Motorrijles: kletsen over lessen 14: volgas door het achtje!

Status
Niet open voor verdere reacties.

saabert

MF veteraan
25 jul 2013
2.966
79
thuis
aangezien deeltje 13 vol raakt, gaan we in deeltje 14 lekker verder!


Wat hieraan vooraf ging:

Deel I: Motorrijles: Vraag en antwoord, tips en tricks

Deel II: Motorrijles: kletsen over lessen (en niets anders aub!)

Deel III: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 3

Deel IV: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 4

Deel V: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 5 'Bananenbende'

Deel VI: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 6 'The last banaan'

Deel VII: Motorrijles: Kletsen over lessen #7 'Loopt de rem nou aan.?'

Deel VIII: Motorrijles: Kletsen over lessen #8 'A1?..AM zwaar!'

Deel IX: Motorrijles: Kletsen over lessen #9, 'Wacht je op het 8-je?''

Deel X: Motorrijles: Kletsen over lessen #10, 'Gaan voor de tien!'

Deel XI: Motorrijles: Kletsen over lessen #11, 'Zomer komt er aan'

Deel XII: Motorrijles: Kletsen over lessen #12, 'lessend A1/A2 feit!'

Deel XIII: Motorrijles: kletsen over lessen: 'je bent er bijna!'

In dit topic kletsen we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven.


De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen​
Cluster 1:
Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.Cluster 2:
Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:
Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.Cluster 4:
Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


op Youtube een filmpje gevonden waarin de bijzondere verrichtingen tijdens het uitvoeren ervan worden uitgelegd:

Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*
Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen​

- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
stel je even kort en snel voor, hoe ver ben jij met je lessen?

Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Lessend rijbewijs: (A/A1/A2?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type

:] het is ook altijd leuk om te melden als je bent geslaagd *O*


Wijziging Rijbewijscategorieën A, A1, A2​

Zoals jullie wellicht bekend is, is er wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen en wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 zijn de nieuwe rijbewijs regels ingegaan, wat kort inhoudt dat je in het slechtste geval twéé extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Eerder was de situatie nog dat je tot en met 21 jaar éérst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari is dit dus veranderd en mag je pas vanaf 24 jaar direct op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je in het slechtste geval vier jaar over doet, afhankelijk van de leeftijd waarop je begint.

Hieronder een overzicht van de oude en de huidige situatie, vanaf 19 januari 2013

Oude situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB én AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch werd omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mocht je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afreed, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afreed, moest je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mocht rijden.

Situatie sinds 19 januari 2013


Als je jonger dan 20 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals in de oude situatie, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB) en 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening (AVD).

Als je dan rijbewijs A1 hebt moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar, of als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Heb je nog geen A1, dan mag je (sinds 31 december 2013) vanaf 20 jaar direct instromen in de categorie A2, maar moet je hiervoor wel gewoon drie examens afleggen, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing en 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

Heb je reeds 2 jaar A1, dan hoef je alleen een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming af te leggen. Slaag je hiervoor, dan krijg je rijbewijs A2.

heb je nog geen 2 jaar A1 maar ben je al 20, dan mag je alsnog voor A2 gaan maar dan moet je zowel praktijkexamen voertuigbeheersing en praktijkexamen verkeersdeelneming doen. Slaag je hiervoor, dan krijg je rijbewijs A2

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde (of in geval van directe instroming A2, tweede) praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus voor je 24e jaar begint kan je dus op zijn vroegst op je 22e zwaar rijden, waar dat hiervoor nog 20 was.

Als je ouder bent dan 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs vroeger, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

 • A1: vanaf 18 jaar, (theorie-, voertuigbeheersingsexamen en voertuigbeheersingexamen)
  motor maximaal 11kW,
 • A2: vanaf 2 jaar in bezit van A1 alleen voertuigbeheersingexamen,
  òf directe instroom vanaf 20 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie*- en voertuigbeheersingsexamen),
  motor maximaal 35kW,
 • A : vanaf 2 jaar in bezit van A2 alleen voertuigbeheersingexamen,
  òf directe instroom vanaf 24 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie*- en voertuigbeheersingsexamen),
  onbeperkt vermogen.

*Als je eenmaal je theorie hebt gehaald en binnen 2 jaar wilt doorstromen mits dit kan met leeftijd,
dan hoef je niet je theorie opnieuw te halen ongeacht of deze wel of niet verlopen is.

filmpjes met de bijzondere verrichtingen ga ik nog even opzoeken en hier later invoegen.


we, dat zijn X20DTL en ik, proberen een paar keer per jaar een ex-lessersrit te organiseren. de eerstvolgende staat gepland op 30 april a.s.:
Ex-lessersrit april 2017


veel plezier in dit topic en tijdens je lessen!

Piet-Hein

:]
 

Monique2409

MF'er
10 jan 2017
110
0
Yup, helemaal vers! Welkom weer iedereen! Maandag volgende duim sessie... Voor Dutch! wel leuk om te blijven lezen wie er allemaal slaagt. Ik blijf dit toch echt wel volgen!
 

Dutch_Dress

MF'er
15 nov 2016
234
0
West-Brabant
Oei dat zal even wennen worden na vele pagina's in de vorige volgekladderd te hebben _O-

Voordat men denkt wie is die rare kwibus O-)

Dutch_Dress
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: ergens in september 2016
Theorie: 31 januari 2017
AVB: 5 januari 2017
AVD: 18 april helaas gezakt, 24 april herkansing
Rijschool: Peter Jansen (Sprundel)
Lesmotor: Honda cb500 (correct me if I'm wrong :') )
Eigen motor: Suzuki VX800
 

Monique2409

MF'er
10 jan 2017
110
0
OK opnieuw voorstellen...

Monique2409
Trotse eigenaar Rijbewijs À
Begonnen met lessen oktober 2016
Theorie: oktober 2016
AVB: december 2016
AVD: 29 maart 2017
Rijschool: Weber Veghel
Rijd op Honda CBF600
 
Laatst bewerkt:

Smous

Die hard MF'er
12 okt 2016
449
0
Zwolle
Hier Smous, ennee...heb sinds 7 april na ongeveer 70 uur les mn A rijbewijs gehaald en rij nu op een mooie blauwe Suzuki intruder 600.

Dutch, maandag ga je m ook halen hoor! Geen trekkers op de weg of andere rare verkeerssituaties!
 

lonewulf

the wolf on two wheels
Donateur
1 feb 2016
621
602
ergens in NL
zet 'm op Dutch!

ik duim ook weer mee :t

zal me dan ook maar even opnieuw voorstellen:
Lonewulf, februari vorig jaar begonnen met lessen, en sinds 16 december mn rijbewijs A op zak.
Rijschool: Wilgenburg rijopleidingen
lesfiets: Kawasaki ER6N

inmiddels rij ik rond op een yamaha fzs600 :]
het is de laatste dagen gewoon genieten! :9~
alleen zit ik met een klein probleempje.
heb bij het lessen de acht etc. op een tweecilinder geleerd.
omdat deze hun fut onderin het toerental hebben, zijn ze beter door de ´´valstrik der pionnen´´ te loodsen dan vier cilinders, welke juist krachtiger zijn bij hogere toerentallen.
omdat ik geleerd heb te manoeuvreren zonder met de koppeling te werken, maakt het het bochtjes maken prima op de lessers-kawa.
maar met mijn eigen motor word dat best eng wanneer deze door de lage toeren dreigt af te slaan tijdens het maken van bijv. een u-bocht.
heb dit al een keer gehad bij straatje keren, en heb begrepen dat sommigen het dus ook leren met de koppeling te doen bij het lessen.

de vraag is: hoe doen ze dat?
als ik de koppeling gebruik (slippend), mis ik de nodige trekkracht in de bocht -O-

Gr.
Lonewulf
 
Laatst bewerkt:

InZane

Die hard MF'er
26 feb 2003
615
13
Apeldoorn
zet 'm op Dutch!

ik duim ook weer mee :t

zal me dan ook maar even opnieuw voorstellen:
Lonewulf, februari vorig jaar begonnen met lessen, en sinds 16 december mn rijbewijs A op zak.
Rijschool: Wilgenburg rijopleidingen
lesfiets: Kawasaki ER6N

inmiddels rij ik rond op een yamaha fzs600 :]
het is de laatste dagen gewoon genieten! :9~
alleen zit ik met een klein probleempje.
heb bij het lessen de acht etc. op een tweecilinder geleerd.
omdat deze hun fut onderin het toerental hebben, zijn ze beter door de ´´valstrik der pionnen´´ te loodsen dan vier cilinders, welke juist krachtiger zijn bij hogere toerentallen.
omdat ik geleerd heb te manoeuvreren zonder met de koppeling te werken, maakt het het bochtjes maken prima op de lessers-kawa.
maar met mijn eigen motor word dat best eng wanneer deze door de lage toeren dreigt af te slaan tijdens het maken van bijv. een u-bocht.
heb dit al een keer gehad bij straatje keren, en heb begrepen dat sommigen het dus ook leren met de koppeling te doen bij het lessen.

de vraag is: hoe doen ze dat?
als ik de koppeling gebruik (slippend), mis ik de nodige trekkracht in de bocht -O-

Gr.
Lonewulf

Ik heb het juist geleerd op een 4 cilinder. De truuk was om de koppeling niet te gebruiken maar de oefening te doen met 'een streepje' gas en slepende achterrem. Zo blijft de motor trekken en regel je de snelheid alleen met de achterrem.
 

Dutch_Dress

MF'er
15 nov 2016
234
0
West-Brabant
Thnx! Net weer twee uurtjes gelest, eerste uur ging heerlijk m'n instructeur was niet meer dan een navigatiesysteem in m'n oor. Toen hebben we examenroute volledig gereden en dat ging eigenlijk ook niet verkeerd, echter daarna begon ik te klungelen, trapte m paar keer in de verkeerde versnelling en pakte daardoor wat putdeksels mee. Afstand houden was opzich goed, na de les zij m'n instructeur dat een enkele keer het nog meer mag zijn vooral met het examen.

Nou maandag net voor de middag is het weer zover, dat rijbewijs mag onderhand wel gehaald worden :]
 

lonewulf

the wolf on two wheels
Donateur
1 feb 2016
621
602
ergens in NL
Ik heb het juist geleerd op een 4 cilinder. De truuk was om de koppeling niet te gebruiken maar de oefening te doen met 'een streepje' gas en slepende achterrem. Zo blijft de motor trekken en regel je de snelheid alleen met de achterrem.
zo heb ik het ook geleerd.
en dat ging prima bij het lessen, maar bij mijn motor merk je toch dat ie bij de lage toeren minder fut heeft, waardoor het effect van de rem al best groot word in de bocht
en de motor dus veel eerder begint te protesteren als je de bocht neemt.
de lesfiets reed in de bochtjes wat makkelijker, en het koppel was ook beter.

enfin, we blijven proberen.
wellicht anders eerst de grens verkennen met wat hogere toeren.
en dan steeds lager tot het bochtje lukt. :]

Thanks voor de tip :t

Gr.
Lonewulf
 

Jefmofo

MF'er
10 mrt 2017
210
34
Weert
Vandaag mijn 4e les gehad en nu alle bv wel redelijk onder de knie 16 mei kan ik pas terecht voor mijn avb pfff . dus nu even rustig aan , de week voor avb nog 2 uur les en voor mijn avb nog 2 uur. CBR loopt achter dus doet nu ook AVB examen in de avond dus ik mag om kwart voor 8 !!! scheelt wel weer een vrije dag van werk haha. steeds meer lol in het rijden en is nu al redelijk automatisme aan het worden heerlijk altijd een big smile. nu dus in totaal 8 uur les gehad als ik mijn AVB in een keer haal hopelijk ook snel voor avd . heb nu nog 8 uur in mij pakket zitten zou mooi zijn als ik het daar mee haal maar denk dat 2 lessen avd te weinig is alhoewel we nu ook alredelijk veel over de weg rijden. heb er gig zin in om deze zomer nog mijn papiertje op te halen.
 

DiNozzo

Die hard MF'er
31 mrt 2016
389
104
Flevoland
inmiddels rij ik rond op een yamaha fzs600 :]
het is de laatste dagen gewoon genieten! :9~
alleen zit ik met een klein probleempje.
heb bij het lessen de acht etc. op een tweecilinder geleerd.
omdat deze hun fut onderin het toerental hebben, zijn ze beter door de ´´valstrik der pionnen´´ te loodsen dan vier cilinders, welke juist krachtiger zijn bij hogere toerentallen.
omdat ik geleerd heb te manoeuvreren zonder met de koppeling te werken, maakt het het bochtjes maken prima op de lessers-kawa.
maar met mijn eigen motor word dat best eng wanneer deze door de lage toeren dreigt af te slaan tijdens het maken van bijv. een u-bocht.
heb dit al een keer gehad bij straatje keren, en heb begrepen dat sommigen het dus ook leren met de koppeling te doen bij het lessen.

Ik heb juist gelest op een vier cilinder (XJ6) en rij nu ook een FZS600. Ik heb het achtje nog niet geprobeerd maar het straatje keren gaat prima. Ik merk juist dat de FZS600 meer koppel onderin heeft als de XJ6. Ik zet het toerental rond de 2000, voetrem er strak op, kijken en afschuinen. Dan is hij verrassend wendbaar.
 
Laatst bewerkt:

Aschtra

MF'er
4 mrt 2017
107
0
Ik ga morgen toch maar bellen of ik mijn afspraak voor rbw kan omzetten in een spoedaanvraag :p
 

Dutch_Dress

MF'er
15 nov 2016
234
0
West-Brabant
Probeer maar eens een straatje te keren met een ZX7R _O- vergeleken met die motor is een andere fiets stuk wendbaarder. Dat hok heeft een draaicirkel van een vrachtwagen :') dan hebben we met onze lesmotoren niks te klagen gehad :]
 

Monique2409

MF'er
10 jan 2017
110
0
Gewoon proberen Aschtra! Nee, heb je, ja kun je krijgen...

@ Dutch, komt goed.. Zit op kantoor maandag dus zal de hele ochtend duimen!

Achtje draaien... Mmmmm ik heb geleerd geen koppeling te gebruiken, beetje gas en voetrem.. Werkt nu ook nog prima. Heb al een aantal keren moeten keren op de weg, en dan zijn de oefeningen toch handig! Alleen die hellingproef hè, dat hadden ze tijdens het lessen wel uit mogen leggen hahahaha.

Vandaag hebben ze bij de dealer mijn koppeling korter bij het handvat gezet voor , ben niet zo groot en mijn handen ook niet, dus ik moest grijpen, was niet fijn. Nadat hij korter bij is gezet, is er een wereld voor mij open gegaan! Jeetje wat gaat dat koppelen en schakelen nu fijn! Ik kan nu ook vlot wegtrekken jihoe! Kleine aanpassing groot plezier!

Veel rijplezier allen! En degene die nog lessen, veel plezier tijdens het lessenen strakjes genieten met je rijbewijs!
 

Quukske

Rookie
19 apr 2017
7
0
Hallo allemaal!

Ik ben nieuw op het forum en nieuw in het lessen. Na 10 jaar autorijden, de knoop doorgehakt en ik ga nu lessen voor mn A rijbewijs.
Theorie-examen is gepland in mei en op Koningsdag de try-out gepland.
Spannend maar heb er super veel zin in! Ik ga dit topic volgen :)
 

Cabogirl

Die hard MF'er
14 aug 2016
752
62
Ook maar even opnieuw voorstellen:
Lessend rijbewijs: (A/A1/A2?)
Eerste rijles: 1 juli 2016
Theorie: 2, 17 en 26 augustus (3x is scheepsrecht ofzo...)
AVB: 7 december 2016
AVD: 31 januari 2017
Rijschool: RoAD, Noord-Scharwoude
Lesmotor: Suzuki Gladius
 

Cabogirl

Die hard MF'er
14 aug 2016
752
62
Hoi Quuukske, welkom en veel succes met je rijlessen!

Aschtra, zeker proberen, wie weet lukt het!
 

LimaSierra

Die hard MF'er
4 jan 2017
310
126
Zaandam
Ik had eerst ook veel moeite met het achtje. Totdat m'n instructeur zei 'probeer het eens zonder koppeling en met wat meer gas'. Voet stevig op de rem en lekker laten stampen die motor.
Dat gaat een stuk beter. Ook veel minder invloed van onbedoelde gasbewegingen als je 't stuur beweegt. Als je het flink vlot doet, kan je ook veel platter (dus krapper) die bochten maken.

Maandag heb ik theorie. Exact 'n maand later AVB. Spannend.

Afgelopen vrijdag voor 't eerst de snelweg op geweest. Vind 't nog best intimiderend, zoveel wind. Voelt alsof ik dubbel zo hard rijd, en voel me dan ietwat ongemakkelijk als ik dan opzij moet kijken... Zal wel wennen maar oef, dat was even hard werken.

Rijbewijs: A
Eerste rijles: 27-02-17
Theorie: 24-04
AVB: 24-05
AVD: ?
Rijschool: Tom de Keijzer. Goeie vent :)
Lesmotor: CBF500.
 
Laatst bewerkt:

Cabogirl

Die hard MF'er
14 aug 2016
752
62
Ik vind snelweg nog steeds niet fijn, hoor.
Vanmiddag nog een flink stuk snelweg gereden en er stond veel wind, niet leuk.
 

Monique2409

MF'er
10 jan 2017
110
0
Welkom Quukske! Heel veel plezier hier en met lessen. Je vind hier ook de actiefste club in duimen voor examens. Veel plezier met de try out! Gewoon genieten.
 

Spott93

MF'er
10 mrt 2017
31
0
Nijmegen
Welkom Quukske!

Morgen hebben wij een toerrit met mijn rijschool. Helaas moet ik nog achterop bij mijn vriendin, maar heb er wel zin in. Hopelijk zit t weer een beetje mee..

En mijn lijstje :

Spott93
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 3 maart 2017
Theorie: 12 april 2017
AVB: 13 april 2017
AVD: 31 mei 2017
Rijschool: NOVA (Nijmegen)
Lesmotor: XJ6N
 
Laatst bewerkt:

mofo1867

MF'er
17 jan 2017
81
0
Omdat ik druk was met lessen en andere zaken is het volgen van deze topic een beetje op een laag pitje gekomen. Maar, ehmmmm...

*trommelgeroffel* aanstaaaaande dinsdag mag ik AVD examen doen! O-)

YEAH!! Veel zin in, alleen vindt ik het motorrijden helemaal niet zo goed gaan. Jank! Vooraf gaan we nog wel even rijden, maar ik heb er zelf niet zoveel vertrouwen in. :/

Bochtjes lopen soms niet lekker, borden van de begin- en einde 30/60km-zones mis ik totaal en vergis mij nogal eens in het schakelen, vooral bij terugschakelen. Ook ben ik altijd nog maar nét voor de bocht klaar, ik moet dus gewoon wat rustiger gaan rijden als je mij vraagt. -O-

Volgens mij rij-instructeur moet het goed komen als ik de bochtjes netjes doe en mij aan de snelheid ga houden, die snelheid is soms nogwel eens hoog. 60 wordt 65, 70 en wordt later 75 op een lege weg, dan rij je gewoon te snel. :$

Iemand bruikbare tips? :t
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan