Motorrijles: Kletsen over lessen #10, 'Gaan voor de tien!'

Status
Niet open voor verdere reacties.

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
BANAAN

Vanwege overweldigende belangstelling (max posts bereikt) is het vorige lestopic gesloten. In dit topic gaan we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven:
This is it.

Gelieve ontopic te blijven, het eerste lestopic is gesloten door teveel offtopic berichten!

Dus: Welkom mannen, vrouwen, lessers en ex-lessers! Let's keep it ontopic.
Handige filmpjes:

De Smidsy, hoe zorg je ervoor dat je beter gezien wordt en beter in te schatten bent voor afslaande automobilisten:​


Handig filmpje over hoe je het beste kan sturen (ook erg interessant voor gevorderde):​

Evenementen in de planning

niks in de planning op dit moment​
Evenementen die geweest zijn

Geen evenementen geweest sinds nieuw topicdeel​
Wat hieraan vooraf ging:
Off-topic

Hier staat de link naar het laatste Off-Topic deel voor de (ex)lessers, aangezien het door de mod's niet gewaardeerd word om hier teveel offtopic te gaan zitten ouwehoeren O-) (en terecht uiteraard)

Wijziging Rijbewijscategorieën A, A1, A2​

Zoals jullie wellicht bekend is, is er wat veranderen aan de rijbewijzen, hoe je deze rijbewijzen moet weten te bemachtigen en wat je ermee mag besturen. Vanaf 19 januari 2013 zijn de nieuwe rijbewijs regels ingegaan, wat kort inhoudt dat je in het slechtste geval twéé extra AVD examens moet doen, als je nog geen 24 jaar bent. Eerder was de situatie nog dat je tot en met 21 jaar éérst 2 jaar op een 'lichte' motor moet rijden (maximaal 25kW & maximaal 0,16kW per kilo gewicht) en daarna krijg je automatisch je 'zware' rijbewijs en mag je overal op rijden. Vanaf 19 januari is dit dus veranderd en mag je pas vanaf 24 jaar direct op een 'zware' motor afrijden, daaronder ben je verplicht een traject in te gaan waar je in het slechtste geval vier jaar over doet, afhankelijk van de leeftijd waarop je begint.

Hieronder een overzicht van de oude en de huidige situatie, vanaf 19 januari 2013

Oude situatie:

1 Theorie-examen, 1 Praktijkexamen Voertuigbeheersing (AVB), 1 Praktijkexamen Verkeersdeelneming (AVD)

- Jonger dan 21 jaar, examen doen (AVB én AVD) op een 'lichte' motor (35kW max + max 0,16kW per kilogram ledig gewicht) en 2 jaar op een 'lichte' motor (25kW max + 0,16kW per kilogram ledig gewicht) rijden waarna het automatisch werd omgezet naar een onbeperkt rijbewijs.
- Vanaf 21 jaar mocht je zelf kiezen of je op een 'lichte' motor afreed, of op een zware. Als je alsnog op een lichte motor afreed, moest je ook 2 jaar op een 'lichte' motor rijden alvorens je op een zware motor mocht rijden.

Situatie sinds 19 januari 2013

Als je jonger dan 20 jaar bent, ben je verplicht te beginnen met het halen van rijbewijs A1.

Om rijbewijs A1 te halen moet je, net zoals in de oude situatie, 1 Theorie-examen afleggen, 1 Praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB) en 1 Praktijkexamen verkeersdeelnemening (AVD).

Als je dan rijbewijs A1 hebt moet je 2 jaar rondrijden op een motor met maximaal 11kW.

Vanaf 20 jaar, of als je 2 jaar in bezit bent van rijbewijs A1 mag je examen doen voor rijbewijs A2.

Heb je nog geen A1, dan mag je (sinds 31 december 2013) vanaf 20 jaar direct instromen in de categorie A2, maar moet je hiervoor wel gewoon drie examens afleggen, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing en 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

Heb je reeds 2 jaar A1, dan hoef je alleen een tweede praktijkexamen verkeersdeelneming af te leggen. Slaag je hiervoor, dan krijg je rijbewijs A2.

Met rijbewijs A2 mag je op een motor rijden die maximaal 35kW heeft. Na 2 jaar mag je vervolgens examen doen voor rijbewijs A (en als je dus ouder als 22 bent).

Dit is een derde (of in geval van directe instroming A2, tweede) praktijkexamen verkeersdeelneming, leg je dit met goed gevolg af, krijg je rijbewijs A en mag je overal op rijden.

Als je dus voor je 24e jaar begint kan je dus op zijn vroegst op je 22e zwaar rijden, waar dat hiervoor nog 20 was.

Als je ouder bent dan 24, mag je meteen examen doen voor je volledige rijbewijs A, hier gelden dezelfde regels als voor het onbeperkte rijbewijs vroeger, 1 theorie-examen, 1 praktijkexamen voertuigbeheersing & 1 praktijkexamen verkeersdeelneming.

- A1: vanaf 18 jaar, motor maximaal 11kW
- A2: vanaf 2 jaar in bezit van A1, òf directe instroom vanaf 20 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie- en voertuigbeheersingsexamen), motor maximaal 35kW,
- A : vanaf 2 jaar in bezit van A2, òf directe instroom vanaf 24 jaar (in dat laatste geval wel tevens theorie- en voertuigbeheersingsexamen), onbeperkt vermogen
De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen
Cluster 1:
Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.Cluster 2:
Langzame slalom (verplicht)

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.


Halve draai

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaald of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:
Uitwijkoefening (verplicht)

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.


Vertragingsoefening

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.Cluster 4:
Noodstop (verplicht)

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes! *O*
Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen​

- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!
Wil je ook in de openingspost?

Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks! :)

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Lessend rijbewijs: (A?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type

Openingposts wordt alleen aangepast middels PM!
:] Nieuwe in dit topic? stel je eens voor! en het is ook altijd leuk om te melden als je bent geslaagd *O*
 
Laatst bewerkt:

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Lessende MF-ers met foto:

Yvon86
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 11 maart 2014
Theorie: ergens April 2014 (gehaald)
AVB: onbekend
AVD: onbekend
Rijschool: Schreijer (Hoorn)
Lesmotor: Kawasaki ER6-N


Voorbeeld;
[Gebruikersnaam]
Lessend rijbewijs: (A?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type

>FOTO LINK<

(Graag een PM sturen als je er in wilt)
 
Laatst bewerkt:

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Lessende MF-ers zonder foto:

Yvonne94
Lessend rijbewijs: A2
Eerste rijles: 3 september 2014
Theorie: onbekend
AVB: onbekend
AVD: onbekend
Rijschool: Motostore Driving Academy (Barendrecht ZH)
Lesmotor: Suzuki Gladius

Quibbus
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: ergens juli 2014
Theorie: ergens Augustus 2014 (gehaald)
AVB: onbekend
AVD: onbekend
Rijschool: onbekend (Arnhem)
Lesmotor: Kawasaki (model)

Spyx
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 15 Juli 2014
Theorie: 11 augustus 2014 (gehaald)
AVB: 11 September 2014
AVD: onbekend
Rijschool: Sjaak Buijs (Wateringen)
Lesmotor: Suzuki Gladius

stejoo
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 17 April 2014
Theorie: 15 Mei 2014 (gehaald)
AVB: 3 Juni 2014 (geslaagd)
AVD: 6 Augustus 2014 (gezakt)
Herexamen AVD: 16 September
Rijschool: NivoXL (Nijmegen)
Lesmotor: Yamaha XJ6

Mr Tinus
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 28 Augustus 2014
Theorie: 18 Augustus 2014 (Gehaald)
AVB: onbekend
AVD: onbekend
Rijschool: van Buuren (Zwolle)
Lesmotor: Yamaha XJ6

Dutchrider
Lessend rijbewijs: (A?)
Eerste rijles: 19 April 2014
Theorie: 8 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 26 Augustus 2014 (geslaagd)
AVD: onbekend
Rijschool: Rijschool Bert Frenken (plaats?)
Lesmotor: Honda CBF 500 BMW G650GS
Voorbeeld:
[Gebruikersnaam]
Lessend rijbewijs: (A?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type

(Graag een PM sturen als je er in wilt)
 
Laatst bewerkt:

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Examenplanning:
Theorie-examen:
- 24 September 2014: marcedwin (geslaagd) *O*
AVB-examen:
- 4 September 2014: Timme1908 (geslaagd) *O*
- 19 September 2014: Juliansv650s (geslaagd) *O*
- 25 September 2014: Deaf-Biker (geslaagd) *O*
- 6 Oktober 2014: Totl (gedslaagd) *O*
- 27 Oktober 2014: Meiling (geslaagd) *O*
AVD-examen:
- 4 September 2014: X20DTL (gezakt) -O-
- 4 September 2014: Chielo (geslaagd) *O*
- 16 September 2014: Markus90 (geslaagd) *O*
- 2 Oktober 2014: Metro2005 (geslaagd) *O*
- 21 Oktober 2014: X20DTL (geslaagd) *O*
- 21 Oktober 2014: Deaf-Biker (geslaagd) *O*
- 24 Oktober 2014: Mederiacvm (geslaagd) *O*
- 23 Oktober 2014: Timme1908 (geslaagd) *O*
- 11 November 2014: Arnoud79 (gezakt) -O-
- 17 December 2014: Totl (geslaagd) *O*
Voorbeeld:
type examen/toets
- Datum: [gebruikersnaam] (uitslag)

(Graag een PM sturen als je er in wilt)
 
Laatst bewerkt:

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Ex-lessers


Meiling
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 9 April 2014
Theorie: 3 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 27 Oktober 2014 (geslaagd)
AVD: 18 December 2014 (gezakt)
AVD herexamen: 13 Januari 2015 (geslaagd)
Rijschool: Wilco 2e rijschool (Deurne)
Lesmotor: honda CBF600

Mezzin
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 24 Maart 2014
Theorie: 1 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 3 december 2014 (gehaald)
AVD: 6 Januari 2015 (gehaald)
Rijschool: CC-Rider (Julianadorp)
Lesmotor: Yamaha XJ6 Kawasaki ER6N ABS

Arnoud79
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 6 Juni 2014
Theorie: 26 Mei 2014 (gehaald)
AVB: 21 Augustus 2014 (gehaald)
AVD: 11 November 2014 (gezakt)
AVD herexamen: 5 Januari 2015 (geslaagd)
Rijschool: Van den Bergh (Arnhem)
Lesmotor: Honda CB500/ CBR 600

Totl
Rijbewijs categorie: A2
Eerste rijles: 14 Juli 2014
Theorie: 1 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 6 Oktober 2014 (geslaagd)
AVD: 17 December 2014
Rijschool: Jan Van Dijk rijschool (Surhuisterveen)
Lesmotor: Honda VTR250

Destruction86
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 25 augustus 2014
Theorie: 10 juli 2014
AVB: 27 Oktober 2014
AVD: 14 November 2014
Rijschool: Rijschool Marenk (Zwolle)
Lesmotor: Honda CBF500 ABS

Juliansv650s
Rijbewijs categorie: (A?)
Eerste rijles: eind Juli 2014
Theorie: 29 Augustus 2014 (gehaald)
AVB: 19 September 2014 (geslaagd)
AVD: 23 Oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Kawarob (Almere)
Lesmotor: Kawasaki er6f met ABS

Timme1908
Rijbewijs categorie: (A?)
Eerste rijles: 4 Juni 2014
Thoerie: 24 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 4 September 2014 (geslaagd)
AVD: 23 Oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Jongejan (Julianadorp)
Lesmotor: Honda CB500F

Mederiacvm
Rijbewijs categorie: (A?)
Eerste rijles: 25 April 2014
Theorie: 1 Juli 2014 (geslaagd)
AVB: 19 Mei 2014 (geslaagd)
AVD: 24 Oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Correct (Roermond)
Lesmotor: Honda CBF600

Deaf-Biker
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 2 Augustus 2014
Theorie: 1 September 2014 (geslaagd)
AVB: 25 September 2014 (geslaagd)
AVD: 21 Oktober (geslaagd)
Rijschool: Autorijschool Hans (Woerden)
Lesmotor: Honda CBF 600

X20DTL
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 23 April 2014
Theorie: 30 Mei 2014 (gehaald)
AVB: 2 Juli 2014 (geslaagd)
AVD: 4 September 2014 (gezakt)
AVD herexamen: 21 oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool motor-experience (Almere)
Lesmotor: Honda CBF 500

Coffeejunk
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 6 Mei 2014
Theorie: 8 Juli 2014 (gehaald)
AVB: 10 Juli 2014 (geslaagd)
AVD: 8 Oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Max130 (Haarlem)
Lesmotor: Suzuki Gladius

Metro2005
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 8 Februari 2014
Theorie: 24 Februari 2014 (Gehaald)
AVB: 27 Mei 2014 (Geslaagd)
AVD: 2 oktober 2014 (geslaagd)
Rijschool: Marcel vd Bergh (Spijkenisse)
Lesmotor: Yamaha XJ6

Crip
Rijbewijs categorie: A?
Eerste rijles: 24 juni 2010
Theorie: 18 augustus (gehaald)
AVB: 16 September 2014 (geslaagd)
AVD: 24 September 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Green (Amstelveen)
Lesmotor: Kawasaki ER6-N

Markus90
Rijbewijs categorie: A
Eerste rijles: 13 Maart 2014
Theorie: 19 Mei 2014 (gehaald)
AVB: 28 Augustus 2014 (geslaagd)
AVD: 16 September 2014 (geslaagd)
Rijschool: Rijschool Kennemerland (Haarlem)
Lesmotor: ER6-N
Eigen motor: Yamaha XJ900S Diversion

Chielo
Rijbewijs categorie: A1
Eerste rijles: 4 Juli 2014
Theorie: 7 Augustus 2014 (gehaald)
AVB: 24 Juli 2014 (geslaagd)
AVD: 4 September 2014 (geslaagd)
Rijschool: Krabbenborg (Lichtenvoorde)
Lesmotor: Honda CBF125

robinjohnson95*O*
Rijbewijs categorie: A1
Eerste les: 8 april 2014
Theorie: 14 april 2014 (gehaald)
AVB: 23 mei 2014 (geslaagd)
AVD: 8 juli 2014 (geslaagd)
Rijschool: Severijn (Groningen)
Lesmotor: KTM Duke 125
Eigen motor: Cagiva Mito SP525
Voorbeeld:
[Gebruikersnaam]
Rijbewijs categorie: (A?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type
(eigen motor:)

(Graag een PM sturen als je er in wilt)
 
Laatst bewerkt:

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Eigen motoren (ex-)lessers

Markus90
Yamaha XJ900S Diversion ('03) A


Robinjohnson95 :]
Cagiva Mito SP525 ('08) A1

Voorbeeld:
[Gebruikersnaam]
Motor, type (bouwjaar) rijbewijs
>FOTO LINK<

(Graag een PM sturen als je er in wilt)
 
Laatst bewerkt:

mezzin

MF veteraan
26 mrt 2014
1.068
0
40
Anna Paulowna
Einde jaars deal })
Omdat het einde van het jaar nadert had Dutchrider rijder voorgesteld aan mij om een deal te maken en dit jaar nog te slagen dus bij deze de lijst van andere rijders dit jaar nog gaan slagen!

MeZZiN
Dutchrider
dcat
Juliansv650s
Timme1908
meiling


Even mijn oude topic gekaapt omdat hij net onder de OP staat komt dat mooi uit.
-----------------------------------------------------------------------
Vandaag komt mij gorider binnen een goedkope navigatie voor de motor + headsets het was een goede aanbieiding voor 150 euro voor de navigatie vond ik geen geld. Gelukkig had ik mijn order voor de headset aangepast naar de langeafstand sets omdat mijn vrouw het weekend besloten had om ook te gaan lessen :Y dus dan is het wel handig dat er 2 setjes zijn met een net bereik. Verder dinsdag mijn tweede les kan niet wachten heb er weer helemaal zin in.
 
Laatst bewerkt:

Totl

Noorderling
8 jul 2014
1.691
110
27
www.youtube.com
hallo luitjes,

les al een tijdje. Het gaat opzich wel goed, alleen maak ik nog wel aardig wat kijkfouten. zat gisteren op les nummer 10 denk ik.
 

Mr Tinus

Die hard MF'er
10 aug 2014
375
0
43
Zwolle
ola,

ik zit nog in het stadium van... is wel heel veel tegelijk... gas terug draaien met de rechterhand, met de rechterhand remmen, met de rechter voet remmen, dan ontkoppelen met de linker hand en terug schakelen met de linker voet. om vervolgens de rechtervoet op het asfalt te parkeren.

Gewoon niet bij nadenken maar gewoon doen ^--^

Owja... gisteren eerste les gehad. *O*
 

Juliansv650s

MF'er
22 aug 2014
130
0
25
Almere
Eerste rijles: eind juli 2014
Theorie: vanochtend (29 augustus 2014) gehaald
AVB: 19 september
AVD:
Rijschool: Kawarob (Almere)
Lesmotor: Kawasaki er6f met ABS (makkelijke noodstop dus)

Heb nu 3 lessen gehad, instructeur (eenmansbedrijf) gaat nu op vakantie 2,5 week. Dan in de week van mijn avb nog 1 les & dan avd!
 

Timme1908

MF'er
30 jun 2014
118
0
25
Julianadorp
Nou zal me er ook maar is aan wagen!

Eerste rijles: 4 Juni
AVB: 4 September
AVD: Nog onbekend
Rijschool: Jongejan (Julianadorp)
Lesmotor: Honda CB500F

Zit rond de 11 lessen, nog 2 lesjes voor de 4e en daarna maar ff AVD aanvragen. Reden voor het lange lessen is dat ik nog geen 20 was dus officieel nog op een lichte motor moest lessen..
 

Dutchrider

Die hard MF'er
26 nov 2013
416
38
Vandaag zou ik eigenlijk twee uur rijden, helaas is dat 1 uurtje geworden, maar was toch lekker :]

Heerlijk nu ik gewoon lekker kan rijden en niet meer die AVB oefeningen hoef *D
 
Laatst bewerkt:

Timme1908

MF'er
30 jun 2014
118
0
25
Julianadorp
Al een datum gezet voor AVD Dutchrider? Ben wel benieuwd hoe lang je bij AVD moet wachten na het aanvragen voordat het zover is. Tijd tussen aanvraag & datum bij mijn AVB was 6 dagen :Y
 

Dutchrider

Die hard MF'er
26 nov 2013
416
38
6 dagen? Das erg netjes :o

Ik verwacht een week of 4 ertussenin, ik had gedacht dat we vandaag zouden aanvragen maar dat zal wel volgende week/week erop worden
 

Suus81

Die hard MF'er
22 okt 2013
717
0
Zwolle
Zoooo... Een excuus is wel op zijn plaats. Sorry heren en dames lessers, ik heb het vorige topic aan het eind niet meer bijgewerkt. Ik kan wel allemaal redenen gaan opnoemen hier (extreme drukte in de privésfeer is wel de belangrijkste), maar het is gewoon niet netjes.

Gelukkig heeft RobinJohnson het stokje overgenomen, waarvoor dank.

Gefeliciteerd met Lestopic nummer 10!

Iedereen die in de tussentijds geslaagd is: Gefeliciteerd!!!
Iedereen die nog aan het lessen is: Succes!!!
 

Tari

MF'er
13 mrt 2014
68
0
42
Zwanenburg
@mezzin,

Mag ik een linkje naar waar jij de gorider besteld hebt? Ik zoek nog steeds een betaalbare navigatie!

Alvast dank!
 

robinjohnson623

ZAC Light 600 #623
12 dec 2013
1.065
13
24
Groningen
leanangle.nl
Dag allen die hier meelezen of al hebben gereageerd in les topic deel 10! 8-)

- Allereerst dank Suus81 dat ik het topic mag overnemen, ik vind het hartstikke leuk om te doen.
Maar aangezien het niet bijgehouden is neem ik niks over uit jouw topic deel.. :9

- Voor de mensen die die graag in de OP willen, wil je het aub (zo precies overgenomen mogelijk) naar mij toe sturen dit maakt het een stuk makkelijker/overzichtelijker wat ik al heb gedaan en wat niet...
daarnaast heb ik nu full-time stage en kan niet altijd alles gaan terug lezen.

- Ook leek het mij leuk om er bij te vermelden voor welk rijbewijs je gaat onder het kopje 'Lessend rijbewijs: ...'/'Rijbewijs categorie: ...',
als je wilt weten wat ik bedoel kijk even bij ex-lessers bij mijn naam.

Succes allen met het behalen van je rijbewijs! :]
[edit]Ik hoop op jullie begrip van het sturen van een PM om in de OP te komen.[/edit]
 
Laatst bewerkt:

mezzin

MF veteraan
26 mrt 2014
1.068
0
40
Anna Paulowna
@mezzin,

Mag ik een linkje naar waar jij de gorider besteld hebt? Ik zoek nog steeds een betaalbare navigatie!

Alvast dank!
Helaas Tari hij was op 1dayfly (GORIDER MOTOR GPS SYSTEEM) het was een eenmalige actie maar hij komt regelmatig terug op die sites. (als je de nieuwbrief neemt http://www.1dagskoopjes.nl/ van deze site dan krijg elke dag alles van alle sites in je mailbox :P)
Je kan hem nog wel online krijgen voor iets meer maar nog zeker beter te betalen dan tomtom.

Hier is een linkje geen idee of het een goede webshop is GoRider Extensa SE, premium navigatie voor prijsbewuste rijders of http://www.marktplaats.nl/a/motoren...3702-nu-leverbaar-go-rider-biker-extensa.html maar de normale prijs is 200 euro maar stukken goedkoper dan tomtom maar je kaart updates moet je wel nog betalen die zijn rond de 40 euro per jaar (1x updaten) en bij een tomtom gratis maar voor die 300 euro verschil kan je heel wat jaartjes updates kopen. En je heb altijd nog je mobiel als je een straatje lastig te vinden is.
 
Laatst bewerkt:

Chielo

Die hard MF'er
22 jul 2014
509
29
24
Aalten
Dan zal ik me ook nog maar effe aanmelden voor dit topic.

Lessend rijbewijs: A1
Eerste rijles: 4 Juli
Theorie: 7 Augustus gehaald
AVB: 24 Juli gehaald
AVD: 4 September
Rijschool: Krabbenborg Lichtenvoorde
Lesmotor: Honda CBF125

Ondertussen 7 lessen van +-45 minuten gehad, nou hopen dat ik volgende week slaag en dan in record tijd mijn motorrijbewijs gehaald!!
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.