Vietnam Deel 2

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Looking Forward (1)

Ze, de familie L.F., zijn weer in het land, dus de reisverslagen zijn weer een bron van inspiratie. *O* Hoewel die bron bij grote delen van de eerste paar verslagen niet echt begint te borrelen. Niettemin een paar losse kreten.

Hij spreekt hardnekkig over brommers. Voor de zekerheid heb ik geprobeerd hem uit de droom te helpen:

“Dat zijn geen brommers die ze hier verhuren, maar 110 cc. motorfietsen. Die een rijbewijs vereisen. Bovendien is de politie net een actie tegen buitenlanders gestart. Zie Ho Chi Minh City begins crackdown on foreigners violating traffic laws - Tuoi Tre News Ik zou de fiets maar blijven gebruiken.“ O-)

Maar hij blijft verder dromen en brommen…

#####

Uit het verslag van dag 3 Dag 3: Nguyen Du secondary in Dien lac | :
“Eén voor één komen ze naar Lidy en krijgen het schoolgeld van juni, juli, augustus en september waarvoor ze op de lijst moeten tekenen.”

De reactie van Els daarop:
“[…] En even een vraag.. de school is de hele maand augustus dicht maar de kinderen moeten dan toch schoolgeld betalen? En wat leuk om eens door de kudde koeien heen te fietsen. Dat is een verademing denk ik, beter dan al die uitlaatgassen van de scootertjes.

Ik heb als reactie gegeven dat deze kudde ook uitlaatgassen produceert maar verder betrouwbaardere weggebruikers zijn dan hun tweebenige equivalenten. :+

En verder dat kinderen in juni, juli en augustus geen schoolgeld hoeven te betalen. Kunnen ze voor die bijdrage mooi een nieuwe smartphone kopen. O-) Op moment van plaatsen van deze post is deze vraag van Els volledig genegeerd. Het valt me nog mee dat deze zin niet uit de reactie is verwijderd. Een tweede reactie is wel beantwoordt, dus dit soort opmerkingen wordt zelfs van sponsoren niet op prijs gesteld.

Ach ja, goed doen is leuk. Je moet alleen geen last van sponsoren en eigenwijze in Vietnam wonende eikels hebben. O-)

#####

Over de schotelantenne op één van de gesponsorde huizen heb ik maar geen opmerking gemaakt.

#####

“Er moet hier echt iets aan het educatiesysteem veranderd worden; hier moet ook iets zoals de Mammoetwet uit mijn jeugd ingevoerd worden en de leermethoden veel vrijer worden gemaakt, maar daar mogen wij ons zeker niet mee bemoeien.”

Hier ben ik het deels mee eens. Er zijn genoeg posts aan gewijd.

De Mammoetwet herinnerde ik mij nog heel vaag iets over en dat bleek te kloppen:
“De Mammoetwet had niet het gehoopte effect. Zo bleken lbo en hbo niet goed op elkaar aan te sluiten, waardoor in 1990 het mbo ingevoerd werd. Ook werd het concept van de brugklas in 1992 wettelijk veranderd en werd – met ingang van 1993 – de zogeheten basisvorming ingevoerd. Daarbij leidde de Mammoetwet niet tot eerlijker kansen, een motief dat sinds de jaren 1970 (toen de wet al was ingevoerd) veel aandacht kreeg. Bron: https://historiek.net/mammoetwet-1968-betekenis-definitie/84129/

#####

“…maar daar mogen wij ons zeker niet mee bemoeien.”

Nou, ik wel. En dat doe ik dus ook regelmatig. En ik vind dat hij die discussie ook aan zou moeten gaan. Bij de scholen worden ze misschien wat narrig, maar de bijdragen zullen ze echt niet afwijzen.


Al mijn reacties komen uiteraard nooit door de moderatie heen. :X
Ook mijn wat sarcastische aandrang om de vraag van Els te beantwoorden is helaas in de niets-ontziende moderatie gesneuveld.
Snif..
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Send in the clowns…

Jawel, ik weet dat dit stuk gekleurd is door mijn Nederlandse opvoeding.
Jawel, ik weet ook dat het in Vietnam normaal is om geld voor armoede “officieel” te overhandigen.
En jawel, ik weet heel zeker dat ik al die artikelen op de LF-site beter niet kan lezen. Maar het is net als bij een muggenbult. Je weet dat als je niet krabt gaat de jeuk sneller over en toch blijf je bezig. :+

Even vooraf, als altijd is dit mijn persoonlijke mening. En bij sommige daarvan weet ik bij voorbaat dat ik hele volksstammen tegen me in het harnas jaag. Ook bij dit: goed doen wordt door mij afgedaan als gekloot. Er zijn er voor aanmerkelijk minder aan de schandpaal genageld.

Armoede
Ondanks dat het hier “normaal” is zoals er met armoede wordt omgegaan blijf ik dit zelf een krankzinnige werkwijze vinden. Ten overstaan van de gehele school moeten laten zien dat je geen geld hebt. Misschien ook verplicht een LF-petje laten dragen?

Maar wat ik erger vind..

“Alhoewel we hun leef-/woonsituaties nog niet gecontroleerd hebben, moeten we nu op het podium Uyen, Manh, Tien, Kieu, Thu, Bao en Phuong al hun eerste schoolgeld voor september geven.”

Per school worden er maar 10 leerlingen tot het fonds toegelaten. En dat zijn dan kinderen, waarvan de toestand bij de leraren bekend is.
Hoeveel kinderen zullen daar staan, van wie de huiselijke toestand niet bekend is?
Hoeveel kinderen zullen daar staan die het (veel) slechter hebben?
Hoeveel van deze kinderen moeten dit verplicht aanzien?
Tientallen???
Honderden???
Bij aantallen per school van pakweg 600-1200 leerlingen kan dat wel eens een heel fors aantal zijn.
Voor die kinderen wordt NIETS gedaan. Pech gehad. Jammer dan. Volgende incarnatie beter.
En wat vinden die kinderen er zelf van? “Goh, wat wordt hier goed gedaan voor die 10 arme en zielige lotgenoten”. Ja, vast.

“We doen dat natuurlijk; we gaan uit van een goede selectie door het schoolbestuur van de Trinh Phong school. Als het straks, bij de huisbezoeken van de 7 nieuwe leerlingen, toch blijkt dat de situaties niet zijn zoals ze ons zijn voorgesteld, dan zijn we alleen 400.000VND/ 16 euro kwijt.”

Als de huisgenoten toevallig wel een beetje netjes zijn en geen puinhoop van huis en tuin maken wordt als “straf” daarvoor de toelage ingetrokken. Ze mogen blijkbaar zowaar de eerste bijdrage houden. *O* “We zijn dan “alleen” VND 400.000 kwijt”. Wat moet het betreffende kind met deze bezopen handelwijze aan? En dit is geen hypothetische situatie: het is al vaker voorgekomen dat een huis “te netjes” was.

Dit zijn nogmaals een paar van de voornaamste redenen waarom ik principieel tegen individuele sponsoring ben. Er is geen gelijkheid voor alle kinderen, een zeer grote mate van willekeur, overduidelijke mogelijkheden tot sjoemelen (een onderwijzeres / LF-mananger, wiens kind ook een toelage krijgt lijkt me op z’n minst discutabel een minimaal een situatie die je te allen tijde moet vermijden) en een tweede kind in een gezin krijgt ook niets. De toelichting hierover in het verslag van dag 6 Dag 6: Naar de Dien Dien primary en Tuan | is natuurlijk zo krom als maar zijn kan. En zie je de strijd tussen die twee al voor je? “Jij bent stom want je krijgt geen schoolgeld”. Ach, vast LF-pedagogisch verantwoord.

Alles zo bij elkaar: ehhh… kindermishandeling?

Reacties
Reactie van (denkelijk) een sponsor.
“Het lijkt of jullie alles onder controle hebben na zoveel jaren ervaring.”

Tja dat lijkt inderdaad maar zo. Mensen die hier wonen weten wel beter. De complete controle en sturing ligt in handen van de Vietnamezen.

Tot slot
Tot slot nog iets over de kop van deze post.

Heel snel kwam bij mij het lied “Send in the clowns” naar boven.
(“De 'clowns' in de titel verwijzen niet naar circusclowns, maar is een verwijzing naar 'dwazen' zo verklaarde Sondheim in een interview: "Ik wilde wat theatrale verbeelding in het lied, het is een gezegde dat 'als de show niet zo goed loopt, laat dan de clowns maar opdraven, in andere woorden, laten we er maar grappen over maken". [Wikipedia])

Uiteraard wishful thinking, maar m.i. moet L.F. op zoek naar een paar vertrouwde Vietnamezen, liefst in Vietnam wonend, brede opleiding en interesse, op geen enkele manier bij het project betrokken noch op enige manier daarvan economisch afhankelijk. Deze kunnen dan als een soort denktank / klankbord fungeren en voorstellen op haalbaarheid, zinvolheid, nut, gelijkheid etc. beoordelen en uiteraard ook zelf voorstellen doen.

Op die manier zou sponsoring vanuit Nederland veel beter, eerlijker en effectiever kunnen: meer kinderen, meer gelijkheid, minder gesjoemel.

Nogmaals. Dit hele gedoe bekijk ik primair vanuit mijn Nederlandse opvoeding en maatschappelijke carrière. Maar ook vanuit de kennis die ik heb opgedaan in de ruim 20 jaar dat ik hier kom. En helemaal vanuit de laatste 8½ jaar daarvan, de tijd dat ik hier woon.
De vele gesprekken die ik heb gevoerd.
De verhalen van leerlingen en hun moeders, die Minh doorvertelde.
Het grote en veelzijdige netwerk van Minh dat we kunnen raadplegen.
De zaken die ik zelf met eigen ogen zie en meemaak.
De artikelen die ik lees op Engelstalige Vietnamese sites.

Het idee van sponsoring van een paar kinderen klinkt op zich misschien wel aardig. Maar met deze achtergrond kan ik moeiteloos en beargumenteerd stellen –zoals vele malen eerder- dat het hele systeem gigantisch rammelt, het in hoge mate vatbaar is voor gesjoemel er sponsorgeld wordt verspild en het niet uitgaat van enig gelijkheidsbeginsel. En nog steeds, ook nu weer, gaan gesponsorde leerlingen naar HBO of universiteit en kunnen ineens zelf het 10-20-voudige neerleggen voor schoolgeld.

Dus blijf ik –tegen beter weten in- ageren.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Vietnamese student gains public attention with illustrated edition of famous wartime diary

War 1.jpg

An illustration of Nhat Ky Dang Thuy Tram by Nguyen Hoang Tan


A senior architecture student in Ho Chi Minh City has chosen to illustrate a famous wartime diary of a late Vietnamese battlefield surgeon as his graduation project. Nhat Ky Dang Thuy Tram, which chronicles the last two years of doctor Dang Thuy Tram when she worked on the battlefield in central Vietnam during the American war, was first published in Vietnam in 2005.

The wartime diary gained both domestic and international acclaim and has since been released in different languages, with the English title Last Night I Dreamed of Peace. Seeing that the famous book has yet to have any illustrated edition, Nguyen Hoang Tan, a senior from the University of Architecture Ho Chi Minh City, decided to illustrate the best parts of the diary as the final assignment of his university life.

Tan told Tuoi Tre (Youth) newspaper that his work is focused on her journal written in 1968 and 1969, one of the most difficult periods of the American war in Vietnam. He said that he had gotten a ton of work to do, having had to race against the clock to be able to finish the project in three months. The illustrations were done in digital painting, combining real semi-descriptive shapes with a surrealistic context and layout.

The young man added he started his project with eagerness, believing that the motivating stories of doctor Dang Thuy Tram could reach younger readers more easily if the book has a more modern and attractive format.

An illustrated wartime diary may attract more readers, which means more Vietnamese will be inspired by Dang Thuy Tram, the student added.


War 2.jpg
The cover of Nguyen Hoang Tan's illustration project


Born in 1942, doctor Dang Thuy Tram had worked at a field hospital in the central Vietnamese province of Quang Ngai in the late 1960s until she was killed trying to defend her patients during a gun battle in 1970.

During her time serving on the battlefield, Tram wrote diaries, which were her personal accounts and reflections on the cruelty and ruthlessness of the war.

Her diaries were found and preserved by a veteran American soldier after her death, and it was not until mid-2000 that they were brought back to Vietnam, leading to the publishing of Nhat Ky Dang Thuy Tram in 2005.

Tan said he has asked for the late doctor’s family for approval to have his graduation project commercially published.

If the publication of the first book can really be done, Tan will work on the second part, this time illustrating the last part of the diary, which is also the last year of the brave battlefield surgeon.Bron: Vietnamese student gains public attention with illustrated edition of famous wartime diary - Tuoi Tre News


Zie voor veel boeiende illustraties de bron.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Weg

Hier haak ik volledig af. Ik heb best een grote verbeelding, maar echt, ik heb werkelijk geen flauw idee wat dit moet worden.

De betonnen weg loopt door tot aan de berg stenen. Ergens midden rechts op de foto is het gaas te zien waarover ik het in Vietnam Deel 2 over had.

Weg 1.jpg


Men blijkt met dat gaas deze stenen in deze vorm vast te leggen. Nogmaals, ik kan me echt geen enkele voorstelling maken wat dit moet worden.

Weg 2.jpg


Het hoogteverschil is zeker een meter of drie. Op de volgende foto is men bezig om de stenen naar beneden te gooiden. Dus waar dat nu voor dient…???

Weg 3.jpg


De arbeiders reageerden op geen enkele, met armgebaren gestelde vraag van mij. Dan over een paar dagen nog maar eens langs rijden.
 

Vulpis

Die hard MF'er
19 mrt 2009
363
85
Soest
Weg

Hier haak ik volledig af. Ik heb best een grote verbeelding, maar echt, ik heb werkelijk geen flauw idee wat dit moet worden.

De betonnen weg loopt door tot aan de berg stenen. Ergens midden rechts op de foto is het gaas te zien waarover ik het in Vietnam Deel 2 over had.

Bekijk bijlage 1426230


Men blijkt met dat gaas deze stenen in deze vorm vast te leggen. Nogmaals, ik kan me echt geen enkele voorstelling maken wat dit moet worden.

Bekijk bijlage 1426231


Het hoogteverschil is zeker een meter of drie. Op de volgende foto is men bezig om de stenen naar beneden te gooiden. Dus waar dat nu voor dient…???

Bekijk bijlage 1426232


De arbeiders reageerden op geen enkele, met armgebaren gestelde vraag van mij. Dan over een paar dagen nog maar eens langs rijden.
Een laadstation?
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Tijdens één van mijn ICT-projecten leerde ik dat kunstwerken behalve artistiek ook bouwkundig kunnen zijn: dammen, bruggen, viaducten etc.

Jullie zouden dus allemaal gelijk kunnen hebben.

Of niet… :+

Wordt vervolgd (want ik blijf ook nieuwsgierig).
 
Laatst bewerkt:

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Ik las vandaag op diverse nieuwssites dat er bij Rotterdam-Alexander een schietpartij is geweest.
Mijn dochter mailde net dat dit precies voor de Vietnamese-loempia-kraam van Thu is gebeurd. Thu ken ik al heel lang.
Ze heeft Thu gebeld en gelukkig was ze op dat moment niet daar aanwezig.
 

Badgast

https://www.youtube.com/watch?v=wFLVlruniqI
23 feb 2013
694
141
Leiden
Ziet er een beetje uit als rivierbed, misschien afwatering naar het lager gelegen water?

Schietpartijen zijn vandaag wel in de mode volgens mij....
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Few Vietnamese claim flight delay insurance despite airlines’ poor on-time performance

Delay 1.jpg

A passenger opens a mobile app to check for flight delay insurance plans at an airport in Vietnam. Photo: Ngoc Phuong / Tuoi Tre


Not many Vietnamese travelers are aware they could claim insurance money for flight delay or cancellation although such insurance is included in most airlines’ ticket prices by default.

Over 15 percent of more than 30,000 flights operated by Vietnamese airlines in June 2019 were delayed or cancelled, according to latest statistics from the Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV).

By default, air tickets booked through the official websites of Vietnam Airlines, Vietjet Air and Jetstar Pacific already include the airlines’ respective travel insurance plans of TripCare, TravelCare and Jetstar StarCare.

The add-on adds between VND59,000 (US$2.53) and VND88,000 ($3.78) to the ticket price unless the passenger manually opts out of purchasing the insurance package before payment.

While such insurance offers many perks to travelers, including a full refund of ticket price if the flight is cancelled or compensations in case of flight delay of baggage loss, few fliers in Vietnam are aware they are eligible for such perk despite having purchased the insurance package.

Insured passengers can claim from VND1.2 million ($50) in compensation if their flight is delayed for four hours or more.

A Vietjet representative said automatically adding insurance to the ticket price saves time during booking for customers, who retain the full right to opt out of purchasing the add-on.

A Vietnam Airlines representative said an increasing number of air passengers in Vietnam are now waking up to the benefits of buying travel insurance for their flights thanks to its many perks.


Delay 2.jpg
An insurance salesperson introduces flight delay insurance packages to a customer in Ho Chi Minh City. Photo: Ngoc Phuong / Tuoi Tre


Some Vietnamese insurance companies have started to offer online, app-based travel insurance where all insurance purchases and claims could be made through a mobile application.

Capitalizing on Vietnamese airlines’ notorious on-time performance, these apps have launched delay-only plans that cost from VND39,500 ($1.70) per passenger and provide insurance coverage for flight delays of 31 minutes or more with payouts starting from VND150,000 ($6.50).

Khanh Vi, a salesperson for an air ticket agent in Ho Chi Minh City, said travelers are often reluctant to purchase travel insurance for their trips because they don’t want to bother with the paperwork involved in claiming insurance money. “I also don’t recommend purchasing insurance for domestic flights, since it doesn’t offer many benefits,” Vi said.

Nguyen Van Vu, who runs a Da Nang air ticket agent, said three years in the business has given him enough experience to accurately predict which flights are most likely to be delayed. With that knowledge, Vu has been offering to purchase insurance on his clients’ behalf using his own money. “If their flight is delayed, the passenger can claim insurance money and split it up between us, with me getting 70 percent of the compensation,” Vu said. The only downside of purchasing travel insurance is that it can take weeks for an insurance claim to be processed and approved, he said.


Delay 3.jpg
Passengers queue up to claim flight delay compensation at the Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City in this photo taken in June 2019. Photo: Cong Trung / Tuoi Tre


Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific and VASCO operated 296,512 flights in 2018, up nine percent from the previous year, according to a CAAV report released in January.

Over 15 percent of these flights were delayed or cancelled, the report said.

Jetstar performed worst among the four Vietnamese airlines with 18.5 percent of their flights in 2018 delayed or cancelled, while Vietjet and Vietnam Airlines trailed not far behind at 15.8 percent and 10.8 percent, respectively.

VASCO, a subsidiary of national flag carrier Vietnam Airlines, performed best with only 3.4 percent of their flights delayed or canceled last year, although this was partly because the airline operated the least amount of flights – less than 14,000 – in 2018.

Bamboo Airways, which launched its first flight in January, was not included in the 2018 report.Bron: Few Vietnamese claim flight delay insurance despite airlines’ poor on-time performance - Tuoi Tre News


Wat vooral opvalt is het genoemde “lage” percentage vertraging van 15%. Want welke maatschappij of welke vlucht ik ook neem, ik zit ALTIJD in die 15%.

Karma?

Die 15% zal dus wel het streefpercentage “vluchten op tijd” zijn. O-)

Maar wie het wil proberen, ik hoor graag de resultaten.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Looking Forward 2

Nog wat geneuzel uit diverse reisverslagen: Reisverslagen | .

“Als we vertrekken maak ik nog gauw een foto van de graven van de overleden familieleden. Als je in het buitengebied eigen grond hebt is het mogelijk om de overleden familieleden op eigen grond te begraven. Dit gebeurt dan op het beste stukje grond dat in bezit is; hier is dat blijkbaar heel dicht bij het huis.[Dag 6]”

Ook hier weer een overduidelijk geval van klok en klepel… Begraven op eigen terrein is al behoorlijk lang verboden. Reeds begraven familieleden hoeven niet te worden verplaatst naar een officiële begraafplaats. Echter als het stuk land wordt verkocht, zal dat alsnog moeten gebeuren.

#####

Het is een poosje stil geweest, maar dag 7 meldt dat er weer 2 leerlingen naar de HBO/universiteit gaan. Ofwel 3-6,5 M/maand kunnen ophoesten versus de 400k die leerlingen niet zelf kunnen betalen.

Idem dag 10: “Hung is klaar met de high school en gaat nu bouwkunde studeren aan Nha Trang University. Als afscheidsbonus om zijn boeken en uniform te betalen krijgt Hung 2 miljoen Dong.

Het idee dat studenten op de universiteit in uniform lopen blijft ook uiterst hardnekkig (en lachwekkend)..

L.F. weigert categorisch om ook maar iets over dat doorstuderen te zeggen. Hoe groot is die plaat voor je kop dan wel niet als zelfs dit soort eenvoudig te maken en te controleren rekensommetjes moeten wijken voor de grote ego-trip van goed-doen.

#####

Onderstaand stukje is al eerder geplaatst maar past perfect als achtergrondinformatie binnen het geleuter van de reisverslagen.

De keuze voor een baan.
Ik heb die vraag ook al meerdere keren hier in Vietnam gesteld, met name aan de wat oudere studenten van Minh: “als je moet kiezen tussen een leuke baan waar je wat minder verdient en een saaie, stomvervelende baan, waar je wat meer verdient?”. Men kiest vrijwel unaniem voor het salaris en niet voor de leuke baan.

Dat komt nog duidelijker tot uitdrukking als je die vraag stelt aan de leerlingen die stoppen met de Engelse les. Die zien eigenlijk alleen maar dat ze geld kunnen gaan verdienen als ze stoppen met school en naar de fabriek gaan. En zien niet dat leven lang, dag in dag uit garnalen pellen voor een hongerloontje, voor zich. Zelfs niet als je dat “leven” zo plastisch en dramatisch mogelijk afschildert.

Minh probeert wel om iets aan mentaliteitsverandering bij haar leerlingen te doen. Alle kleine beetjes... Een echte zal ik zelf niet meer meemaken vrees ik.

Dit zou bv. bij uitstek iets kunnen zijn dat LF sponsort. Je bereikt een gehele school en probeert iets om voor de toekomst van alle kinderen te doen. Want het klinkt hard, maar is de realiteit hier: tussen het toekomstperspectief van kinderen die een paar jaar eerder van school gaan en die met een diploma, maar zonder verdere studie zit helaas geen enkel verschil.

Het praten over arme en zielige kindertjes wordt dan wel een heel stuk moeilijker. Maar de grenzeloze ongelijkheid in de behandeling en het sponsoren van kinderen die het zelf kunnen betalen maar de kluit briljant weten te belazeren ben je kwijt.

#####

Uiteraard is voor alle bovenstaande opmerkingen de bekende struisvogelpolitiek gehanteerd: kop in het zand en vooral negeren. Al helemaal als het van mij komt: allemaal fake news, gepost om L.F. in diskrediet te brengen.

Je zal maar sponsor zijn en al deze stupiditeit voor zoete koek accepteren…
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Dam (1)

Het raamwerk van één van de vorige posts blijkt inmiddels van een betonnen jasje te zijn voorzien.

Dam 1.jpg


Door de buizen lopen nu een soort staalkabels?? Wie kan hier iets meer over vertellen?

Dam 2.jpg

Dam 3.jpg

Dam 4.jpg
 

jaap43

MF veteraan
11 aug 2008
18.376
2.158
Capelle aan den IJssel
Er worden klemmen op die kabels gezet die de kabels behoorlijk uitrekken. Je krijgt dan voorgespannen beton. De sterkte neemt behoorlijk toe ten opzichte van alleen bewapening.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
@Green Meanie.
Bedankt voor de link. Dit maakt het duidelijk (al heb ik wel een serie voor mij niet-interessante formules overgeslagen). Met name het voorbeeld met de stapel boeken geeft in één tekening "compleet" inzicht.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Dam (2)

Dit zal de afsluitplaat wel zijn.

Dam 5.jpg


Om het eerdere plaatje nog even compleet te maken hier de binnenkant van de “waterdichte ruimte voor aftakkingen”.

Dam 6.jpg


En als op bijna alle bouwplaatsen is ook hier het gebruik van stekkers een volstrekt onbekend begrip.

Dam 7.jpg
 

Badgast

https://www.youtube.com/watch?v=wFLVlruniqI
23 feb 2013
694
141
Leiden
Laat me raden, dat onderste plaatje is vast de netwerkaansluiting ..... ;-)

Maar geef toe, in nederland zou de bouwplaats gelijk 4 uur stilliggen omdat niemand een stekker kan vinden en niemand het verzint om het op deze "veilige" manier te doen. (zal vast een reden hebben.....). Toch een soort van creativiteit die wij hier niet meer (mogen) bezitten
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Als je de andere kant bekijkt is het een behoorlijk netwerk, dus ja, de kans is groot dat dit de netwerkaansluiting is. :+

Dam 7a.jpg


Alleen heb ik het onbestemde vermoeden, dat één van de twee grote lastrafo's daar ingeprikt is.
Maar misschien fungeert die wel als draadloos modem...
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Looking Forward 3

Nog wat geneuzel uit diverse reisverslagen: Reisverslagen | .

“Ik eerst even een uurtje naar de fitness. Ik ben er als sporter helemaal alleen, het hele uur. Als personeel zijn 2 meisjes aanwezig, maar dat zijn meer smarttelefoon zombies. Ik stoor ze met binnenkomst en ze vinden het merkbaar vervelend dat ik ook nog een verse smoothie wil hebben. Als ik onverhoeds flauw val; wat zullen ze dan doen?”

Om even serieus op de laatste retorische vraag in te gaan: denkelijk niets. Ze zullen aannemen dat hij even aan het uitrusten is. Want kennis van de toestellen, EHBO en inspanningsfysiologie moet je echt niet verwachten. Ze kunnen misschien nog net het geld in ontvangst nemen en een smoothie maken maar verder….

In het gunstigste geval zullen ze hem in een taxi zetten en naar een ziekenhuis rijden. Moet hij wel geld op zak hebben om de taxi en de dokter te betalen anders is het een typisch geval van “jammer dan” en wordt hij waarschijnlijk buiten op de stoep achtergelaten. O-) . En nee, dit is niet gechargeerd. Ik heb al eerder gepost dat ze een zwangere buurvrouw in het ziekenhuis rustig 24 uur lieten liggen omdat de familie weigerde om extra te betalen.

Dat van die smarttelefoon-zombies ben ik het voor de volle 100% mee eens. Zelfs de miepen achter het loket bij het ziekenhuis moet je zo ongeveer dat kreng uit hun poten rukken om enige aandacht te krijgen. Eigen ervaring. En zelfs tijdens het gesprek kijken ze vaker op dat ding dan ze met de klant bezig zijn. Ze boffen dat ik hun chef niet ben. Dan mochten ze hun telefoon nog één keer gebruiken. Om het thuisfront te melden dat ze voortaan de hele dag op de bank thuis hun sociale ellende bijhouden.

#####

“We komen aan bij Thao’s nieuwe woning aan de andere kant van de grote weg in Dien Son. We zien dat het huis in goede staat is ( dak, ramen, vloer) en voorzien is van een redelijke keuken en sanitair. Het ziet er schoon uit en ze heeft een goede klamboe boven haar bed. We beoordelen Thao’s woon-/leefomstandigheden als voldoende, dus stellen we voor de L-F-ondersteuning stop te zetten.”

Het zal ongetwijfeld aan mijn hele kleine snappertje liggen maar de link tussen een mooi huis en het betalen van schoolgeld blijft mij ontgaan.

Blijkbaar:
Als het huis mooi is heb je ook genoeg voor schoolgeld.
Als het huis niet mooi is heb je dus niet genoeg voor schoolgeld.

Ja, ja. Da’s logisch hè.

Maar:
Als ik in de wijde omgeving rond fiets, zie ik heel wat zeer armoedige huizen.
Daar klinkt met grote regelmaat keiharde muziek uit, dus een grote muziekinstallatie..
Er staan motorfietsen en soms zelfs scooters voor de deur. Kosten ook veel.
Vaak een schotel op het dak. Dus een TV in huis.

Arm?
Geen flauw idee.

PS. Wij hebben geen klamboe boven ons bed. Dus onze woon-/leefomstandigheden zijn overduidelijk onvoldoende. Kunnen wij ook gesponsord worden? Minh geeft per slot Engelse les en één van de LF-managers/leraressen wordt ook gesponsord. Lijkt me vergelijkbare logica. O-) :+

#####

“Vandaag zijn er weer geen Looking-Forward verplichtingen. De leerlingen moeten 6 dagen in de week naar school. ’s Avonds zijn er dikwijls extra lessen bij de leerkrachten thuis, dus is het door de week moeilijk een ontmoeting te organiseren.”

Het aantal dagen varieert per school: voor sommige is het 5 dagen en voor andere 6.

Extra lessen is een moeilijk verhaal. Voor zover ons bekend is het eigenlijk niet meer toegestaan. Maar het internet is nogal rommelig op dit gebied. Minh heeft niets eenduidigs kunnen vinden. Dus het lijkt op de karaoke-ellende. Officieel mag het niet maar het wordt alom gedoogd/compleet genegeerd. Of over extra lessen, net als bij karaoke, iets in de wet staat hebben we niet kunnen achterhalen.

Dus het zou kunnen dat er voor de LF-leerlingen ook extra lessen zijn. Waar ze het geld daarvoor vandaan halen zal ik maar niet vragen. Ik krijg toch geen antwoord. Jawel, een zeer transparante organisatie.
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Weg of geen weg, that’s the question

Het zou ook nog een tennisbaan kunnen worden: links de uitbreiding met de tribunes. :+

Weg 11.jpg


Aan één kant is men bezig om deze op vergelijkbare wijze te verbreden.

Weg 12.jpg


Uit de grote stapel stenen weten ze bijna feilloos een passende steen te vinden.

Weg 13.jpg


Kleine gaten worden opgevuld met kleine stukjes.

Weg 14.jpg


Maar mijn onbegrip is niet echt minder geworden. Nog steeds afwachten dus…
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Dam (3)

Op de plaats waar de nieuwe constructie moet komen is men ook bezig. Eerlijk gezegd weet ik, mede door deze constructies, nog steeds niet of dit nu een dam of toch weer een brug wordt.

Aan de ene kant steken een paar stukken betonijzer boven het water uit, aan de andere kant is de constructie wat ingewikkelder.


Dam 8.jpg

Dam 9.jpg

Dam 10.jpg

Dam 11.jpg
 

FredVN

MF veteraan
15 mrt 2013
4.183
455
Omg. Nha Trang, Vietnam
Je zou gelijk kunnen hebben, maar gezien alle stupiditeit, die ik hier de afgelopen jaren heb gezien (vanmorgen de laatste, schrijf ik nog wel over als het mag O-) ) geldt voor mij "zien is geloven". En dan nog... :+
 
Bovenaan