Motorrijles: Kletsen over lessen #8 'A1?.. AM-zwaar!'

Status
Niet open voor verdere reacties.

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
BANAAN

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
Handige filmpjes:

De Smidsy, hoe zorg je ervoor dat je beter gezien wordt en beter in te schatten bent voor afslaande automobilisten:

Evenementen in de planning

Evenementen die geweest zijn

Wat hieraan vooraf ging:

Off-topic

Hier staat de link naar het laatste Off-Topic deel voor de (ex)lessers, aangezien het door de mod's niet gewaardeerd word om hier teveel offtopic te gaan zitten ouwehoeren O-) (en terecht uiteraard)

Rijbewijzen Nu & Straks​

Zoals jullie wellicht bekend is, gaat er binnenkort (helaas) wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen & wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 gaan de nieuwe rijbewijs regels in, wat kort inhoudt dat je twéé extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Nu is de situatie nog dat je tot en met 21 jaar éérst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari gaat dit dus veranderen en mag je pas vanaf 24 jaar op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je vier jaar over doet, ongeacht of dit nou op je 18e of je 23e is..

Hieronder een overzicht van de huidige situatie en de situatie NA 19 januari 2013

Huidige situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB én AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch word omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mag je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afrijdt, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afrijdt, moet je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mag rijden.

Situatie vanaf 19 januari 2013

Als je jonger dan 24 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals nu, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening.

Als je dan rijbewijs A1 heb moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar & als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Dit is een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus meteen op je 18e jaar begint kan je dus minimaal op je 22e zwaar rijden, waar dat nu nog 20 is.

Als je op 19 januari 2013 ouder bent als 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs nu, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 20 jaar + 2 jaar in bezit van A1, motor maximaal 35kW
- A : vanaf 22 jaar + 2 jaar in bezit van A2, anders vanaf 24, onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen
Cluster 1:
Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.Cluster 2:
Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:
Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.Cluster 4:
Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*
Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen​

- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?

Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
 
Laatst bewerkt:

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
De lessende M-F'ers

Rene_B
Eerste rijles: 4 maart 2013
Theorie: 7 november 2012
AVB: 25 april 2013 (geslaagd)
AVD: 9 juli 2013
Rijschool: Rijschool Safety, Houten
Lesmotor: Honda CBF 600
Eigen motor: KTM 525 EXC 2003Coen87
Eerste les :11-5-2013
Theorie : 22-8-2013
AVB : 25-7-2013
AVD: nog niet gepland
Rijschool : Martien Don Naaldwijk
Lesmotor: yamaha xj6Reley
Eerste les: 5 Juni 2013
Theorie: 30 juli 2013 (geslaagd)
AVB: 5 augustus 2013
AVD: 19 september
Rijschool: CeesenCo (Breda)
Lesmotor: Yamaha XJ6

 
Laatst bewerkt:

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
Hebben nog geen foto:

Zyfazix
Eerste rijles: 23 Augustus 2012
Theorie: 20 Augustus 2012 (gehaald met 6 fouten)
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Succes-Mimpen (Waddinxveen)
Lesmotor: Yamaha XJ6

18piet18
Eerste rijles: 11 september 2012
Theorie: 2 oktober 2012 (eerste keer)
AVB: 9 oktober (eerste keer)
AVD: Nog niet bekend
Rijschool: Van der weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500

DenizB
Eerste rijles:14 September 2012
Theorie:28 Augustus 2012
AVB: 2 November 2012
AVD: Niet bekend
Lesmotor: Kawasaki ER-5 25KW

Teun W
Eerste rijles: 2 oktober 2012
Theorie: 16 oktober 2012
AVB: 24 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Tilburg (Tilburg)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)

BrandweerMouse
Eerste rijles: 11 juli 2012
Theorie: 8 november
AVB: 3 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Schreijer (Hoorn)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)
Eigen fiets: Kawasaki ZXR400 uit '99

Miss-sea
Eerste rijles: 6 december 2012
Theorie: ergens december 2012
AVB: 22 januari 2013
AVD: nog niet
Rijschool: Metro (Den Haag)
Lesmotor: Honda CBF

Nibbits
Eerste rijles: 20-04-2013
Theorie: 20-11-2012
AVB: 23-04-2013
AVD: gepland op 06-06-2013
Rijschool: Motorpoint Nederland (VOC Limburg Rijopleidingen)
Lesmotor: Honda CBF 500

FS87
Eerste rijles: 14 mei 2013
Theorie: 21 mei 2013
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: E&R Nieuwegein
Lesmotor: Kawa ER-6

feoline
Eerste rijles: 05-03-2013
Theorie: 25-04-2013
AVB: 16-05-2013
AVD: nnb
Rijschool: Motorexperience Almere
Lesmotor: CBF500

Saskia89
Eerste rijles: 07-05-2013
Theorie: nnb
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: Voorrang Sappemeer
Lesmotor: Honda CBF500

Ali-illigalie
Eerste rijles: 17 juni 2013
Theorie: nnb
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: Frank Schuurman (Apeldoorn)
Lesmotor: Honda CBF 500

Yzer90
Eerste rijles: 24 juni 2013
Theorie: 6 juni 2013
AVB: 2 augustus 2013
AVD: nnb
Rijschool: RWO Rijschool
Lesmotor: Honda cbf125

Hondatouring
Eerste rijles: 20 april 2013
Theorie: 27 juni 2013
AVB: 26 juni 2013
AVD: nnb
Rijschool: Animo/Nr1 te Haarlem
Lesmotor: Hyosung GT125

Jer233
Eerste rijles: 18 Augustus 2012
Theorie: 15 Augustus 2012
AVB: 12 December 2012
AVD: 20 Juni 2013
Rijschool: Rijschool Haan Rotterdam
Lesmotor: Yamaha xj6

Wasbeermeneer
Eerste rijles: 22 juni 2013
Theorie: 14 mei 2013 (geslaagd)
AVB: 9 juli 2013
AVD: /
Rijschool: Eureka
Lesmotor: KTM Duke 125 2013 ABS

Lewi_chan
Eerste rijles : 1 Juni 2013
Theorie : nnb
AVB : nnb
AVD : nnb
Rijschool : Han Lacourt (Leiden)
Lesmotor : Suzuki gladius

Davarian
Eerste les: 18 mei 2013
AVB: 17 juli 2013 (geslaagd)
Theorie: 23 juli 2013 (geslaagd)
AVD: -
Rijschool: VOC van Oijen Helmond
Lesmotor: Kawasaki ER-6N

Sash
Eerste rijles : 11 Mei 2013
Theorie : 11 juni 2013 (Geslaagd in de tweede poging)
AVB : 25 juni 2013 (Geslaagd)
AVD : 2 august 2013 (nu al zenuwachtig en duurt nog 4 dagen haha)
Rijschool : A2 motorpoint / Osseforth
Lesmotor : Yamaha yz6

FLVME
Eerste rijles: 1 Juli 2013
Theorie: 23 Juli 2013 √geslaagd
AVB: 18 Juli 2013 √geslaagd
AVD: nnb
Rijschool: TOP LES Enschede
Lesmotor: Honda CB500

Fraak
Eerste rijles: 15 april
Theorie: 8 april
AVB: 1 augustus (geslaagd)
AVD: 23 september
Rijschool: Jaap Schulz
Lesmotor: CBF600

EvelineS
Eerste rijles: 21 juni
Theorie: 9 augustus (vandaag dus haha)
AVB: Geen idee
AVD: geen Idee
Rijschool: van Tiel
Lesmotor: Yamaha XJ6 (volgens mij)

Marsarex
Eerste rijles: 07-08-2013
Theorie: 26-08-2013
AVB: 10-09-2013
AVD: Onbekend
Rijschool: Motorrijschool Fernando Rotterdam
Lesmotor: Honda CBF500

LNM
Eerste rijles: 26 september 2013
Theorie: nnb
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: E&R (Nieuwegein)
Lesmotor: Kawasaki er-6n

Tamboer
Eerste rijles: 17-04-2013
Theorie: maart 2013
AVB: 15-08-2013 (gezakt) 02-10-2013
AVD: NNB
Rijschool: Louana (Zevenaar)
Lesmotor: Honda CBF 500
Eigen motor: Nog niet

Stokki
Eerste rijles: 14 mei 2013
Theorie: 4 juni 2013
AVB: 1 augustus 2013
AVD: NNB
Rijschool: Stewart rijopleidingen (Prinsenbeek)
Lesmotor: Kawasaki ER6N

Cloudie
Eerste rijles: 23 augustus 2013
Theorie: NNB
AVB: 3 september 2013
AVD: NNB
Rijschool: Hufman Amersfoort (aanrader)
Lesmotor: Honda 600 (lijkt op een hornet, net 100% zeker wel model)

Deures
Eerste les:17 augustus 2013
Theorie: 19 september 2013
AVB: 9 oktober
AVD: nog onbekend
Rijschool: Nivo XL Nijmegen
Lesmotor: Yamaha XJ6

fvo
Eerste rijles: 13 juli 2013
Theorie: 6 augustus 2013 gehaald
AVB: 10 september 2013 gehaald
AVD: 08 oktober 2013
Rijschool: Rijschool Pijl (Hardingxveld-Giessendam)
Lesmotor: Kawasaki ER-6n
 
Laatst bewerkt:

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
Ex-Lessers
Lady_DiBoemba5Dr_InsaneXtineEigen motor:IskaEigen motor:-Pilsener-CremoadyFgertjuhTropicnannol

Simon4allgromtoskampPathena75DeagonYawa77WespaVrieskistFruitbooterSpadesBrandweerMouseDeetjeStevenStipJvSMRKawaJoshTjiddelTagi-MMariskaJeroenZaandamBroaapDenzisBramDRene4u'Bike' van z'n schoonvader :+ZondagskindjeSpacey1989Caunpiertje moffelMr MalagiNessieD34M0Nm1chelAnasziUllekeVieze Freekd-runDjeezSpaceMonkeyElectrifyingLindseysewChef Lege Dozen


Torqual


Jelke1992Martijn137

Arno_1992

RJF

n3mbers

Roy Rovers

Bludge

JezoenZaandam

Robin20VT

Kevin0299

Ikkeuh

Vermeulen77

Chocokoek

Cubi

MrDynamite

frankyboy707

Catwalk

RH-PEC

Forward Bikers

Laar

MrBoogiee

SanderA

Greydust

Thaz

RoyRovers

Silence

KawaJosh

Daniel91

dAVEc

rvstrien1991

luukfzs

Gurbsz

remieknaapen

Vane100

adjego

Lumaro

Enric0

Twigsterify

Labzwans

MrDynamite

Maarthuh

Danny_b

KYC

thyrif

stefan1990

Shifare

Rrrrroedie

Stayv

natasjuh

Die ene

Mavel

Bfly

DJoost
 
Laatst bewerkt:

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
De Planning
Wie gaat er nou wanneer afrijden, dat kun je hieronder lezen! :)


AVB
AVD

- 7 augustus - thyrifTheorie

Als er nog iets veranderd moet worden één van deze posts, post het hier in het topic of stuur mij een PB :)
 
Laatst bewerkt:

Djeez

Die hard MF'er
15 dec 2012
937
0
43
Eijsden
Haaai...
Ik sta (nog steeds) tussen de lessers zonder foto..
Ben "al" ex-lesser vanaf 18-04-2013 en ik ben ook al aan de 2e motor toe, nl. een Kawasaki er-5 :P
Zorg thuis straks wel voor een foto!
;-)))
Als je zo vriendelijk zou willen zijn e.e.a. voor me aan te passen ;)
 

thyrif

Die hard MF'er
29 aug 2012
410
2
Groningen
Haaai...
Ik sta (nog steeds) tussen de lessers zonder foto..
Ben "al" ex-lesser vanaf 18-04-2013 en ik ben ook al aan de 2e motor toe, nl. een Kawasaki er-5 :P
Zorg thuis straks wel voor een foto!
;-)))
Als je zo vriendelijk zou willen zijn e.e.a. voor me aan te passen ;)
Tuurlijk! Ik heb gewoon simons posts gepakt en hoopte dat ze up to date waren. Geef updates vooral even door ^^

Zal ik ook alle mensen die in 2012 al AVD gedaan hebben naar de ex-lessers verplaatsen?
 
Laatst bewerkt:

Chef lege dozen

Die hard MF'er
18 jun 2013
566
0
41
Lichtenvoorde
Vanavond trouwens naar een tweetal tweewielers kijken, een 95'er intruder VS800 en een 91'er Shadow VT1100. Ik heb de stille hoop dat die laatste gewoon in perfecte staat is, dan staat er in ieder geval al iets op mij te wachten.

AVB en AVD zijn inmiddels aangevraagd, datum's nog niet bekend. Er moet in ieder geval voor 18 juli duidelijkheid zijn over de eigenverklaring.
 

Yzer90

MF'er
14 jun 2013
194
22
Utrecht
Hoiiiiii! :W

Bij mij mag 'ie zo:

Yzer90
Eerste rijles: 24 juni 2013
Theorie: 6 juni 2013
AVB: 2 augustus 2013
AVD: nnb
Rijschool: RWO Rijschool
Lesmotor: Honda cbf125
 

lindseysew

MF veteraan
2 mrt 2013
1.498
32
27
Haaksbergen(Overijssel)
Als jullie willen, kunnen jullie er mij ook op zetten :-D


Lindseysew
Eerste rijles : 19 Maart 2013
Theorie : 09 April 2013
AVB : 09 Juli 2013
AVD : N.n.b.
Rijschool : Ezendam Rijopleidingen
Lesmotor : Honda CBF 125

:-)

 
Laatst bewerkt:
1 feb 2013
214
0
34
olst
ben ik dan de eerste in het nieuwe topic met de mededeling dat ik ben geslaagd voor het avd?

alles ging goed, geen aanmerkingen of wat.
en zelfs nog in het examen een spookrijder tegen gekomen in zwolle!

kan ik gelijk bij de ex-lessers gezet worden?
 

Eztys

MF veteraan
18 apr 2012
2.270
0
Mag ik misschien uit de OP als geslaagde (Sytze)? Dan komt er wat ruimte vrij voor de nieuwe lessers ;)
 
Laatst bewerkt:

Jelke1992

MF'er
25 feb 2013
201
0
28
Rotterdam
Ook weer aanwezig in het nieuwe topic :)
Mijn instructeur is een weekje op vakantie.... dus ik zal nog eventjes moeten wachten tot ik weer kan rijden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.