder
duidelijk te maken waar het om gaan.
En om het voor iedereen begrijpelijk te maken worden
snelheidslimieten gesteld (en officieel niet verplicht) van
10 km/u verschil, omdat er anders mensen zijn die het nog niet
begrijpen.

Als het matrixbord boven de weg 50 aangeeft,
en jij gaat tussen de file door met die 50 km/u, dan kunnen
ze je daar toch niet op pakken? Ook al is het verschil > 10 km/u?
Richtlijn is ongelijk aan wet, toch?

Ik ben er voor om het duitse systeem in te voeren wat betreft
het tussen de file door rijden van hulpdiensten.
Dan zijn alle automobilisten verplicht om op de linker baan
volledig links te gaan staan, en op de rechter baan volledig rechts.
Wat een zee van ruimte krijg je dan.... O-)
 

Orpheus

MF veteraan
Donateur
9 jul 2002
26.658
1
43
Lienden
www.motor-forum.nl
RVV1990 is de wettelijke regeling n.a.v. Wegenverkeerswet.

De file richtlijn is bedoeld als uitleg van 'droge' wettekst voor leken als wij en heeft tot doel het vroegere (voor '90, voor invoering RVV) verboden door de file filteren voor zowel blikkers als :] snelverkeer :] zo veilig mogelijk te laten verlopen en uit te leggen.
Volgens mij (dat is hier al heel vaak langs gekomen, overigens) is in het RVV 1991 (ofzo) de tekst gewijzigd waardoor tussen de file rijden niet langer verboden is, maar toegestaan (en dus niet gedoogd). De file richtlijn is een gedragscode die door het MAG, de verzekeringsmaatschappijen, justitie en andere belanghebbenden is opgesteld om eea soepel te laten verlopen. Die richtlijn wordt, voor zover ik weet, ook als leidraad gebruikt bij bijv. aansprakelijkheidskwesties als er iets mis gaat bij het tussen de file door rijden.
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Nee gestemd :)
(..)
Als het matrixbord boven de weg 50 aangeeft,
en jij gaat tussen de file door met die 50 km/u, dan kunnen
ze je daar toch niet op pakken? Ook al is het verschil > 10 km/u?
Richtlijn is ongelijk aan wet, toch?
:^
Tenzij er sprake is van gevaarlijk/gevaarzettend gedrag, maar dat is niet per se snelheidgeralteerd (denk bijv. aan wheelies..).

En die 10km/u meer dangemiddelde file....Op een driestrooks snelweg?
Dat trekt de laptimer niet, dergelijke trigonometrie...
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Volgens mij (dat is hier al heel vaak langs gekomen, overigens) is in het RVV 1991 (ofzo) de tekst gewijzigd waardoor tussen de file rijden niet langer verboden is, maar toegestaan (en dus niet gedoogd). De file richtlijn is een gedragscode die door het MAG, de verzekeringsmaatschappijen, justitie en andere belanghebbenden is opgesteld om eea soepel te laten verlopen. Die richtlijn wordt, voor zover ik weet, ook als leidraad gebruikt bij bijv. aansprakelijkheidskwesties als er iets mis gaat bij het tussen de file door rijden.
terwijl wat gaat er mnis bij filteren door de file?

Het van richting veranderen zonder goed te kijken...

Dan zou diegene toch aansprakelijk behoren te zijn?
 

Guevara

Die hard MF'er
1 okt 2003
739
0
Amsterdam
al die topics over filerijden zucht........

- zouden de Fransen/ Spanjaarden daar ook over ouwehoeren?

Wordt je voor je kloten gereden dan heb je pech!

wil je dat risico niet nemen?

sluit dan netjes achteraan! , en ga niet dat plekje eisen dat tussen de auto's kan ontstaan

(dit is vriendelijk bedoeld :) )
 

BlauweR1

Die hard MF'er
29 sep 2004
278
0
48
Den Haag
Sinds 1991 is het voor een motorrijder niet meer verboden om langzaam tussen een file door te rijden.
In de RVV wordt echter niet verteld op welke wijze dit dient te gebeuren.
De richtlijnen zijn opgesteld opdat :

1. De motorrijder zo veilig mogelijk door een file kan rijden
2. De automobilist ook weet wat de richtlijnen zijn en dus ook weet wattie kan verwachten in een file.

Het zijn volgens mij nog steeds richtlijnen en geen wettelijke voorschriften. Hierdoor kan er volgens mij niet worden verplicht tot de geadviseerde snelheden.
Nadeel is echter wel dat als de motorrijders er in het algemeen een zootje van maken en allemaal als een kogel door de file rijden de privileges kunnen worden ingetrokken.
 

Orpheus

MF veteraan
Donateur
9 jul 2002
26.658
1
43
Lienden
www.motor-forum.nl
terwijl wat gaat er mnis bij filteren door de file?

Het van richting veranderen zonder goed te kijken...

Dan zou diegene toch aansprakelijk behoren te zijn?
Tenzij de achteropkomende motorrijder bijv. een zodanig hoge snelheid heeft dat de automobilist 'm daar nauwelijks kon verwachten (bijv. omdat de motor nog ver weg was toen ie in zijn spiegels keek).
 

Orpheus

MF veteraan
Donateur
9 jul 2002
26.658
1
43
Lienden
www.motor-forum.nl
Het zijn volgens mij nog steeds richtlijnen en geen wettelijke voorschriften.
Maar ze worden door verzekeringsmaatschappijen en rechters wel als leidraad gebruikt bij geschillen over aansprakelijkheid enzo. Als je je aan die richtlijnen houdt zal de automobilist normaliter aansprakelijk gesteld worden als ie jou snijdt bijv. Maar als jouw snelheid veel hoger is of de snelheid van de file veel hoger, dan heb je goeie kans dat je voor een deel of zelfs volledig aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval.
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
Tenzij de achteropkomende motorrijder bijv. een zodanig hoge snelheid heeft dat de automobilist 'm daar nauwelijks kon verwachten (bijv. omdat de motor nog ver weg was toen ie in zijn spiegels keek).
Xnap 'm nu pas ;) , de gemiddelde automobilist kijkt inderdaad slechts eens per week in spiegels om verkeer om zich heen waar te checken, anders gebruikt hij/zij ze alleen maar om haren te schikken, tanden spinazievrij te maken, cryptische teksten (objects are closer than they appear) te ontrafelen zonder succes, etc.
 

sictc

MF veteraan
11 nov 2003
3.425
0
tis weer typisch nederlands. de automobilist KIJKT niet, en dus moeten de motorrijders maar een stapel onzinnige en vaak onuitvoerbare regels hanteren terwijl het probleem niet opgelost wordt. een blinde hokbestuurder gaat er echt niet beter door in zijn spiegels kijken.

in mijn ogen (en daar ligt WEER een minpuntje voor de MAG) had gewoon net als met fietsers, de motorrijder ALTIJD gelijk moeten krijgen. hierdoor zorg je er automatisch voor dat motorrijders de nodige en veilige ruimte krijgen want een deuk in je auto door niet opletten wat ALTIJD jouw schuld is, leert een stevie-wonder-automobilist WEL beter opletten.

die evil-knievels die met 130+ door de file vlammen kun je als motoragent nog altijd een Art-5 procedure aansmeren.

auto's moeten gewoon in hun eigen baan blijven zoals overal in de wereld verplicht is.
 

Ton-up

MF veteraan
13 mei 2004
11.160
5
56
Lelystad
(..)

in mijn ogen (en daar ligt WEER een minpuntje voor de MAG) had gewoon net als met fietsers, de motorrijder ALTIJD gelijk moeten krijgen. hierdoor zorg je er automatisch voor dat motorrijders de nodige en veilige ruimte krijgen want een deuk in je auto door niet opletten wat ALTIJD jouw schuld is, leert een stevie-wonder-automobilist WEL beter opletten.

die evil-knievels die met 130+ door de file vlammen kun je als motoragent nog altijd een Art-5 procedure aansmeren.

auto's moeten gewoon in hun eigen baan blijven zoals overal in de wereld verplicht is.
Heb je je lokale MAG-medemotrrijder-medelid al aangesproken op je terechte stelling nr. 1 ?

En je mag maar 120 km/u max. in NL op de openbare weg, dus sowieso werk voor de Speebrigades?

En als iedereen zijn/haar eigen baan beter hield kon :] je er gewoon links langs, zie mijn openingspost.
Net als de roltrappen naar de ondergrondse in Londen, links gaan, rechts staan.
 

Orpheus

MF veteraan
Donateur
9 jul 2002
26.658
1
43
Lienden
www.motor-forum.nl
tis weer typisch nederlands. de automobilist KIJKT niet, en dus moeten de motorrijders maar een stapel onzinnige en vaak onuitvoerbare regels hanteren terwijl het probleem niet opgelost wordt. een blinde hokbestuurder gaat er echt niet beter door in zijn spiegels kijken.
Nou, daar zijn de meningen dan toch wel over verdeeld. Ik vind de richtlijnen tamelijk zinnig en voor de hand liggend. Alleen tussen de file door als het ie stilstaat of bijna stilstaat. Niet met een hoge snelheid ertussendoor (lijkt me logisch aangezien je je tussen twee files in een behoorlijk chaotische en onoverzichtelijke situatie bevindt) en proberen zoveel mogelijk altijd op dezelfde plek (tussen de twee meest linkse banen) ertussendoor te gaan zodat daar op geanticipeerd kan worden.

Goeie vraag. Ik denk het niet, tenminste niet officieel. Iemand die hier met meer zekerheid wat over kan zeggen?
Bij mijn weten is het gewoon verboden om over een doorgetrokken streep heen te gaan als die streep tenminste als rijbaanscheiding en niet als kantstreep dient.
 

Kofferrek

MF veteraan
Donateur
23 jun 2003
83.252
2
Wat betreft die doorgetrokken streep op provinciale wegen, impliceert die geen
inhaalverbod?
Nee. Het is verboden om een doorgetrokken streep tussen twee rijbanen (met verkeer in dezelfde of tegenovergestelde richting) te overschrijden. Inhalen is niet impliciet verboden (Maar wat moet je anders aan de linkerkant van de streep :? )

Overigens staat op het negeren van bord F1 (inhaalverbod) een boete van € 95,00, en voor het overschrijden van de doorgetrokken streep € 125,00

Voor je hier weer een apart topic over gaat openen: Inhalen bij een dubbele streep

[edit]Die yoda wordt nog opeens snel op z'n oude dag met posts editten B| :+