Vietnam Deel 2

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Lang harig model

Ergens op een fotowebsite waar ik lid van ben zocht iemand een lang harig model.

Tja, lang en harig is helaas iets anders dan langharig. En met mijn soms wat bizarre gevoel voor humor moest ik als oud-Rotterdammer dan ook onmiddellijk aan Bokito denken. Die trouwens behoorlijk fotogeniek is getuige dit schitterende portret van –voor zover ik weet- de huisfotograaf van Diergaarde Blijdorp.

Bron: Cookies op AD.nl | AD.nl

 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Wat na de highschool (1)?

Goede vraag.

En eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden.

Toch een poging.


Looking Forward
“Van de 12 geslaagde leerlingen zijn er 8 die willen gaan doorleren op beroeps- of voorgezet onderwijs. De leerlingen die daadwerkelijk op een vervolgopleiding worden toegelaten krijgen van Looking-Forward een startbonus van 2 miljoen Dong (80 euro) om de schoolboeken en het uniform te kopen. De leerlingen die niet doorleren (waaronder dus Hang) zoeken een baan en hebben dan ook geen startbonus nodig.”

In de laatste nieuwsbrief, maar eigenlijk ook op de website, maakt LF zich er wel heel gemakkelijk vanaf: Vanuit hun standpunt misschien een beetje te begrijpen: hun streven is om kinderen een schooldiploma te laten halen en dan mogen ze het verder zelf uitzoeken.

Reëel?


Vervolgopleidingen: alternatieven en kosten
Laten we beginnen met de diverse alternatieven en waar mogelijk de kosten daarvan op een rijtje te zetten. Als voorbeeld nemen we de drie leerlingen van Minh, die vorig jaar zijn afgestudeerd en nu op een vervolgopleiding zitten. Dit zijn de mondige en goedgebekte leerlingen die ik al eerder heb genoemd en die Minh nog steeds met enige regelmaat spreekt. Ongetwijfeld zullen de kosten over de diverse opleidingen en scholen wat verschillen. Maar dit zijn de echte bedragen, die ze daadwerkelijk moeten ophoesten en dus een goed gemiddelde.

Kosten universiteit
Trinh studeert Engels op een universiteit in HCM en verblijft daar op een campus.

Schoolgeld: VND 12M - 15M / jaar
Boeken etc.: VND 100K / maand * 11 = VND 1,1M / jaar
Huisvesting: VND 4 M / maand * 11 = VND 44M / jaar

Gemiddeld per maand: VND 60M / 11 = VND 5.500.000

Kosten vakopleiding
Ngan studeert Toerisme in Nha Trang en verblijft daar ook gedurende de week. Een dergelijke opleiding wil men nog wel eens een universiteit noemen, maar is gewoon een vakopleiding en daarom meer te vergelijken met een Nederlandse HBO-opleiding, d.w.z. qua soort, niet qua inhoud. O-).

Minh heeft uitgebreid met haar gesproken over de opleiding en de school en heeft nu in alle opzichten een goede induk ervan.

Schoolgeld: VND 6M / jaar
Boeken etc.: af en toe wat fotokopieen, dus weinig.
Huisvesting: VND 2M - 2,5 M / maand * 11 = VND 27,5M / jaar
Schooluniform: weinig. Voor veel vakopleidingen is geen of nauwelijke een uniform nodig.

Gemiddeld per maand: VND 33M / 11 = VND 3.000.000

Kosten officiersopleiding
Minh zit in Binh Duong province op een opleiding tot officier bij de landmacht.
Kosten: geen. Alle kosten voor de opleiding tot officier worden door de overheid voor hun rekening genomen.:

Salaris: ca. 500K / maand


Even terzijde
Ik heb speciaal voor dit artikel alle bedragen nog eens expliciet na laten vragen door Minh. Mijn voortdurende twijfels over sponsoring van individuele gevallen zijn nu echt hard gemaakt. Kinderen hebben VND 350.000 per maand sponsoring nodig om naar de highschool te kunnen en vervolgens kunnen 8 van de 12 dit jaar (of 10 van de 14, afhankelijk waar je kijkt op de LF-site) blijkbaar moeiteloos VND 3.000.000 (vakopleiding) tot VND 5.500.000 (universiteit) per maand ophoesten voor een vervolgopleiding.

Merkwaardig...

...om het heel netjes en nog voorzichtiger uit te drukken. Op het terras onder het genot van een goed glas Dalatwijn gebruik ik andere termen, die ik met het risico op een aanklacht wegens smaad hier niet zal plaatsen. O-)


Overzicht
Maar goed, tot zover het kostenplaatje van vervolgopleidingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vrij uitgebreid overzicht van opleidingen, kosten, en mogelijkheden, waar ook de ervaringen van de leerlingen op de diverse scholen aan zullen worden toegevoegd. Minh gebruikt het bij haar gesprekken met leerlingen en ouders.

Morgen het vervolg met de diverse keuzemogelijkheden (en of die er ook echt zijn).
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Wat na de high-school (2)?

Het uiteindelijk streven blijft natuurlijk een goede baan voor iedereen!
Hoe haalbaar is dat?
En wat kost een goede baan?
Een –zeker niet uitputtend- overzicht van de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden


Baan zoeken met vakdiploma
Zelfs met een vakopleiding of universiteit is dat al erg moeilijk. Voor veel studierichtingen zijn er domweg nauwelijks vacatures en is bijgevolg de concurrentie moordend. In het algemeen geldt dat alleen studenten die goed zijn in Engels, gemotiveerd zijn en goed zijn in zaken als communicatie en time-management kans maken om een redelijke baan te vinden.

Daarnaast moet er voor heel veel banen worden betaald. En niet zo weinig ook.

Op dit moment kost bv. een leraarsbaan in Nha Trang ca. VND 150M (ruim € 5.600) en in HCM ca. 300M.(ruim € 11.300). Voor beginners op de arbeidsmarkt bijna niet op te hoesten. Wat mij betreft ook de ondergang van het complete onderwijssysteem: je krijgt niet de beste leraren maar degenen, die op dat moment het meeste kunnen betalen. Waardoor het peil van het onderwijs ook weer daalt. Etc.

Doemdenken? Als ik sommige Engelse leraren hoor spreken eerder behoorlijk realistisch.

We hebben op basis van gesprekken met Minh’s leerlingen (OK, een kleine groep maar wel gemotiveerde leerlingen) ook niet de indruk dat men ook maar een seconde rekening houdt met bovenstaande zaken.

Daarnaast is het ook “knokken” tegen illegale werkers. Een goed voorbeeld zijn bv. Chinese toeristengidsen. Vietnam en zeker Nha Trang wordt overspoeld door Chinese toeristen. Groepen Vietnamezen, die vroeger naar China zijn verhuisd en dus de taal spreken, komen nu terug naar Vietnam en verhuren zich als toeristengids, niet gehinderd door enige opleiding in die richting. En daar is door mensen, die hier de toeristische opleiding hebben gevolgd, nauwelijks tegenop te boksen.


Eerder van school af.
Volgens de laatste LF-nieuwsbrief:
“Zo niet dan wacht hem een toekomst als fabrieks- of landarbeider met een salaris van nog geen 50.000 Dong (2 euro) voor een lange dag werken zonder enige sociale verzekering”.

Over dat bedrag valt te discussiëren. Minh denkt dat het ca. VND 100.000 is. Maar in essentie klopt dit wel. Maar dan.
“Als ze toen van school af zouden zijn gegaan, was er niet veel van hun terecht gekomen; ze zouden dan bv. landarbeidsters of marktverkoopsters zijn geworden. Door ons schoolgeldproject konden deze 2 meisjes toch op school blijven en ontwikkelen als alle andere leerlingen van hun leeftijd.”

Ze hebben zich kunnen ontwikkelen, dat zou kunnen kloppen. Maar wat levert dat op?


Baan vinden met uitsluitend high-school diploma
Uitsluitend een diploma van high-school is absoluut onvoldoende om een goede baan te vinden. Überhaupt is het vinden van een baan dan al moeilijk. Banen als leraar of bij de politie zijn domweg niet mogelijk. En ook hier moet voor veel banen worden betaald. Waardoor voor velen met een high-schooldiploma geldt, wat ook geldt voor die zonder diploma: de fabriek in of de markt op. Dat klinkt hard, maar is ook helaas de bikkelharde praktijk hier.


Conclusies

Looking Forward
Samenvattend, wat LF aan het eind van klas 12 doet is ze het diepe in schoppen:

ZWEMMEN!!

Zonder ze te vertellen hoe diep het water is, hoe je armen en benen moet bewegen om vooruit te komen, zelfs niet hoe je kunt blijven drijven.
Hooguit krijgt een enkeling, die t.z.t. toch al zwemles wil nemen, alvast een paar zwembandjes mee (ik heb niet de indruk dat er gekeken wordt of ze ook echt worden aangetrokken), de rest moet maar zien hoe ze boven water blijven of anders verzuipen ze maar.

Scholen
Ik moet wel toegeven: we hebben niet de indruk dat de scholen zelf er ook veel aan doen. Dan maar zelf wat regelen.

Minh
Minh probeert voor de hogere klassen in haar lessen naast het Engels juist veel aandacht aan de tijd na de high-school te besteden, o.a. door een goede oriëntatie op de verdere carrière en beroepskeuze.
Ze praat met leerlingen afzonderlijk over vakkenkeuze in relatie tot hun plannen en ideeën.
Ze praat zonodig met ouders.
Ze oriënteert zich op het terrein van studiebeurzen.
Ze experimenteert wat met eenvoudige beroepskeuzetesten.
Ze begeleidt een paar leerlingen ook na hun high-schoolperiode als ze dat willen.

Kortom, ze leert ze boven water te blijven.

Dat zouden er meer moeten doen...

Morgen het slot: de (nabije) toekomst.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Wat na de highschool (3)?

Toekomst
Het is inmiddels wel duidelijk dat je aan alleen een highschool-diploma eigenlijk niets hebt. Er zal daarom voor de leerlingen van de twee hoogste klassen veel meer aan voorbereiding voor de tijd na de highschool moeten worden gedaan.

Te denken valt aan:
• Meer voorlichting op scholen over mogelijkheden en kosten
• Beroepskeuzetesten: er komt nog apart artikel over de eenvoudige test die Minh op internet heeft gevonden.
• Meer info over studiebeurzen. Het begrip studiebeurs is hier denkelijk bij vrijwel alle ouders onbekend. Inmiddels heeft één leerling van Minh een studiebeurs voor een tweemaandelijkse opleiding Engels deze zomervakantie weten te krijgen. Op dit terrein is nog heel veel mogelijk.

Looking Forward
Al deze ideeen zijn vast niet besteedt aan Looking Forward. Want door kortzichtigheid (je mag het ook “plaat voor de kop” noemen) reikt dat vooruitkijken van hun niet verder dan het eind van klas 12. Natuurlijk, dat is overzichtelijk. Goed doen voor de zielige en arme kindertjes in Vietnam, dat scoort blijkbaar bij de sponsoren.

Niet “Ze zijn nu (bijna) 18 jaar en gelijk aan hun leeftijdgenootjes; ze worden jongvolwassen en willen proeven aan verkering en uitgaan”.
Want dan zijn ze ineens niet meer zielig en arm en mogen het allemaal zelf uitzoeken. Zo komt het in ieder geval op mij als grote cynicus over. Dat daarnaast ook sterk de indruk wordt gewekt, dat het geld bij de verkeerde zielige (en arme???) kindertjes terecht komt, ach, wie maalt daarom.

Ik kan het allemaal gemakkelijk zeggen, het wordt toch niet door LF gelezen. Dit is zijn egotrip en daar moeten onbenullen als ik zich niet mee bemoeien, want die snappen er toch niets van.

Klopt: ik snap er echt helemaal niets van... O-)

Scholen
Daar verwacht ik eigenlijk ook niets van. Jammer, want dat lijkt me nu juist de plaats waar je de doelgroep in één keer kan bereiken en ook nog een discussie kunt opstarten. Maar wie weet, ooit, in een beter leven...

Er wordt plaatselijk trouwens wel iets aan gedaan. Zie bv. de website van de Belgische VVOB: Vietnam - Studie- en loopbaanbegeleiding | VVOB vzw voor een programma rond studie- en loopbaanbegeleiding in het secundair technisch en beroepsonderwijs.

Minh
Dit is waar Minh sinds vorig jaar mee bezig is, mede door de gemotiveerde studenten, die toen hun highschooldiploma haalden. Zie deel 1. Ze probeert nu meer te doen aan beroepskeuze en oriëntatie op vervolgopleidingen door:
• Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over opleidingen en kosten.
• Praten over vakkenkeuze in relatie tot hun plannen en ideeen met aan de andere kant de harde Vietnamese werkelijkheid.
• Met ouders praten over de diverse keuzes en mogelijkheden.
• Te kijken welke studiebeurzen er beschikbaar zijn.
• De groepen 11 en 12 een paar keer een eenvoudige beroepskeuzetest afnemen en kijken of het resultaat consistent blijft en aansluit bij de Vietnamese werkelijkheid.
• Zonodig enkele leerlingen ook na hun high-schoolperiode begeleiden als ze daarom vragen.


Forummers!
Mochten er op het forum nog ideeën leven of suggesties zijn, met name van mensen die ervaring in deze richting hebben, dan horen we die graag.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
35 solutions proposed to tackle Ho Chi Minh City traffic congestionAs many as 35 different suggestions to tackle traffic congestion in Ho Chi Minh City were put forward at a meeting on Friday, attracting debates and arguments from around 50 local scientists, experts and officials.

The proposed solutions fall into two categories, with 19 strategies aiming to develop and expand the municipal public transportation system, and the other 16 focusing on curbing personal vehicles in the southern metropolis.

The ‘public transportation’ group includes such suggestions as deploying buses that run on eco-friendly fuel, providing more buses that can accommodate wheel-chair users, or adding more 16-seat mini-buses to the city’s fleet. Experts have backed the mini-bus idea, saying this kind of vehicle is more suitable to the small and often over-crowded streets in Ho Chi Minh City.

Other experts also proposed developing lanes exclusively dedicated to buses, instead of having them run on the same lanes with other vehicles. Another proposition is to build a railway connecting the city’s Tan Son Nhat International Airport with the Long Thanh International Airport in the adjacent Dong Nai Province, which is expected to be completed by 2025.

Ho Chi Minh City authorities are also slated to launch two river bus routes Binh Quoi – Bach Dang, and Bach Dang – Lo Gom, in the near future.

Curbing personal vehicles
On the other hand, experts also said the root of the problem is personal vehicles, so the solutions should focus on this type of vehicle. To this end, experts proposed imposing fees on all cars getting in and out of Ho Chi Minh City, or limiting the number of motorbikes and cars which can be registered to run for Uber or Grab, the two app-based taxi services.

Many experts also favored a solution to penalize vehicles which have reached their expiration date and are thus no longer roadworthy. The city could also earmark money from its budget to buy old or expired motorbikes in order to reduce of the number of unroadworthy motorbikes on the street, Dr. Luong Hoai Nam suggested.

Dr. Pham Xuan Mai, dean of the Transportation Technique Department of the Ho Chi Minh City University of Technology, estimated that the city should have 21,000 buses if it plans to ban motorbikes by 2030. Given the current fleet of public bus of only 2,000 units, Mai said the municipal government should seek more funding in order to reach that goal.

Du Phuoc Tan, from the Ho Chi Minh City Institute for Development Studies, said each neighborhoods of the city should implement different solutions to curb traffic problem, especially the 37 congestion hotspots that plague the city residents for years.

To ensure that the solutions and suggestions fit the needs of local residents, the Ho Chi Minh City Department of Transport will carry a survey on approximately 30,000 people in the city. The survey began at the start of July and aims to gather opinions of people across 24 districts with questions centering on various aspects of transport.

Upon receiving results from the poll, experts and scientists will finalize their solutions to better reduce the nightmare traffic in the southern metropolis.Bron: TEMPLATE | HOME


Dat er iets moet gebeuren is met één blik op de foto wel duidelijk. En dit soort foto’s kun je moeiteloos op heel veel plaatsen n HCM maken. Als wij na pakweg 15:00 naar het vliegveld moeten, nemen we daar ook zeer ruim de tijd voor.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Miljuschka Witzenhausen wilde geen hond eten voor programma over streetfood

Voor haar nieuwe tv-programma Miljuschka's Street Food Vietnam dook 24Kitchen-presentatrice Miljuschka Witzenhausen de Vietnamese keuken in. Een aanbod om hond te eten sloeg ze echter af.

"In Vietnam wordt ook hond gegeten", vertelt Witzenhausen in De Telegraaf. "Dat was toch even schrikken. Die beesten liggen daar op een hoop, zonder vel en gekookt in water. Door het koken trekken hun lippen iets op, het lijkt net alsof ze grommen. Ik sta eigenlijk voor alles open, maar dat heb ik afgeslagen, ik kon het niet."

Een andere lokale specialiteit nam ze na een korte aarzeling toch aan. "We stonden ergens langs de weg te praten en opeens stond daar iemand met een cobra en knipt zo het hart eruit. Het is erg onbeleefd om eten te weigeren, dus ik heb het opgegeten."

Tijdens haar reis werd de presentatrice, zoals veel toeristen, ook even ziek. Naar eigen zeggen kwam dat echter niet door het voedsel. "Ik vermoed door de combinatie van jetlag en de hele sterke koffie die ze daar drinken."Bron: Miljuschka Witzenhausen wilde geen hond eten voor programma over streetfood | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl


Zolang je in een gewoon restaurant eet krijg je alleen het vlees op je bord en is het goed te eten. Maar ik geef toe, als je ze op een hoop ziet liggen... Dan begint mijn stelregel toch ook wel op te gaan: “het moet niet meer lijken op wat het ooit was”.

Er staat niet bij of het nog een levende slang was. Dat was een keer bij een diner het speciale gerecht voor de hoofdgast aan tafel: ik dus. Het hart werd uit de nog levende slang gehaald en nog steeds kloppend in een glas rijstwijn met slangenbloed gedaan. Volgens de andere gasten aan tafel voel je het in je maag nog steeds kloppen. De rest van het beest kregen we later in allerlei vormen op tafel. Met de slang zelf en de rijstwijn met slangenbloed had ik weinig problemen. Maar ik beken, ik heb de eer om ook het hart te eten aan mij voorbij laten gaan.
 

Green Meanie

Die hard MF'er
7 okt 2003
528
67
36
Hanoi
Wat na de highschool (3)?

...

Forummers!
Mochten er op het forum nog ideeën leven of suggesties zijn, met name van mensen die ervaring in deze richting hebben, dan horen we die graag.
Zoals je (wellicht) weet, lees ik altijd met veel interesse je stukken. Bovenstaand sprak mij erg aan aangezien ik op regelmatige basis werknemers zoek.
Wat mij gelijk opviel op de Belgische site was de opmerking: 'Studenten, ouders en leraars zijn zich vaak niet bewust van het potentieel van technisch en beroepsonderwijs in functie van werkgelegenheid en de verbetering van levensomstandigheden.'
Ik heb al eens eerder gemeld dat iedereen hier op zoek is naar een kantoorbaan, dit levert schijnbaar een hoop aanzien op. Ik ben echter op zoek naar gemotiveerde en capabele fabrieksmedewerkers, die zijn mij veel meer waard.

Ik heb al eens zitten spelen met de gedachte van een ouderwetse fabrieksleerschool. Probleem is echter het volgende:
Toen ik mijn lassers examenopdrachten liet doen van het NIL en de capaciteiten dus omhoog gingen werd ik geconfronteerd met weglopende lassers omdat ze elders meer konden verdienen.
Toen ik schoolverlaters die al een poosje bij mij werkten en 'beter' presteerden dan de rest intern omschoolde tot CNC operators werd ik geconfronteerd met weglopende operators omdat ze elders meer konden verdienen.
Toen ik mijn CNC operators een Engelse cursus aanbood.... enfin je raadt het al.

Ik ben dus wat terughoudender geworden met het aanbieden van opleidingen en cursussen. Wat ik graag zou zien (en waar wellicht in het vroege onderwijs de basis voor kan worden gelegd) is een stukje loyaliteit.

Voor het geval mensen nu het idee krijgen: 'Schijnbaar betaal je niet genoeg' het volgende: De jongens bij mij in de fabriek krijgen wellicht per maand iets minder gestort dan bij de concurrent, maar daar staat tegenover dat overuren worden betaald, wij betalen de gehele verzekering (dus werkgevers en werknemersdeel). In de ploegen geld een ploegentoeslag en we voorzien ze van PBM's. Al met al staan onze secundaire voorwaarden als een huis.
Een stukje inzicht in het totaalplaatje zou dus ook welkom zijn in aanvulling op de loyaliteit :)
 

Haakie

MF veteraan
28 mrt 2006
1.998
74
39
Borne
Zou graag zo'n werkgever willen hebben. Ben door dik en dun bij mijn eerste baas gebleven. Van het loon kon ik mijn hypotheek betalen en ik had plezier in mijn werk. Prima toch? Totdat de tent na 6 jaar ineens naar Utrecht verplaatst werd en ik kon mijn biezen pakken. -O-
De volgende werkgever bood me een tijdelijk contract aan met daarin op zijn initiatief vastgelegd dat het tweede contract een vaste aanstelling zou zijn. Prima. Alleen dat tweede contract was dus ook voor 12 maanden en er werd me veel succes gewenst met de gang naar de rechtbank. :(
Jij zult de uitzondering zijn, maar de voor de gemiddelde werkgever ben je ook maar een nummer...
 

Green Meanie

Die hard MF'er
7 okt 2003
528
67
36
Hanoi
Hallo Haakie,
Vervelend dat je zulke ervaringen hebt gehad. Ik beschouw mezelf (zeker voor Vietnamese begrippen) inderdaad als een erg sociale werkgever. Probleem daarmee is alleen dat je dat met name terugziet in de secundaire arbeidvoorwaarden (verzekeringen, belastingafdracht, niet gelijk ontslaan bij ziekte, werkdruk, overuren etc.).
Let wel: In Vietnam is de werknemer gewoon vogelvrij. Alles wat ik dus extra doe (wat in NL als heel normaal beschouwd wordt) zou ik dus ook kunnen schrappen en dan meer netto salaris geven. Echter verhinderd mijn eigen ethiek om dat te doen. Als ik namelijk de verzekering niet betaal kan ik er vanuit gaan dat de werknemer dat ook niet uit eigen beweging doet.
 
Laatst bewerkt:

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Aanzien, status, uiterlijk vertoon, korte-termijn-denken etc.

De peilers van het bestaan hier. Ik heb in de loop van de tijd al heel veel voorbeelden gegeven.

Als Minh klasgenoten van haar middelbare school ontmoet zijn na het gedag zeggen zo ongeveer het eerste vragen over baan, auto en huis. Zie FredVN in "Vietnam"

De overbuurvrouw, die bewust een nieuwe motor en geen scooter koopt, zodat ook haar dochter erop naar school kan en dan tegen Minh opmerkt: “de buurt zal wel denken dat ik arm ben omdat ik geen scooter heb gekocht”.

Mensen in de flat van Erich, die in huis alleen maar een kleedje op de vloer hebben en een TV aan de muur, maar wel een SUV voor de deur. Daarin rijden ze dan in hun beste kleren 3 keer per dag naar het dichtstbijzijnde restaurantje en weer terug.

Mijn sarcasme: lange-termijn-denken beslaat een periode van een week... O-)

Zo kan ik moeiteloos nog pagina’s lang doorgaan.

De keuze voor een baan.
Ik heb die vraag ook al meerdere keren hier in Viernam gesteld, met name aan de wat oudere studenten van Minh: “als je moet kiezen tussen een leuke baan waar je wat minder verdient en een saaie, stomvervelende baan, waar je wat meer verdient?”. Men kiest vrijwel unaniem voor het salaris en niet voor de leuke baan.

Dat komt nog duidelijker tot uitdrukking als je die vraag stelt aan de leerlingen die stoppen met de Engelse les. Die zien eigenlijk alleen maar dat ze geld kunnen gaan verdienen als ze stoppen met school en naar de fabriek gaan. En zien niet dat leven lang, dag in dag uit garnalen pellen voor een hongerloontje, voor zich. Zelfs niet als je dat “leven” zo plastisch en dramatisch mogelijk afschilderd.

Minh heeft de vraag gisteren nog aan een paar familieleden gesteld. Ze herkennen het probleem maar hebben ook geen oplossing.

Net zomin als ik.

De enige hint die Minh aan Green Meanie kan geven is –als hij dat niet al doet- het personeel zo uitgebreid mogelijk voorlichten over hun salaris. Dus tot in detail waar hun salaris uit bestaat, wat het bedrijf extra betaalt, waar het salaris bij andere bedrijven uit bestaat en wat ze daar niet krijgen, etc.

Minh gaf aan dat de meeste Vietnamezen geen flauw idee hebben waar hun salaris uit is opgebouwd, wat een ziektekostenverzekering kost, etc. Ze zien alleen het bedrag wat ze in handen krijgen en realiseren zich niet dat het bij een ander misschien wel iets meer kan zijn, maar qua pakket gewoon een stuk minder is. Die verschillen moeten zo duidelijk mogelijk zijn.

Minh probeert wel om iets aan mentaliteitsverandering bij haar leerlingen te doen. Alle kleine beetjes... Een echte zal ik zelf niet meer meemaken vrees ik.
 

Green Meanie

Die hard MF'er
7 okt 2003
528
67
36
Hanoi
Leuk tastbaar onderwerp zo voor mij!
Ik ga je advies ter harte nemen en beter uitleggen wat we nou precies betalen. Ter info, de verzekering is 32,5% van het salaris (werkgevers- en werknemersdeel opgeteld) en wordt door ons direct aan de verzekeraar betaald. We gaan wat duidelijker communiceren dat een gedeelte hiervan eigenlijk loon is.

Een ander voorval (wat je wellicht weer stof voor dit blog geeft):
Vandaag heb ik de Vietnamese VCA cursus gevolgd. Het hele bedrijf krijgt deze. Nou is mijn Nederlandse VCA+ nog lang niet verlopen maar die wordt natuurlijk niet erkend.
Waar de Nederlandse VCA cursus je voorziet van de meest verschrikkelijke scenarios in stripverhaal vorm doen ze dat hier met filmpjes van Liveleak... Ik heb dus een uur lang naar de meest verschrikkelijke filmpjes zitten kijken met daarna een uitleg wat er precies mis ging...
Nou maar hopen dat de jongens in de fabriek inzien waarom ik slechts drie mensen toesta op de heftruck te rijden (niet tegelijkertijd natuurlijk) en de pers maar bediend mag worden door één persoon. Ook het feit dat ik de beschermkap van de circelzaag heb gerepareerd ipv verwijderd toen deze haperde (klapt automatisch weg bij bedienen zaag en de geleiders waren een beetje verbogen) zal nou wel begrepen worden.
 
Laatst bewerkt:

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Marketing madness in VietnamThe sugarcane school of professional marketing has struck again. Confronted by a Facebook post featuring delicious food and drink one day, I was flummoxed that the advertiser provided no address, no shop name or any other details for that matter. Just another day on Facebook, hey?

Incompetent marketing is a minor irritation on social media. It’s like a glitch in the mental software of an overly confident business owner who insists his junior staff post an ad while he sits in the coffee shop browsing online. It’s the wasted energy that annoys me.

This online stupidity virus isn’t confined to poorly-trained Vietnamese posters though. I’m still constantly amused by the carelessness of foreigners running bars that post ‘happy hour’ ads but forget to mention the hours! It’s even weirder when people announce that an event is happening five minutes before it’s due to happen or even worse, the day after…

It’s one thing to dream of making megabucks but another to get people engage in your product and willing to pay good money. I guess some people take the K.I.S.S. principle (keep it simple, stupid) too far. The classic scenario is when people use Google Translate to write their menus; how many times does beef stew have to become ‘chicken pocket virus’?

Yummy!

Still it’s great online entertainment. Music events are my favorites. ‘Hey, yo! Hip-hop, bebop salsa reggae happening this Sunday at Da Nang beach! Bring your towel, your girl and your groove and make some moves!’ Well, I’d love to join but where exactly in Da Nang is it or am I supposed to just follow the roar of the sound system until I get closer?

You’ve gotta love it, even if it is mind-numbing. If I was totally drunk and had two broken hands for typing, could I get it that wrong? No ticket information or where to get them. No start time, just a date. Food and drink included, really? Is that a cup of sugarcane juice and a banh mi (Vietnamese sandwich)? Or is it some kind of lucky dip?

Social club marketing also fascinates me. What exactly do they do? Ambitious claims of fun, weighed against the likelihood of being stuck in the corner chatting to a nervous industrial sewage consultant have me worried. ‘Make new contacts’ or ‘learn new business skills in a non-threatening environment’ is so intriguing that I might go to one of these things to find out if the participants are threatened by people like me who might suddenly shout out ‘That’s the dumbest thing I’ve ever heard!’ or ‘I’m sorry but I find you socially incompatible with my belief systems’.

Online food marketing also attracts a lot of attention, if only based on the excessive use of capital letters posted by restaurateurs who take grimy, out-of-focus pictures and believe they’ve discovered the next big thing in culinary history.

With food safety a major Vietnamese preoccupation, marketing exotic food makes Monsanto look your friendly local baker in comparison. ‘Try our avocado, mint and bacon sandwich smothered in honey and mustard sauce with boiled goose eggs and cinnamon curry!’ I must remember to factor in the cost of the ambulance ride to get my stomach pumped.

House marketing is great fun, too. With a picture of a mansion taken when newly built and surrounded by picturesque rice fields, you can be forgiven for being genuinely interested until you discover it’s now surrounded by karaoke bars and the local gas supply shop, which also happens to be occupied by chain smokers. Prices can often range from unrealistic to the cost of a mile of Vietnamese highway and a year’s deposit upfront. Why do some Vietnamese think we foreigners need a Jacuzzi on every floor, not to mention the world’s smallest rear courtyard?

To be fair, Vietnamese marketing is still in its infancy as a tool for fueling the private sector’s economic growth. A lack of ethics and unsubstantiated claims put me off, although they do seem to pull in the punters - people willing to take a risk.

I love the video ads for health clinics, toothpaste and pills too. You can usually see them while you’re waiting for that plane at the airport. They’ll make your child a genius within weeks, don’t you know? Usually fronted by an unconvincing, acne-ravaged doctor in a green or pristine white lab coat, the commercials are interlaced with stunning and frequently terrifying graphics of what the pills do to your body. I feel like ringing up and screaming, ‘I’ll buy a dozen boxes!’ then give a false credit card number and a phony address just to punish them.

So, dear marketers, keep those marketing gimmicks coming! I love a good laugh and I promise faithfully to share your thrilling products with my friends. Then again, I must just scroll down to the next ad. Happy reading!Bron: TEMPLATE | HOME
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Nou maar hopen dat de jongens in de fabriek inzien waarom ik slechts drie mensen toesta op de heftruck te rijden (niet tegelijkertijd natuurlijk) en de pers maar bediend mag worden door één persoon. Ook het feit dat ik de beschermkap van de circelzaag heb gerepareerd ipv verwijderd toen deze haperde (klapt automatisch weg bij bedienen zaag en de geleiders waren een beetje verbogen) zal nou wel begrepen worden.
Je stelt wel ontzettend hoge eisen aan je personeel... O-)
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Eyesore to Saigon landmark: Houses in middle of street

The houses are also a regular cause of traffic jams in the areas


The house 845A Au Co is located in the middle of the intersection of Luy Ban Bich, Au Co, and Ba Van Streets in Tan Phu District, Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre


Several houses are now located in the middle of many streets in Ho Chi Minh City as a result of unsuccessful clearance and compensation negotiation between homeowners and authorities when these roads were expanded. These residences take up a large space on the roadways, making them not only an eyesore to the city’s landscape but also a regular cause of traffic jams in the areas.

The intersection of Luy Ban Bich, Au Co, and Ba Van Streets in Tan Phu District is a notorious black spot for traffic jams during rush hours. The area is overwhelmed with congestion on a regular basis, with commuters lamenting that the traffic jams normally last between 30 minutes to an hour.

The situation is exacerbated by the strange location of the house at 845A Au Co, which has been sitting right in the middle of the intersection for three years. The owner of the house was the only one refusing to relocate during the expansion of Au Co Street, Nguyen Thi Hanh, a local resident, explained. The ‘stubborn house’ has been the main reason for bottleneck at the neighborhood, the local added.

According to Le Thanh Liem, director of the city’s urban upgrading investment - investment management unit, developer of the road expansion project, the agency had repeatedly called on the Tan Phu administration to gear up the site clearance process at the area. However, the road expansion had eventually had to complete in 2014 as it could not wait for the clearance of the only house forever. A petition was submitted to the local administration to relocate the 845A house in November 2016. Several negotiations have been conducted with the house owner, a local official said, expecting that an agreement would soon be reached.


A house takes up a section of the roadway of Street No.3 in Thu Duc District. Photo: Tuoi Tre


Similarly, along the Street No.3 in Thu Duc District, several houses can be seen invading nearly half of the roadway. These house owners have lived there for 11 years and did not want to give up their land when a road expansion began in 2006.

Nguyen Hai Nam, head of the urban management division in Thu Duc, said the expansion project did not include financial plan for site clearance and compensation. Local authorities had encouraged the affected residents to ‘donate’ their land plots for the road work, Nam said. However, some households insisted that they receive compensation. “Authorities in Thu Duc are still convincing these residents to change their mind,” he added.Bron: TEMPLATE | HOME
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
In Vietnam, health checkup is like a 15-min Q&A session: reader

No examinations, no tests - doctor asks and you answer


A caricature illustrating a doctor performing medical checkup without looking at his patient. Photo: Tuoi Tre

Editor’s note: Dai Duong, a Tuoi Tre (Youth) newspaper in the Central Highlands province of Lam Dong, shares his underwhelming experience with a pre-employment health checkup that he felt was mostly a perfunctory procedure.

I recently went for a medical checkup as a requisite for an upcoming promotion at work. It was early in the afternoon when I arrived at a local medical center, and there were already others who were waiting for their turn to undergo the examination. Their purposes varied. One needed the medical papers for his promotion into a public notary. Another wanted to become a salesperson for a mobile shop. And there was one who needed the certificate for a job application.

I filled out a pre-printed form with my personal details and medical history, paid a fee of VND205,000 (US$9), and embarked upon my journey.

The eye examination lasted for 30 seconds, with the optometrist pointing at a few letters on an eye chart for me to read before noting down my vision.

The dental and ear, nose and throat checkups were even faster. They mostly involved the doctor asking general questions, me answering those questions, and the doctor signing into my checklist of ‘normal’ body parts.
The ‘best’ part was the physical examination. “Are your limbs normal?” the doctor asked while signing his name into my checklist, without batting an eye at his patient. Barely had I answered “yes, they are” than he stamped ‘normal’ into my examination results.

Next up were blood test, urine test and radiography. Contrary to my belief that it would take hours to get my hands on these results, it was only moments later that I was guided into the office of a senior doctor, who stamped ‘fit for work’ on my examination papers that told me it was all done.

From start to finish, my entire health checkup lasted for no more than 15 minutes. In my opinion, medical checkups are necessary for promotions and job recruitments, as good health is the prerequisite for good performance at work. From the perspective of employers, they have the right to be informed about their employees’ state of health and their fitness for work before making important appointments.

However, I can’t help but wonder in what way would these kinds of perfunctory, lightning-speed health checkups benefit either the employee or the employer? I’m not even sure if my employer would bother to look at my health results, or would they just hastily check off a list of required papers before shoving them all into a drawer and never look at them again?

It is therefore necessary for relevant authorities to tighten control over how hospitals are performing medical checkups to bring the activity back in course. Medical results must be considered legal documents that stand to testify a person’s fitness to work in a particular position.

It would only be to the employee’s benefit to be informed about their medical conditions in order to seek timely treatment and expertise. If medical checkups continue to feel like a rushed interview with questions like “are your limbs normal?” they would be nothing more than a waste of time and money.Bron: TEMPLATE | HOME


Dat gaat hier heel vaak op dezelfde manier als je met klachten bij een dokter komt. De dokter humt een paar keer heel moeilijk bij je verhaal, beantwoordt geen enkele vraag, duwt zonder enige toelichting een grote zak met pillen in je handen (daar verdient hij het meeste mee) en je kunt weer gaan. Niets wijzer, wel armer. En of de pillen helpen...

Er is nog wel “enig verbetering” mogelijk in het gehele medische circuit.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Eating Western-Asian way in Ho Chi Minh City

The other aspect is getting to chat with the chef about the menu too
By Stivi Cooke
Travelling always brings out my craving for comfort food, all that yummy stuff from your home country to keep you going on the road. We all know those times when good food gets you through a bad day.

If you’re in Ho Chi Minh City – head over to ‘Scott & Jeremy’s’ – a fusion of Western and Asian cooking. ‘SnJ’ as it’s sometimes referred to on Facebook has been serving up great food since 2010 and began as a collaborative effort between Scott, an American chef with 20 years of experience, and Singaporean chef Jeremy Cheok as an experimental fusion of flavor and styles.

I’ll soon be on the road again on another silly visa run over the border – it’s so 1950’s, pointless and time-consuming – this time back to Cambodia by bus with my usual pit-stop in Ho Chi Minh City for a night each way. I’ve done this so many times that I finally found ‘Scott’s place’ as it’s usually called.

In the past year, I’ve grown rather fond of Scott & Jeremy’s, which is only a five-minute walk (or a minute by taxi) from the heart of District 1 and is situated in a quiet street just north of District 1’s parkland area at 40 Dang Thi Nhu Street.

District 1 is full of eateries, but Scott’s place is gourmet comfort food. You might think it’s only a hamburger but boy, what a hamburger! It might just be meatballs but you’ve not tasted meatballs that good in a long time. I think you get my drift…

Seating, service and prices are quite reasonable considering the quality and the quantity of the meals. Downstairs and upstairs are air-conditioned (as they should be) and there’s a lovely, quiet open-air balcony upstairs which is perfect for a relaxed meal with friends. Otherwise just bring a book and slowly work your way through the menu.

I could go on but my real point is Scott’s passion for his food. The problem with so many places offering Western-style food is it’s ‘ok’, but somehow soul-less in terms of its appearance, aroma and in its combination with other food. I guess some chefs have that magical eye for color and the imagination to mix up recipes just enough to whet your appetite based only on the descriptions.

The other aspect is getting to chat with the chef about the menu too. Scott’s culinary knowledge is so immense yet he never talks down to you – he makes you feel like a collaborator in the dining experience. One of the nicest parts of the service here is the suggestion of alternative choices in condiments and ingredients – a black spot in service I encounter all over Vietnam and even overseas.

How’s this sound? The Black Forest Ham Sandwich with shaved Black Forest ham, tomato, goat cheese with roasted garlic and rocket leaves on grilled sourdough. Or the Sweet Thai Chili with crisp romaine, shredded cabbage, carrot, daikon, fresh herbs, cherry tomato, cucumber, onion, red and green peppers, toasted garlic, Thai sweet chili sauce vinaigrette – feeling hungry yet?

Scott is there most nights as he also operates ‘La Fiesta’ – a Tex-Mex restaurant, located across the street, which is possibly the best of its kind in the city based on its popularity, fame and reputation. Both he and his wife hover about with great tips on service and wine recommendations too.

Scott and Jeremy’s can cater for larger crowds too as the upstairs dining area is well-suited to bigger table settings that leave guests downstairs undisturbed. It’s a sensible arrangement that I wish other restaurants in Vietnam would consider. I do get tired of trying to relax over dinner with a full-on party meters away from me in full swing.

So, if you’re in need of some real comfort food inside the chaos of Ho Chi Minh City – head over to Scott and Jeremy’s!

Note: do try the chocolate lava cake…it’s almost surreally good.Bron: TEMPLATE | HOME
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Burglar alarm: Confusion reigns as Vietnam jails man for killing intruder
A Vietnamese man has been handed a sentence of imprisonment for murdering a burglar who broke into a fish farm he worked for, sparking a fresh debate as to what is the lawful way to deal with similar situations.

Phan Van Vien, 25, was sentenced to nine years behind bars by a court in the southern province of Vinh Long on Thursday, for the slaying of a thief earlier this year. According to the case file, Vien was an employee of an aquatic farm in Vinh Long. At around 1:00 am on January 10, Vien caught two local men, Do Van Thanh and Pham Van Dung, breaking into the farm to steal fish and immediately raised the alarm bell.

The burglars quickly escaped, but were caught again by Vien 30 minutes into the run, when they were hiding under a pond inside the farm. Vien then used a spading fork to stab Thanh in his left shoulder, with the thief pronounced dead shortly after. Police later handled the case and decided to prosecute Vien on charges of murder. The jail term left members of the public confused as Vien apparently only tried to stop the break-in.

Many have even mocked that the next time they find burglars in their house, the proper thing to do is to ask them to leave, or invite them to have some tea, instead of fighting back or trying to arrest the intruders. The reaction is comprehensible, given the fact that this is not the first time the property owners or guards have been punished by law when they resisted thieves or burglars.

Punished for arresting, beating thieves
In May 2017, a court in the coastal province of Ba Ria-Vung Tau punished two local men for beating an intruder trying to break into their coffee shop. The café owner, Nguyen Huy Hieu, received a one-year suspended jail sentence, whereas his employee, Hoang Van Dung, was subject to 15 months behind bars on charges of “intentionally causing injury to other people.”

According to court documents, on the night of March 11, 2015, Dung and Hieu were standing guard at the café when they saw a young man trying to climb over the fence to enter the establishment. The two then rushed to beat the intruder with a wooden stick and arrested him before calling police officers.

However, the alleged burglar later sued Dung and Hieu for assaulting him as he did not want to break in for theft, but only to “find a place to spend the night.” The court then decided that there were not enough grounds to charge Hieu for stealing assets and ruled in favor of the intruder.

In January 2016, a court in the southern province of Ben Tre handed a non-custodial sentence to a local man for illegally detaining a 15-year-old boy after catching him intruding on his house.


Nguyen Van Trinh listens to his verdict.


According to the case file, Nguyen Van Trinh and his father found the victim, known only as K., hiding in their grocery store at around 2:30 am on January 21, 2014 and decided to hold him captive. The father and son then tied the kid with a roll of rope and punched him, before hanging what they believed to be a burglar on a tree in their yard. At around 4:40 am the same day, Trinh called local police to handle the case. However, the father and son were later arrested on charges of “illegal detention of others.” The father committed suicide during the investigation process.

In February this year, the People's High Court of Ho Chi Minh City decided to withdraw the case file for a review to verify several conflicting details, following an appeal from Trinh. According to Le Kim Dong, head of the anti-crime unit under the Hanoi police department, when catching thieves or burglars red-handed, everyone is permitted by law to hold those individuals captive.

However, they must report the incident immediately to the nearest police station, Dong was quoted by the Phap Luat Thanh Pho Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City Law) newspaper as saying. “People should avoid beating the thieves or destroying their personal assets, such as motorbikes, otherwise they will face legal proceedings for injuring others or destroying their property,” Dong said.Bron: TEMPLATE | HOME


Goh, mag dat hier ook al niet meer?

Ik blijf achter Fred Teeven staan met zijn “beroepsrisico van de inbreker”. Maar... ehh nee, laat ook maar.

Dan moet ik toch maar op mijn securityteam vertrouwen. O-)
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Reisadvies Vietnam

Gisteren, maandag 14/8 ontving ik een mail van de Nederlandse overheid met de volgende tekst.

“Zojuist is een nieuw reisadvies gepubliceerd voor Vietnam.

U bent strafbaar als u zonder geldig Vietnamees rijbewijs een brommer, scooter, motor (allen boven de 50cc) of auto bestuurt. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het land. Download de 24/7 BZ Reis app.”


Ik heb hierover al eerder een mailwisseling met BuZa gehad en dan met name over de geldigheid van een internationaal rijbewijs. Men ging niet mee in mijn mening dat, als op een officiële website van de Vietnamese overheid staat dat een internationaal rijbewijs is toegestaan, een Nederlander daar ook mee mag rijden in Vietnam.

Voor de zekerheid heb ik Minh nogmaals op de website van het ministerie van Transport laten kijken. Degree 29/2015/TT-BGTVT van 6 juli 2015 is nog steeds geldig. Zie ook FredVN in "Vietnam Deel 2" voor meer details.

Ik heb zelf een officieel Vietnamees rijbewijs voor motoren tot 175 cc. Niettemin zou ik met een Nederlands + internationaal rijbewijs + een print van de gegevens op de website rustig op een zwaardere motor stappen.

Let op!
Ik neem uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid als anderen hier ook op een (zwaardere) motor stappen.
 

Badgast

https://www.youtube.com/watch?v=wFLVlruniqI
23 feb 2013
638
121
Leiden
Fred, in het geval van inbrekers is er in jou geval maar 1 oplossing :
Vastbinden, volgieten met veel teveel Dalat-wijn en weer op straat zetten... ;-)

Worden ze vanzelf omver gereden, en bewijs maar eens dat ze het niet zelf vrijwillig opgedronken hebben...;-) (wel even de trechter goed opbergen...)

Of is Dalat wijn heel duur? das dan ook weer zonde....
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Ha, een variant op waterboarding: wineboarding.

Dalatwijn is niet veel duurder dan het water O-) dus dat is geen probleem. Ik koop het in 3-liter-dozen met een kraantje, dus die trechter is ook niet nodig. Duct-tape in Nederlandse kwaliteit is ook in ruime mate voorhanden.

Alleen heb ik mijn ernstige twijfels over de effictiviteit van het geheel. Ik kan ze wel op straat zetten, maar zeker op het pad waar ik woon, worden ze hooguit door een koe onder de voet, ehh hoeven gelopen (als die al zin hebben om een poot te verzetten). :+
 
Laatst bewerkt:

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Singaporean doctor opines on perfunctory health check in VietnamEditor’s note: Ong Kian Soon, a Singaporean doctor living in Vietnam, provides his take on complaints by another reader about his health check-up with local doctors.

Dear Tuoi Tre News,

I am a Singaporean doctor and enjoy reading Tuoi Tre News very much. Congratulations on the launch of your new website last week. The interface has improved significantly and looks great on my phone browser now.

I read with much interest a recent article published on Tuoi Tre News about a patient's frustration on a health check experience which was unsatisfactory to the patient. Having performed and received numerous health examinations myself, I can well understand the patient's frustrations and feeling that such an exercise was a waste of time (and money).

Although it was not mentioned in the article, I also can empathize with the doctor who had performed the health check on the other end. I can only guess at the doctor's helplessness when he/she, pressed for time, asked the patient "Are your limbs normal?" and stamped the word "normal" into the examination results.

The bigger issue here is that health examinations in Vietnam (and indeed in many other parts of the world) have become commoditized. When companies look for a provider for such health checks, their mindset is not in terms of looking for quality, but for the lowest possible price. As more and more clinics compete for such health check contracts, it is a race to the bottom as clinics compete on price with little regard for quality.

These days, the capital required to open a "phong kham da khoa" or polyclinic in Vietnam (which owns the licence to do health checks) is substantial and hence, most of the polyclinics are owned by businessmen rather than doctors. Hence, such establishments are less about providing a good quality of care than about making the highest possible return to the shareholders. In such a situation, many of the doctors are in a helpless situation. While they want to provide a good quality of care, they cannot, as the clinic owners push the prices lower and lower in order to get more business, reducing the doctor's position to that of an assembly line worker.

The patient ultimately has the most to lose, because if the patient really has a serious illness, such a perfunctory health check will not be able to detect it.

In Singapore, such health checks are decentralized and not only polyclinics but Family Medicine clinics (owned and operated by one doctor or a group of doctors) can also perform such checks. As most of these clinics are owned by doctors and not businessmen, it is less likely that such Family Medicine clinics compete on price alone at the expense of clinical quality. As the clinic owners are also doctors, they know well that they are ultimately responsible for the results of the health check.

As another layer of check and balance, the government in Singapore also sets strict regulations on what tests or specific examinations need to be done. For example, the pre-employment check for a person who works in an oil rig would be very different from another person who is working in the hospital. Other types of examinations like the annual health check up, the company simply provides the employee with a fixed budget and the employee decides which doctor or clinic he/she wants to give the business to. As one can imagine, the employee will likely not only choose based on price but also on quality.

To my mind, it is good that the author of the article, Mr Dai Duong, brings up this issue that very few people talk about as it gives us the opportunity to start a conversation on how we can make health care in Vietnam better for everyone in the future.

Regards,

Dr Ong Kian SoonBron: TEMPLATE | HOME


Ha, commentaar uit onverwachte hoek. Ben ik niet de enige die schopt. O-)

Om even op de laatste zin in te gaan, daar heb ik zowel als patient, toeschouwer én vanuit mijn vakgebried wel een paar ideeen over. Echter vallen die voor een (groot) deel onder het bekende terras-Dalatwijn-verhaal.

Niettemin schopt hij wel degelijk een aantal heilige huisjes omver met de constatering, dat winst maken veel belangrijker is dan een redelijke medische check.De grote vraagtekens, die ik hierbij zet is, of dit uitsluitend de schuld van de zakenman/eigenaar is.

Zoals ik bij de vorige post al schreef:
“Dat gaat hier heel vaak op dezelfde manier als je met klachten bij een dokter komt. De dokter humt een paar keer heel moeilijk bij je verhaal, beantwoordt geen enkele vraag, duwt zonder enige toelichting een grote zak met pillen in je handen (daar verdient hij het meeste mee) en je kunt weer gaan. Niets wijzer, wel armer. En of de pillen helpen...”

Ik ben bang dat het probleem veel dieper zit.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Vietnamese college hopefuls miss dream school despite acing national exam

Vietnam’s university admittance systems proves that sometimes even the best aren’t good enough


2017 National High School Exam at Ernst Thalmann High School in Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

Some Vietnamese students who scored top marks on the national high school exam in June are finding the doors closed to their top choice universities after falling short in the country’s family background-based bonus point system.

Comparatively easy exams coupled with a controversial bonus-point system have resulted in over-the-top university entrance scores this year, forcing top-performers without underprivileged family backgrounds to enroll in their backup schools.

In June, hundreds of thousands of high school seniors across Vietnam sat a three-day national exam involving separate sections – math, literature, foreign language, natural sciences, and social sciences. The natural sciences paper consists of separate sections for physics, chemistry and biology, while the social sciences paper includes questions on geography, history, and civics. Results of the exam are used both as a prerequisite for high school graduation and as a tool for universities to screen applicants by evaluating scores from a combination of three sections.A supervisor checks a student’s ID before exam starts at Nguyen Thi Dieu High School in District 3, Ho Chi Minh City, June 21, 2017. Photo: Tuoi Tre

When the best isn’t good enough
H., a student from Hanoi, finished the national exam with a total rounded score of 29.25 out of 30 after achieving marks of 9.4 in math, 9.75 in chemistry and 10 in biology out of the maximum 10 points awarded in each subject. With nearly perfect scores, it wasn’t unreasonable for H. to be confident that she’d have the opportunity to attend her top-choice university – the prestigious, 115-year-old Hanoi Medical University in Hanoi.

Unfortunately for H., sometimes being the best just isn’t good enough. Though the university’s benchmark score is set at a lofty 29.25, there are still far more qualified applicants than available spots in the incoming class, forcing the institution to resort to secondary criteria to shorten its list. With an unrounded score of 29.15, H. was 0.05 points shy of meeting the secondary criterion.

Acceptance standards were slightly stricter at other universities, such as the People’s Security Academy in Hanoi, which trains police officers, security agents, and inspectors. The academy’s faculty of English linguistics only takes in students with total scores from 30.5, while the maximum possible score in any combination of three subjects is only 30, made possible by the existence of a bonus-point system gives additional merits to students with underprivileged family backgrounds.

Students of ethnic descent, living in remote areas, or with one or both parents registered as war invalids are entitled to bonuses up to 3.5 points. This system, combined exams education experts consider far too easy, have led to top-scoring students missing out on the opportunity to attend their university of choice.Students and parents receive admission slips at the Ho Chi Minh City University of Economics, August 2, 2017. Photo: Tuoi Tre

There’s no best of both worlds
“The problem lies in the difficulty level of the tests,” said Assoc. Prof. Do Van Dung, rector of Ho Chi Minh City University of Education. “You can’t blame the test compiler for the fact that the exam is designed for both graduation and university entrance purposes.”

In 2014, the Vietnamese Ministry of Education and Training approved a landmark plan to merge the high school graduation and university entrance exams, held just one month apart, into a single national exam to be held every June beginning the following year.

The decision was considered a progressive move to reduce the immense stress and pressure that high school seniors often faced while preparing for both exams. “For a graduation exam, the test must be easy enough for an average student to pass and should contain only few challenging questions to separate top students from the rest,” Dung explained. “Meanwhile, a university entrance exam requires a whole different level of difficulty to separate the best from good and average students.”

“If we designed the exam to suit the purpose of screening university applicants, it would be so difficult that many students would not be able to graduate,” he added. “You can’t have your cake and eat it too.”Bron: TEMPLATE | HOME


Minh’s comments:
I don't agree with the viewpoint of the article. Highschool graduates need a standardised test which can be used to apply to universities. Maybe this year's test is too easy but in my opinion it's not necessary to get too difficult. It needs certain difficult qeustions to differentiate good students from average students and that's enough.

Regarding the bonus system, I think it's reasonable. Minority, children of war valids and students from distant areas are deserved to some previledge. Medical schools require always extreme high scores, so if a student decided to apply for them, he should take the risk of being failed even with a score far more than enough to get into other universities.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Massive theme park under distraint in southern Vietnam

The project was said to become the largest theme park in Southeast Asia upon completionThe entrance of the Happylandland entertainment complex in the southern Vietnamese province of Long An. Photo: Tuoi Tre

A large-scale entertainment complex in Long An Province, located in Vietnam’s Mekong Delta, may never be open to visitors as its developer is now heavily indebted. The provincial People’s Committee recently confirmed to Tuoi Tre (Youth) newspaper that a distraint had been ordered for the Happyland entertainment complex in Thanh Duc Commune, Ben Luc District, with total assets estimated at VND800 billion (US$35.1 million). The developer of the property is Phu An Investment, Construction, and Infrastructure Development JSC, under the management of Khang Thong Group.

The construction of Happyland was initiated in 2011, with Phu An Company announcing that it would be Southeast Asia’s largest entertainment complex upon completion in 2014. The original investment was estimated at $2.2 billion.

The park stretches 3.7 kilometers along the Vam Co Tay River, expected to include a variety of attractive features, namely a hot air balloon, a wine castle, Vietnamese-themed villages, studios, an ancient town, a toy city, and a five-star hotel.

Khang Thong had paid land lease fees for the next 50 years, trained its own staff, and even preserved a 15-hectare piece of land in the Central Highlands province of Lam Dong to grow trees that would be later planted inside the theme park. During the groundbreaking ceremony, the developer stated that over 10 investors had joined the project, including one from Russia.

A hospitality company in Hong Kong also signed a deal to offer tours to Happyland for visitors from 10 countries, according to Khang Thong. The ceremony was attended by Michael Jackson’s father Joe Jackson, who represented Dougherty Sims Investment Macau Corporation from the United States, which would be in charge of the five-star hotel construction.

Zero balance
Happyland has yet to be opened to visitors at the moment, while many facilities have not been completed. Information from Long An authorities revealed that Phu An currently has no money in its account and is under heavy loads of debt.

In May, the provincial judgment creditor began the distraint of Happyland, which was delayed after Phu An asked for two months to sell its shares. A similar proposal was made by the firm in early August, guaranteeing that the sale would be finished by the end of the month.

During a phone interview with Tuoi Tre on Sunday, Pham Thi Phuong Thao, chairwoman of the management board and general director of Phu An JSC, confirmed that the firm would be able to pay its debts within a few days. Information from the Long An Department of Planning and Investment showed that Phu An has four founding shareholders, namely Thao and three of her siblings.

In February 2015, the Ho Chi Minh City office of the Vietnam International Arbitration Center ruled that Phu An had to pay over $5.125 million to a Russian company. The firm also owes more than VND674 billion ($26.6 million) to several other businesses.Bron: TEMPLATE | HOME


Mocht iemand er in de buurt komen dan ben ik wel benieuwd naar de stand van zaken.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
3.974
406
Omg. Nha Trang, Vietnam
Bezoek site
Ha Long tourism boat design contest winners announced

New boats built for exploring the famed Ha Long Bay will be built using one of the three award-winning designs


The second prize winner


Visitors to Ha Long Bay wishing to explore the UNESCO Heritage site by boat will soon be welcomed by new vessels with brand new designs selected from one of three competition winners.

The contest, launched by the Quang Ninh transport department in July 2016, received 14 entries from local ship design companies, with the winner and two runners-up announced on Thursday.

A panel of judges first selected five finalists from the submitted entries and consulted 100 tourism boat owners on Ha Long for their feedback before announcing the three winning designs.


The first prize winner


The designs were required to be safe, modern, environmentally friendly, compatible with advanced technology, and suitable for the conditions of Ha Long Bay.

Hanoi-based Viet Han Shipdesign and Engineering Services won the first place prize, whereas the Vietnam Marine Technology Development and Technical Investment Co. and the Institute of Shipbuilding Science and Technology under the Vietnam Maritime University took home the second and third place prizes, respectively.

The winning designs are recognized by the Quang Ninh administration, which have had some boats built with the new designs for free-of-charge use by local boat owners to serve tourists in Ha Long.

Tourism companies can contact the contest winners if they wish to build new boats for their own business.Bron: TEMPLATE | HOME


Xin Loi, niet alleen hier, maar ook op de site waar ik nog wel eens aardige artikelen vandaan haal, is het komkommertijd. Ik probeer hier en daar wat bij elkaar te schrapen, maar zonder veel succes.

Dus voorlopig wordt het vanaf nu een moeilijk verhaal...