• Hoi Bezoeker, we hebben weer iets nieuws voor je, de MF Marktplaats! Test deze nieuwe functionaliteit en laat weten wat je er van vindt. Kijk hier voor meer informatie.

[RACE] 2takt circuitdag Pottendijk 11-9

AE86

MF veteraan
20 jan 2005
1.432
0
Helmond


Op deze prachtige baan gaan wij rijden op maandag 11 September 2006 van 10:00 tot 18:00 uur. Wij willen iedereen met een tweetakt brommer/motor(fiets) uitnodigen om een leuke dag te beleven!

De reden dat wij deze baan gehuurd hebben is omdat wij het zelf helemaal te gek vinden op dit soort circuits te rijden. Er is geen goede reden te verzinnen om niet mee te doen!!!!!

Iedereen is van harte welkom, van beginner tot ervaren circuitrijder. Het gaat hier niet om een wedstrijd maar om een hele dag vrij rijden. De snellere rijders dienen dus rekening te houden met de langzamere rijders!

Omdat wij deze baan privé huren en wij graag nog vaker op deze mooie baan willen rijden moeten wij helaas enkele zaken formeel vastleggen om achteraf gezeur te voorkomen.

De kosten bedragen 40,- euro bij voorinschrijving en 60,- bij inschrijving en betaling aan de baan.
Na het versturen van het inschrijfformulier ontvangt u van 3KL Racingteam per E-mail een bevestiging met daarin het rekening nummer en het voor jouw unieke betalingskenmerk.

Voorwaarden bij deelname:

Aansprakelijkheid
De deelnemer verklaart door inschrijving, op geen enkele wijze de organisatie verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te leggen als gevolg van door hem/ haar geleden schade, materiële en/ of persoonlijk letselschade daaronder begrepen.
De deelnemer/ deelneemster doet onder eigen verantwoordelijkheid mee aan dit evenement. Hij / zij draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/ haar veroorzaakte schades, inclusief schade aan eigen voertuig of circuit.

Onder ‘de organisatie’ wordt verstaan:
- Leden van www.3kl-racingteam.com
- Directe medewerkers, officials, instructeurs en assistenten, voor zover zij handelen in naam van en onder verantwoordelijkheid van www.3kl-racingteam.com, hetzij op tijdelijke, hetzij op permanente basis;
- Officiële instanties en andere hier niet met name genoemde personen die aan de organisatie van het evenement verbonden zijn of in verband kunnen worden gebracht.

Kleding:
De deelnemer verklaart door het verzenden van dit inschrijfformulier bekend te zijn met het feit dat hij/zij verplicht is lederen kleding, lederen handschoenen, lederen laarzen en een goedgekeurde helm te dragen.

Motor:
Indien de geluidslimiet in de voor het circuit geldende milieuvergunning wordt overschreden wordt de deelnemer uitgesloten van deelname. Er vindt geen restitutie plaats.
De geluidslimiet wordt gemeten en bepaald door de eigenaar van de baan. Hier is dus naderhand geen discussie over mogelijk.
Alle lampen zoals koplampen, achterlichten en knipperlichten dienen afgetaped te worden.

Milieu:
Er dient een groot vloeistofdicht dekzeil onder de motor te liggen!!!!!


-----------

Inschrijfformulier is te vinden op: www.3kl-racingteam.com/

Ik ga er meedoen op een Yamaha RD80LC, kijken of ik mee kan komen.
Hoop dat er ook wat mensen hier zijn die mee willen doen, maar houd je wel aan de regels ajb!


Paar sfeerfoto's: