Post hier je bezwaarschrift

Redline Rider

MF veteraan
5 mei 2003
10.850
10
Aangezien ik ook weer het begrotingstekort met 200 euro heb weggewerkt en niet ben staande gehouden heb ik een bezwaarschrift opgesteld.

Situatie:

Tijdens de file ben ik verkeer over het verdrijvingsvlak voorbijgegaan, hierbij ben ik niet staande gehouden. Ik wil van hun dus bewijs (foto/rapport) dat ik dat geweest ben. Met een beetje mazzel hebben ze het te druk en word de boete kwijtgescholden. gaat dit werken? Nog iets toevoegen? Kan ik hem ook gebruiken voor me boete voor rijden op het fietspad :P

Datum: 19-08-04


Betreft: Bewijslast beschikking

Beschikkingsnummer: 666Geachte Officier van Justitie.

Onlangs heb ik een beschikking ontvangen wegens het gebruiken van het verdrijvingsvlak. Ik ben hierbij niet staande gehouden. Ik kan me niet herinneren dat ik op het betreffende tijdstip een verkeersovertreding begaan heb, dit lijkt mij zelfs zeer onwaarschijnlijk.

Graag zou ik van u bewijslast ontvangen in de vorm van een foto c.q. politie rapport om het een en ander te verifiëren, een kopie van de beschikking is bijgevoegd.


Hoogachtend,Redline Rider


Even lekker zand in de molen strooien })

Ennuh als je bezwaarschrift hier neer geknalt heb.. zet er dan meteen even neer of het gelukt is om je geld terug te krijgen van de "belasting dienst"
 
Laatst bewerkt:

Yellow Shark

MF veteraan
18 jul 2004
1.679
0
Apeldoorn
Ik kan me niet herinneren dat ik op het betreffende tijdstip een verkeersovertreding begaan heb, dit lijkt mij zelfs zeer onwaarschijnlijk.

Op het betreffende tijdstip heb ik geen overtreding gemaakt, aangezien ik deze manier van weggebruiken niet toepas.

In iedergeval in die richting. Je ontkent namelijk. En in deze zin kun je je het niet herinneren (je twijfelt) en in het gedeelte onwaarschijnlijk wordt de twijfel bevestigd (onwaarschijnlijk is namelijk half om half, zeg dan niet)

Het zal nog wel beter kunnen, maar daar is het al wat laat voor.
 

Svijf

MF veteraan
24 feb 2004
19.359
7
Waarder
Zo heb ik er nog een goede gevonden op internet.
Doe hier evt. je voordeel mee :)

Als u te snel rijdt, krijgt u vanzelf de envelop uit Leeuwarden met het verzoek om een bepaald bedrag over te maken. Als u echter fors te snel rijdt, dan gaat dit verhaal niet op.
Als u binnen of buiten de bebouwde kom geflitst wordt, waarbij u niet meer dan 30 km/u te snel gaat, dan wordt dit als een "Mulder"-feit beschouwd. Voor de snelweg geldt dit tot 40 km/u.
De "Wet Mulder" is bedoeld om kleine overtredingen, zoals fietsen zonder licht, rijden door rood en te snel rijden makkelijker te verwerken voor Justitie. U bent schuldig totdat u het tegendeel kan bewijzen. Dit noemt men ook "administratieve boetes", omdat er geen rechter aan te pas komt. U krijgt bij deze boetes geen strafblad, maar als u er te veel achter elkaar krijgt, loopt u alsnog het risico om aan de rechter te mogen uitleggen waarom u zo vaak te snel rijdt.
Totaal anders wordt het wanneer u sneller dan die 30/40 km/u te snel gaat. Dit wordt gezien als een strafrechtelijk feit, waarbij de Officier van Justitie in kennis wordt gesteld. Dan geldt wel dat de Officier van Justitie zal moeten bewijzen dat u het was. Daarom stuurt deze de kentekenhouder van de auto een brief met daarop de volgende vragen: 1. Is het uw auto? 2. Als het uw auto is, was u de bestuurder? Zo niet, wie dan wel? Er wordt u gevraagd of u een schikking wil. U wordt tevens gesommeerd het binnen 2 weken terug te sturen, of anders...
U kunt de brief beantwoorden; dan erkent u dat u de bestuurder was en bekent u schuld. Dan kan de Officier van Justitie besluiten om het te laten voorkomen bij de rechter. Dit gebeurd uitsluitend bij hogere snelheidsovertredingen of als u vaker gesnapt bent. In de regel wordt 30 tot 50 km/u te snel met een schikking afgedaan vanwege de werkdruk bij Justitie. Het is ondoenlijk om al deze zaken voor de rechter te krijgen.
Vervolgens krijgt u een beschikking dat u op het "Help de regering de winter door-Fonds" moet storten voor het vermijden van strafvervolging. Bovendien wordt gedreigd dat als u niet betaald, het alsnog voorkomen wordt, waarbij de Officier van Justitie een hogere boete zal eisen.
Deze brief is zeer misleidend opgesteld. U krijgt namelijk de indruk dat als u het geldbedrag betaald, u van alles af bent. U krijgt echter wel altijd een aantekening van het feit in het Justitieel Documentatie Register. Daarnaast wordt de keuze wel erg makkelijk gemaakt om te betalen, want wie wil er nou meer betalen? De Officier van Justitie zou anders een nog hogere boete kunnen eisen! Wat men vergeet is dat de rechter besluit wat de strafmaat is en die zal in de praktijk nooit meer zijn, dan wat in het schikkingsvoorstel genoemd is. Het dreigement is bedoeld om mensen er toe te bewegen het maar vooral niet voor te laten komen.
Als u de schikking niet betaald wordt het alsnog een gang naar de rechter. Het kan echter vanwege de werkdruk soms enige jaren duren, voordat u uiteindelijk opgeroepen wordt. Als u in de eerste brief had aangegeven dat u de bestuurder was, dan maakt u geen schijn van kans. U heeft daarmee immers al bekend. De enige reden waarom u dit zou doen, is als er verzachtende omstandigheden zijn, zoals een sterfgeval, en de Officier van Justite trekt zich hier niets van aan. U kunt dan nog hopen op een rechter die uw situatie begrijpt en de boete verlaagt of zelfs kwijtscheldt.
U kunt natuurlijk besluiten om de brief met de vragen erop niet te beantwoorden. Eigenlijk wordt u gebruikt om het speurwerk te doen voor de Officier van Justitie. De Officier moet immers met bewijzen komen, u niet! Als u geflitst bent, dan is het enige bewijs wat de Officier heeft een foto van uw auto, schuin van achteren genomen. Er is totaal niet te achterhalen wie er achter het stuur zat. De auto kan wel op uw naam staan, maar wie zat er achter het stuur? Dat dient bewezen te worden; niet dat u de eigenaar of berijder (bij leaseauto's) bent. De Officier van Justitie kan dat niet, dus vandaar de sommerende brief om met de antwoorden te komen.
Als u de brief niet terugstuurt, bekent u niet dat u de bestuurder was, noch wie het dan wel was. U laat het voorkomen. Als laatste poging om u alsnog te overtuigen om te betalen, heeft u kans dat u alsnog een schikking krijgt voorgesteld. Betaal en we praten nergens meer over. Als u ook hier niet op in gaat, dan krijgt u vanzelf bericht om voor te komen. Dit kan soms na een jaar of 2 zijn.
Als u ter zitting in het beklaagdenbankje zit, laat u zich dan niet intimideren door de Officier van Justitie of de rechter. In hun ogen bent u al schuldig, voordat u ook maar 1 woord heeft kunnen zeggen.
De Officier van Justitie zal een verhaaltje houden dat op die en die datum u te hard reed. De rechter zal u vragen wat u daarop te zeggen heeft. U zegt uiteraard dat u het niet was. Dat het mogelijk is dat het inderdaad uw auto was. De rechter zal u daarna op indringende wijze vragen wie dan wel de bestuurder was, ten tijde van de overtreding. Let op! U hoeft hier geen antwoord op te geven. Het is de Officier van Justitie die dat dient te bewijzen, niet u en u kunt dit de rechter ook vertellen. De Officier moet met bewijs op tafel komen, u hoeft geen belastende verklaringen over uzelf of uw familieleden te doen. Een antwoord zou kunnen zijn dat u het aan de Officier van Justitie over laat om met sluitend bewijs te komen. Hij kan u vragen of u doorgaans op het traject en tijdstip waar de foto is genomen die auto bestuurt. Trap ook hier niet in. Is er geen aannemelijk bewijs maar gerede twijfel, maakt u kans op vrijspraak. U kunt echter alsnog in beroep gaan. Dit kost u niets extra. Tevens krijgt u bij vrijspraak uw kosten betaald van vervoer en de vrije dagen die u misschien heeft moeten opnemen. Ikzelf ben voor Hfl 400,- gecompenseerd.

Dit komt vanuit de praktijk:

Verkort dan even wat details...
Zaal vol jongeren, en tot mijn grote verbazing maakten ze allemaal de zelfde fout: Direct toegeven dat ze het gedaan hadden. De 288 euro's vlogen om de oren. Ja maar dit en ja maar dat helpt dan niet. Toegeven is schuld bekennen en dus schuldig dus veroordeeld.
Toen kwam ik. Helaas zaten er toen nog maar 3 anderen in de zaal. Iedereen had alleen z'n dagvaarding bij zich, en daarom gingen de wenkbrouwen van rechter, OvJ en Griffier ook wel omhoog toen ik aankwam met keurig in drievoud mijn verdediging. De rechter begon toch zijn verhaal met "U wordt verdacht van het feit dat u met 35 kilometer te hard in de stad zou hebben gereden op die en die datum vorig jaar zomer. Klopt dat?
"Ja, dat klopt, daar wordt ik van verdacht," antwoordde ik. Maar ik kan me daar niks van herinneren. En ik heb ook helaas, ondanks mijn verzoeken, tot twee keer toe aan de OvJ, waarvan de laatste keer aangetekend, zoals u kunt zien in de bijlagen, geen enkel bewijs mogen ontvangen dat ik dat ook daadwerkelijk geweest ben. En daarom verzoek ik dan ook om vrijspraak.
"U had toch op dat moment de auto in uw bezit?" "Ja, maar daarmee is niet bewezen dat ik het was die daar reed. Nogmaals, waarom heb ik daar geen bewijs van gekregen?"
"Wie was het dan?" "Dat hoef ik u niet te zeggen." Toen keek hij me erg kwaad aan. Ik keek hem recht in de ogen terug en herhaalde zijn eigen woorden: "Ik ben niet verplicht antwoord te geven. En daarnaast, het gaat hier om het feit dat IK verdacht bent, en u verwacht toch niet van me dat ik iemand anders verdacht ga maken?" Hij keek mij nog even peinzend aan en vroeg toen aan de OvJ of zij haar verhaal wilde doen.
Die hakkelde het een en ander aan onzin uit over dat ik de bestuurder kon zijn en dat er met de foto voldoende bewijs was.
Wat ik er toen nog op had te zeggen, vroeg de rechter.
Ik antwoorde dat ik mijn verhaal wel wilde herhalen, over het feit dat ik geen dossier van de OvJ heb toegestuurd gekregen, dat er blijkbaar niet eens een foto is gemaakt, of die is kwijt geraakt, en dat er geen bewijs is dat het om MIJN persoontje gaat.
De rechter keek mij nog eens peinzend aan en moest toen glimlachen. Hij besliste het volgende: Gezien het feit dat het voor minimaal 95% zeker moet zijn dat verdachte ook schuldig is, en er in deze zaak GEEN voldoende bewijs is, beslis ik dat de verdachte wordt VRIJGESPROKEN!!!
Als laatste voegde hij nog toe (het was wel een sympathieke!!!) dat er dus op deze aardbol iemand rondloopt die deze overtreding heeft begaan en dus heel veel geluk heeft gehad...
Ik antwoorde: "Ja, dat is zeker een bofkont..."
 

motorfreakje

MF veteraan
5 jun 2004
5.822
0
kempen
Datum: 19-08-04Betreft: Bewijslast beschikking

Beschikkingsnummer: ===invullenGeachte Officier van Justitie.

Onlangs heb ik een beschikking ontvangen wegens het overschrijden van de maximum-snelheid. Ik ben hierbij niet staande gehouden. Bovendien rijd ik zelden alleen en mijn mederijder(s) hebben geen beschikking ontvangen.

Graag zou ik van u bewijslast ontvangen in de vorm van een foto c.q. politierapport om het een en ander te verifiëren, een kopie van de beschikking is bijgevoegd.

Hoogachtend,Motorfreakjeheeft mijn lieve mama net voor mij gemaakt met dank aan Redline Rider :}

:9~
 

Arthur

Die hard MF'er
24 jul 2001
794
0
Hengelo
Met deze heb ik 2 jaar geleden succes gehad. Er was 91 geconstateerd waar 80 mag. Helaas zei men bij de nietigverklaring van de beschikking niet welk deel van het verhaal hout sneed.

De officier van justitie
Postbus 419
7600 AK ALMELO

xx, 16 mei 2002


Betreft: bezwaarschrift


Geachte dames en heren,


Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de beschikking met nr. xx.

Ik kan mij niet herinneren op het door u aangegeven tijdstip op de door u aangegeven plaats te zijn geweest. Graag zou ik dan ook uw bewijsmateriaal ontvangen, teneinde te controleren of de het gecontroleerde voertuig overeenkomt met het mijne.

Los van het bovenstaande kan ik mij goed voorstellen dat ik een dergelijke overtreding begaan zou kunnen hebben. Voor de onderstaande toelichting doe ik een beroep op uw inlevingsvermogen. Ik zou het in dat kader op prijs stellen indien deze brief wordt behandeld door iemand met ervaring met het besturen van een hoogvermogende sportmotorfiets. Iemand met dergelijke ervaring is mijns inziens beter in staat de volgende toelichting te beoordelen.

Het veilig besturen van een motorfiets vergt een grote mate van toewijding en concentratie, veel meer dan bij het besturen van een auto het geval is. Het accelererend en remmend vermogen van het motorblok is groot. Een snelheidsverschil van 20 km/u wordt ongemerkt binnen enkele seconden overbrugd. Wanneer de verkeerssituatie dusdanig is, dat het veiliger is de concentratie langer dan enkele seconden bij het verkeer in plaats van het dashboard te houden, kan een snelheidsverschil van 11 km/u, zoals door u geconstateerd, ongemerkt optreden. Het verkrampt in de gaten houden van de snelheidsmeter zou gemakkelijk tot een onveilige situatie kunnen leiden. Je zou kunnen stellen dat de door u geconstateerde overtreding van 11 km/u bij een normaal en veilig gebruik van mijn motorfiets, ruim binnen de regeltolerantie ligt. Ik doe daarom een beroep op uw gezond verstand, en roep u op om in het belang van de verkeersveiligheid rekening te houden met de specifieke eigenschappen van het voertuig. Het kan toch niet zo zijn, dat door het naar de letter toepassen van de wegenverkeerswet de veiligheid in het geding raakt.

Uiteraard is mijn veiligheid mij meer waard dan het geld dat met dergelijke overtredingen gemoeid is, dus ik zal voor mijzelf en mijn omgeving mijn rijstijl op dit punt niet veranderen. De misstand van gestraft worden voor een veilig verkeersgedrag wil ik met deze brief bestrijden.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de beschikking nietig te verklaren.

De door u benodigde gegevens:

Naam:                  xx
Voornamen:            Arthur
Geboortedatum:      xx
Geboorteplaats:      xx                  
xx
Bankrekeningnummer:      xx

Hoogachtend,


xx
 

Pas

MF veteraan
21 jul 2004
4.391
0
Rotterdam
ze hebben geen gezond verstand hoor, 't gaat erom dat ze geld binnenbrengen.

Eens heb ik een bezwaarschrift ingestuurd voor m'n brommertje waarbij veel fouten waren gemaakt in zo'n rollerbank controle. Als reactie hierop kreeg ik een keiharde ontkenning van de betreffende agent. Naast de verkeerde straatnaam had ie ook nog 's het verkeerde geslacht opgeschreven, maar procedure fouten maken tegewoordig niet meer uit ...
Maarja, afgewezen en kon er verder niets meer aan doen :(
 

Charley

MF veteraan
8 apr 2004
1.413
2
Los van het bovenstaande kan ik mij goed voorstellen dat ik een dergelijke overtreding begaan zou kunnen hebben.

blabla...verhaal


Sjonge......ambtenaar? :+ nee hoor, geintje, maar voor redline is dit natuurlijk geen optie, die kan zich echt niet voorstellen zelf de regels overtreden te hebben......... 8-)
 

Artuur

MF'er
13 apr 2004
34
0
Arnhem
Officier van Justitie
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Utrecht, xx 2004
Betreft: bezwaarschriftEdelachtbare Heer, Mevrouw,

Bij deze maak ik, xx, wonende te xx aan de xx straat xx, geboren te xx op xx, bezwaar tegen uw beschikking d.d. xx met beschikkingsnummer xx, waarvan u bijgaand een copie aantreft.

Volgens deze beschikking zou ik op xx 2004 op de xx straat te xx 70 km/u hebben gereden waar 50 was toegestaan.
Deze beschuldiging is echter onjuist en wel om de volgende redenen:
1.      De geconstateerde overschrijding van de maximum snelheid is in ieder geval onjuist. Naar mijn weten heb ik niet op dat tijdstip op de in de beschikking bedoelde plaats gereden. Mocht dat al anders zijn, dan was in ieder geval de meting van de snelheid onjuist c.q. ondeugdelijk.
2.      Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om een meting door meetapparatuur die reageert op lussen in de weg en dus vermoed ik dat de onjuiste meting te wijten is aan een defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte meetapparatuur c.q. de wijze waarop de meetapparatuur is gebruikt en/of stond ingesteld en/of de wijze waarop de meting is gebeurd.
Waarschijnlijk is dat de meetapparatuur niet of niet op de juiste wijze geijkt dan wel niet volgende de voorschriften gebruikt. Tevens zou het kunnen zijn dat de gebruiksvoorschriften niet zijn opgevolgd of dat de instellingen op het moment niet correct waren. Tenslotte heb ik wel eens gehoord dat ook aan het uitlijnen van de apparatuur dan wel de calibratie van de lussen in het wegdek nog weleens wat schort, waardoor een deugdelijke meting niet mogelijk is.

Ik ga er dan ook vanuit dat deze beschikking berust op een misverstand en dat deze vernietigd zal worden. Indien dit niet het geval is en u van mening bent dat de beschuldiging wel terecht is, verzoek ik u om overlegging van de volgende documenten:
1.      De verklaring van onderzoek voor de gebruikte meetapparatuur (met vermelding van het serienummer) als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de vermeende overtreding beslissend is. Uiteraard dient het serienummer van de gebruikte apparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
2.      Eenzelfde verklaring voor de calibratie van de lussen in het wegdek behorend bij de meetapparatuur;
3.      Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte apparatuur in overeenstemming met de voorschriften stond ingesteld en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd op het moment van meting;
4.      Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de meetapparatuur had ingesteld hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Mocht een van de bovengenoemde documenten niet kunnen worden geproduceerd en/of mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.

Voor zo ver de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie wordt gevraagd dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zo ver u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).

Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.

Ik ga er echter van uit dat een en ander op een misverstand berust.

Met vriendelijke groet,
 

Bikefreak

MF veteraan
20 aug 2002
11.224
2.582
Noord Limburg
Aangezien ik ook weer het begrotingstekort met 200 euro heb weggewerkt en niet ben staande gehouden heb ik een bezwaarschrift opgesteld.

Situatie:

Tijdens de file ben ik verkeer over het verdrijvingsvlak voorbijgegaan, hierbij ben ik niet staande gehouden. Ik wil van hun dus bewijs (foto/rapport) dat ik dat geweest ben. Met een beetje mazzel hebben ze het te druk en word de boete kwijtgescholden. gaat dit werken? Nog iets toevoegen? Kan ik hem ook gebruiken voor me boete voor rijden op het fietspad :P

Datum: 19-08-04


Betreft: Bewijslast beschikking

Beschikkingsnummer: 666Geachte Officier van Justitie.

Onlangs heb ik een beschikking ontvangen wegens het gebruiken van het verdrijvingsvlak. Ik ben hierbij niet staande gehouden. Ik kan me niet herinneren dat ik op het betreffende tijdstip een verkeersovertreding begaan heb, dit lijkt mij zelfs zeer onwaarschijnlijk.

Graag zou ik van u bewijslast ontvangen in de vorm van een foto c.q. politie rapport om het een en ander te verifiëren, een kopie van de beschikking is bijgevoegd.


Hoogachtend,Redline Rider


Even lekker zand in de molen strooien })

Ennuh als je bezwaarschrift hier neer geknalt heb.. zet er dan meteen even neer of het gelukt is om je geld terug te krijgen van de "belasting dienst"

Volgens mij werkt je spellingscheck niet....... :P
 

VASILY

MF veteraan
24 feb 2004
1.861
0
errug leuke topic ik heb een keer een bekeuring gekregen voor A-sociaal rijgedrag rechts inhalen en over door getrokken lijnen enz,enz
kosten 250 eurootjes
maar ben niet staande gehouden,ik echt balen verdomme .dus heb bezwaarschrift ingediend helaas ik heb hem niet meer maar ik kreeg daar weer een brief op van dat het door 2 agenten geconstateerd was dat ik die overtredingen allemaal was begaan en dat hun dat dus gezien hadden .
dus ik ben naar mijn baas gegaan en die heeft voor mij een brief getikt dat het echt onmogelijk was dat ik daar op dat tijdstip en op die datum gereden heb want ik was gewoon nog aan het werk en heeft daar zijn handtekening onder gezet met mijn 2e bezwaarschrift naar de Ovj en aangezien hun geen tegenbewijs hadden werd de bekeuring nietig verklaard O-) ;)
 

eugene

MF veteraan
11 feb 2003
3.630
0
kortrijk, belgium
Officier van Justitie
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Utrecht, xx 2004
Betreft: bezwaarschriftEdelachtbare Heer, Mevrouw,

Bij deze maak ik, xx, wonende te xx aan de xx straat xx, geboren te xx op xx, bezwaar tegen uw beschikking d.d. xx met beschikkingsnummer xx, waarvan u bijgaand een copie aantreft.

Volgens deze beschikking zou ik op xx 2004 op de xx straat te xx 70 km/u hebben gereden waar 50 was toegestaan.
Deze beschuldiging is echter onjuist en wel om de volgende redenen:
1.      De geconstateerde overschrijding van de maximum snelheid is in ieder geval onjuist. Naar mijn weten heb ik niet op dat tijdstip op de in de beschikking bedoelde plaats gereden. Mocht dat al anders zijn, dan was in ieder geval de meting van de snelheid onjuist c.q. ondeugdelijk.
2.      Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om een meting door meetapparatuur die reageert op lussen in de weg en dus vermoed ik dat de onjuiste meting te wijten is aan een defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte meetapparatuur c.q. de wijze waarop de meetapparatuur is gebruikt en/of stond ingesteld en/of de wijze waarop de meting is gebeurd.
Waarschijnlijk is dat de meetapparatuur niet of niet op de juiste wijze geijkt dan wel niet volgende de voorschriften gebruikt. Tevens zou het kunnen zijn dat de gebruiksvoorschriften niet zijn opgevolgd of dat de instellingen op het moment niet correct waren. Tenslotte heb ik wel eens gehoord dat ook aan het uitlijnen van de apparatuur dan wel de calibratie van de lussen in het wegdek nog weleens wat schort, waardoor een deugdelijke meting niet mogelijk is.

Ik ga er dan ook vanuit dat deze beschikking berust op een misverstand en dat deze vernietigd zal worden. Indien dit niet het geval is en u van mening bent dat de beschuldiging wel terecht is, verzoek ik u om overlegging van de volgende documenten:
1.      De verklaring van onderzoek voor de gebruikte meetapparatuur (met vermelding van het serienummer) als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de vermeende overtreding beslissend is. Uiteraard dient het serienummer van de gebruikte apparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
2.      Eenzelfde verklaring voor de calibratie van de lussen in het wegdek behorend bij de meetapparatuur;
3.      Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte apparatuur in overeenstemming met de voorschriften stond ingesteld en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd op het moment van meting;
4.      Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de meetapparatuur had ingesteld hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Mocht een van de bovengenoemde documenten niet kunnen worden geproduceerd en/of mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.

Voor zo ver de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie wordt gevraagd dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zo ver u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).

Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.

Ik ga er echter van uit dat een en ander op een misverstand berust.

Met vriendelijke groet,

die sla ik even op op mn pc :}
 

Burn

Die hard MF'er
22 apr 2003
570
0
Breda
DAMN!! vandaag fanmail gehad (gecorrigeerd) 126 waar je 120 mag... maar met de motor (die ik toen dus net een week had :(

(ik heb ze zien staan, tussen dordrecht en de moerdijkbrug, net achter een struik. ik reed op de meest rechterbaan (19:30) en er was geen kip op de weg. hebben ze niets beters te doen?

wat een flauwekul is dit zeg!

wie helpt me even?
 

Nohome

Geduldstester
10 dec 2002
2.351
0
Noordkop
Als je een bezwaar schrift nodig hebt, kijk dan eens bij de TT-C (oude tuftufclub)
op http://www.tt-c.nl, daar staat een bezwaarschrift generator, en als je dan een paar zinnen veranderd heb je een goed bezwaarschrift, wat opgesteld is door juristen.
 

motorfreak

MF veteraan
2 apr 2002
9.663
3
Geersdijk
Ik moest verschijnen bij de rechtbank te Middelburg, 159 waar 100 is toegestaan en staande gehouden door het video-blik, praatje gemaakt en persoonlijke omstandigheden aangedragen [echtscheiding week ervoor, blik-ongeluk moeder zelfde dag], de eis was 800euro donatie en een proeftijd van 2 jaar, uiteindelijk is het 420euro geworden en niks proeftijd.

Freak mag niet mopperen O-)
 

Arthur

Die hard MF'er
24 jul 2001
794
0
Hengelo
GEWELDIG :} Verwijzen naar die en die wet, SUPER!!!

En gewonnen?

Ik heb gewonnen! Helaas zeggen ze er dan niet bij waarom precies. Ik heb 2 dingen aagevoerd:

1. ik was het niet
2. dat verhaal over dat je 11 km/h verschil niet echt merkt op een motor bladerdeblablabla

Ik vermoed dat ik op het eerste argument heb gewonnen. Dat ze bij nader inzicht toch niet zo'n beste foto hadden, of geen geijkte meting of zoiets. Maar leuker is het om te geloven dat het 2e verhaal voet aan wal kreeg.
 

Arckira

MF veteraan
15 jul 2002
12.717
17
..een dorp, bij Utrecht
Wist niet dat dit topic van jou was :? *D
Ik heb begin mei 2 'overtredingen' begaan.. :X
Op zaterdagmorgen rond 06:45 uur, in Den Haag achter HS, haalde ik een auto in vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats (..zebrapad toch :P ..) 3 minuten later sloeg ik rechts af en reed daarbij door rood..
Tsja, zo vroeg is er geen hond/kip op straat!
Ik heb waarschijnlijk gewoon een stille ingehaald, welliswaar met gematigde snelheid maar toch..het mag niet.
Voor diegene die de situatie daar kent..auto's rijden vaak tergend langzaam..meestal swa's die 'chickies' of 'brothas' zoeken of iemand laten uitstappen..
En ja, als jij dan op weg bent naar je werk dan wil daar wel langs! ;)
Goed, bezwaarschriften geschreven en afgewacht..kreeg ik afgelopen weekend 2 brieven van het CJIB..men was te laat met het overhandigen van bewijslast..uitkomst: GESEPONEERD! :9
Dus, altijd doen!
 

Bobbel

MF veteraan
11 jul 2004
2.496
2
Dursley, Gloucestershire (UK)
Copieer nooit zomaar een bezwaarschrift ongewijzigd van het Internet: Verbazingwekkend als het mag lijken, justitie kent ook het bestaan van het web en herkent een dergelijk bezwaarschrift zonder problemen. Menig rechter raakt (terecht) behoorlijk geirriteerd van dit soort praktijken en voor je het weet mag je nog (veel) meer dokken dan de oorspronkelijke boete. Maak alleen bezwaar als je ECHT vindt dat je onheus behandeld bent en schrijf een persoonlijk bezwaarschrift, beperk je anders tot het uitschrijven van een accept-girootje.
 
14 jul 2004
171
0
Voorburg
Dit bezwaarschrijft is gegrond verklaard:

(Errug goed! Vóór een streekbus langs, niet handsfree bellend, door rood rijdend rechtsafslaand, terwijl ik voor rechtdoor voorgesorteerd stond, de bus stond rechts van mij. 8-) ) was trouwens in het koekblik...


Weledelgestrenge heer, mevrouw,


Reeds XX xxxx jongstleden mocht ik bovenstaande beschikking ontvangen, echter heb ik vanwege omstandigheden in de privé-sfeer niet eerder kunnen reageren.

Middels dit schrijven dien ik beroep in tegen de mij opgelegde beschikking. In navolgende uiteenzetting tracht ik duidelijk te maken wat mijn beweegredenen hiertoe zijn.


Op XX xxxx jongstleden ben ik rond 15:30 uur van mijn werk in Gouda naar huis vertokken. Daar ik bij het oprijden van de oprit van de snelweg A12 richting Den Haag bemerkte dat hier een file stond welke bestond uit volledig stilstaand verkeer, besloot ik om te rijden. Mijn bedoeling was om over de provinciale weg richting Leiden te rijden en vervolgens via de A4 richting Voorburg te rijden, waar ik woonachtig ben. Wat ik hierbij nadrukkelijk wil aangeven is dat deze weg mij vooralsnog volledig onbekend was.


Op een gegeven moment naderde ik het kruispunt van de locatie waar ik schijnbaar niet gestopt ben voor het rode verkeerslicht. Ik naderde dit kruispunt op de linkerbaan, omdat ik in de veronderstelling verkeerde dat ik vooralsnog niet zou hoeven afslaan naar rechts. De dwarsgelegen witte wegmarkering genaderd zag ik eerst dat ik op dit kruispunt reeds rechtsaf diende te slaan, richting de snelweg A4. Het zicht op de borden werd mij namelijk in het geheel ontnomen door een streekbus, welke op dit moment rechts naast mij stond. Deze streekbus heb ik dan ook aan de voorzijde gepasseerd.


Wél zag ik, dat het verkeerslicht voor de richting rechtsaf op groen stond. Daar ik van mening ben dat ik, weliswaar abusievelijk verkeerd heb voorgesorteerd, maar wél de richting heb gevolgd van welke het verkeerslicht op groen stond, meen ik dat ik niet schuldig ben aan het op de beschikking beschreven feit.Zoals u wellicht uit enige persoonlijke (ontbrekende) justitiële historie mijnerzijds zult kunnen zien, ben ik naar eigen mening een “keurige” verkeersdeelnemer. Vriendelijk verzoek ik u dan ook de mij opgelegde beschikking ongedaan te maken.


Zoals de procedure beschrijft zal ik de beschikking op voorhand voldoen. Gelieve een kopie van het getekende exemplaar aan te treffen.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik met de meeste hoogachting,

:+
 
14 jul 2004
171
0
Voorburg
n.b.

Het geldbedrag van de boete is na een week of vijf netjes door Leeuwarden teruggestort. Ik heb nog overwogen om ze de wettelijke rente in rekening te brengen, dat loonde uiteraard de moeite niet, maar had uit principieel oogpunt wel leuk geweest.
 
Bovenaan Onderaan