Extra lampjes voor betere zichtbaarheid

Sphyrnidus

MF veteraan
29 jun 2004
6.220
115
67
Zuid Holland
Bezoek site
Op mijn omzwerving deze zomer door het oosten van de VS (8000 km in 20 dagen) viel het me op dat bijna idereen daar extra verlichting voerde. Zowel voor als achter. Dat leidt inderdaad tot beter opvallen was mijn ervaring. Immers indien er maar 1 licht gevoerd wordt valt de motor in de beleving van de waarnemer vaak weg tegen de achtergrond en wordt de motor pas gezien als hij al heel dicht bij was. Met 2 of 3 lampen blijkt de motor beter op te vallen. Ik heb daarom ook maar eens een setje gekocht, voor $20 bij de locale automaterialen boer en nog een relais van 6 Euri. De lampjes zijn 50 watt halogeen en toevallig vond ik een setje blauwe, fraai passend bij de blauwe kleur van de motor.
Eerst een foto met de lampjes uit en dan een met de lampjes aan.

Aan het reisverslag wordt nog gewerkt. Maar het is wel een aanrader als het kan om eens aan de overkant te gaan touren.
 
Laatst bewerkt:

Suikermuis

MF'er
23 mrt 2006
171
0
47
Amersfoort
Rij zelf met 'Safety Lights' bijkomend extraatje dat de knippers zenuwachtig worden als je de rem bedient.
Misschien overdag niet zo denderend zichtbaar, maar met schemer en 's avonds rete duidelijk.

Ik ben er blij mee.... :Y
 

High Octane

Die hard MF'er
Zichtbaarheid zal er zeker door verbeterd worden. Ik denk alleen de politie er wat minder blij mee is. Ik dacht dat extra verlichting naast je gewone koplamp verboden is. In de VS werden/worden motoren/auto's vaak afgeleverd met zogenaamde Running-Lights. Daarbij blijven je knipperlichten constant branden, wat weer extra zichtbaarheid meebrengt. Dus ik denk dat daar de wetgeving op dat gebied compleet anders is.. Maargoed.. voor je eigen veiligheid is het een goed punt om de lampen te plaatsen.
 

Sphyrnidus

MF veteraan
29 jun 2004
6.220
115
67
Zuid Holland
Bezoek site
Ja dat het niet helemaal volgens de Nl/Europese regels is, is mij bekend. Ik heb dan ook een schakelaartje om ze uit te kunnen zetten. Verder zal het wel net zo gaan als met het derde remlicht voor auto's. Dat was daar ook al jaren bekend als veiligheids verhogend. Toen de eersten daar hiermee gingen rijden werden ze bekeurd, later werd het gedoogd en nu is het verplicht. In mijn vak noemen we dat voortschrijdend inzicht.
Mijn veiligheid en zichtbaarheid wegen zwaarder dan de achterhaalde regelgeving.
Overigens vind ik de continu brandede knippers niet echt bijdragen tot een betere zichtbaarheid en de lampjes smelten er nogal eens van omdat ze er niet op berekend zijn. De R1100GS waar ik daar op reed had ze ook en ik heb onderweg twee keer een knipperlicht moeten vervangen omdat de onderkant gesmolten was.
 

UPP-Racing

MF veteraan
7 nov 2003
55.695
0
39
Amsterdam
www.pcoerse.nl
Sja, ik geef je groot gelijk hoor, maar ik vind dat je zo een 'kermisattractie' creeert. En je hebt het vaak in eigen hand of iemand je ziet of niet, dat noem ik preventief rijden :P
 

MeanBlueMan

Moderator
Crew
Donateur
8 jan 2003
103.361
1.345
www.motor-forum.nl
Weet waar je mee bezig bent en pas je rijstijl aan om gezien te worden.

Zolang een motorrijder alle moeite doet om zich zoveel mogelijk te verstoppen in het verkeer kan hij wel 80 lampen erop schroeven.....


Iedereen bouwt troep op zijn motor en auto, net zolang dat je ook met 8 lampen aan niet meer opvalt...en dan... :? :?
 
  • Like
Waarderingen: Rob RD

Rob_V

MF'er
25 jul 2006
99
0
Waalwijk
Sommige merken auto's hebben ook standaard safety lights in de zin van dat ze gaan knipperen als je hard remt (denk aan renault).

Maar idd het wordt snel een kermis atractie met al die lampjes...
 

MeanBlueMan

Moderator
Crew
Donateur
8 jan 2003
103.361
1.345
www.motor-forum.nl
Voertuigreglement:


Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.


Artikel 5.4.51

Motorfietsen moeten zijn voorzien van:
a. een of twee grote lichten;

b. een of twee dimlichten;

c. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van de motorfiets indien de motorfiets in gebruik is genomen na 31 december 1996; het licht van de richtingaanwijzers van motorfietsen in gebruik genomen na 30 juni 1967 moet knipperen;

d. een of twee stadslichten indien het voertuig na 31 oktober 1997 in gebruik is genomen;

e. een of twee achterlichten;

f. een of twee remlichten indien het voertuig in gebruik is genomen na 26 november 1975;

g. een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat;

h. een of twee niet-driehoekige rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig.
2. Onverminderd het eerste lid, onderdeel c, mag, indien de motorfiets is voorzien van een zijspanwagen en in gebruik is genomen na 31 oktober 1997, de aan de motorfiets aangebrachte richtingaanwijzer aan de zijde van de zijspanwagen niet functioneren.Artikel 5.4.53

1. De grote lichten, dimlichten en stadslichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.

2. De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.

3. De achterlichten mogen niet anders dan rood stralen.

4. De remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.

5. De kentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.


Artikel 5.4.55

1. De in de artikelen 5.4.51 en 5.4.52 bedoelde lichten moeten goed werken.

2. De verlichtingsarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.

3. De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.

4. Lichten met dezelfde functie moeten van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke of nagenoeg gelijke sterkte zijn. De op een motorfiets zonder zijspanwagen gemonteerde lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.

5. De in de artikelen 5.4.51 en 5.4.52 bedoelde lichten en retroreflectoren, voorzover het het lichtdoorlatend gedeelte betreft, mogen ten hoogste
een vierde deel zijn afgeschermd.

6. De retroreflector mag geen gebreken vertonen, die de retroreflectie beïnvloeden.

7. Remlichten van motorfietsen moeten werken bij bediening van de achterwielrem of de voorwielrem.


Artikel 5.4.56

1. Het dimlicht van motorfietsen moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat dan wel een verlichtingsscherm het geprojecteerde beeld, na fixatie van het apparaat dan wel het scherm, voldoet aan de volgende eisen:

a. het lichte vlak moet zich onder het donkere vlak bevinden;

b. een duidelijke, geheel of ten dele horizontale scheidingslijn tussen licht en donker moet zichtbaar zijn;

c. het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich bevinden tussen of op de lijnen op het scherm van het koplamptestapparaat dan wel op het verlichtingsscherm, die overeenkomen met een daling van de lichtbundel ten opzichte van de horizontale middenlijn van de koplamp van 5 tot 40 mm/m;

d. indien een ten dele horizontale scheidingslijn zichtbaar is:
1ø. moet het horizontale gedeelte van de scheidingslijn zich grotendeels links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat dan wel op het verlichtingsscherm;

2ø. mag het snijpunt van het horizontale en het niet-horizontale gedeelte:
a. bij controle met een koplamptestapparaat niet links van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat vallen, dan wel

b. bij controle met een verlichtingsscherm maximaal 20 mm/m links van de geprojecteerde verticale hartlijn van de koplamp op het verlichtingsscherm vallen.
2. Het voor het dimlicht bestemde deel van de reflector mag zijn oorspronkelijke reflecterende werking niet in ernstige mate hebben verloren.


Artikel 5.4.57

1. Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
a. een stadslicht,indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997;

b. een mistlicht aan de voorzijde van het voertuig;

c. een mistlicht aan de achterzijde van het voertuig;

d. waarschuwingsknipperlichten;

e. een of twee parkeerlichten,indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997;

f. ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;.;

g. een witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig,indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997;

h. een richtlicht,indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997;

i. een bermlicht aan de voorzijde van het voertuig, indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997;

j. werklichten,indien het voertuig in gebruik is genomen voor 1 november 1997.
2. Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.

3. Motorfietsen, die in gebruik zijn genomen voor 1 november 1997, mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra niet-driehoekige rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
Artikel 5.4.59

1. Het mistlicht aan de voorzijde, het richtlicht, het bermlicht en het stadslicht mogen naar voren niet anders dan wit of geel stralen.

2. De parkeerlichten mogen naar voren niet anders dan wit en naar achteren niet anders dan rood stralen.

3. De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen niet anders dan ambergeel stralen.

4. Het remlicht en het mistlicht aan de achterzijde mogen niet anders dan rood stralen.

5. Artikel 5.4.55, tweede, derde en vierde lid, is van toepassing.

6. Op het mistlicht aan de voorzijde van het voertuig is artikel 5.4.55, eerste tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.


Artikel 5.4.62

Het ingeschakeld zijn van het mistlicht aan de achterzijde van het voertuig moet door middel van een controlelampje dan wel door de stand van de schakelaar aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.


Artikel 5.4.64

1. Motorfietsen mogen, met uitzondering van groot licht, niet zijn voorzien van verblindende verlichting.

2. Motorfietsen mogen, met uitzondering van richtingaanwijzers en de waarschuwingsknipperlichten, niet zijn voorzien van knipperende verlichting.


Artikel 5.4.65

Motorfietsen mogen, onverminderd het in de artikelen 29 en 30 van het RVV 1990 bepaalde inzake zwaai- en knipperlichten, niet zijn voorzien van meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.4.51, 5.4.52, 5.4.57 en 5.4.58 is voorgeschreven of toegestaan.paar artikelen ertussenuit gehaald, welke specifiek over zijspanwagens gaan
 

Sphyrnidus

MF veteraan
29 jun 2004
6.220
115
67
Zuid Holland
Bezoek site
Bakkie
Ik weet wel dat het niet mag. Dat zei ik al. Maar dat is hetzelfde als met dat derde remlicht dus.
Afgezien daarvan rij ik ook al 100 jaar schadevrij, ook zonder die extra lampen. Maar zoals gezegd viel het me in de VS op dat de motor aanzienlijk beter zichtbaar is zo, net als destijds dat ook zo was met het derde remlicht. Daar helpt geen voertuigregelement tegen.
ALs je alle artikelen leest dat de motor nogal eens over het hoofd gezien wordt. Zie verder nog de recente acties in Belgie en de UK om daar aandacht voor te vragen en er is een mogelijkheid om dat voor 25 euro en wat klustijd aanzienlijk te verbeteren kom dan eens met argumenten waarom dat niet de moeite waard zou zijn. En niet dus dat het niet mag want dat is geen argument maar politiek. En mijn opa zei altijd dat als je overal te stom voor ben, kan je altijd nog de politiek in.
 
  • Like
Waarderingen: Patje68 en Royz

Teevee

MF veteraan
11 jul 2001
2.035
0
47
Tilburg
www.rataplan-ratbikeclub.nl
Rij zelf met 'Safety Lights' bijkomend extraatje dat de knippers zenuwachtig worden als je de rem bedient.
Misschien overdag niet zo denderend zichtbaar, maar met schemer en 's avonds rete duidelijk.
Tis wat je duidelijk vind. Laatst op een haar na mijn motor in mijn voorganger geboord omdat ik zo naar zijn zenuwachtig flitsende knipperlichten zat te kijken (wat gebeurt daar nou :? ) dat ik totaal niet zag dat ook zijn remlicht aanging.
 

Geel

MF'er
12 dec 2005
225
0
35
Ieper
Sja, ik geef je groot gelijk hoor, maar ik vind dat je zo een 'kermisattractie' creeert. En je hebt het vaak in eigen hand of iemand je ziet of niet, dat noem ik preventief rijden :P
Zo'n 600rr in movistar - uitvoering vind ik anders ook wel wat hebben van een 'kermisattractie'..

:+
 

203MPH

MF veteraan
19 jan 2005
3.952
0
www.203mph.nl
Afgezien daarvan rij ik ook al 100 jaar schadevrij, ook zonder die extra lampen.
100 jaar schade vrij? En ik maar denken dat de oudste inwoner van nederland net aan 108 was ofzo. Blijkt ie gewoon op MF te zitten en nog aan het motorrijden ook. Respect voor de 118 jaar oude motor rijder en begrijpelijk dat je veel lampen monteerd.
 

MeanBlueMan

Moderator
Crew
Donateur
8 jan 2003
103.361
1.345
www.motor-forum.nl
Bakkie
Ik weet wel dat het niet mag. Dat zei ik al. Maar dat is hetzelfde als met dat derde remlicht dus.
Afgezien daarvan rij ik ook al 100 jaar schadevrij, ook zonder die extra lampen. Maar zoals gezegd viel het me in de VS op dat de motor aanzienlijk beter zichtbaar is zo, net als destijds dat ook zo was met het derde remlicht. Daar helpt geen voertuigregelement tegen.
ALs je alle artikelen leest dat de motor nogal eens over het hoofd gezien wordt. Zie verder nog de recente acties in Belgie en de UK om daar aandacht voor te vragen en er is een mogelijkheid om dat voor 25 euro en wat klustijd aanzienlijk te verbeteren kom dan eens met argumenten waarom dat niet de moeite waard zou zijn. En niet dus dat het niet mag want dat is geen argument maar politiek. En mijn opa zei altijd dat als je overal te stom voor ben, kan je altijd nog de politiek in.
Ik gebruik nooit "het mag niet, dus mag het niet" en beargumenteer ALTIJD mijn mening. Langs iemand heen kletsen zonder luisteren past ook erg goed in de politiek....


Ja, je valt beter op, als je de enige bent en BLIJFT die dit doet.

Als straks 90% van de weggebruikers 2 extra lampen erop heeft geschroefd word het alleen maar "drukker" in het donker en is het effect ook weer weg.
Sterker, je krijgt een negatief effect omdat je dan echt door de bomen het bos niet meer ziet, iemand die gewoon met 1 lamp rijdt zal als snel gezien kunnen worden als "behorende bij" die andere lampjes en juist daardoor plat gereden worden.Het voertuigreglement helpt eenduidigheid en daarmee duidelijkheid te verschaffen. Je ziet een bepaald soort verlichting aankomen en weet wat er dan voor voertuig aankomt, ipv eerst lampjes te moeten tellen, plaats waar je zitten op het voertuig te bekijken, kleuren te moeten interpreteren en dan nadenken...wat komt er dit keer weer aan... :? :?
Mensen moeten dus gewoon zelf beter opletten, ipv denken met technologie andermans (on)rijvaardigheid te compenseren.
Airbags weghalen en er een vlijmscherpe punt plaatsen op het stuur met de punt richting borstkas bestuurder zou waarschijnlijk zelf veel beter werken....
Ja, die las ik hier op M-F, vind 'm geweldig!!


Over het hoofd gezien worden heeft meer met je positie op de weg en je rijtechniek te maken dan je met extra lampen kan goedmaken. Bij veel aanrijdingen waarbij een automobilist de motorrijder "over het hoofd" heeft gezien zou de motorrijder zich toch ook echt af moeten vragen WAAROM hij over het hoofd is gezien.Kortom...Ja, het werkt...tijdelijk en daarna werkt het averechts en dat is meestal zo als je oorzaak en gevolg omdraait.
 

Bbbrum

Die hard MF'er
27 feb 2006
662
0
Brabant
Maar Baksteen, zijn er niet 'iets' te weinig motorrijders om ervoor te zorgen dat het eerder regel dan uitzondering is? Je bent tenslotte altijd omgeven door auto's, daar moet je tussen zien op te vallen.
 

___Ray___

MF veteraan
22 feb 2006
7.117
208
Ik had op m'n ZX-6 ook running lights (omdat dit een USA uitvoering is van de ZZR 600) en ondanks die extra verlichting presteerde er toch een muts om 12 meter voor m'n neus de voorrangsweg over te steken met de melding (nadat ik weer 100 meter teruggelopen was naar de crashsite) 'ik had je helemaal niet gezien' terwijl het donker maar helder was daardoor de extra lampjes goed zichtbaar waren.
Ik reed ook niet half verborgen naast, tussen of achter obstakels maar goed zichtbaar op een overzichterlijke weg.
M.a.w. het lijkt een goed excuus voor 'het staat eigenlijk gewoon mooi' maar zolang er blinde automobilisten rondrijden dan heeft het geen enkele zin :(
 

Tuutuut

MF veteraan
23 jun 2003
5.711
5
Purmerend
www.e1.nl
Dat zijn mistlampen en die mag je niet aan hebben bij gebrek aan mist.
Ik dacht dat Touratech een aantal soorten hebben maar dat weet ik niet zeker.

Maar BMW verlichting is al super dus elk lampje extra is overkill :)

[offtopic]
Ik heb nu 1 motovision lampje en een standaard lampje in mijn BMW zitten en ik zie geen verschil.
(Maar ik ben dus blijkbaar wel in het marketingverhaal getrapt ;) )
[/offtopic]
 

203MPH

MF veteraan
19 jan 2005
3.952
0
www.203mph.nl
Ik dacht dat Touratech een aantal soorten hebben maar dat weet ik niet zeker.

Maar BMW verlichting is al super dus elk lampje extra is overkill :)

[offtopic]
Ik heb nu 1 motovision lampje en een standaard lampje in mijn BMW zitten en ik zie geen verschil.
(Maar ik ben dus blijkbaar wel in het marketingverhaal getrapt ;) )
[/offtopic]
Ah das jammer, ik ben er zelf zeker over te spreken. Heb 2 motovision lampen geplaatst. Ben er al een keer voor staande gehouden, motoragent kwam me tegemoed en wou even van dichtbij zien wat dat was.
Op me Speed Triple (2 mooie ronde koplampen die beiden branden) is het zeer duidelijk dat er een oranje gloed in de lamp zit.
 

Tuutuut

MF veteraan
23 jun 2003
5.711
5
Purmerend
www.e1.nl
Ah das jammer, ik ben er zelf zeker over te spreken. Heb 2 motovision lampen geplaatst. Ben er al een keer voor staande gehouden, motoragent kwam me tegemoed en wou even van dichtbij zien wat dat was.
Op me Speed Triple (2 mooie ronde koplampen die beiden branden) is het zeer duidelijk dat er een oranje gloed in de lamp zit.
Misschien is het motor (koplamp) afhankelijk.
De bmw geeft zoveel licht dat ik na 1 sec. kijken al verblind ben :)
(Je ziet wel een klein beetje oranje in de behuizing, als je schuin dernaast kijkt, maar van voor is het gewoon wit.)
 

Sphyrnidus

MF veteraan
29 jun 2004
6.220
115
67
Zuid Holland
Bezoek site
M.a.w. het lijkt een goed excuus voor 'het staat eigenlijk gewoon mooi' maar zolang er blinde automobilisten rondrijden dan heeft het geen enkele zin :(
Ja en door het derde remlicht worden ook niet alle kopstaart aanrijdingen voorkomen, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet werkt. Typisch geval van n=1. Bij mij werkt het niet dus het werkte het een keer niet dus... :z

En aan Baksteen: ik pleit er ook niet voor dat alle voertuigen twee extra lampen aanzetten zoals je suggereerde, alleen motoren. De gedachte er achter is dat je door twee lampen extra beter wordt waargenomen, omdat is aangetoond dat de menselijke hersenen eerder twee (ogen) lampen waarnemen dan 1 omdat in de natuur vroegah betekende dat dat gevaar kon inhouden en dat zit nog steeds in ons reactie systeem. Dus het gaat niet eens om het extra licht maar om betere zichtbaarheid doordat mensen twee lampen beter zien dan 1. Net als reflecterende strepen op de kleding of op fietsbanden. Je argumentatie voor het overige over die punten op je borstkas snijdt m.i. geen hout. Toen auto's nog rijdende doodskisten waren zonder kreukelzone, klapzakken en gordels vielen er veel meer doden in het verkeer dan nu met al die veiligheidsvoorzieningen. Dus ondanks dat er toen veel (meer) doden vielen reed men onverstoorbaar door, of niet soms? Afgezien natuurlijk van de betere weginrichting enz. hebben deze zaken wel degelijk geholpen het aantal verkeerslachtoffers te verminderen. Zoals ik al eerder opmerkte vergelijk het met de geschiedenis van het derde remlicht. Dat werd ook eerst afgeschoten met dezelfde argumentatie die jij aangeeft. Vandaar mijn misschien wat pinnige reactie. Dat het volgens het verkeersregelement nu niet mag betekent niet automatisch dat het volgens het voortschreidend inzicht onveiligheid in de hand werkt of dat het niet werkt, zoals ik met eigen ogen heb waargenomn. Ik heb vrijwel geen BMW's gezien in de USA die er niet mee waren uitgerust. O.a.op de rally in Vermont waar er 9000 waren. Het is overigens niet verplicht ze te hebben aldaar. Continu brandende knippers vind ik dus ook niets want die vallen niet op en zijn bij het aanzetten van het knipperlicht minder opvallend dan knippers die uit zijn en alleen knipperen als ze aangezet worden. Die zijn overigens ook niet verplicht aldaar.

Het gaat dus niet om het optuigen van een kerstboom of dat ik het mooi vind. Dat zal me eigenlijk worst zijn. De mijne zitten overigens binnen de stroomlijn en vallen niet op.

En ik ben geen 118, maar zoiets heet humor. Kennelijk niet voor iedereen te vatten *O*
 
  • Like
Waarderingen: Patje68

MarkH

MF veteraan
21 sep 2003
5.413
0
46
Enschede
Rij zelf met 'Safety Lights' bijkomend extraatje dat de knippers zenuwachtig worden als je de rem bedient.
Misschien overdag niet zo denderend zichtbaar, maar met schemer en 's avonds rete duidelijk.

Ik ben er blij mee.... :Y
Ik heb ook safety-lights: super *O*
Maar die remmodule heb ik wel uitgezet. Komt erg agressief over als je op de snelweg ff iets in de remmen moet en je koplamp begint meteen 2 seconden te knipperen. Zo van: en nou oprotten :X