Motorrijles: Kletsen over lessen #9, 'Wacht je op het 8-je?'

Status
Niet open voor verdere reacties.

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
BANAAN

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
Handige filmpjes:

De Smidsy, hoe zorg je ervoor dat je beter gezien wordt en beter in te schatten bent voor afslaande automobilisten:

Evenementen in de planning

Evenementen die geweest zijn

Wat hieraan vooraf ging:

Off-topic

Hier staat de link naar het laatste Off-Topic deel voor de (ex)lessers, aangezien het door de mod's niet gewaardeerd word om hier teveel offtopic te gaan zitten ouwehoeren O-) (en terecht uiteraard)

Wijziging Rijbewijscategorieën A, A1, A2​

Zoals jullie wellicht bekend is, is er wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen en wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 zijn de nieuwe rijbewijs regels ingegaan, wat kort inhoudt dat je in het slechtste geval twéé extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Eerder was de situatie nog dat je tot en met 21 jaar éérst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari is dit dus veranderd en mag je pas vanaf 24 jaar direct op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je in het slechtste geval vier jaar over doet, afhankelijk van de leeftijd waarop je begint.

Hieronder een overzicht van de oude en de huidige situatie, vanaf 19 januari 2013

Oude situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB én AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch werd omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mocht je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afreed, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afreed, moest je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mocht rijden.

Situatie sinds 19 januari 2013

Als je jonger dan 20 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals in de oude situatie, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB) en 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening (AVD).

Als je dan rijbewijs A1 hebt moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar, of als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Heb je nog geen A1, dan mag je (sinds 31 december 2013) vanaf 20 jaar direct instromen in de categorie A2, maar moet je hiervoor wel gewoon drie examens afleggen, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing en 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

Heb je reeds 2 jaar A1, dan hoef je alleen een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming af te leggen. Slaag je hiervoor, dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde (of in geval van directe instroming A2, tweede) praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus voor je 24e jaar begint kan je dus op zijn vroegst op je 22e zwaar rijden, waar dat hiervoor nog 20 was.

Als je ouder bent dan 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs vroeger, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 2 jaar in bezit van A1, òf directe instroom vanaf 20 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie- en voertuigbeheersingsexamen), motor maximaal 35kW,
- A : vanaf 2 jaar in bezit van A2, òf directe instroom vanaf 24 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie- en voertuigbeheersingsexamen), onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen
Cluster 1:
Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.Cluster 2:
Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:
Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.Cluster 4:
Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*
Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen​

- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?

Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Lessende MF-ers met foto:

X20DTL
Eerste rijles: 23 april 2014
Theorie: 30 mei 2014 (geslaagd!)
AVB: 02-07-2014 (geslaagd!)
AVD:
Rijschool: Rijschool motor-experience
Lesmotor: Honda CBF 500Ch1mera1989
Eerste rijles: onbekend
Theorie: onbekend
AVB: 15 mei 2014 (Geslaagd)
AVD: onbekend
Rijschool: Jansen, Alkmaar
Lesmotor: Kawasaki ER6n (2011)mezzin
Eerste rijles: 24 maart 2014
Theorie: 1 juli 2014 (Gehaald)
AVB: 29 juli 2014 (Beverwijk)
AVD: -
Rijschool: Jongejan Julianadorp
Lesmotor: Yamaha XJ6

 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Lessende MF-ers zonder foto:

AmandaNL
Eerste rijles: 21-7-14
Theorie: 20-8-14
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: AMR Hazekamp (Rotterdam)
Lesmotor: Kawasaki ER6n

questa
Eerste rijles: 14 juni
Theorie: 7 juli 2014 (Geslaagd!)
AVB: 8 juli 2014 (Geslaagd!)
AVD: 14 augustus 2014
Rijschool: Kemp, Lelystad
Lesmotor: Yamaha XJ6
Eigen motor: Suzuki SV650SA

EstherDYNC
Eerste rijles: 12 mei 2014
Theorie: 24 juni 2014 (Geslaagd!)
AVB: 9 juli 2014 (Geslaagd!)
AVD: 6 augustus 2014
Rijschool: Bert van Bokhorst, Apeldoorn
Lesmotor: Yamaha XJ6

Martijn
Eerste rijles: 6 juni 2014
Theorie: 3 juli 2014
AVB: 1 juli 2014
--- geplande vakantie :) ---
AVD: gepland 5 augustus 2014
Rijschool: Rijschool Bruinsma (Utrecht)
Lesmotor: Suzuki SFV650A

Crip
Eerste rijles: 24 juni 2010
Theorie: 18 augustus
AVB: 16 september
AVD: 24 september
Rijschool: (huidige)Rijschool Green (Amstelveen)
Lesmotor: Kawasaki ER6-N(geweldig fiets)

Mederiacvm
Eerste rijles: 25-04-2014
Theorie: 1-7-2014 (geslaagd)
AVB: 19-05-2014 (geslaagd)
AVD: nog vast te stellen
Rijschool: Rijschool Correct (Roermond)
Lesmotor: Honda CBF600

Kamikolopopo
Eerste rijles: 17 mei 2014 (intake)
Theorie: 2 juli 2014 (geslaagd)
AVB: 15 augustus 2014 (gepland)
AVD: nnb
Rijschool: E&R Nieuwegein
Lesmotor: kawasaki er6n (denk ik)

stejoo
Eerste rijles: 17 april 2014
Theorie: 15 mei 2014
AVB: 3 juni 2014 (Geslaagd!)
AVD: 6 augustus 2014
Rijschool: NivoXL (Nijmegen)
Lesmotor: Yamaha XJ6

OrangeDaisy
Eerste rijles: 28-02-2014
Theorie: 27-05-2014 (geslaagd)
AVB: 18-06-2014 (geslaagd)
AVD: 29-7-2014 (gepland)
Rijschool: Voskamp
Lesmotor: Yamaha (ik ben een vrouw, dus weet het type niet _O- )

Yen
Eerste rijles: 17 juni 2014
Theorie: ?
AVB: nnb
AVD: nnb
Rijschool: ?
Lesmotor: Kawasaki ER6N

Bianc90
Eerste rijles: 08-01-2014
Theorie: 25-04-2014 (Geslaagd)
AVB: 05-06-2014 (Geslaagd)
AVD: nnb.
Rijschool: Verkeersschool Keijbeck, Susteren
Lesmotor: Kawasaki ER6-N
Eigen motor: Suzuki GSR 600

Arnoud79
eerste rijles: motorexperience 30 mei bij J. Dam, eerste echte rijles 6 juni
Theorie: 26 mei jl. gehaald
AVB: 21 augustus a.s. (gepland)
AVD: volgt, nog niet bekend.
Rijschool: Van den Bergh, Arnhem
motor: Honda CBR600

Hoebe88
Eerste rijles: 22-03-2014
Theorie: onbekend
AVB: onbekend
AVD: onbekend
Rijschool: Moerkerk
Lesmotor: Kawasaki ER-6N

Dutchrider
Eerste rijles: 19 april 2014
Theorie: 8 juli (Geslaagd)
AVB: 26 augustus
AVD: onbekend
Rijschool: Rijschool Bert Frenken
Lesmotor: Honda CBF 500 BMW G650GS

Bloedsinasappel
Eerste rijles: 29 maart 2014
Theorie: 19 augustus 2013
AVB: 30 juli 2014
AVD: N/A
Rijschool: Rijschool Dekker (Eindhoven)
Lesmotor: Honda CBF600n

DaggerGun
Eerste rijles: 6 mei 2014
Theorie: 2 juni 2014 (Geslaagd)
AVB: 17 juni 2014 ( -O- )
AVB her: 4 juli 2014 (Geslaagd)
AVD: onbekend
Rijschool:Severijn, Groningen
Lesmotor: Honda CBF 500

CasB
Eerste rijles: 23-05-2014
Theorie: 05-06-2014 (Geslaagd!)
AVB: 22-07-2014 ( -O- )
AVB her:
AVD: nnb
Rijschool: Rijschool Correct, Katwijk
Lesmotor: Honda CBF 600

Meiling
Eerste rijles: 9 april 2014
Theorie: 3 juli (geslaagd )
AVB: ?
AVD: ?
Rijschool: Ton van den Heuvel Deurne
Lesmotor: Honda CB500

Markus90
Eerste rijles: 13 maart
Theorie: 19 mei
AVB: 28 augustus
AVD: nnb
Rijschool: Rijschool Kennemerland
Lesmotor: ER6-N

Coffeejunk
Eerste rijles: 06 mei 2014
Theorie: 8 juli 2014 (geslaagd)
AVB: 10 juli 2014 (geslaagd)
AVD: nnb
Rijschool: Max120 Haarlem
Lesmotor: Suzuki Gladius

Snowy112
Eerste rijles: 27 juli 2013
Theorie: 2 april 2014 (geslaagd)
AVB: 25 oktober 2013 (geslaagd)
AVD: 7 mei 2014
Rijschool: ikwilrijles.nu
Lesmotor: Yamaha XJ6

Secredo
Eerste rijles: 29 April 2014
Theorie: 10 April 2014 (Gehaald)
AVB: 9 Mei 2014 (geslaagd)
AVD: 17 juni 2014 ( -O- )
Rijschool: Kemp
Lesmotoren: Yamaha's XJ6, Honda's CBF-600

Anneloes
Eerste rijles: 11 Januari 2014
Theorie: 18 Maart 2014 (Breda)
AVB: Geslaagd
AVD: 4 juni 2014
Rijschool: Karin Aalhuizen (Oosterhout, Noord-Brabant)
Lesmotor: Yamaha

Metro2005
Eerste rijles: 8-2-2014
Theorie: 24-2-2014 gehaald
AVB: 27-5-2014
AVD: nog geen idee
Rijschool: Marcel vd Bergh te Spijkenisse
Lesmotor: Yamaha XJ6 600
 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Ex-lessers

oo4load
Eerste rijles: 26 april 2014
Theorie: 10 mei
AVB: 10 juni (geslaagd)
AVD: ergens tussen 4-8 augustus (geslaagd)
Rijschool: Verkeersschool Ruud (Almere & Weesp)
Lesmotor: Honda CB500

NeoPhire
Eerste rijles: 29 maart 2014
Theorie: 14 april (geslaagd!)
AVB: 13 juni 2014 (geslaagd)
AVD: 5 augustus 2014 (geslaagd!)
Rijschool: De Jong (Rotterdam)
Lesmotor: Honda CBF-500

RL71
Eerste rijles: 17 mei 2014
Theorie: 26-05-2014 (1x met 2 fout)
AVB: 02-07-2014
AVD: 22-07-2014 (na drie weken vakantie...
Rijschool: Hoek Bouma; Avenhorn
Lesmotor: Yamaha XJ6Girlygirl
Eerste rijles: 29 april 2014
Theorie: 10 april 2014 (geslaagd)
AVB: 19 juni 2014 (geslaagd)
AVD: 23 juli 2014 (geslaagd)
Rijschool: Speelziek Ede
Lesmotor: Suzuki Bandit gsf650

Wilfred88
Eerste rijles: 13-2-2014
AVB: 26-3-2014 (Geslaagd)
Theorie: 14-4-2014 (Geslaagd)
AVD: 10-6-2014 ( -O- )
AVD her: 16 juli 2014 (Geslaagd)
Rijschool: Ronald Kamping, Haren
Lesmotor: Honda, 600 of 650 (Eigenlijk geen idee wat voor 1 het precies is)

Anna89
Eerste rijles: 4 januari 2014
Theorie: 25 februari 2014 (geslaagd)
AVB: 7 mei 2014 (geslaagd)
AVD: 10 juni 2014 ( -O- )
AVD her: 9 juli 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Enkhuizen
Lesmotor: Suzuki GladiusCoen 015
Eerste rijles: 01 april 2014
Theorie: 29 april 2014 (geslaagd)
AVB: 8 mei 2014 (geslaagd)
AVD: 9 juli 2014 (geslaagd)
Rijschool: Verkeersschool Stip (Rijswijk)
Lesmotor: Honda CB500

Robinjohnson95
Eerste les: 8 april 2014
Theorie: 14 april 2014 (geslaagd)
AVB: 23 mei 2014 (geslaagd)
AVD: 8 juli 2014 (geslaagd)
Rijschool: Severijn Groningen
Lesmotor: KTM Duke 125
Eigen motor: Cagiva Mito SP525

Denow
Eerste rijles: 10 april 2014
Theorie: 28 mei 2014
AVB: 12 mei 2014 (Geslaagd!)
AVD: 4 juli 2014 (Geslaagd!)
Rijschool: Cees & Co (Breda)
Lesmotor: Yamaha XJ6

Dvdheuvel
Eerste rijles: 03-05-2014
Theorie: 10-06-2014 (geslaagd)
AVB: 26-05-2014 (geslaagd)
AVD: 1-7-2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool up2u - Nieuw-Vennep
Lesmotor: Kawasaki ER6N
Eigen Motor: Yamaha Thundercat 2001
Pietepiet
Eerste (proef) les: 15 september 2013
Theorie: 18 febr. 2014 (geslaagd)
AVB: 11 april 2014 (geslaagd)
AVD eerste (test) les: 25 maart
AVD: 15 mei 2014 ( -O- )
AVD herex: 24 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool: Hoekstra
Lesmotor: Honda CB 500
Eigen motor: Honda motor scooter & Honda motor

Heer Ho tot Ek
Eerste rijles: september 2013...
AVB: 16-4-2014
Theorie: 19-11-2013 (gehaald)
AVD: 18-6-2014 (gehaald)
Rijschool: een andere rijschool... / Maart en Dick, Rijnsburg
Lesmotor: Honda CBF600 / Suzuki SFV650 Gladius
Eigen motor: '99 Honda Varadero xl1000V

Tari
Eerste rijles: 5 april 2014 (dat was een proefles, echte rijles was later op 23 april 2014)
Theorie: 26 mei 2014 (geslaagd)
AVB: 3 juni 2014 (geslaagd)
AVD: 16 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool: Verkeersschool Trilling (Amsterdam)
Lesmotor: Honda CBF500

Timson
Eerste rijles: 23 december 2013 (intakeles)
Theorie: 6 maart 2014 (geslaagd)
AVB: 15 april 2014 (geslaagd)
AVD: 10 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Casper (Zoetermeer)
Lesmotor: Honda CBF 500/Honda CBF 600 (AVD motor)

Theodorusk
eerste rijles: 19-06-2013
AVB: 13-08-2013 1x
Theorie: 10-09-2013 3x
AVD: 27-03-2014 3x
Rijschool Krieghenberg, Nuenen
goede instructeurs!
leeftijd 64 jr.
motor: Kawasaki

Rolfbloem
Eerste rijles: 29 maart 2014
Theorie: 24-04-2014
AVB: 17-04-2014
AVD: 6-6-2014
Rijschool: Van Buuren, Pijnacker
Lesmotor: Honda CB600
Eigen motor: z.s.m.

Fiarando
Eerste rijles: 28 april 2014 (Try the Bike)
Theorie: 13 mei 2014 (geslaagd)
AVB: 8 mei 2014 (geslaagd)
AVD: 4 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool: Bruinsma verkeersopleidingen, Utrecht
Lesmotor: Honda CB500F , Suzuki Gladius A

Maffert
Eerste rijles:31 december 2013
Theorie: 10 januari 2014 (geslaagd)
AVB: 27 maart 2014 (geslaagd)
AVD: 2 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool:Dam Arnhem
Lesmotor:

EotS
Eerste rijles: 06 maart 2014
Theorie: 10 april 2014 (geslaagd)
AVB: 23 april 2014 (geslaagd)
AVD: 26 mei 2014 -O- (niet kunnen afrijden)
AVD: 2 juni 2014 (geslaagd)
Rijschool: Bolweg (Alkmaar)
Lesmotor: Kawasaki ER6NUltraFridge
Eerste rijles: 4 maart 2014
Theorie: 3 april (geslaagd)
AVB: 15 april (geslaagd)
AVD: 26 mei (geslaagd)
Rijschool: Paul Lam (Nijmegen)
Lesmotor: Yamaha FZ6N, Yamaha XJ6
Eigen motor: Honda CB750 F2

Hooglander1
Eerste rijles: 3 april 2014
Theorie: 24 april
AVB: 8 mei
AVD: 13 mei
Rijschool: Rijschool Roy in Steensel (bij Eindhoven)
Lesmotor: Yamaha XJ6 600

ErikBorne
Eerste rijles: 22 maart 2014
Theorie: 11 Maart (geslaagd)
AVB: 1 April (geslaagd)
AVD: 1 Mei (geslaagd)
Rijschool: Brunen (Enschede)
Lesmotor: Honda CB500

Lara Greyjoy
Eerste rijles: 04 okt 2012
Theorie: 6 december 2012
AVB: 22 januari 2014
AVD: 25 maart 2014 (gezakt :( )
AVD: 30 april 2014 (Geslaagd!)
Rijschool: Vink (groningen)
Lesmotor: Kawasaki ER6n

Chantalluh
Eerste rijles: ?
Theorie: ?
AVB: ?
AVD: 29 april 2014 (Geslaagd)
Rijschool: ?
Lesmotor: ?

bart_g
Eerste rijles: Geen idee, ergens begin januari 2014
Theorie: 14 februari 2014 (geslaagd)
AVB: 5 maart 2014 (geslaagd)
AVD: 9 april 2014 (geslaagd)
Rijschool: Kees de Vaan te Wijk en Aalburg
Lesmotor: Suzuki (elke keer wat anders, bandit 650, SV650)

LikeABawzs
Eerste rijles: 25 januari 2014
Theorie: 4 Februari 2014 (geslaagd)
AVB: 6 maart 2014 (geslaagd)
AVD: 8 April 2014 (geslaagd)
Rijschool: Johan Bos Haps(1ste A2-er *D )
Lesmotor: Yamaha MT-03

zuster
Eerste rijles: 22-11-2013
Theorie: 15 januari 2014 (geslaagd)
AVB: 06 maart 2014 (geslaagd)
AVD: 02 april 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Stephan (Barneveld)
Lesmotor: Honda CBR 500

Bobt
Eerste rijles: 24 januari 2014
Theorie: 14 februari 2014 (geslaagd)
AVB: 04 maart 2014 (geslaagd)
AVD: 31 maart 2014 (geslaagd)
Rijschool: van Zuylen (Oss)
Lesmotor: Kawasaki er-6nSuus81
Eerste rijles: 17 September 2013
Theorie: 14 Oktober 2013 (geslaagd)
AVB: 16 Januari 2014 (geslaagd)
AVD: 18 Maart 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Kruidhof (Nieuwleusen)
Lesmotor: Yamaha XJ6
Eigen motor: Yamaha XJ900s Diversion ('00)RuttoG
Eerste rijles: 4 februari 2013
Theorie: 18 en 19 februari 2014 (2e geslaagd)
AVB: 20 februari 2014 (geslaagd)
AVD: 13 maart 2014 (geslaagd)
Rijschool: Bruinsma (Utrecht)
Lesmotor: ?

Ricardo1985
Eerste rijles: 26 juli 2013 (proefles)
Theorie: 02 september 2013 (1ste x Geslaagd)
AVB: 20 augustus 2013 ( 1ste x Geslaagd)
AVD: 11 oktober 2013 ( 1ste x Geslaagd)
Rijschool: A2 motorpoint (osseforth)
Lesmotor AVB: Honda CBF 500
Lesmotor AVD: Yamaha XJ6
Eigen motor: Suzuki GSX750F

FrankAbe
Theorie: 29 januari 2014
Eerste Proefles: 5 februari 2014
AVB: 11 februari 2014
AVD: 13 februari 2014
Rijschool: Motor Versnel in Diemen (aanrader!)
Lesmotor: CBF500, Kawasaki ER6N

Rick5507
Eerste rijles: 7 December 2013
Theorie: 12 December 2013 (geslaagd)
AVB: 8 Januari 2014 (geslaagd)
AVD: 3 maart 2014 (geslaagd)
Rijschool: Jansen, Alkmaar
Lesmotor: Kawasaki ER6N ABS
Eigen motor: Suzuki GS500E
 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Examenplanning:
Theorie-examen:
- 13 mei 2014: Fiarando (Geslaagd!)
- 13 mei 2014: Marcedwin ( -O- )
- 27 mei 2014: Marcedwin (Geslaagd!)
- 28 mei 2014: Denow (Geslaagd!)
- 2 juni 2014: DaggerGun (Geslaagd!)
- 8 juli 2014: Coffeejunk
- 18 augustus 2014: Crip
AVB-examen:
- 11 juni 2014: Marcedwin ( -O- )
- 13 juni 2014: Neophire
- 19 juni 2014: Girlygirl
- 2 juli 2014: X20DTL (Geslaagd!)
- 24 juli 2014: Marcedwin (Geslaagd!)
- 29 juli 2014: Mezzin ( -O- )
- 26 augustus 2014: Dutchrider
- 16 september 2014: Crip
AVD-examen:
- 4 juni 2014: Fiarando (Geslaagd!)
- 10 juni 2014: Anna89 ( -O- )
- 10 juni 2014: FranticDJ ( -O- )
- 10 juni 2014: Wilfred88 ( -O- )
- 10 juni 2014: Timson (Geslaagd!)
- 16 juni 2014: FranticDJ (Geslaagd!)
- 18 juni 2014: Heer Ho tot Ek (Geslaagd!)
- 24 juni 2014: Pietepiet (Geslaagd!)
- 8 juli 2014: Robinjohnson95 (Geslaagd!)
- 9 juli 2014: Coen 015 (Geslaagd!)
- 9 juli 2014: Anna89 (Geslaagd!)
- 23 juli 2014: Girlygirl (Geslaagd!)
- 6 augustus 2014: stejoo
- 11 augustus 2014: ASW
- 24 september 2014: Crip
 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Eigen motoren (ex-)lessers

Wilfred88


Anna89


Robinjohnson95


Dvdheuvel


Frantic


Pietepiet


Anneloes


UltraFridge


Lara Greyjoy


Chantalluh


Jordy920


Bobt


Zuster


LikeABawzs


Suus81


Aeschere
 
Laatst bewerkt:

Bobt

Die hard MF'er
21 jan 2014
443
0
26
Oss
Bobt
Eerste rijles: 24 januari 2014
Theorie: 14 februari 2014 examen
AVB: 04 maart 2014 examen
AVD: nog niet bekend
Rijschool: van Zuylen (Oss)
Lesmotor: Yamaha er-6nToch nog een foto kunnen vinden via rijschool !!
 
Laatst bewerkt:

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Je houdt me wel bezig Bobt, hahahaha! Dat heb ik ervan als ik alles meteen wil doen... Ga nu maar wachten tot morgen met de rest van de aanpassingen... :Z
 

jeroenwestra

MF'er
17 okt 2013
95
0
31
Tholen
Misschien nog even de openingspost aanpassen met de nieuwe regel voor 2014: A2 rijbewijs halen is mogelijk bij leeftijd van 20 jaar zonder A1 rijbewijs te hebben. En "huidige situatie" is ondertussen de "oude situatie" ;)
 

Aeschere

Die hard MF'er
22 jul 2013
420
1
37
Na vrij vlot mijn RBW gehaald te hebben in het andere deel ga ik vandaag dan toch eindelijk kijken naar een motor (Yamaha XJ900, lelijk maar betrouwbaar). Zou het er dan toch echt eens van komen?
 

zuster

MF veteraan
19 okt 2008
1.438
39
30
Amersfoort
Ik hoop ook in dit deeltje te slagen *O*

@Aeschere: Hoezo zou er niks van komen? het belangrijkste heb je al...
 

Aeschere

Die hard MF'er
22 jul 2013
420
1
37
Dat is waar maar zelf rijden laat al een paar maanden op zich wachten, dat bedoelde ik er voornamelijk mee.
 

Chantalluh

Die hard MF'er
15 okt 2013
269
0
41
Hier nog iemand die hoopt in dit deeltje te slagen. We gaan er gewoon met zijn allen voor!!
 

K1100LTse

Ronald met 'n K
22 dec 2009
4.635
96
53
Heerlen
@C

Om even op het opbokken tijdens het examen terug te komen:

Mijn vriendin heeft tijdens haar examen de opdracht gekregen de motor op "de standaard" te zetten. Zij heeft toen gekozen voor de jiffy, zonder er verder over te beginnen tegen de examinator. Daar is toen door hem geen opmerking meer over gemaakt en de proef is goedgekeurd.
 

Chantalluh

Die hard MF'er
15 okt 2013
269
0
41
@C

Om even op het opbokken tijdens het examen terug te komen:

Mijn vriendin heeft tijdens haar examen de opdracht gekregen de motor op "de standaard" te zetten. Zij heeft toen gekozen voor de jiffy, zonder er verder over te beginnen tegen de examinator. Daar is toen door hem geen opmerking meer over gemaakt en de proef is goedgekeurd.
Haha en terecht. Ik ga dat ding ook echt niet opbokken behalve als ze er specifiek om vragen ;) . Ik neem aan dat jouw vriendin ook in Heerlen examen heeft gehad?
 

Djeez

Die hard MF'er
15 dec 2012
937
0
43
Eijsden
En een vriendin van mij, klein, smal... had m op de jiffy gezet, en moest toen alsnog op de bok zetten. En dat lukte haar niet....
 

K1100LTse

Ronald met 'n K
22 dec 2009
4.635
96
53
Heerlen
Haha en terecht. Ik ga dat ding ook echt niet opbokken behalve als ze er specifiek om vragen ;) .
Dat is ook wat ik bedoelde. Als ze niet geheel duidelijk zijn, moeten ze maar genoegen nemen met wat ze krijgen.
Ik neem aan dat jouw vriendin ook in Heerlen examen heeft gehad?
Yep. Bij Boy, weet je nog? AVB bij de Pep, AVD over Huls en Simpelveld.
En een vriendin van mij, klein, smal... had m op de jiffy gezet, en moest toen alsnog op de bok zetten. En dat lukte haar niet....
Dan heeft ze net de verkeerde getroffen.

Had je trouwens pas geleden nog meegekregen dat er snelheidscontroles waren geweest bij de Avenue2?
 

LenaS

MF'er
16 okt 2013
210
0
40
Hoevelaken
Ben poos stil geweest. .. Maar lees wel gezellig mee...
Leuk zo alles van iedereen te lezen. Wel heel blij dat de avb al binnen is.
 

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Misschien nog even de openingspost aanpassen met de nieuwe regel voor 2014: A2 rijbewijs halen is mogelijk bij leeftijd van 20 jaar zonder A1 rijbewijs te hebben. En "huidige situatie" is ondertussen de "oude situatie" ;)
Done! Tevens de plaatjes weer geüpdatet van de AVB onderdelen, die doen 't nu weer. Mochten er foutjes in de tekst staan dan roep maar.

Na vrij vlot mijn RBW gehaald te hebben in het andere deel ga ik vandaag dan toch eindelijk kijken naar een motor (Yamaha XJ900, lelijk maar betrouwbaar). Zou het er dan toch echt eens van komen?
Ha, ik ook Aeschere! Heb er eentje op het oog, hopelijk donderdag een proefrit (niet ik natuurlijk, maar mijn man). Ben benieuwd! Woon je ergens in de randstad? Daar staan er zo 10-20 te koop... Hier in 't oosten valt het bar tegen namelijk.

Net weer een AVD les gehad! Gaat lekker! Ik kan wel wennen aan het vlot optrekken en iedereen inhalen :P :] . Ik voelde me eerst een beetje rebels om zo uit de startblokken te schieten, maar het blijkt erbij te horen :$ ...

Als er iemand tussen de lessers of examens gezet wil worden dan roep maar trouwens! Ik had wel zoiets van ik ga niet alles van het vorige topic copy/pasten, dan wordt het een gigantisch lange lijst en veel ervan is 'oud nieuws' volgens mij. Dus de mensen die er graag in willen: graag even opnieuw aangeven! Dan blijft het allemaal een beetje up-to-date. Het gaat voor mijn gevoel immers vooral om de mensen die hier ook gewoon meelezen en reageren, niet om mensen die al eeuwen geleden geslaagd zijn en hier niet meer komen. Mochten jullie het daar niet mee eens zijn dan roep maar hoor.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.