• Hoi Bezoeker, we hebben weer iets nieuws voor je, de MF Marktplaats! Test deze nieuwe functionaliteit en laat weten wat je er van vindt. Kijk hier voor meer informatie.

Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 6 'The last banaan'

Status
Niet open voor verdere reacties.

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
BANAAN

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
Evenementen in de planning

- Nog niets gepland​
Evenementen die geweest zijn

Wat hieraan vooraf ging:

Off-topic

Hier staat de link naar het laatste Off-Topic deel voor de (ex)lessers, aangezien het door de mod's niet gewaardeerd word om hier teveel offtopic te gaan zitten ouwehoeren O-) (en terecht uiteraard)

Rijbewijzen Nu & Straks​

Zoals jullie wellicht bekend is, gaat er binnenkort (helaas) wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen & wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 gaan de nieuwe rijbewijs regels in, wat kort inhoudt dat je twéé extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Nu is de situatie nog dat je tot en met 21 jaar éérst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari gaat dit dus veranderen en mag je pas vanaf 24 jaar op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je vier jaar over doet, ongeacht of dit nou op je 18e of je 23e is..

Hieronder een overzicht van de huidige situatie en de situatie NA 19 januari 2013

Huidige situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB én AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch word omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mag je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afrijdt, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afrijdt, moet je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mag rijden.

Situatie vanaf 19 januari 2013

Als je jonger dan 24 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals nu, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening.

Als je dan rijbewijs A1 heb moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar & als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Dit is een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus meteen op je 18e jaar begint kan je dus minimaal op je 22e zwaar rijden, waar dat nu nog 20 is.

Als je op 19 januari 2013 ouder bent als 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs nu, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 20 jaar + 2 jaar in bezit van A1, motor maximaal 35kW
- A : vanaf 22 jaar + 2 jaar in bezit van A2, anders vanaf 24, onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen
Cluster 1:
Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.Cluster 2:
Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:
Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.Cluster 4:
Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*
Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen​

- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?

Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
Waar komt nou die topictitel vandaan en die foute foto bovenin?
Het is onderhand een traditie aan het worden om alvorens je motor-examen één of meerdere bananen oraal te verorberen, hierdoor word de kans op zakken bijna nihil. Bananen garanderen dus bijna je succes als (aankomend) motorrijder.

Aangeraden wordt dan ook om TEN ALLE TIJDE een banaan bij je te hebben als je je rijbewijs en eigen motor straks hebt. Die banaan zou je val nog wel is kunnen breken en zo je leven redden...

Onderzoek heeft uitgewezen dat een aardappel in je zak tijdens je rij-examen een bijna net zo goed resultaat geeft als een banaan oraal te verorberen vóór je examen...
Of een banaan eten én een aardappel (of krieltje/roseval/bintje) meenemen je kansen op slagen nog meer verhoogd, heeft helaas nog niemand onderzocht...

Geslaagd? dan wordt een trosje bananen voor de leden van dit topic altijd zéér op prijs gesteld...

Iedereen in dit rijles topic heeft in ieder geval gezworen zijn of haar geluksbanaan altijd bij zich te dragen...
 
Laatst bewerkt:

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
Onze eigen 'Stig'
AdyF die een banaan oraal probeert te verorberen...
De lessende M-F'ers

Mr Malagi
Theorie: Gehaald
AVB: Gehaald
AVD: 28 november


Nessie
Eerste les: maart 2012
Theorie: 18 mei 2012
AVB: Gehaald
AVD: ntb
Rijschool: Van der Meer Motor & Verkeer
Lesmotor: Honda CB500
Eigen motor: Suzuki SV 650ND34M0N
Eerste rijles: 2 juni 2012
Theorie: 15 augustus 2012 (gehaald, 2e poging, 1 fout)
AVB: 22 augustus 2012 (gehaald, 1e poging, 0 fout, 0 herkansingen)
AVD: -
Rijschool: Erik Wierbos (Huissen)
Lesmotor: Honda CBF500m1chel
Eerste rijles: 28-8-2012
Theorie: ✓ (1 fout)
AVB: 14 september 2012
AVD: Onbekend!
Rijschool: Tilstra (Leeuwarden)
Lesmotor: Honda CBF500Anaszi
Eerste rijles: 10 September 2012
Theorie: 3 oktober
AVB: ✓
AVD: Onbekend
Rijschool: Selling Amsterdam
Lesmotor: BMW F650GSRene4u
Eerste rijles: 24 juli
Theorie: 2 november
AVB: ✓ 2 oktober
AVD: nnb
Rijschool: Rijschool Actief
Lesmotor: Honda CB500'Bike' van z'n schoonvader :+Ulleke
Eerste rijles: 15 Oktober 2012
Theorie: 4 december 2012 (gehaald)
AVB: 27 november 2012 (gehaald)
AVD: 29 januari 2013
Rijschool: Rijschool Tamara (Rucphen)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N ABSVieze Freek
Eerste rijles: 21 november 2012
Theorie: 16 oktober
AVB: 29 november 2012 (gehaald)
AVD: 9 januari 2013
Rijschool: Van Buuren (AVB pijnacker AVD Pleterijkade)
Lesmotor: Honda CB500d-run
Eerste Rijles: 17 September
Theorie: 17 Juli *geslaagd in 1 keer
AVB: 20 September *geslaagd in 1 keer
AVD: 3 December
Rijschool: Nederveen (Hardinxveld-Giessendam)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N ABS
Eigen motor: Suzuki GSX600F

 
Laatst bewerkt:

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
Hebben nog geen foto:

Daniel91

dAVEc
Eerste rijles: 7 juli 2012
Theorie: 3 augustus 2012
AVB: 25 juli 2012
AVD: 25 september 2012
Rijschool: Motorrijschool Ramon (Dronten)
Lesmotor: CBF500

rvstrien1991
Eerste rijles: 20 april 2012
Theorie: 3 juli 2012 (gehaald)
AVB: 21 juni 2012 (gehaald)
AVD: 20 augustus 2012
Rijschool: Rijschool Schipperen (Raamsdonksveer)
Lesmotor: Yamaha XJ-6

Forward Bikers
Eerste les: Begin juni 2012
Theorie: 3 Augustus 2012 (Haarlem, 5 fout)
AVB: 24 September 2012 (Geslaagd)
AVD: 17 januari 2013
Rijschool: VDR Verkeersopleidingen (Hoofddorp)
Lesmotor VDR: Honda 600
Rijschool: Max120 (Haarlem, 2 x gastleerling ivm vakantie drukte)
Lesmotor Max120: Suzuki Gladius

luukfzs
Eerste rijles: 10 Mei 2012
Theorie: ja
AVB: ja
AVD: 28 augustus 2012
Rijschool: Safety (houten)
Lesmotor: Honda CBF600

Gurbsz
Eerste rijles: Ergens in juli 2012
Theorie: 14 augustus 2012 (Gehaald)
AVB: 20 augustus 2012
AVD: -
Rijschool: Rijschool Dubbeldam (Barendrecht)
Lesmotor: Honda CBF500

Zyfazix
Eerste rijles: 23 Augustus 2012
Theorie: 20 Augustus 2012 (gehaald met 6 fouten)
AVB: -
AVD: -
Rijschool: Succes-Mimpen (Waddinxveen)
Lesmotor: Yamaha XJ6

remieknaapen
Eerste rijles: 20 augustus 2012
Theorie: 27 September 2012, geslaagd, 5 fouten
AVB: 11 september 2012, Geslaagd!
AVD: 26 oktober 2012
Rijschool: De Bruijn (Venlo)
Lesmotor: Honda CBF500

Vane100
Eerste rijles: Eind febuari
Theorie: 19 april 2012
AVB: 4 april 2012
AVD: 5 september 2012
Rijschool: ACM rijopleidingen
Lesmotor: Honda CBF500

adjego
Eerste rijles: 7 augustus 2012
Theorie: Gehaald
AVB: Gehaald
AVD: 11 December 2012
Rijschool: Rijschool Roy (Steensel)
Lesmotor: Yamaha XJ6

SanderA
Eerste rijles: 14 september 2012
Theorie: 10 oktober 2012
AVB: 1 november 2012
AVD: 11 januari 2013
Rijschool: Oosterpoort Groningen
Lesmotor: CB600F

RH-PEC
Eerste rijles: 17 september 2012
Theorie: 20 september 2012 gehaald
AVB: 8 januari 2013
AVD: -
Rijschool: Blok-Huls Zwolle
Lesmotor: Honda CBF500

18piet18
Eerste rijles: 11 september 2012
Theorie: 2 oktober 2012 (eerste keer)
AVB: 9 oktober (eerste keer)
AVD: Nog niet bekend
Rijschool: Van der weij (Almere)
Lesmotor: Honda CB500

Lumaro
Eerste rijles: 27 april 2012
Theorie: 1 Mei 2012
AVB: 30 Juli 2012
AVD: 21 September 2012
Rijschool: Apeldoorn & Bloemzaad (Apeldoorn)
Lesmotor: Honda CB 500

DenizB
Eerste rijles:14 September 2012
Theorie:28 Augustus 2012
AVB: 2 November 2012
AVD: Niet bekend
Lesmotor: Kawasaki ER-5 25KW

Danny_b
Eerste rijles: 04 augustus 2012
Theorie: 24 oktober 2012
AVB: 5 oktober 2012
AVD:
Rijschool: Clarien (Hoogvliet)
Lesmotor: Honda CBF 500

Teun W
Eerste rijles: 2 oktober 2012
Theorie: 16 oktober 2012
AVB: 24 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Tilburg (Tilburg)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)

Enric0
Eerste rijles: Ergens in juli :9
Theorie: 12 september
AVB: 25-10-2012
AVD: 12-12-2012
Rijschool: De groot/Baselmans (les bij beide)
Lesmotor: Honda CBF 500 (ABS) 25kw

Twigsterify
Eerste rijles: 18 september 2012
Theorie: 16 september 2012
AVB: 5 november 2012
AVD: Ergens in december
Rijschool: Verkeerscentrum Zoetermeer (vcz)
Lesmotor: Eerste rit honda CBF250, nu of CBF600 geknepen/ongeknepen
Eigen motor brommer: Yamaha dt 50 r

BrandweerMouse
Eerste rijles: 11 juli 2012
Theorie: 8 november
AVB: 3 oktober 2012
AVD: -
Rijschool: Verkeersschool Schreijer (Hoorn)
Lesmotor: Kawasaki er-6n (Begrensd)
Eigen fiets: Kawasaki ZXR400 uit '99

mustiej
Eerste rijles: 9 november 2012
Theorie: oktober 2012(in 2x gehaald)
AVB: 29 november 2012
AVD: 2 januari 2013
Rijschool: Metro
Lesmotor: Honda CB500

Denzis
Eerste rijles: 13 oktober 2012
Theorie: 26 oktober 2012 1x gehaald
AVB: 6 November 2012 Gehaald
AVD: 19 December
Rijschool: Tom De Keizer, Zaandam
Lesmotor: Honda CB500F

Greydust
Eerste rijles: 19 juli 2012
Theorie: 3 september 2012 (1x geslaagd)
AVB: 5 september 2012 (1x geslaagd)
AVD: 20 november 2012
Rijschool: Adam & Eva (Heerhugowaard)
Lesmotor: Kawasaki ER-6N

Thaz
Eerste rijles: 29-08-2012
Theorie: 21-09-2012
AVB: 30-10-2012
AVD: 08-12-2012
Rijschool: Rijschool EnRoute (Rotterdam)
Lesmotor: Honda CB600F

RoyRovers
Eerste Rijles: Augustus
Theorie: 7 december (geslaagd)
AVB: 23 Oktober geslaagd
AVD: 20 December
Rijschool: Smits Rijschool oss
Lesmotor: Kawasaki er-5 25kw
Eigen Motor: Yamaha XT600e

Silence
Eerste les: begin augustus
Theorie: 20 augustus behaald
AVB: Half september
AVD: Oktober/November
Motor: Honda CBF500

KawaJosh
Eerste Rijles: 9 november
Theorie: 7 November - Geslaagd
AVB: 29 November- geslaagd
AVD: 11 december
Rijschool: Teamwork Zutphen
Lesmotor: Yamaha XJ6 (ABS)
Eigen Motor: Kawasaki zx6r 2005

Miss-sea
Eerste rijles: 6 december 2012
Theorie: ergens december 2012
AVB: 22 januari 2013
AVD: nog niet
Rijschool: Metro (Den Haag)
Lesmotor: Honda CBF

Zondagskindje
Eerste rijles: 2 oktober 2012
Theorie: zsm
AVB: 3 december 2012
AVD: NNB
Rijschool: de Kleijnen (Rijswijk (Z-H))
Lesmotor: Kawasaki ERN6
Eigen motor: Kawasaki ER6N

Labzwans
Eerste rijles: van de zomer ergens
Theorie: 14 november 2012
AVB: 11 december 2012
AVD: Binnenkort
Rijschool: Marcel van den Bergh (Spijkenisse)
Lesmotor: Honda CBF500

MrDynamite
Eerste rijles: 11 september 2012
Theorie: 1 oktober 2012
AVB: 11 oktober 2012
AVD: 7 januari 2013
Rijschool: Top Les Motor-opleidingen (Enschede)
Lesmotor: Honda CB500

Djeez
Eerste rijles: sept 2012
Theorie 28/10/12
AVB: 21/02/13
AVD:
Rijschool Peter Waterval Eijsden
Lesmotor: Suzuki Gladius
Eigen motor: Honda Shadow VT600
 
Laatst bewerkt:

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
Ex-Lessers
Lady_DiBoemba5ameSytzeDr_InsaneXtineEigen motor:IskaEigen motor:-Pilsener-CremoadyFgertjuhTropicnannol

Simon4allgromtoskampPathena75DeagonYawa77WespaVrieskistFruitbooterSpadesBrandweerMouseDeetjeStevenStipJvSMRKawaJoshTjiddelTagi-MMariskaJeroenZaandamBroaapMartijn137

Arno_1992

RJF

n3mbers

Roy Rovers

Bludge

JezoenZaandam

Robin20VT

Kevin0299

Ikkeuh

BramD

Vermeulen77

Chocokoek

Cubi
 
Laatst bewerkt:

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
De Planning
Wie gaat er nou wanneer afrijden, dat kun je hieronder lezen! :)


AVB

- Nog in te vullenAVD

3 december - Deetje -> Geslaagd
5 december - Forward Bikers
21 december - BramD
9 januari - Vieze FreekTheorie

- Nog in te vullen
Als er nog iets veranderd moet worden één van deze posts, post het hier in het topic of stuur mij een PB :)
 
Laatst bewerkt:

adyF

MF veteraan
15 aug 2012
11.979
0
Zoetermeer
Wohoo.. nog steeds kopman banaan ex-lesser zie ik?

Niemand anders met een creatief foto met een bahnaahn ? -wel een normale aub-
 

adyF

MF veteraan
15 aug 2012
11.979
0
Zoetermeer
ja .. _O- ik heb ook nu een 'black ops' logo op m'n rug, dus dat zie er ook wat ''gaver'' uit. Ik mis nu nog enkele patches (dit moet ik nog halen) en zo'n sniperaimding op m'n helm

En dan over 4 maanden ofzo moto zoeken *O*
 

Abe

MF veteraan
3 nov 2007
20.433
4
::1
Die lessers hier hebben vast allemaal een onberkte limiet qua data op d'r mobile óf browsen via de mobiele site :o
 

Deetje

Die hard MF'er
16 sep 2012
873
0
54
Terneuzen
Nou Simon, ik hoop toch niet dat we een bananenschaarste krijgen! Ik heb zelf vanmiddag een mooi trosje gehaald voor mijn examen maandag (die er trouwens nog niet bijstaat, AVD 3 december)
Wat dacht je van 'Bananen forever' of 'Gaan met die banaan' ? :+
 

Spades

MF veteraan
8 mrt 2011
13.015
0
40
Rees
Titel is prima, maar wat doe je als dit topic nog voor 19 januari vol is?

Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 7 'The real last banaan'
 

Simon4all

MF veteraan
29 apr 2012
17.511
0
28
Purmerend
Nou Simon, ik hoop toch niet dat we een bananenschaarste krijgen! Ik heb zelf vanmiddag een mooi trosje gehaald voor mijn examen maandag (die er trouwens nog niet bijstaat, AVD 3 december)
Wat dacht je van 'Bananen forever' of 'Gaan met die banaan' ? :+
Hij staat er gewoon bij hoor, bij jouw lijstje en de foto :) Of zie ik nou echt wat over het hoofd? :$
 

Lady_Di

MF veteraan
1 okt 2010
6.001
532
54
Nieuw-Buinen
Wat weer een top openingspost!

Kleine aanvulling; misschien is het aardig om in de OP bij de situatie vanaf 19 januari 2013 te vermelden, dat iemand die dan al in het bezit van een A-licht 'oude stijl' is, vanaf dat moment mag rondrijden op max 35 kW totdat hij zijn A-zwaar krijgt. (dan mag die 35 kW niet minder zijn dan de helft van het originele vermogen).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.