Ongeluk bij tussen de file door

N

[N/A]

Guest
Is van de week dus een vriend en collega van me overkomen met zijn 3 weken geleden aangekochte ZX 636 R. Auto veranderd van baan en raakt hem, hij raakt nog een andere auto.

De vraag is nu natuurlijk: hoe ziet de verzekering dit? Wie is in dit geval de schuldige.
 

***BTR***

MF veteraan
30 mei 2001
1.326
0
44
Den Hoorn
Topic is dus van mij :) .
Vaag kreeg een melding dat hij niet kon posten ofzo en toch doet hij het wel, vandaar dus ook drie keer.
 

mark mense

Die hard MF'er
2 mrt 2002
498
0
heeft laatst ergens een stukje er over gelezen
er is een uitspraak gedaan dat de automobilist fout was.

stond geloof ik in de autoweek
 

Ralfie

MF veteraan
10 jan 2002
13.315
27
Stukje van de site van de MAG geplukt, www.mag-nl.org:

*****************
Hoe haal je bij voorkeur in?


Gebruik de ruimte tussen de rijen wachtende auto's op een gepaste manier. Je hebt geen recht op het gebruik van deze ruimte, maar het wordt gedoogd. Bij een ongeval kan (een deel van) de schuld aan de motorrijder worden toegeschreven, afhankelijk van de situatie en het gedrag van de motorrijder.
*****************

Als het duidelijk is dat die auto van baan veranderde heeft je maat geen probleem volgens mij; hij heeft dan iig geen schuld. Alleen geen idee wat de verzekering er van zegt.
 

Fastcruiser

MF veteraan
Donateur
14 aug 2001
11.505
1.107
web.500px.com
Mods...ff aanvullen, ziet er niet uit zo'n leeg vak.

Door de file doorrijden wordt gedoogd, maar is officieel niet toegestaan. Aangezien de auto echter van baan wisselde had hij op moeten letten. De fout ligt dus bij de auto. Dit is justitueel ( :? ) gezien. Voor de verzekering weet ik het niet.

In belgie was zo'n geval. Tussen file doorrijden is daar officieel verboden. Toch werd de motorrijder in het gelijk gesteld.
 

Nijlpaard

Hippos, despite their size and shape, are fast.
26 feb 2002
22.184
381
46
Hangt van een aantal factoren af.

1 Was het een stilstaande file of was het langzaamrijdend verkeer
2 Hoe hoog was het snelheidsverschil

In principe is de auto die opzij ging schuldig want hij is degene die een bijzondere maneuvre (schrijf je dit zo :? ) uitvoert. Dat je vriend een andere auto raakt is het gevolg van de aanrijding. Ook hiervoor is de persoon die opzj ging dus verantwoordelijk voor.

Dit is natuurlijk mijn visie, verzekering is niet altijd even logisch in dit soort zaken.
 

Revolution

MF veteraan
2 jun 2001
16.917
0
De automobilist voert een bijzondere handeling uit, nl. het wisselen van rijbaan en moet dus zowel richting aangeven als goed opletten, dit deed hij duidelijk niet.

Mijns inziens is de automobilist fout maar de verzekering zou moeilijk kunnen doen vanwege het feit dat langs de file rijden officieel verboden is (het word gedoogd)...
 

ErZesje

MF'er
5 jul 2002
183
0
Utrecht
www.motorchat.tk
Tussen de files doorrijden wordt inderdaad slechts gedoogd, je hebt er geen recht op.

De auto die van baan verwisseld is bezig met een bijzondere verrichting.

In de meeste gevallen wordt het knokken tussen de verzekeringsmaatschappijen, uitkomst is veelal gedeelde kosten. De motorrijder is in elk geval nooit degene die niets betaald, de automobilist soms wel. Bijv. als er aangetoond kan worden dat jij te hard tussen de file doorging.

Zelfs als een automobilist zijn deur open doet mag je blij zijn als je de schade wordt verdeelt.
 

Soesoeki

MF veteraan
24 apr 2002
9.636
0
47
Kweenieh
Afhankelijk van het rijgedrag van de motorrijder worden dit soort zaken geregeld. Stond de file stil of was er sprake van een langzaam rijdende file? Wat was de snelhied van de motorrijder enz.... Vaak gaat men standaard uit van gelijke schuld bij beide partijen tenzij uit overige onstandigheden blijkt dat dit anders moet zijn. Een kwestie van goede argumenten bij het aansprakelijk stellen en maar hopen dat de automobilist geen motorhater is met 3 inzittenden van gelijke aard die rare dingen gaan getuigen.

Succes!
 

edraket

MF veteraan
12 dec 2001
10.143
0
wijk bij duurstede
www.motorfreaks.nl
automobilist zal ongetwijfeld aanhalen dat de motorrijder veeeeeeel te hard tussen de file doorreed bla bla bla....

Zorg voor getuigenverklaringen dat je stapvoets reed, de auto geen richting aan heeft gegeven (ook een zeer belangrijk feit in deze) en wat was de positie van de motor t.o.v. de auto ten tijde van de aanrijding.
Was de motor:
a) de auto al bijna gepasseerd
b) naast de auto
c) de auto net aan het passeren
d) nog achter de auto en moest alleen remmen/uitwijken.

Zal vaak in een 50/50 voorstel eindigen.
het verhalen van de schade aan de 2e auto zal afhankelijk zijn van de schuldlast motor/eerste auto.

mocht je geen getuigen hebben, verzin er desnoods een paar (zullen genoeg M-Fers zijn die 'toevallig' daar net in de file reden }) ) want de verzekeringsmaatschappij van auto1 zal ook list&bedrog gebruiken om de schuld in de schoenen van de motorrijder te schuiven.
 

Stoef

MF'er
14 okt 2001
230
1
Zaanstad
Als motorrijder zit je altijd fout! Probleem is dat je op DEZELFDE rijbaan rijdt als de automobilist. Dit mag nu eenmaal niet! Als je op de ANDERE rijbaan rijdt is het duidelijk. Automobilist veranderde van rijbaan dus voila...(wel getuigen svp). Als de automobilist beweerdt dat de motorrijder te hard heeft gereden moet hij deze aan hebben zien komen (hetzij rechtstreeks, hetzij in z'n achteruitkijkspiegel). Als hij ondanks dat besluit om dan moedwillig van rijbaan te verwisselen is het poging tot doodslag! Reken erop dat in het gunstigste geval de schade half/half afgehandeld wordt!

Later
 

LCB

MF veteraan
14 dec 2001
9.591
1
Op donderdag 18 juli 2002 13:30 schreef Stoef het volgende:
Als motorrijder zit je altijd fout! Probleem is dat je op DEZELFDE rijbaan rijdt als de automobilist. Dit mag nu eenmaal niet! Als je op de ANDERE rijbaan rijdt is het duidelijk. Automobilist veranderde van rijbaan dus voila...(wel getuigen svp). Als de automobilist beweerdt dat de motorrijder te hard heeft gereden moet hij deze aan hebben zien komen (hetzij rechtstreeks, hetzij in z'n achteruitkijkspiegel). Als hij ondanks dat besluit om dan moedwillig van rijbaan te verwisselen is het poging tot doodslag! Reken erop dat in het gunstigste geval de schade half/half afgehandeld wordt!

Later
En toen reed hij idd aan de linkerkant van de doorbroken streep en dus niet op die autom. ze weggedeelte, maar op de linkerbaan.
En toen... :?
 

Soesoeki

MF veteraan
24 apr 2002
9.636
0
47
Kweenieh
Zie de onderstaande uitspraak van het Hof te Amsterdam. Het leest wat lastig die wollige taal, maar dat went wel.

Succes :9

VR 2001/173
-------------------------------------------------------------------------------
HOF AMSTERDAM
(mrs Rutten-Roos, Thiessen, Goslings),
8 juni 2000

art. 54 RVV

[Essentie] Rijstrookverandering in filerijden. Ongeval met motorfiets.
Ongeval veroorzaakt doordat auto vanuit de linkerfile is gewisseld naar de rechterfile. Hoofdregel is dat het overige verkeer bij zo'n manoeuvre voorrang heeft.
Irrelevant of motor op de rechterrijstrook reed, of tussen beide files. Ook mogelijk relatief hoge snelheid van motorfiets in casu irrelevant. Motorrijder treft geen
eigen schuld.

[Tekst] W. Naber,
appellant, incidenteel geïntimeerde,
procureur: mr H.H.Q. Abeln,
tegen
1. A. Lindeijer,
2. Levob Schadeverzekering NV,
geïntimeerden, incidenteel appellanten,
procureur: mr G.C. Endedijk.
Post alia:
4. Behandeling van de beide beroepen
4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.
4.2. Op 14 maart 1996 om 17.17 uur heeft een aanrijding plaatsgehad tussen een personenauto en een motorfiets. De auto werd bestuurd door Lindeijer en de
motorfiets door Naber. Volgens Naber vond de aanrijding plaats op de Rijksweg A6 komende uit de richting van de A1 uit Amsterdam en volgens Lindeijer c.s.
op de afrit van de A1 overgaand in de Rijkswijk A6 richting Almere. Vaststaat dat op beide rijstroken in file werd gereden. De rechterfile reed sneller dan de file
op de linkerrijstrook. Lindeijer reed aanvankelijk op de linkerrijstrook. Op een gegeven moment is zij naar de rechterrijstrook afgeslagen. Bij die manoeuvre is de
auto van Lindeijer met de van achteren naderende motor van Naber in botsing gekomen. Naber is ten gevolge van dit ongeval gewond geraakt.
4.3. Naber stelt dat de aanrijding door een verkeersfout van Lindeijer is veroorzaakt. Lindeijer is van rijstrook gewisseld zonder aan Naber voorrang te verlenen.
Daardoor is de aanrijding ontstaan. Naber vordert in deze procedure betaling door Lindeijer c.s. van een bedrag van ƒ 5.564,33 (met rente) aan
schadevergoeding alsmede een veroordeling van Lindeijer c.s. tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat.
4.4. Lindeijer c.s. betwisten dat het ongeval door een fout van Lindeijer is veroorzaakt. Volgens hen was de rechterrijstrook vrij toen Lindeijer van de linkerfile
naar de rechterfile afsloeg. Naber reed tussen de beide files en hij reed bovendien te hard. Het ongeval is derhalve geheel toe te schrijven aan de eigen schuld
van Naber.
(...)
4.9. Uitgangspunt is dat het ongeval is veroorzaakt doordat Lindeijer van de file op de linkerrijstrook van de afrit is gewisseld naar de file op de rechterrijstrook.
Het uitvoeren van een dergelijke manoeuvre is op zichzelf toegestaan, maar daarbij geldt wel de regel van art. 54 RVV dat de uitvoerende bestuurder het
overige verkeer moet laten voorgaan.
4.10. Die regel is door Lindeijer geschonden. Het staat immers vast dat Naber, toen Lindeijer haar auto naar de rechterrijstrook stuurde, met zijn motor tegen de
auto van Lindeijer is gebotst. Die gebeurtenis laat geen andere conclusie toe dan dat Lindeijer aan Naber voorrang die hem uit hoofde van art. 54 RVV
toekwam, niet heeft verleend.
4.11. Lindeijer c.s. voeren aan dat Lindeijer, voorafgaand aan het afslaan, heeft vastgesteld dat de rechterrijstrook vrij was en dat zij zelf niet werd ingehaald.
Voorts zou Lindeijer richting naar rechts hebben aangegeven.
4.12. Afgezien van de omstandigheid dat het eerste deel van dit verweer moeilijk te rijmen is met de mededeling van Lindeijer (op de door haar in het geding
gebrachte versie van het schade-aanrijdingsformulier) dat zij reed "in een file en in een bocht, dus het zicht was praktisch niks", terwijl het tweede deel (het
richting aangeven) door Naber gemotiveerd wordt betwist, geldt dat het verweer Lindeijer c.s. niet kan baten. Het enkele feit dat Naber tegen haar auto is
aangereden impliceert dat Lindeijer geen voorrang heeft verleend aan het achterop komend verkeer. Daarmee staat zowel de fout van Lindeijer als het causaal
verband tussen die fout en de schade van Naber vast.
4.13. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de schade mede is veroorzaakt door een omstandigheid die aan Naber kan worden toegerekend. Lindeijer c.s.
voeren in dit verband aan dat Naber tussen de files doorreed en dat hij met een veel te hoge snelheid reed. Naber ontkent zowel het een als het ander. Volgens
hem reed hij in de rechterrijbaan tegen de wegmarkering aan en reed hij niet sneller dan de voor hem rijdende voertuigen in de file.
4.14. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of Naber met zijn motor op de rechterrijbaan tegen de wegmarkering reed (zoals hij stelt en te
bewijzen aanbiedt) of dat hij tussen beide files reed (zoals Lindeijer c.s. stellen en te bewijzen aanbieden). Immers, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit
wordt gegaan dat Lindeijer c.s. op dit punt het gelijk aan hun zijde hebben, dan doet dit aan de aansprakelijkheid van Lindeijer c.s. niet af. Weliswaar zou in dat
geval vaststaan dat ook Naber een verkeersfout heeft gemaakt, maar die fout doet te dezen niet terzake. Het valt immers niet in te zien hoe de omstandigheid
dat Naber tussen twee in file rijdende auto's reed (indien al bewezen) tot gevolg had dat Naber niet in staat was zijn motorfiets tijdig tot stilstand te brengen toen
Lindeijer naar rechts uitweek en dat hij daartoe wel in staat zou zijn geweest indien hij op zijn eigen (rechter) weghelft reed. Dit betekent dat de gestelde fout
van Naber niet aan het ontstaan van het ongeval kan hebben bijgedragen en dat aan het bewijsaanbod van Lindeijer c.s. bij gebrek aan relevantie voorbij wordt
gegaan.
4.15. Ook aan de stelling van Lindeijer c.s. met betrekking tot de te hoge snelheid van Naber gaat het hof voorbij. Lindeijer c.s. gaan er, evenals de rechtbank in
overweging 2 sub a van het vonnis waarvan beroep, vanuit dat de snelheid van Naber ong. 45 km/uur bedroeg. Dit betekent dat van een overschrijding van de
maximum toegestane snelheid of van een gezien de omstandigheden onverantwoord hoge snelheid geen sprake is. Ook kan niet worden gezegd dat Naber
met een zodanige snelheid reed dat Lindeijer daarmee in redelijkheid geen rekening behoefde te houden. Het enkele feit dat Naber harder reed dan Lindeijer
(die zich met een snelheid van ong. 10 km/uur voortbewoog in de langzaam rijdende linkerfile) betekent niet dat het hier gaat om een aan Naber toe te rekenen
omstandigheid die tot de schade heeft bijgedragen.
4.16. Het komt er derhalve op neer dat het hof van oordeel is dat Lindeijer een toerekenbare fout heeft gemaakt, dat daardoor het ongeval is ontstaan en dat
Lindeijer c.s. om die reden verplicht zijn de schade die Naber als gevolg van dat ongeval lijdt, te vergoeden. Nu niet is komen vast te staan dat de schade mede
een gevolg is van een omstandigheid die aan Naber kan worden toegerekend, is er geen grond de schadevergoedingsplicht van Lindeijer c.s. te verminderen.
Lindeijer c.s. zijn voor 100% aansprakelijk voor de schade van Naber.
(enz.; volgt vernietiging van het tussenvonnis van de rechtbank en terugverwijzing; red. VR)
 

Gizzmo

MF veteraan
8 jun 2001
9.152
2
52
Op donderdag 18 juli 2002 15:31 schreef Soesoeki het volgende:
Een heel verhaal
Bedankt Soesoeki,

scheelt mij heel veel typen, wist er van, maar niet de details, zo is het erg duidelijk.
 

Soesoeki

MF veteraan
24 apr 2002
9.636
0
47
Kweenieh
Graag gedaan Gizzmo.

Ik hoef er niet voor te typen. Gewoon een kwestie van kopieeren en plakken. Wel handig op het werk een juridische database verkeersrecht en dat soort dingen. Bij en verzekeraar werken heeft toch wel zo z'n voordelen.
 

LCB

MF veteraan
14 dec 2001
9.591
1
Graag gedaan Gizzmo.

Ik hoef er niet voor te typen. Gewoon een kwestie van kopieeren en plakken. Wel handig op het werk een juridische database verkeersrecht en dat soort dingen. Bij en verzekeraar werken heeft toch wel zo z'n voordelen.
Misschien een idee om initialen te gebruiken :?

Ik persoonlijk hoef mijn strafzaak niet zo nodig op het net/forum te lezen zonder toestemming mijner zijds.

Wel handig zo'n base ;)
 

Jantah

MF veteraan
2 apr 2002
8.030
11
't Gooi
www.multistrada.net
Als motorrijder zit je altijd fout! Probleem is dat je op DEZELFDE rijbaan rijdt als de automobilist. Dit mag nu eenmaal niet!
Nou kan ik me vergissen, maar volgens mij is die verkeersregel een paar jaar geleden geschrapt toen met de wetten ging vereenvoudigen! De redernering was dat het niet mogelijk is om iemand op de zelfde rijbaan te passeren, dus is het niet nodig dit expliciet te verbieden. Dat wij dat toevallig wel kunnen heeft men waarschijnlijk over het hoofd gezien, maar dat komt nu wel goed uit.

Wettelijk gezien ben je aan het inhalen (op dezelfde strook) als je tussen de file doorrijdt. Dat je daarbij ook rechts inhaalt is overigens geen probleem, want dat mag in een file.

Waar je dan hooguit nog nat gaat is de regel dat je "het overige verkeer niet in gevaar mag brengen". Tussen de file doorrijden moet dus met gepaste snelheid gebeuren.

Nou is volgens mij zowel inhalen als van rijstrook veranderen een speciale verrichting, dus hoe dat met de aansprakelijkheid zit weet ik niet (en ik ben te lui om dat lange verhaal hierboven te lezen :z ). Ik denk wel dat je een hele goede kans maakt om de zaak te winnen als je aannemelijk kunt maken dat je rustig tussen de file doorreed.
 

Stoef

MF'er
14 okt 2001
230
1
Zaanstad
Niet verboden is wat anders dan gedogen....
Het mag volgens mij NIET! Dat er niet tegen opgetreden wordt is wat anders. Een beetje zoals: Een jointje roken mag eigenlijk niet maar we treden er niet tegen op... Dus mag het opeens?! Goeie zaak trouwens dat automobilisten wel aansprakelijk gesteld kunnen worden, misschien dat ze dan wat beter gaan opletten.

En als ik het verkeerd begrepen heb, gaarne correctie! In dat geval: Hoe gaan we om met automobilisten die opzettelijk motoren de doorgang versperren?? Zijn die dan ook strafbaar? (boete zo hoog als telefoneren zonder carkit?)

Later
 

TTeun

MF veteraan
26 nov 2001
2.167
0
thuis
De tekst dat het verboden is, is uit de wet gehaald, dus het is niet meer verboden. Als ze uit de wet zouden halen dat het bij je hebben van meer dan 25 gram (dacht ik ooit gehoord te hebben) verboden is, dan is het dus ook toegestaan. Nu is dat niet toegestaan, alleen wordt overtreding per beleid niet aangepakt.
 

Spocky

Die hard MF'er
8 apr 2002
343
0
Tilburg
Volgens mij is het zo dat de automobilist die van rijstrook veranderd aansprakelijk is voor de aanrijding met de motor. De automobilist is ook aansprakelijk voor de schade toegebracht aan de andere auto als er een causaal verband is tussen de eerste en tweede aanrijding. Mijns inziens is dit causaal verband aan te tonen en zal de automobilist die de aanrijding veroorzaakt op moeten draaien voor alle kosten.
 

rvh

MF veteraan
28 nov 2001
7.648
408
Ergens in Zuid-Holland
Zie de onderstaande uitspraak van het Hof te Amsterdam. Het leest wat lastig die wollige taal, maar dat went wel.

Succes :9

VR 2001/173
-------------------------------------------------------------------------------
HOF AMSTERDAM
(mrs Rutten-Roos, Thiessen, Goslings),
8 juni 2000

art. 54 RVV

[Essentie] Rijstrookverandering in filerijden. Ongeval met motorfiets.
Ongeval veroorzaakt doordat auto vanuit de linkerfile is gewisseld naar de rechterfile. Hoofdregel is dat het overige verkeer bij zo'n manoeuvre voorrang heeft.
Irrelevant of motor op de rechterrijstrook reed, of tussen beide files. Ook mogelijk relatief hoge snelheid van motorfiets in casu irrelevant. Motorrijder treft geen
eigen schuld.

[Tekst] W. Naber,
appellant, incidenteel geïntimeerde,
procureur: mr H.H.Q. Abeln,
tegen
1. A. Lindeijer,
2. Levob Schadeverzekering NV,
geïntimeerden, incidenteel appellanten,
procureur: mr G.C. Endedijk.
Post alia:
4. Behandeling van de beide beroepen
4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.
4.2. Op 14 maart 1996 om 17.17 uur heeft een aanrijding plaatsgehad tussen een personenauto en een motorfiets. De auto werd bestuurd door Lindeijer en de
motorfiets door Naber. Volgens Naber vond de aanrijding plaats op de Rijksweg A6 komende uit de richting van de A1 uit Amsterdam en volgens Lindeijer c.s.
op de afrit van de A1 overgaand in de Rijkswijk A6 richting Almere. Vaststaat dat op beide rijstroken in file werd gereden. De rechterfile reed sneller dan de file
op de linkerrijstrook. Lindeijer reed aanvankelijk op de linkerrijstrook. Op een gegeven moment is zij naar de rechterrijstrook afgeslagen. Bij die manoeuvre is de
auto van Lindeijer met de van achteren naderende motor van Naber in botsing gekomen. Naber is ten gevolge van dit ongeval gewond geraakt.
4.3. Naber stelt dat de aanrijding door een verkeersfout van Lindeijer is veroorzaakt. Lindeijer is van rijstrook gewisseld zonder aan Naber voorrang te verlenen.
Daardoor is de aanrijding ontstaan. Naber vordert in deze procedure betaling door Lindeijer c.s. van een bedrag van ƒ 5.564,33 (met rente) aan
schadevergoeding alsmede een veroordeling van Lindeijer c.s. tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat.
4.4. Lindeijer c.s. betwisten dat het ongeval door een fout van Lindeijer is veroorzaakt. Volgens hen was de rechterrijstrook vrij toen Lindeijer van de linkerfile
naar de rechterfile afsloeg. Naber reed tussen de beide files en hij reed bovendien te hard. Het ongeval is derhalve geheel toe te schrijven aan de eigen schuld
van Naber.
(...)
4.9. Uitgangspunt is dat het ongeval is veroorzaakt doordat Lindeijer van de file op de linkerrijstrook van de afrit is gewisseld naar de file op de rechterrijstrook.
Het uitvoeren van een dergelijke manoeuvre is op zichzelf toegestaan, maar daarbij geldt wel de regel van art. 54 RVV dat de uitvoerende bestuurder het
overige verkeer moet laten voorgaan.
4.10. Die regel is door Lindeijer geschonden. Het staat immers vast dat Naber, toen Lindeijer haar auto naar de rechterrijstrook stuurde, met zijn motor tegen de
auto van Lindeijer is gebotst. Die gebeurtenis laat geen andere conclusie toe dan dat Lindeijer aan Naber voorrang die hem uit hoofde van art. 54 RVV
toekwam, niet heeft verleend.
4.11. Lindeijer c.s. voeren aan dat Lindeijer, voorafgaand aan het afslaan, heeft vastgesteld dat de rechterrijstrook vrij was en dat zij zelf niet werd ingehaald.
Voorts zou Lindeijer richting naar rechts hebben aangegeven.
4.12. Afgezien van de omstandigheid dat het eerste deel van dit verweer moeilijk te rijmen is met de mededeling van Lindeijer (op de door haar in het geding
gebrachte versie van het schade-aanrijdingsformulier) dat zij reed "in een file en in een bocht, dus het zicht was praktisch niks", terwijl het tweede deel (het
richting aangeven) door Naber gemotiveerd wordt betwist, geldt dat het verweer Lindeijer c.s. niet kan baten. Het enkele feit dat Naber tegen haar auto is
aangereden impliceert dat Lindeijer geen voorrang heeft verleend aan het achterop komend verkeer. Daarmee staat zowel de fout van Lindeijer als het causaal
verband tussen die fout en de schade van Naber vast.
4.13. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de schade mede is veroorzaakt door een omstandigheid die aan Naber kan worden toegerekend. Lindeijer c.s.
voeren in dit verband aan dat Naber tussen de files doorreed en dat hij met een veel te hoge snelheid reed. Naber ontkent zowel het een als het ander. Volgens
hem reed hij in de rechterrijbaan tegen de wegmarkering aan en reed hij niet sneller dan de voor hem rijdende voertuigen in de file.
4.14. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of Naber met zijn motor op de rechterrijbaan tegen de wegmarkering reed (zoals hij stelt en te
bewijzen aanbiedt) of dat hij tussen beide files reed (zoals Lindeijer c.s. stellen en te bewijzen aanbieden). Immers, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit
wordt gegaan dat Lindeijer c.s. op dit punt het gelijk aan hun zijde hebben, dan doet dit aan de aansprakelijkheid van Lindeijer c.s. niet af. Weliswaar zou in dat
geval vaststaan dat ook Naber een verkeersfout heeft gemaakt, maar die fout doet te dezen niet terzake. Het valt immers niet in te zien hoe de omstandigheid
dat Naber tussen twee in file rijdende auto's reed (indien al bewezen) tot gevolg had dat Naber niet in staat was zijn motorfiets tijdig tot stilstand te brengen toen
Lindeijer naar rechts uitweek en dat hij daartoe wel in staat zou zijn geweest indien hij op zijn eigen (rechter) weghelft reed. Dit betekent dat de gestelde fout
van Naber niet aan het ontstaan van het ongeval kan hebben bijgedragen en dat aan het bewijsaanbod van Lindeijer c.s. bij gebrek aan relevantie voorbij wordt
gegaan.
4.15. Ook aan de stelling van Lindeijer c.s. met betrekking tot de te hoge snelheid van Naber gaat het hof voorbij. Lindeijer c.s. gaan er, evenals de rechtbank in
overweging 2 sub a van het vonnis waarvan beroep, vanuit dat de snelheid van Naber ong. 45 km/uur bedroeg. Dit betekent dat van een overschrijding van de
maximum toegestane snelheid of van een gezien de omstandigheden onverantwoord hoge snelheid geen sprake is. Ook kan niet worden gezegd dat Naber
met een zodanige snelheid reed dat Lindeijer daarmee in redelijkheid geen rekening behoefde te houden. Het enkele feit dat Naber harder reed dan Lindeijer
(die zich met een snelheid van ong. 10 km/uur voortbewoog in de langzaam rijdende linkerfile) betekent niet dat het hier gaat om een aan Naber toe te rekenen
omstandigheid die tot de schade heeft bijgedragen.
4.16. Het komt er derhalve op neer dat het hof van oordeel is dat Lindeijer een toerekenbare fout heeft gemaakt, dat daardoor het ongeval is ontstaan en dat
Lindeijer c.s. om die reden verplicht zijn de schade die Naber als gevolg van dat ongeval lijdt, te vergoeden. Nu niet is komen vast te staan dat de schade mede
een gevolg is van een omstandigheid die aan Naber kan worden toegerekend, is er geen grond de schadevergoedingsplicht van Lindeijer c.s. te verminderen.
Lindeijer c.s. zijn voor 100% aansprakelijk voor de schade van Naber.
(enz.; volgt vernietiging van het tussenvonnis van de rechtbank en terugverwijzing; red. VR)
Zo, nu vraagt dit bijdehandte rechtenstudentje toch af wat de HR er nou van zegt...

Maar in grove lijnen klopt het idd, de automobilist is in ieder geval voor een gedeelte aansprakelijk.