2x boete voor rechts inhalen.

texoot

MF veteraan
23 mei 2007
3.214
47
61
Ik heb vorig jaar twee bekeuringen gehad voor inhalen over een doorgetrokken streep. Daar zat mss 20 sec tussen.
 

Woekie

MF veteraan
1 apr 2008
2.554
112
50
Haarlem
Toch aanvechten. Het is een waarneming van een agent en je hebt recht op de verklaring waarom het twee boetes zijn. Je hebt kans dat de OvJ er één laat vallen als het teveel lijkt op voorgezette handeling of vindt dat je met 1 boete genoeg gestraft wordt. Hangt een beetje van je houding af natuurlijk. Even inschatten hoe je rijgedrag op dat moment was. Als je als een hooligan reed is het een ander verhaal dan wanneer je rustig rechts passeert om vervolgens weer in de linkerrij te schuiven. Slechter zal het in ieder geval niet worden.

Ik heb er laatst één gehad toen ik een rijtje linksplakkers langs ging om de bocht A2/ A9 even lekker door te stuiven. Die heb ik maar niet aangevochten want, ondanks dat ik en velen met mij me gruwelijk erger aan dat linksplak volk, heeft rechts inhalen de prioriteit bij handhaving en reed ik er best wel een beetje te hard langs om het casual te laten lijken. Het kost trouwens 240,- plus 9,- euro administratiekosten.
 
  • Like
Waarderingen: Ztje

Joep

MF veteraan
22 jun 2008
7.104
433
35
Druten
Vind dat rechts inhalen maar een onzinregel, 9 vd 10 keer blijft een auto links hangen waardoor je er niet langs kunt.
Mee eens, maar er valt nou eenmaal meer te verdienen door de mensen die rechts inhalen op de bon te slingeren.

Alhoewel: de onnodig linksrijders zijn er wel meer, maarja mankracht he!?
 
  • Like
Waarderingen: Zenuwlijer en Ztje

smartieno13

Rookie
28 aug 2011
16
5
42
Gassel
Hoe zit het eigenlijk wanneer op de linkerbaan ineens iedereen veel langzamer rijd dan op de rechterbaan? Ik heb geregeld dat ik op de snelweg rijd en de rechterbaan kies omdat de vrachtwagens genoeg ruimte houden en daardoor soepel door blijven rijden met +-90 terwijl op de linkerbaan de auto's hard optrekken en daarna weer vol op de rem moeten. Hierdoor rijd je dan op de rechterbaan met +-90 langs de linkerbaan op. Valt dit ook onder rechts inhalen?
 
  • Like
Waarderingen: tmoons en Nijlpaard

Motor-Timothy

MF veteraan
3 sep 2016
1.319
175
Ik haal vrijwel nooit rechts in maar deze week al 2x door toeristen. Vandaag een Zwitser die op de A4 met 90 vlak voor mij naar links opschuift (knipper 0,03 seconde aan). Deels als irritatie-reactie schuif ik dan naar rechts en rij er rechts voorbij.
Vind de hoogte van die boete echt bezopen als ik dat zo lees, toch maar remmen en erachter blijven plakken de volgende keer. B|
 

Henri-Alexander

Die hard MF'er
23 feb 2018
312
290
27
Utrecht, Utrecht
Hoe zit het eigenlijk wanneer op de linkerbaan ineens iedereen veel langzamer rijd dan op de rechterbaan? Ik heb geregeld dat ik op de snelweg rijd en de rechterbaan kies omdat de vrachtwagens genoeg ruimte houden en daardoor soepel door blijven rijden met +-90 terwijl op de linkerbaan de auto's hard optrekken en daarna weer vol op de rem moeten. Hierdoor rijd je dan op de rechterbaan met +-90 langs de linkerbaan op. Valt dit ook onder rechts inhalen?
Op de snelweg is het onder reguliere situatie nooit toegestaan. Enkel op de afrit/oprit om de doorstroom te bevorderen en om hulpdiensten op een afgesloten strook te passeren.

Onnodig links blijven rijden is ook niet toegestaan en mensen kunnen daar ook een bekeuring voor krijgen. Maar rechts inhalen goedpraten door te zeggen dat ze links 'te langzaam' rijden dat wordt hem niet.

Te langzaam is ook enkel een mening. Maximum snelheid is een maximum snelheid, geen minimum snelheid of aanbevolen snelheid.

Ik zeg niet dat ik het nooit doe maar de boetehoogte snap ik wel want het is enorm gevaarlijk. Mensen kijken ontiegelijk slecht, al helemaal de dode hoek. Ik ken in mijn privésfeer niemand anders dan mijzelf die zijn dode hoek gebruikt. Geen familie, geen vrienden en ook mijn verloofde niet. De sukkel. Als ik er wat van zeg dan doet hij het weer één keer maar dan is het er weer uit.

Mijn moeder had zonwering in de auto voor de kleinkinderen. Die zonwering was altijd aan het raam geplakt met een zuignap. Ik heb haar auto eens geleend en ik zei "Volgens mij gebruik jij je dode hoek niet."
Dat klopte wel, en ik wist dat omdat je de dode hoek niet door de zonwering kon zien door de kleuren.

Als ik er een keer voorbij ga dan doe ik dat alleen als ik de situatie een tijd heb geobserveerd, veelal vanaf de rechterstrook. Als iedereen zich een tijd hetzelfde gedraagt dan ga ik auto's één voor één voorbij, tijd tussen auto's houdend en zorgen dat ik zo kort mogelijk in de dode hoek zit. Op de motor doe ik het nooit want de kans dat je daar toch niet gezien wordt is veel te groot. Dat is mijn leven niet waard.
 

DAF400

MF veteraan
14 mrt 2007
7.137
159
34
Neerkant
Hoe zit het eigenlijk wanneer op de linkerbaan ineens iedereen veel langzamer rijd dan op de rechterbaan? Ik heb geregeld dat ik op de snelweg rijd en de rechterbaan kies omdat de vrachtwagens genoeg ruimte houden en daardoor soepel door blijven rijden met +-90 terwijl op de linkerbaan de auto's hard optrekken en daarna weer vol op de rem moeten. Hierdoor rijd je dan op de rechterbaan met +-90 langs de linkerbaan op. Valt dit ook onder rechts inhalen?
Ik denk dat niemand van jou verwacht dat jij een noodstop gaat doen als de auto links van jou dit doet.
Ik denk ook dat het geen inhalen is als je op de rijstrook blijft waar je op rijd. Je haalt pas in als je naar links gaat.
 

Nijlpaard

Hippos, despite their size and shape, are fast.
26 feb 2002
22.033
191
45
Hoe zit het eigenlijk wanneer op de linkerbaan ineens iedereen veel langzamer rijd dan op de rechterbaan? Ik heb geregeld dat ik op de snelweg rijd en de rechterbaan kies omdat de vrachtwagens genoeg ruimte houden en daardoor soepel door blijven rijden met +-90 terwijl op de linkerbaan de auto's hard optrekken en daarna weer vol op de rem moeten. Hierdoor rijd je dan op de rechterbaan met +-90 langs de linkerbaan op. Valt dit ook onder rechts inhalen?
Wat je hier eigenlijk doet naar mijn mening is het inhalen van een file en dat is toegestaan.

Dat basseer ik dan mede op onderstaande

Printbare versie


Datum uitspraak: 12-11-2003
Datum publicatie: 23-12-2003
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Sanctie opgelegd voor niet links inhalen. De betrokkene stelt dat een rij auto's op de linkerrijstrook een file vormden. Wanneer is er sprake van een file? De verkeerssituatie moet naar objectieve maatstaven te karakteriseren zijn als een file. In het arrest worden verschillende verkeerssituaties buiten de bebouwde kom door het hof beoordeeld. Beslissing kantonrechter Assen niet juist.

Uitspraak

WAHV 03/00424
12 november 2003
CJIB 19052873044

Gerechtshof te Leeuwarden
Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank te Assen
van 12 maart 2003
betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats].1. De beslissing van de kantonrechter
De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Assen gegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop
De officier van justitie heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.
De betrokkene is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling
3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van €Euro 86,-- opgelegd ter zake van "niet links inhalen", welke gedraging zou zijn verricht op 5 juli 2002 op de Rijksweg A28 te Beilen.

3.2. De betrokkene heeft erkend op de aangegeven tijd en plaats een drietal auto's rechts te hebben ingehaald. Hij beroept zich er echter op, dat deze auto's op de linkerrijbaan een file vormden, zodat rechts inhalen in casu geoorloofd was.

3.3. Met betrekking tot het in deze zaak te behandelen probleem zijn de navolgende artikelen van het RVV1990 van belang.
Art.3, eerste lid, RVV1990 luidt: "Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden."
Art. 13, eerste lid, RVV1990 luidt: "Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd."
Art. 11, eerste lid, RVV1990 luidt: "Inhalen geschiedt links."
Art. 13, tweede lid, RVV1990 luidt: "Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald."

3.4. De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene gegrond verklaard. Aan die beslissing ligt onder meer de navolgende overweging ten grondslag.
"Thans dient de vraag beantwoord te worden wanneer er sprake is van een file.
Het begrip file is in de Nota van Toelichting op artikel 13 RVV 1990 niet nader omschreven of gedefinieerd. Een exacte omschrijving zou niet goed mogelijk zijn, omdat het verschijnsel te zeer situatiegebonden is. In de praktijk verstaat men onder een file een rij voertuigen van een beduidende lengte, waarvan de rijsnelheid bepaald wordt door het overige verkeer ter plaatse en die stilstaat dan wel zich langzaam voortbeweegt. Dit sluit niet uit dat een beperkte rij voertuigen die relatief snel rijdt een file kan vormen, aldus de Toelichting.
Een duidelijke maatstaf aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of in dit geval sprake was van een file die rechts ingehaald mocht worden verschaft deze toelichting daarmee naar het oordeel van de kantonrechter niet. Ook in de rechtspraak op artikel 13 RVV 1990 is geen norm ontwikkeld waaruit kan worden afgeleid wanneer er sprake is van een file.
In feite heeft de wetgever het aldus aan de verkeersdeelnemer overgelaten om te beoordelen of hij gerechtigd is een rij auto's rechts te passeren. Daarbij dient het overige verkeer niet te worden gehinderd of in gevaar gebracht, zoals artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 voorschrijft. Dat wordt betrokkene evenwel niet verweten."

3.5. Deze overweging kan de beslissing echter niet dragen, reeds hierom niet, omdat de vraag of sprake is van een file niet louter kan afhangen van de persoonlijke beoordeling van de inhalende bestuurder en de daaraan door de kantonrechter gekoppelde randvoorwaarden, dat geen gevaar of hinder wordt veroorzaakt.

3.6. Met het oog op de verkeersveiligheid heeft als uitgangspunt te gelden, dat de verkeerssituatie zich niet alleen in de ogen van de inhalende bestuurder voordoet als een file, die hij rechts zou mogen inhalen, maar tevens dat deze door de overige verkeersdeelnemers, met name door de bestuurders van de voertuigen die zich op de linkerrijstrook bevinden zal moeten worden gezien als een file. Dat wil zeggen, dat de verkeerssituatie naar objectieve maatstaven moet zijn te karakteriseren als een file.

3.7. Aan de kantonrechter moet worden toegegeven, dat de besluitgever - met name door de eis te laten vallen, dat de rechts inhalende bestuurder zich ook in een file moet bevinden - noch in de tekst van, noch in de toelichting op art. 13 RVV1990 duidelijke grenzen heeft gesteld aan de uitzondering op het beginsel, dat inhalen links geschiedt. Wel blijkt uit de nota van toelichting op art. 13 RVV1990, zoals door de kantonrechter overwogen, dat de besluitgever is uitgegaan van het in de praktijk geldende en voor elke verkeersdeelnemer duidelijke beeld, dat een file een rij voertuigen is van een beduidende lengte, waarvan de rijsnelheid wordt bepaald door het overige verkeer en die stilstaat dan wel zich langzaam voortbeweegt. De besluitgever sluit echter - kennelijk bij wijze van uitzondering op het gangbare filebegrip - niet uit, dat een beperkte rij voertuigen, die relatief snel rijdt een file kan vormen.

3.8. Hetgeen het hof hierna overweegt omtrent het begrip file en de geoorloofdheid van rechts inhalen heeft alleen betrekking op situaties buiten de bebouwde kom.

3.9. De uitzondering, die de besluitgever maakt op het gangbare filebegrip zal moeten worden uitgelegd in samenhang daarmee. Dat wil zeggen, dat ook voor een beperkte rij voertuigen zal hebben te gelden, dat de rijsnelheid ervan wordt bepaald door het overige verkeer. Daaronder zal zijn te verstaan, dat de voortgang van die rij voertuigen belemmerd wordt op grond van de verkeersdichtheid vóór die voertuigen op de rijstrook waarop deze zich bevinden. Het "relatief snel rijden" waarover de besluitgever spreekt moet worden beschouwd vanuit het hiervoor aangegeven normale beeld van een file. Dat houdt in, dat onder relatief snel rijden zal moeten worden verstaan een snelheid die gerelateerd aan het stilstaan of het zich langzaam voortbewegen van een gewone file als - gematigd - snel, maar gerelateerd aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid als langzaam zal moeten worden gekwalificeerd.

3.10. Deze uitgangspunten leiden er naar het oordeel van het hof bijvoorbeeld toe, dat wanneer op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting alleen maar sprake is van een langer durende inhaalmanoeuvre door meerdere motorvoertuigen niet gesproken kan worden van een file. In die situatie is art. 13, tweede lid RVV1990 niet van toepassing, zodat rechts inhalen niet vrij staat.

3.11. Evenmin kan worden aanvaard dat op een dergelijke weg rechts wordt ingehaald, wanneer louter sprake is van motorvoertuigen, waarvan de bestuurders in strijd met de uit art. 3, eerste lid, RVV1990 voortvloeiende verplichting niet zoveel mogelijk rechts houden.

3.12. In aanmerking nemend dat de bestuurder die rechts inhaalt alleen bij uitzondering daartoe gerechtigd is, moet hij - indien hem een sanctie is opgelegd ter zake van "niet links inhalen" en hij van mening is dat die sanctie hem ten onrechte is opgelegd omdat sprake zou zijn van een file op de linkerrijstrook - feiten en omstandigheden aanvoeren op grond waarvan aannemelijk kan worden geacht, dat hij op grond van het tweede lid van art. 13 RVV1990 rechts mocht inhalen. Een en ander is met name het geval, wanneer zich in weerwil van het gebruikelijke geval in de rechterrijstrook geen file bevindt.

3.13. De betrokkene heeft in zijn beroepschrift tegen de inleidende beschikking aangevoerd, dat wanneer hij rechts zou hebben gepasseerd, dat "betekent (het) dat linksverkeer te langzaam heeft gereden. Ofwel de linkerbaan filevorming heeft vertoond. (....) (I)k (heb) mij correct aan het verkeer (...) aangepast, zowel wat betreft snelheid als rijgedrag.".

3.14. Ter zitting van de kantonrechter heeft de betrokkene blijkens het proces-verbaal aangevoerd dat de voertuigen op de linkerbaan werden opgehouden en een file vormden terwijl de rechterbaan vrij was.

3.15. Op zichzelf genomen is, gelet op het hiervoor overwogene, hetgeen de betrokkene aanvoert naar het oordeel van het hof ongenoegzaam om aan te nemen, dat rechts inhalen in die omstandigheden geoorloofd zou zijn.

3.16. Een en ander brengt echter niet met zich, dat de beslissing van de kantonrechter moet worden vernietigd. Bij aanvullend proces-verbaal d.d. 6 januari 2003 heeft de verbalisante namelijk verklaard: "U vraagt mij of er sprake was van filevorming op de linkerrijstrook. Helaas is het feit wel enige tijd geleden, 05-07-2002, ik kan u daarom niet met zekerheid zeggen of er sprake was van file vorming, echter de bestuurder heeft m.i. opvallend rijgedrag getoond anders had ik hiervoor niet geschreven.". Nu daarmee niet is uitgesloten, dat de sanctie is opgelegd in een situatie, waarin sprake was van een file op de linkerrijstrook en door het ontbreken van een nadere omschrijving van het opvallende rijgedrag daaromtrent niets naders kan worden vastgesteld, staat niet vast dat de betrokkene de gedraging heeft verricht.
Opmerking verdient, dat de officier van justitie ter zitting van de kantonrechter heeft verklaard dat enkel sprake is van een file die rechts mag worden gepasseerd indien de voertuigen op de linkerrijstrook een lage snelheid hebben. Het hof gaat er daarbij van uit, dat bedoeld is een snelheid als hierboven overwogen in 3.9. Ten aanzien van de door de betrokkene aangehouden snelheid en die van het overige verkeer is in deze zaak echter niets vastgesteld.

3.17. Een en ander brengt mee, dat - met verbetering van de gronden - de beslissing van de kantonrechter dient te worden bevestigd en aangevuld.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter;

vernietigt de beschikking waarbij onder CJIB-nr. 19052873044 de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van art. 11 WAHV tot zekerheid is gesteld, te weten een bedrag van € 86,--, door de advocaat-generaal aan hem wordt gerestitueerd.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Poelman en Van Dijk in tegenwoordigheid van mr. Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.
 

Frazer

MF veteraan
Donateur
4 apr 2007
6.661
1.408
34
Krommenie (Zaanstad)
Als je binnen een hele korte tijd meerdere verkeersregels overtreedt, dan wordt dit gezien als één verkeersovertreding. Dit heet een voorgezette handeling. Als je voor alle losse overtredingen boetes hebt gekregen, hoef je dus alleen maar één boete te betalen. Dit is altijd de duurste.

Als voorbeeld een zaak die Appjection heeft behandeld:
Een motorrijder rijdt tussen de auto’s door, langs een busbaan naar de voorkant van de rij voor het stoplicht, waarbij hij helemaal vooraan bij het zebrapad stil komt te staan. Een aantal weken later ontvangt deze motorrijder drie boetes. Eén voor rechts inhalen, één voor over een busbaan rijden, en één voor het inhalen vlak voor een zebrapad. Alle drie de boetes kwamen voort uit het langs de auto’s naar voren rijden, en staan in zodanig verband met elkaar dat het als een voortgezette handeling moet worden gezien. In dit geval blijft één boete staan.

Dit kon ik op het internet vinden. Misschien iemand met juridische kennis die er antwoord op kan geven.
Dat lijkt mij toch een andere situatie, dit is één situatie waarin meerdere overtredingen vallen.

Als jij rechts inhaalt en je haalt tijdens dezelfde inhaalactie 3 auto's in dan is het logisch dat je daarvoor maar één bekeuring krijgt. Dat is een voortgezette handeling. Haal je 3 auto's rechts in, en ga je vervolgens terug naar de linkerbaan dan is naar mijn idee de inhaalactie ten einde. Doe je vervolgens 2 minuten later weer hetzelfde, dan is dat gewoon als een nieuwe overtreding en niet een vervolghandeling op de vorige inhaalactie.

Het zou anders zijn als hij gedurende die 2 minuten de inhaalactie niet heeft afgerond maar steeds is blijven inhalen zonder tussendoor weer naar links te gaan. Dat is een voortgezette handeling van één feit.
 
  • Like
Waarderingen: Ztje en Nijlpaard

motormaniac58

MF veteraan
4 mei 2004
3.389
282
61
de polder
Hier wordt iets verkeerd uitgelegd. Voortgezette handeling...????
Ik denk dat wordt bedoeld eendaadse of meerdaadse samenloop.

2,3,4 overtredingen die elkaar opvolgen kunnen allen bekeurd worden.
De politieambtenaar heeft zg discretionaire bevoegdheid. Dwz dat hij of zij het ook kan afdoen met minder pvb.. bv combi met waarschuwingen.

Er zitten genoeg politiemensen op dit forum die dit kunnen beamen...
 

Ztje

MF'er
19 mei 2019
89
22
Hier wordt iets verkeerd uitgelegd. Voortgezette handeling...????
Ik denk dat wordt bedoeld eendaadse of meerdaadse samenloop.

2,3,4 overtredingen die elkaar opvolgen kunnen allen bekeurd worden.
De politieambtenaar heeft zg discretionaire bevoegdheid. Dwz dat hij of zij het ook kan afdoen met minder pvb.. bv combi met waarschuwingen.

Er zitten genoeg politiemensen op dit forum die dit kunnen beamen...
1 vraagteken is genoeg hoor hahaha. Het ging mij om de term voortgezette handeling. En deze klopt indien het niet onderbroken is. Die vriend van mij heeft waarschijnlijk meerdere verschillende keren rechts ingehaald dus voortgezette handeling kan niet toegepast worden. Ook is er nooit een politieambtenaar bij betrokken geweest althans hij is niet langs de kant gezet in ieder geval. Uiteindelijk gewoon eigen schuld dikke bult geval bedankt voor het meedenken in ieder geval.
 

Raymond W

Vetertje
23 okt 2006
7.740
655
55
Mijdrecht
Bij een file mag je rechts inhalen, dit staat letterlijk in de wet.
De HR heeft bepaald dat het een file is wanneer er meerdere (auto's) voertuigen met minder dan de Vmax op de linkerbaan rijden.

LiDO - Document met links
Ik ben hiervan niet overtuigd.
In je link gaat het om een zaak binnen de bebouwde kom, voor een kruispunt die geregeld is met verkeerslichten waar een linksrijder de vrije rechterstrook gebruikt.
Dat wil dus niet zeggen dat wanneer je op de snelweg rijdt waar 130km/u is toegestaan en er een rijtje auto`s met 100km/u op rijstrook 1 rijden jij er zomaar rechts voorbij mag gaan.
 

MeanBlueMan

Moderator
Crew
Donateur
8 jan 2003
103.540
1.640
www.motor-forum.nl
Hoe zit het eigenlijk wanneer op de linkerbaan ineens iedereen veel langzamer rijd dan op de rechterbaan? Ik heb geregeld dat ik op de snelweg rijd en de rechterbaan kies omdat de vrachtwagens genoeg ruimte houden en daardoor soepel door blijven rijden met +-90 terwijl op de linkerbaan de auto's hard optrekken en daarna weer vol op de rem moeten. Hierdoor rijd je dan op de rechterbaan met +-90 langs de linkerbaan op. Valt dit ook onder rechts inhalen?
Nee.


Ik haal vrijwel nooit rechts in maar deze week al 2x door toeristen. Vandaag een Zwitser die op de A4 met 90 vlak voor mij naar links opschuift (knipper 0,03 seconde aan). Deels als irritatie-reactie schuif ik dan naar rechts en rij er rechts voorbij.
Vind de hoogte van die boete echt bezopen als ik dat zo lees, toch maar remmen en erachter blijven plakken de volgende keer. B|
Boetebedragen worden vastgesteld aan de hand van de overlast of gevaar dat ze veroorzaken.
Links rijden is vervelend, erg vervelend maar levert niet zoveel gevaar op.
Rechts inhalen levert gevaar op.
Vandaar dat rechts inhalen veel zwaarder beboet word.Op de snelweg is het onder reguliere situatie nooit toegestaan. Enkel op de afrit/oprit om de doorstroom te bevorderen en om hulpdiensten op een afgesloten strook te passeren.
Zeker wel, bij file rijden is rechts 'inhalen' gewoon toegestaan, alhoewel ik dan liever spreek over rechts voorbijrijden.
 
  • Like
Waarderingen: Henri-Alexander

MeanBlueMan

Moderator
Crew
Donateur
8 jan 2003
103.540
1.640
www.motor-forum.nl
Hoi allemaal,

Een vriend van mij heeft 2 boetes gekregen voor rechts inhalen. Het gaat om de a7 bij purmerend richting Amsterdam. Tussen de boetes zit 2 minuten mag dit?
Uiteraard, waarom zou dat niet mogen.

Als je twee auto's inhaalt terwijl die 'bumper aan bumper' rijden, dan kan je spreken over 1 actie waarbij je twee motorvoertuigen inhaalt.

Je benoemt dat er 2 minuten tussen zitten. Dat is dus een kilometer. Dan kun je niet meer spreken van 1 actie, dan haal je twee motorvoertuigen in, dus 2 bekeuringen.Waarschijnlijk 2 x apart recht ingehaald hij weet het niet meer. Veel Engelse bestuurders op a7 hahaha. Maar als gevolgd word door de politie en je rijd 2keer door rood krijg je toch ook maar 1 boete voor door rood rijden?
Nee, dan krijg je er twee. Het zijn toch ook 2 verschillende overtredingen ?

Tenzij je 2 x door rood rijdt bij hetzelfde verkeerslicht binnen dezelfde rood-fase. Dan zou je kunnen proberen om de rechter ervan te overtuigen dat je maar 1 bekeuring verdiend :+
 
  • Like
Waarderingen: Ztje

dolorfin

MF veteraan
29 sep 2007
3.049
302
wel absurd dat als je een boete krijgt voor zeg te snel rijden bij punt A dat je dan 20km verderop bij punt B weer een boete voor te snel rijden kan krijgen...
Als justitie redelijk zou zijn kreeg je per etmaal maar 1x een bekeuring voor dezelfde overtreding....
Wees eerlijk je hebt toch al betaald???.....vieze graaiers zijn het...-O-