WesterscheldeTunnel

The Vampire

MF'er
19 sep 2003
145
0
Was ik dit weekend richting Zeeland moet ik toch door de westerscheldetunnel.
Is 6 Km Lang en wat een kermis attractie is dat zeg super het geluid wat je kan produceren heerlijk. Misschien een idee voor een meeting met een stuk of 100 bikers door die tunnel heen is trouwens ook een super mooi landschap waar je langs kan rijden. Kost wel 4,10 euro TOL maar is zeker de moeite waard. Na de Tol slagboom kun je een parkeerplaats op lijkt me wel een een geschikte plek om daar bv aftespreken......

greetz }) V&D-AP.s filmpje volgt als het goed is......
 

yepmihW

MF veteraan
9 dec 2002
2.688
1
En dit, terwijl die tunnel juist vanwege die TOL-perikelen zoveel mogelijk geboycot wordt B|

Wordt weer eens tijd voor een ACTIE-ritje trouwens :]
 

The Vampire

MF'er
19 sep 2003
145
0
nope heb dit voor de zekerheid nog nagekeken maar kon niks vinden in de tunnel.
Geen cams en foto apparatuur....

(hopen dat ik gelijk heb)

})
 

The Vampire

MF'er
19 sep 2003
145
0
net even opgezocht
http://www.westerscheldetunnel.nl/index.cfm?sid=23&pid=113

SnelheidIn 5 minuten naar de overkant

De centrale ligging van de Westerscheldetunnel zorgt voor een snelle verbinding tussen de havensteden Vlissingen-Terneuzen-Gent. Nederland en België komen dichter binnen je bereik.

In de Westerscheldetunnel geldt een maximum snelheid van 100 km per uur. In uitzonderlijke gevallen, bij spoedreparaties, ongevallen, etc., komt het ook voor dat er uit veiligheidsoverwegingen een beperking van de snelheid wordt aangeduid op de matrixborden in de tunnel, of in geval van calamiteiten of andere onvoorziene omstandigheden de desbetreffende tunnelbuis geheel af te sluiten. Uiteraard gebeurt dat alleen wanneer de veiligheid van de tunnelgebruikers niet langer gegarandeerd kan worden.

Snelheidsovertredingen
Regelmatig wordt de vraag gesteld of de N.V. Westerscheldetunnel iets kan doen aan de bestuurders die de maximum snelheid overschrijden. Clusterhoofd Tolinning en Verkeersmanagement, Jan Ligtenberg, zegt hierover het volgende:

'Het Nederlandse rechtstelsel is zo opgebouwd dat er sprake is van een onafhankelijke oplegging van sanctie, welke is voorbehouden aan politie en justitie. Behoudens specifiek aangewezen opsporingsambtenaren (BOA's) zijn er geen anderen die bevoegd zijn tot het opleggen van een sanctie.

Voor wat betreft de veiligheid in de Westerscheldetunnel is er een onderscheid in de taken die door de beheerder de N.V. Westerscheldetunnel, als privaatrechtelijke onderneming, enerzijds en de overheid anderzijds, in deze de politie, moeten en kunnen worden gedaan. Hierbij zijn ook de bijbehorende bevoegdheden gedefinieerd.

In de ontwerpfase is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om het verkeer door de Westerscheldetunnel zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hierbij is voortdurend samenspraak geweest met alle hulpdiensten, de politie daaronder begrepen. Hierbij zijn zowel in het ontwerp van de tunnel als in de te nemen maatregelen en de procedures in geval van calamiteiten eisen neergelegd, waaraan de N.V. Westerscheldetunnel dient te voldoen. Hierbij staat de veiligheid van de gebruikers altijd op de eerste plaats.

Enkele van de vele maatregelen die zijn genomen, zijn het beperken van de maximumsnelheid tot 100 kilometer per uur en een inhaalverbod voor vrachtauto's. Zoals hier boven aangegeven is de naleving van handhaving van deze maatregelen voorbehouden aan politie en justitie. De NV Westerscheldetunnel kan daarin alleen faciliteren door deze controles mogelijk te maken en doet dit ook altijd.

Wij hebben regelmatig contact met de politie en wijzen hen op door ons geconstateerde onregelmatigheden op dit gebied en verzoeken de politievoertuigen op de naleving hiervan toe te zien. Het gebeurt dan ook regelmatig dat voor overtreding van de aangehaalde verboden wordt bekeurd. Mede op aandringen van de N.V. Westerscheldetunnel wordt op dit moment bekeken welke mogelijkheden er zijn om deze controle een meer structureel karakter te geven.

Hoewel de N.V. Westerscheldetunnel geen opsporingsbevoegdheid heeft en dus niet repressief kan optreden wordt binnen de daartoe aanwezige mogelijkheden getracht om de gebruikers te bewegen zich aan deze verboden te houden. Wanneer door de operators wordt geconstateerd dat een gebruiker zich niet aan deze regels houdt wordt getracht de bestuurder van dit voertuig aan te spreken. Deze gebruikers worden dan gewezen op het feit dat in extreme gevallen door de N.V. Westerscheldetunnel, op grond van de algemene voorwaarden aan gebruikers die zich (verkeers)gevaarlijk ten opzichte van hun medegebruikers gedragen de toegang kan worden geweigerd. Tevens wordt in het geval van een T-taggebruiker contact opgenomen en wordt bij herhaling van dergelijk gedrag intrekking van de T-Tag in het vooruitzicht gesteld.'
 

ssdd

MF'er
24 jul 2004
105
0
Eindhoven
Geen trajectcontrole, maar ze rijden er wel erg vaak met onherkenbare politieauto's om op snelheid te controleren. Ze rijden onder andere (!) met een paarse Peugeot 307. Wel effe opletten dus.
 

Slow

MF veteraan
23 jul 2004
2.276
0
Gouda
.... wat een kermis attractie is dat zeg super het geluid wat je kan produceren heerlijk. ...

Kermis attractie? De kermis is er niets bij!
Heb hem recentelijk ook gereden met mijn HD. Zou voor de lol nog een keer heen en weer gaan...
Mega! :9~
 
Bovenaan Onderaan