knipperlicht

weed

Die hard MF'er
22 jun 2006
607
0
48
roosendaal
hallo ik ben mijn motor aan het verbouwen (bouwjaar 1986)
nu wil ik weten of er knipperlichtjes op moeten
 

kawaidioot

MF veteraan
9 jun 2004
17.974
146
56
Zevenhuizen (Zuid-Holland)
....gewoon zelf bepalen aan de hand van wat je wilt realiseren,.....op sommige verbouwde motorfietsen staat het gewoon NIET!
Maar ze zijn (helaas) wel verplicht!
Eerdere vraag.


4.5 . Richtingaanwijzers

4.5.1 . Aanwezigheid ( zie aanhangsel 4 )

Verplicht . De verschillende typen richtingaanwijzers zijn ingedeeld in categorieën ( 1 , 2 en 5 ) , die overeenkomstig een installatieschema ( A en B ) op een voertuig worden aangebracht .

Schema A is van toepassing op alle motorvoertuigen .

Schema B is alleen van toepassing op aanhangwagens .

4.5.2 . Aantal

Het aantal inrichtingen moet zodanig zijn dat zij de aanwijzingen kunnen geven die beantwoorden aan één van de onder 4.5.3 bedoelde installatieschema's .

4.5.3 . Installatieschema

A 2 voorrichtingaanwijzers ( categorie 1 )

A 2 achterrichtingaanwijzers ( categorie 2 )

A 2 zijverklikkerlichten van de richtingaanwijzers ( categorie 5 )

B - 2 achterrichtingaanwijzers ( categorie 2 )

4.5.4 . Plaats

4.5.4.1 . In de breedterichting

De rand van het verst van het middenlangsvlak van het voertuig verwijderde lichtdoorlatende gedeelte mag zich op niet meer dan 400 mm van het punt van de grootste breedte van het voertuig bevinden .

De minimale afstand tussen de binnenranden van beide lichtdoorlatende gedeelten moet 600 mm bedragen .

Wanneer de verticale afstand tussen de achterrichtingaanwijzer en het overeenkomstige achterlicht 300 mm of minder bedraagt , mag de afstand tussen het punt van grootste breedte van het voertuig en de buitenrand van de achterrichtingaanwijzer niet meer dan 50 mm meer bedragen dan de afstand tussen het punt van grootste breedte van het voertuig en het overeenkomstige achterlicht .

Het lichtdoorlatende gedeelte van voorrichtingaanwijzers moet zich op ten minste 40 mm bevinden van het lichtdoorlatende gedeelte van de dimlichten , alsmede van de mistlichten voor indien deze aanwezig zijn . Een kleinere afstand wordt toegestaan indien de lichtsterkte ter plaatse van de referentie-as van de richtingaanwijzer ten minste 400 candela bedraagt .

4.5.4.2 . In de hoogterichting

Boven het wegdek :

minimaal 500 mm voor richtingaanwijzers van categorie 5 .

minimaal 350 mm voor richtingaanwijzers van de categorieën 1 en 2 .

maximaal 1 500 mm voor alle categorieën .

Indien het in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is deze maximale grens aan te houden , mag het hoogste punt van het lichtdoorlatende gedeelte zich op een hoogte van 2 300 mm bevinden voor de richtingaanwijzers van categorie 5 en op een hoogte van 2 100 mm voor de categorieën 1 en 2 .

4.5.4.3 . In de lengterichting

De afstand tussen het referentiepunt van het lichtdoorlatende gedeelte van de zijrichtingaanwijzer ( schema A ) en het dwarsvlak dat de maximale lengte van het voertuig aan de voorzijde begrenst , mag niet meer bedragen dan 1 800 mm . Indien het op grond van de constructie van het voertuig niet mogelijk is de minimale zichtbaarheidshoeken een te houden , mag deze afstand worden vergroot tot 2 500 mm , wanneer het voertuig is uitgerust overeenkomstig schema A .

4.5.5 . Geometrische zichtbaarheid

Horizontale hoeken : zie aanhangsel 4 .

Verticale hoeken :

15' boven en onder het horizontale vlak .

De verticale hoek onder het horizontale vlak kan tot 5 * worden teruggebracht bij zijrichtingaanwijzers van schema A als deze zich op minder dan 750 mm boven het wegdek bevinden .

4.5.6 . Richting

Indien door de fabrikant bijzondere aanwijzingen voor de installatie zijn gegeven , moeten deze in acht worden genomen .

4.5.7 . Mag " gegroepeerd " zijn

met een of meer lichten .

4.5.8 . Mag niet " gecombineerd " zijn

met enig ander licht .

4.5.9 . Mag slechts " samengebouwd " zijn

met het parkeerlicht .

4.5.10 . Functionele elektrische schakeling

Het inschakelen van de richtingaanwijzers moet onafhankelijk van de ontsteking van de andere lichten geschieden .

Alle richtingaanwijzers die zich aan dezelfde zijde van het voertuig bevinden , worden met dezelfde schakelaar bediend en dienen synchroon te knipperen .

4.5.11 . Verklikkersignaal ( voor de werking )

Vereist voor alle richtingaanwijzers die niet rechtstreeks voor de bestuurder zichtbaar zijn . Het kan optisch en/of akoestisch zijn .

Een optische inrichting moet knipperen , en uitgaan of aanblijven zonder te knipperen of een duidelijk waarneembare frequentiewijziging vertonen indien één van de richtingaanwijzers , met uitzondering van de zijverklikkerlichten , niet goed functioneert . Bij een uitsluitend akoestische inrichting moet het signaal goed hoorbaar zijn en bij storing een overeenkomstige duidelijk waarneembare frequentiewijziging ondergaan .

Indien een motorvoertuig ingericht is om een aanhangwagen te trekken , moet dit voertuig uitgerust zijn met een speciale optische verklikker voor de richtingaanwijzers van de aanhangwagen behalve indien het verklikkersignaal van de trekker het mogelijk maakt het defect zijn van één van de richtingaanwijzers van het aldus gevormde samenstel te ontdekken .

4.5.12 . Overige voorschriften

Knipperlicht met een frequentie van 90 min of meer 30 perioden per minuut .

Het lichtsignaal moet binnen een seconde na het inschakelen functioneren en vervolgens binnen anderhalve seconde voor het eerst doven .

Indien een motorvoertuig ingericht is om een aanhangwagen te trekken , moet de schakelaar van de richtingaanwijzers van de trekker tevens de richtingaanwijzers van de aanhangwagen in werking kunnen stellen .

Wanneer een richtingaanwijzer door een andere oorzaak dan kortsluiting defect is , moeten de andere knipperlichten blijven werken , doch in dat geval mag de frequentie afwijken van die welke is voorgeschreven .
veel info...algemene bepalingen..
 
Laatst bewerkt:

TheAceOfSpades

MF veteraan
23 aug 2002
1.603
0
hallo ik ben mijn motor aan het verbouwen (bouwjaar 1986)
nu wil ik weten of er knipperlichtjes op moeten
Volgens mij is een eigenbouw kenteken van voor 1997 de enige manier om hier van af te komen. Standaard motoren/kentekens hebben namelijk een typegoedkeuring waarin de knipperlichten vermeld staan. Dit is bij een eigenbouwkenteken niet zo. Na 1-1-1997 is de knipperzooi verplicht geworden op alle fietsen ongeacht de typegoedkeuring.
 

dr.Bral

Banned
31 mrt 2003
13.016
0
50
Meppel
ik heb nog nooit knippers op een motor laten zitten en ik heb er ook nog nooit gezeur mee gehad, al 20 jaar niet...