Motorrijles: Kletsen over lessen #16 oefening baart kunst

ey-dzeej

MF veteraan
12 mrt 2015
5.149
1.793
Rotterdam
Deel 15 is vol, dus tijd voor een nieuwe topic, nummer 16 *O* *O*


Wat hieraan vooraf ging:


Deel I: Motorrijles: Vraag en antwoord, tips en tricks

Deel II: Motorrijles: kletsen over lessen (en niets anders aub!)

Deel III: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 3

Deel IV: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 4

Deel V: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 5 'Bananenbende'

Deel VI: Motorrijles: kletsen over lessen -> Deel 6 'The last banaan'


Deel VII: Motorrijles: Kletsen over lessen #7 'Loopt de rem nou aan.?'


Deel VIII: Motorrijles: Kletsen over lessen #8 'A1?..AM zwaar!'

Deel IX: Motorrijles: Kletsen over lessen #9, 'Wacht je op het 8-je?''

Deel X: Motorrijles: Kletsen over lessen #10, 'Gaan voor de tien!'

Deel XI: Motorrijles: Kletsen over lessen #11, 'Zomer komt er aan'

Deel XII: Motorrijles: Kletsen over lessen #12, 'lessend A1/A2 feit!'

Deel XIII: Motorrijles: kletsen over lessen: 'je bent er bijna!'

Deel XIV: Motorrijles: kletsen over lessen: Deel XIV: Volgas door het achtje

Deel XV: Motorrijles: kletsen over de lessen: Kijken waar je heen wilt


In dit topic kletsen we verder waar we gebleven zijn, dus als je vragen hebt of tips zoekt over AVB, AVD of andere gerelateerde zaken, is dit de juiste plek.

Dus ben je net aan het lessen en wil je weten hoe je die achtjes soepeler kunt pakken, of heb je inmiddels veel ervaring opgedaan met rijden, weet je nog goed hoe het was en wil je meeleven of tips geven.


De oefeningen voor het AVB (Voertuigbeheersing) examen

Cluster 1:

Lopend achteruit parkeren in een (parkeer)vak (verplicht)
achteruit-parkeren.png

De kandidaat loopt met de motorfiets over een afstand van ruim 10 meter tot voorbij het vak.
Hij loopt achteruit in een bocht het vak in.
Voorwerken mag, maar het is niet de bedoeling dat de kandidaat recht achteruit het vak in loopt.
Vervolgens op-en weer afbokken, (als de midden-bok aanwezig is), waarbij de examinator de keuze heeft uit de middenbok (indien aanwezig) of de zij standaard.
Vooral het bewaren van het evenwicht staat centraal, kijken waar je naar toe moet, en het juiste gebruik van de standaard.

Cluster 2:

Langzame slalom (verplicht)
langzame-slalom.png

Het gaat bij deze oefening vooral om het houden van de balans in combinatie met een juiste bediening.
De kandidaat mag vanwege de lage snelheid en het geringe gyroscopische effect sturen vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur.
Met een juiste mix van gas, voetrem en koppeling regelt hij de snelheid.
Het hoeft geen constante snelheid te zijn.
Afschuinen is niet vereist vanwege de geringe centrifugaalkrachten.
De kandidaat houdt de voeten tijdens het rijden op de voet-steunen.
Het ronden van de pylonen en een slippende koppeling zijn essentieel.


Wegrijden uit (parkeer)vak
wegrijden-uit-parkeervak.png

Belangrijk is de aanvang positie van de kandidaat dat het voorwiel tegen de rand van de denkbeeldige rijbaan staat.
Hierna geeft de examinator de richting pas aan.
De kandidaat heeft de keus welke voet hij aan de grond zet.
Het hierna haak gecontroleerd wegrijden binnen een gemarkeerde rijbaan is essentieel bij deze oefening.


Denkbeeldige acht
denkbeeldige-acht.png

Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek.( stuurgedrag)
Wel is de beschikbare ruimte waarin de oefening zich afspeelt afgebakend.
Indien de ruimte buiten de kegels gebruikt wordt, gaat de examinator daar genuanceerd mee om.
Zeker als de kandidaat de oefening goed, vloeiend en afgeschuind uitvoert.
Ook betrekt de examinator in voorkomende gevallen de karakteristiek van de motorfiets bij de beoordeling.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.


Stapvoets rijden
stapvoets-rechtdoor-rijden.png

Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel voetrem.
Een goede zithouding ( contact met de motorfiets) en een goede kijktechniek ( goed sturen voor het bewaren van de balans in combinatie met het rijden van een rechte lijn) zijn van belang.
Met stapvoets rijden wordt bedoeld: een snelheid waarbij normaal wordt gewandeld/stappen.
Belangrijk hierbij is dat de examinator naast of net vóór de bestuurder loopt, en jou bij kan houden.
Halve draai
halve-draai.png

Essentieel is dat de kandidaat de snelheid regelt en vasthoudt.
Het is niet voldoende om aan te rijden, het gas af te sluiten en de draai te maken op de resterende ' bewegingsenergie'
Met name het stuurgedrag ( kijk techniek) is een belangrijk element van dit onderdeel.
De kandidaat moet in een rechte lijn de oefening inrijden en ook weer in een rechte lijn verlaten.
De examinator bepaalt of de halve draai naar links dan wel naar rechts wordt uitgevoerd.
Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.
Ontkoppelen wordt echter negatief beoordeeld.Cluster 3:

Uitwijkoefening (verplicht)
uitwijkoefening.png

Het is belangrijk dat de kandidaat de motorfiets kan afschuinen en kantelen, in combinatie met een juiste bediening en kijk techniek.
Hij moet een constante snelheid van 50 kilometer per uur aanhouden tot aan het eerste poortje
Hierna mag hij het gas dichtdraaien.
Hij mag de remmen niet gebruiken tot aan de laatste pylon.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat de snelheid tot aan het eerste poortje vasthoudt en na het ontwijken van het ( denkbeeldige) obstakel de laatste pylon aan de rechterzijde voorbij gaat.


Snelle slalom
snelle-slalom.png

Het gaat bij deze verrichting vooral om het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met het zelfstandig doseren van het gas en daarmee het zelf regelen van de snelheid.
Het gebruik van de voetrem bij deze oefening verdient niet de voorkeur maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
De essentie van deze oefening is de bochten techniek waarbij veel elementen van beheersing van het voertuig aan de orde zijn.
(denk aan bediening, stuurgedrag en balans)
De snelheidsindicatie van 30 kilometer per uur is moeilijk exact vast te stellen en in die zin dan ook slechts richting gevend.
Het gaat er vooral om dat de snelheid dusdanig is dat de kandidaat ook kan afschuinen.
Indien door te lage snelheid onvoldoende centrifugaal krachten optreden, dan is de uitvoering van de oefening onvoldoende.

Vertragingsoefening
vertragingsoefening.png

Deze oefening toetst eerst het binnen een beperkte afstand kunnen versnellen en vertragen waarbij de bediening gereed moet zijn voor het aangegeven punt.
De daarop volgende slalom toetst het kunnen en durven afschuinen en kantelen van de motorfiets in een regelmatige cadans.
Dit in combinatie met een licht trekkende motor.
Het gebruik van de voetrem in het slalomdeel verdient niet de voorkeur, maar wordt bij kort gedoseerd gebruik niet negatief beoordeeld.
Als slechts één van de wielen blokkeert of het ABS in werking treedt is de oefening onvoldoende.
De essentie van deze oefening bestaat uit tijdig gereed zijn met accelereren voor het aangegeven punt en het gereed zijn met het vertragen, alvorens de slalom wordt ingezet.
Essentieel is de gecontroleerde bediening tijdens het vertragings-deel en het beheerst uitvoeren van het slalomdeel.


Cluster 4:

Noodstop (verplicht)
noodstop.png

De kandidaat moet de noodstop uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbegrensd kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt.
Normaliter is een noodstop waarbij de kandidaat niet tot stilstand komt, onvoldoende.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.
In principe wordt met beide remmen de remming ingezet.
Maar het gebruik van de voorrem is essentieel.
De examinator houdt hierbij rekening met het karakter van de motorfiets.
Het blokkeren van een wiel wordt niet als negatief beoordeeld.
Indien de motor is voorzien van ABS, is het in werking treden van dit systeem géén negatief beordelings aspect.
Terugschakelen is niet vereist.
De kandidaat handelt namelijk vanuit een gesimuleerde noodsituatie.
Essentieel is het uitvoeren van een maximale remming zonder daarbij de controle over de motor te verliezen.


Precisiestop
precisiestop.png

Het gaat bij deze oefening om een technisch goed uitgevoerde remming.
De kandidaat moet beide remmen gebruiken en kort voor stilstand terugschakelen naar de éérste versnelling.
De eigen veiligheid van de motor rijder staat hier weer voorop.
De kandidaat verdeelt de remweg gelijkmatig over de lengte van 17 meter.
De aanvangssnelheid is 50km/h.
Als één van de wielen blokkeert, is de oefening onvoldoende uitgevoerd.
De kandidaat doseert het remmen zó gelijkmatig dat hij zonder grote correcties ( met de aanvang bepaalde remkracht) bij het 2e poortje tot stilstand komt.
De kandidaat moet met het voorwiel vlak voor het 2e poortje stoppen.


Stopproef
stopproef.png

De kandidaat moet de stopproef uitvoeren op een schoon, vlak en nagenoeg horizontaal wegdek.
Bij slechte (weers)omstandigheden verdient het aanbeveling de kandidaat er op te wijzen dat hij niet onbeperkt kan remmen.
Essentieel bij deze oefening is dat de kandidaat tot stilstand komt, gebruikmakend van beide remmen.
De aanvangssnelheid is 50km/h, en het tot stilstand komen moet onder normale omstandigheden wel binnen 17 meter lukken.
Normaliter kan een stopproef waarbij de kandidaat niet tijdig tot stilstand komt onvoldoende worden verklaard.
Het aanvangen van het remmen bij een aangegeven punt ( pylon) is alleen bedoeld om de examinator de kans te geven om te beoordelen hoe de kandidaat de remming uitvoert.
Als de kandidaat niet op het aangegeven punt start met remmen, maar verder aan de eisen van de oefening voldoet, is dat op zich géén reden voor een onvoldoende.


op Youtube een filmpje gevonden waarin de bijzondere verrichtingen tijdens het uitvoeren ervan worden uitgelegd:

Als laatste nog een tip als je zelf mag aangeven waar je mee wilt beginnen:

Zeg dan dat je begint met stapvoets rijden. Als je die gehad hebt hoef je alleen nog maar de langzame slalom (die immers toch verplicht is) te doen. Op die manier hoef je geen achtje, halve draai en wegrijden uit een parkeervak te laten zien.

Succes!

Tips voor het AVD (verkeersdeelneming) examen


- Probeer het rijden over putdeksels, wegbelijning etc. zoveel mogelijk te vermijden. Dus tussen de zebrastrepen en langs de pijlen of over de hals. Maar, ga er geen rare capriolen voor uithalen om er persé niet overheen te rijden
- Goed de bochten doorkijken
- Regelmatig in je spiegels kijken, bij versnellen, vertragen etc.
- Dode hoek checken voor een zijdelingse verplaatsing
- Bij stoplichten vrijwel altijd links staan (tenzij de rechterbaan leeg is natuurlijk)
- Bij het het voorsorteren zo gaan staan dat er geen auto's tussendoor passen.
- Vlot optrekken tot de maximum snelheid.
- Zo rijden dat bij een (gelijkwaardige) kruising een voertuig van rechts gemakkelijk voor jou langs past.
- Bij veel verkeer links van het midden rijden. Zodat je goed te zien bent door verkeer dat aan het inhalen is.
- Maak oogcontact met de bestuurders, zo weet je of je gezien bent.
- Duidelijk zijn met wat je doet. Niet rollend wachten totdat je de weg op kunt, maar gewoon goed remmen en stilstaan (oftewel voorrang geven).
- Voor de bocht klaar zijn met het kijken en je snelheid.
- Bij onoverzichtelijke bochten een ruime lijn nemen, zodat jijzelf de bocht beter door kan kijken en jij sneller gezien kan worden door tegemoet komend verkeer.

Net zoals je bij je autorijbewijs (als je die hebt) geleerd heb, éérst je spiegels checken (binnen, buiten) dán je dode hoek checken (schouder) en dán pas je knippertje aan... Binnenspiegel kun je van vervangen door de spiegel van de kant waar je níet heen wilt afslaan. Dus als je linksaf wilt slaan, eerst je rechterspiegel checken, dan je linkerspiegel en dan ff over je schouder voor de dode hoek, knippertje aan en gaan!

Met dode hoek kijken moet je overigens alleen je hoofd bewegen en niet je bovenlichaam, dan maakt je motor een slinger wat weer zorgt voor onbalans...

Zorg dat je tijd voor jezelf maakt om deze handelingen te gaan doen, dus begin er op tijd mee!


stel je even kort en snel voor, hoe ver ben jij met je lessen?


Vul dan a.u.b even onderstaand lijstje in precies zoals het er staat, dat scheelt een hoop werk als ik de openingspost ga bijwerken met nieuwe leden... Thanks!

Kopieer dit lijstje even en vul hem in met je eigen gegevens:

[Gebruikersnaam]
Lessend rijbewijs: (A/A1/A2?)
Eerste rijles: 01 maand 2099
Theorie:
AVB:
AVD:
Rijschool: Naam (plaats)
Lesmotor: Merk type

het is ook altijd leuk om te melden als je bent geslaagd


Wijziging Rijbewijscategorieën A, A2

Sinds 1 januari 2018 zijn er nieuwe rijbewijsregels in werking getreden ten goede van de motorrijders onder ons.

Nog steeds kan je met 18 jaar examen doen voor A1 (max 125cc, 11kW).
Na 2 jaar of, als je nog geen A1 hebt, kan je examen doen voor A2: max 35 kW. Doorstromers hoeven maar 1 examen te doen; nieuwelingen AVB + AVD.

Na 2 jaar A2 of vanaf je 24ste, kan je door voor A: onbeperkt.
Doorstromers hoeven maar 1 examen te doen; nieuwelingen AVB + AVD.

Wat is er nu veranderd ?
Wanneer je jonger dan 24 bent en je geen A2-rijbewijs hebt, krijg je 'code 80' op je A-rijbewijs. Deze code is twee jaar geldig, tenzij je voor die tijd al 24 wordt.
Heb je wel een A2-rijbewijs? Dan vervalt code 80 op het moment dat je twee jaar het A2-rijbewijs hebt.
Als de code 80 voor je 24e vervalt, moet je wel naar je gemeente om een nieuw rijbewijs zonder de code aan te vragen. Na je 24e mag de code nog wel op je rijbewijs staan, hij is dan alleen niet meer van toepassing.

Met code 80 mag je niet op een zware motor (A) rijden, maar wel op een driewielig motorrijtuig met onbeperkt vermogen. Daarnaast mag je ook op een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2) rijden. Als de code 80 vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden.
Ben je 24 jaar of ouder, dan is code 80 voor jou niet van toepassing.
Meer informatie over code 80 lees je op cbr.nl of hier
 
Laatst bewerkt:

InZane

Die hard MF'er
26 feb 2003
615
13
Apeldoorn
Is waar. Maar ook meer bomen langs de weg en herten en wilde zwijnen die zomaar oversteken. Rustig aan dus.

Er zijn bepaalde stukken waar ik altijd extra alert ben ja. Ik woon mijn hele leven al in de hoofdstad van de Veluwe, dus ik ben het wel gewend ;)

Zojuist AVD examen gedaan en...


Woohoo!!
Geslaagd!!! In 1 keer nog wel *O*
Vanmiddag om 15.30 heb ik al een paar weken geleden een afspraak gemaakt bij de gemeente, gelijk dat pasje aanvragen *D

Zal dadelijk even verslag doen van de rit als ik weer thuis ben en uit mijn eigen zweet pak ben gehesen :t

Gefeliciteerd!! *O*
 

AronJ

MF'er
22 mei 2018
110
14
Almere
Deze was ik vergeten


AronJ
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 26_6_2018
Theorie: zsm
AVB: 4_7_2018
AVD:
Rijschool: learntoride (lelystad)
Lesmotor: suzuki sv650n 2017/2018

Morgen 2 uurtjes, overmorgen 2 uurtjes en dan avb examen na een totaal van 6 uren.
Zin an!!

Theorie wachtlijst is momenteel 2 maanden, ik wil dit zsm hebben
 

MeanBlueMan

Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
107.681
9.890
'MOTORRIJLES: KLETSEN OVER LESSEN #16 OEFENING BAART KUNST' > 'Motorrijle: Kletsen over lessen #16 oefening baart kunst'
 

Rob RD

Vaak Ben Je Te Bang
Donateur
25 aug 2002
42.966
61.998
Rèswèk
Ik heb een "oud" rijbewijs maar denk er over om toch eens die bijzondere verrichtingen te gaan doen... Hebben wij nooit gehad joh...
 

Rev It Up Steffy

Die hard MF'er
18 jul 2017
542
3
Voorburg
Kun je toch zo zelf doen?

Paar pionnen neerzetten op een leeg terrein/parkeerplaats, YouTube filmpjes erbij met instructies of de plaatjes van hierboven bestuderen en slalommen maar :t
 

Strix

MF'er
4 jun 2018
222
1
Zo weer 2,5 uur avd les gehad en lekker gereden.
Beslissingen nemen voor/op rotondes, op tijd rijbaan wisselen en niet halverwege en af en toe verder vooruit kijken vergen nog wat aandacht.
Ook nog een beetje aan het kijkgedrag sleutelen.
Door bovenstaande dingen worden sommige bochtjes wat rommelig.
Maar het ging lang niet slecht :]

Theorie wachtlijst is momenteel 2 maanden, ik wil dit zsm hebben

Kijk even of er geen andere locatie is met een datum eerder.
Voor mij zou het 70km zijn maar dan kan ik deze week nog terecht ;)
 
Laatst bewerkt:

AronJ

MF'er
22 mei 2018
110
14
Almere
Ik woon zelf in almere stad..
Arnhem is de dichtsbijzijnde die eerder tijd heeft, vanavond even door mijn brunette agenda een afspraak plannen
 

stalmanw

MF'er
1 mrt 2018
32
40
Groningen
Full Throttle Twisty:

Gelukkig zak je niet op dat soort dingetjes
Ook fijn dat je vanmiddag al terecht kan voor het aanvragen!

Heb je al een motor staan?
-—-----------------------------

Dankjewel! Ja daar heb ik inderdaad geluk mee gehad.
Heb ondertussen al een gsx-r 600 in de garage staan :t
 

Lady_Di

MF veteraan
1 okt 2010
6.006
538
Nieuw-Buinen
Mss even de openingspost aanpassen wat betreft het laatste gedeelte over de nieuwe rijbewijsregels; het is immers al 1 januari geweest!
 

ey-dzeej

MF veteraan
12 mrt 2015
5.149
1.793
Rotterdam
Mss even de openingspost aanpassen wat betreft het laatste gedeelte over de nieuwe rijbewijsregels; het is immers al 1 januari geweest!

Ik zal ze aanpassen. Er zitten wel wat meer regeltjes tussen die veranderd mogen worden, aangezien de nieuwe regels al een tijdje van kracht zijn.

thanks anyways for the heads-up :) :t
 
Laatst bewerkt:

Rev It Up Steffy

Die hard MF'er
18 jul 2017
542
3
Voorburg
Ik zal ze aanpassen. Er zitten wel wat meer regeltjes tussen die veranderd mogen worden, aangezien de nieuwe regels al een tijdje van kracht zijn.

thanks anyways for the heads-up :) :t
Dit is de tekst die in mijn felicitatie mail stond van het CBR. Misschien heb je er iets aan

Code 80
Wanneer je jonger dan 24 bent en je geen A2-rijbewijs hebt, krijg je 'code 80' op je A-rijbewijs. Deze code is twee jaar geldig, tenzij je voor die tijd al 24 wordt.
Heb je wel een A2-rijbewijs? Dan vervalt code 80 op het moment dat je twee jaar het A2-rijbewijs hebt.
Als de code 80 voor je 24e vervalt, moet je wel naar je gemeente om een nieuw rijbewijs zonder de code aan te vragen. Na je 24e mag de code nog wel op je rijbewijs staan, hij is dan alleen niet meer van toepassing.

Met code 80 mag je niet op een zware motor (A) rijden, maar wel op een driewielig motorrijtuig met onbeperkt vermogen. Daarnaast mag je ook op een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2) rijden. Als de code 80 vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden.
Ben je 24 jaar of ouder, dan is code 80 voor jou niet van toepassing.
Meer informatie over code 80 lees je op cbr.nl
 

AronJ

MF'er
22 mei 2018
110
14
Almere
Zojuist tussendoor nog een theorie afspraak kunnen maken voor 19 juli.
Bleek dus dat de site waar ik op keek een 3e partij was die alleen examens inkocht en verkocht..
Eigenlijk best bijzonder dat dit gewoon kan op die manier

Maargoed, we kunnen nog blokken tot de 19e
 

hehe

Die hard MF'er
13 mrt 2018
404
637
hehe (Harmen)
Lessend rijbewijs: A
Eerste rijles: 24 maart 2018 try out
Theorie: 13 april 2018
AVB: 26 juni 2018
AVD: ??
Lesmotor: Honda CB650F

Weet je zeker dat dat klopt Aron? Klinkt eerlijk gezegd een beetje als oplichting.
Waarom zou je dat bij een externe partij in willen kopen, op Mijn CBR kun je toch gewoon op korte termijn een theorie examen inplannen?
 
Laatst bewerkt:

AronJ

MF'er
22 mei 2018
110
14
Almere
Ja ik en mijn vrouw zaten beide op een andere site als die van het cbr..
Direct bij cbr kost een theorie examen 31.50
Bij de andere 52 euro geloof ik..

Ach, nu direct bij cbr geboekt, ben benieuwd de 19e, zal vh weekend flink blokken worden
 

hehe

Die hard MF'er
13 mrt 2018
404
637
Ja, precies. Dat noem ik wel zo'n beetje oplichting :+

Zie trouwens dat je overmorgen op mag, succes !
Dat doe je vlotjes allemaal.
 

wilco1979

Die hard MF'er
9 mei 2017
354
15
lelystad
Doen ze voor de slagingscijfers. Gefeliciteerd trouwens full throttle twisty. Je mag nu net als ik echt rijden zonder oortje. Leuk!!
 
Laatst bewerkt:

Rev It Up Steffy

Die hard MF'er
18 jul 2017
542
3
Voorburg
Dank je!
Ja dat is wel fijn inderdaad. Nog wachten tot einde van de week op het pasje en dan misschien zaterdag al een motor huren!

Ben al aan het kijken voor een rustige route omgeving Hans van wijk in Zoetermeer. Misschien klein stukje snelweg erbij pakken zodat ik daar ook nog wat meer zekerheid in krijg

Hadden de andere geslaagden zonder motor ook een beetje het gevoel van "ok ben geslaagd.. wat nu?" Haha

Voelt soort van raar om geslaagd te zijn. Eerst leek het nog erg lang weg te zijn en nu ik het wel heb gehaald voelt het eigenlijk alsof het allemaal erg snel is gegaan

Bovendien is het veel informatie om te verwerken wat er allemaal bij een aankoop komt kijken (alles goed checken en wat dan precies, kenteken overzetten op naam, verzekering afsluiten, onderhoud, sloten, gereedschap etc etc )

Allemaal dingen die ik nog nooit eerder heb gedaan in mijn leven. Al mijn auto's zijn altijd lease auto's geweest dus ja.. :?

Ik ga het wel ondervinden als ik mijn keuze wat kan gaan beperken tot 2 à 3 merken en type motor wat ik zou willen proefrijden.

Enige wat ik tot nu toe heb uitgesloten is supersport en van die choppers/cruisers/bobbers etc.
Sommige café racers vind ik dan weer wel wat hebben.. en naked bikes trekken mij erg aan

Maar moet ook weer rekening houden met een budget van ongeveer 1500 :z
 

Rob RD

Vaak Ben Je Te Bang
Donateur
25 aug 2002
42.966
61.998
Rèswèk
Kun je toch zo zelf doen?

Paar pionnen neerzetten op een leeg terrein/parkeerplaats, YouTube filmpjes erbij met instructies of de plaatjes van hierboven bestuderen en slalommen maar :t


beheersing met hogere snelheden heb ik wel, juist die afwijkende dingen die langzaam gaan...
Die komen maar weinig voor, en even de motor wegzetten is toch routine. Ik was al eena begonnen met het topic over veilig motor op een aanhanger zetten omdat dat er aan zit te komen voor mij. Maar om er wat meer uit te halen op lage snelhein komt door de camping op Francorchamps waar ik laatste weekeinde was. Ik moest van een berghellinkje af van zo'n 20%, compleet van rotsen en gravel en verdiepte beekbeddingen. Wou dat rustig aan doen maar ik kon het niet bijremmen, twee wielen telkens blokkeren en doorslippen zodat ik bijna van de weg afgleed. Ik heb hem met de grootste moeite beneden gekregen, FZR1000 van 235 kilo. Hoorde dat er al 5 onderuit waren gegaan.
Wellicht dat inderdaad wat meer oefenen op die byzondere verrichtingen me dit onverwachte gebeuren zouden kunnen besparen

full
 

Rev It Up Steffy

Die hard MF'er
18 jul 2017
542
3
Voorburg
Pas op met overschrijven: EERST verzekeren
Hoe gaat dat dan?

Zoals ik het begrijp als ik dan van een particulier zou kopen dan ga ik daar eerst heen een check doen en proefrit maken en dan pas al de deal gesloten is en het overgeschreven wordt kan ik toch pas een verzekering nemen op dat kenteken?

Een rode want die zijn sneller :]
Gewoon lekker proefrijden dan kom je vanzelf wat tegen.
Ja het proefrijden is nu juist het lastige. Bij een dealer zou het raar overkomen om op 3 of 4 verschillende te gaan proefrijden dus dan moet ik dat gaan spreiden over verschillende dealers en elke keer waarschijnlijk eerst het prijs onderhandelen gaan doen om vervolgens te zeggen dat ik het niet ga kopen..?

Bij een particulier vind ik het ook lastig want ik heb weinig verstand van de techniek zelf en ik kan niet bij 10 verschillende particulieren iemand meenemen elke keer om dit te checken voor mij voordat ik er een proefritje op ga maken

Vandaar dat ik dus eerst iets ga huren om in ieder geval het rijden echt te gaan doen

En dus proberen het proefrijden zo selectief mogelijk te maken..

Ook al gevraagd bij Erik van Lent voor een sleutelcursus zodat ik zelf de basis dingen kan checken bij een 2ehands motor maar de eerstvolgende is pas vanaf 27 oktober '(
Nu bij Paul Lam geprobeerd en wacht daar nu op antwoord van hoe snel die eventueel het kan inplannen
 
Bovenaan Onderaan